HOTĂRÂRE nr. 198 din 30 martie 1998privind transmiterea unor imobile cu destinaţie comercială, situate în municipiul Bacau, judeţul Bacau
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 7 aprilie 1998  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea din patrimoniul Societăţii Comerciale "Alimex" - S.A. Bacau în proprietatea statului şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacau a imobilului cu destinaţie comercială, având datele de identificare prevăzute la pct. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru Cantina de ajutor social a municipiului Bacau.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea din proprietatea statului şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacau în patrimoniul Societăţii Comerciale "Alimex" - S.A. Bacau a imobilului cu destinaţie comercială, având datele de identificare prevăzute la pct. 2 din anexa.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 şi 2 se face pa baza de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru delegat pe lângăprimul-ministru pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernuluişi a Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Remus OprisMinistrul finanţelor,Daniel Daianu  +  Anexa
                   
    DATELE DE IDENTIFICARE a imobilelor cu destinaţie comercială care se transmit
    Nr. crt.Locul unde este situat imobilulPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristici tehniceValoarea iniţială de înregistrare în contabilitate - lei -Valoarea comercială (de circulaţie) - lei -
    Suprafaţa construită - m2 -Terenul aferent - m2 -
    1.Municipiul Bacău, str. Ştefan cel Mare nr. 57, judeţul BacăuSocietatea Comercială "Alimex" - S.A. BacăuConsiliul Local al Municipiului Bacău768,53   1.362.8301.158.056.000
      parter768,53-69.167.700
    2.Municipiul Bacău, Str. Pieţei nr. 1, judeţul BacăuConsiliul Local al Municipiului BacăuSocietatea Comercială "Alimex" - S.A. Bacău1.011,95   17.387.5701.158.056.000
      parter + subsol576,39-69.167.700
  ----------------