HOTĂRÂRE nr. 1.735 din 10 august 1968 (*actualizată*)de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 9/1968 pentru dezvoltarea construcţiei de locuinte, vinzarea de locuinte din fondul de stat către populatie şi construirea de case proprietate personala de odihnă sau turism(actualizată pînă la data de 20 iulie 1973*)
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ pînă la data de 20 iulie 1973 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÎREA nr. 880 din 16 iulie 1973.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorConsiliul de Ministri al Republicii Socialiste RomĂnia hotaraste:  +  Capitolul I Construirea de locuinte, de case de odihnă sau turism proprietate personala cu sprijinul statului  +  Articolul 1Abrogat.-----------Art. 1 a fost abrogat de art. 23 din HOTĂRÎREA nr. 880 din 16 iulie 1973, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 108 din 20 iulie 1973.  +  Articolul 2În preţul locuinţei se include un beneficiu de 3% pentru organizaţia de constructii, un comision de 2% pentru organizaţia contractuala, iar în cazul cînd şi proiectarea se comanda prin organizaţia contractantă, se va include şi costul acesteia.  +  Articolul 3Abrogat.-----------Art. 3 a fost abrogat de art. 23 din HOTĂRÎREA nr. 880 din 16 iulie 1973, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 108 din 20 iulie 1973.  +  Articolul 4Abrogat.-----------Art. 4 a fost abrogat de art. 23 din HOTĂRÎREA nr. 880 din 16 iulie 1973, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 108 din 20 iulie 1973.  +  Articolul 5Abrogat.-----------Art. 5 a fost abrogat de art. 23 din HOTĂRÎREA nr. 880 din 16 iulie 1973, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 108 din 20 iulie 1973.  +  Articolul 6Abrogat.-----------Art. 6 a fost abrogat de art. 23 din HOTĂRÎREA nr. 880 din 16 iulie 1973, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 108 din 20 iulie 1973.  +  Articolul 7Abrogat.-----------Art. 7 a fost abrogat de art. 23 din HOTĂRÎREA nr. 880 din 16 iulie 1973, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 108 din 20 iulie 1973.  +  Articolul 8Abrogat.-----------Art. 8 a fost abrogat de art. 23 din HOTĂRÎREA nr. 880 din 16 iulie 1973, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 108 din 20 iulie 1973.  +  Articolul 9Abrogat.-----------Art. 9 a fost abrogat de art. 23 din HOTĂRÎREA nr. 880 din 16 iulie 1973, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 108 din 20 iulie 1973.  +  Articolul 10Abrogat.-----------Art. 10 a fost abrogat de art. 23 din HOTĂRÎREA nr. 880 din 16 iulie 1973, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 108 din 20 iulie 1973.  +  Articolul 11Abrogat.-----------Art. 11 a fost abrogat de art. 23 din HOTĂRÎREA nr. 880 din 16 iulie 1973, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 108 din 20 iulie 1973.  +  Articolul 12Abrogat.-----------Art. 12 a fost abrogat de art. 23 din HOTĂRÎREA nr. 880 din 16 iulie 1973, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 108 din 20 iulie 1973.  +  Articolul 13Abrogat.-----------Art. 13 a fost abrogat de art. 23 din HOTĂRÎREA nr. 880 din 16 iulie 1973, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 108 din 20 iulie 1973.  +  Articolul 14Abrogat.-----------Art. 14 a fost abrogat de art. 23 din HOTĂRÎREA nr. 880 din 16 iulie 1973, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 108 din 20 iulie 1973.  +  Articolul 15Abrogat.-----------Art. 15 a fost abrogat de art. 23 din HOTĂRÎREA nr. 880 din 16 iulie 1973, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 108 din 20 iulie 1973.  +  Articolul 16Abrogat.-----------Art. 16 a fost abrogat de art. 23 din HOTĂRÎREA nr. 880 din 16 iulie 1973, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 108 din 20 iulie 1973.  +  Articolul 17Abrogat.-----------Art. 17 a fost abrogat de art. 23 din HOTĂRÎREA nr. 880 din 16 iulie 1973, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 108 din 20 iulie 1973.  +  Articolul 18Abrogat.-----------Art. 18 a fost abrogat de art. 23 din HOTĂRÎREA nr. 880 din 16 iulie 1973, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 108 din 20 iulie 1973.  +  Capitolul II Vinzarea de locuinte din fondul locativ de stat către populatie  +  Articolul 19Abrogat.-----------Art. 19 a fost abrogat de art. 23 din HOTĂRÎREA nr. 880 din 16 iulie 1973, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 108 din 20 iulie 1973.  +  Articolul 20Abrogat.-----------Art. 20 a fost abrogat de art. 23 din HOTĂRÎREA nr. 880 din 16 iulie 1973, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 108 din 20 iulie 1973.  +  Articolul 21Abrogat.-----------Art. 21 a fost abrogat de art. 23 din HOTĂRÎREA nr. 880 din 16 iulie 1973, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 108 din 20 iulie 1973.  +  Articolul 22Abrogat.-----------Art. 22 a fost abrogat de art. 23 din HOTĂRÎREA nr. 880 din 16 iulie 1973, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 108 din 20 iulie 1973.  +  Articolul 23Abrogat.-----------Art. 23 a fost abrogat de art. 23 din HOTĂRÎREA nr. 880 din 16 iulie 1973, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 108 din 20 iulie 1973.  +  Articolul 24Abrogat.-----------Art. 24 a fost abrogat de art. 23 din HOTĂRÎREA nr. 880 din 16 iulie 1973, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 108 din 20 iulie 1973.  +  Articolul 25Abrogat.-----------Art. 25 a fost abrogat de art. 23 din HOTĂRÎREA nr. 880 din 16 iulie 1973, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 108 din 20 iulie 1973.  +  Articolul 26Abrogat.-----------Art. 26 a fost abrogat de art. 23 din HOTĂRÎREA nr. 880 din 16 iulie 1973, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 108 din 20 iulie 1973.  +  Articolul 27Abrogat.-----------Art. 27 a fost abrogat de art. 23 din HOTĂRÎREA nr. 880 din 16 iulie 1973, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 108 din 20 iulie 1973.  +  Capitolul III Dispozitii finale  +  Articolul 28Abrogat.-----------Art. 28 a fost abrogat de art. 23 din HOTĂRÎREA nr. 880 din 16 iulie 1973, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 108 din 20 iulie 1973.p. Preşedintele Consiliului de Ministri,ILIE VERDETBucureşti, 10 august 1968.Nr. 1735.  +  Anexa 1 Abrogată.-----------Anexa 1 a fost abrogată de art. 23 din HOTĂRÎREA nr. 880 din 16 iulie 1973, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 108 din 20 iulie 1973.  +  Anexa 2 Abrogată.-----------Anexa 2 a fost abrogată de art. 23 din HOTĂRÎREA nr. 880 din 16 iulie 1973, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 108 din 20 iulie 1973.  +  Anexa 3 Abrogată.-----------Anexa 3 a fost abrogată de art. 23 din HOTĂRÎREA nr. 880 din 16 iulie 1973, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 108 din 20 iulie 1973.  +  Anexa 4 Abrogată.-----------Anexa 4 a fost abrogată de art. 23 din HOTĂRÎREA nr. 880 din 16 iulie 1973, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 108 din 20 iulie 1973.-------