ORDIN nr. 210 din 5 februarie 2001 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti(actualizat până la data de 20 martie 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 20 martie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor aduse de către: ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006; ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006; ORDINUL nr. 656/C din 7 martie 2007; ORDINUL nr. 875/C din 12 martie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorMinistrul justiţiei,în baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 212/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei,având în vedere prevederile art. 66 alin. (2) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se adoptă Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei şi preşedinţii curţilor de apel, ai tribunalelor şi ai judecătoriilor vor lua măsurile corespunzătoare pentru îndeplinirea dispoziţiilor prevăzute în prezentul regulament.p. Ministrul justiţiei,Doru Crin Trifoi,secretar de stat  +  AnexăREGULAMENT 05/02/2001