ORDIN nr. 3.541/C din 23 octombrie 2012pentru aprobarea valorilor actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 10 ianuarie 2013  Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă valorile actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul justiţiei,Silviu Gabriel Barbu,secretar general adjunctBucureşti, 23 octombrie 2012.Nr. 3.541/C.  +  Anexa MINISTERUL JUSTIŢIEIADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELORDIRECŢIA ECONOMICO-ADMINISTRATIVĂTABEL NOMINALcu valorile financiare actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate
  *Font 7*
  Nr. crt. Norma de hrană Numărul de calorii Categoriile de persoane private de libertate pentru care se acordă Valoarea financiară actuală (exclusiv TVA), conform Ordinului ministrului justiţiei nr. 3.165/C/2010 Indice de de actua- lizare Valoarea financiară propusă în baza indicelui de actualizare (exclusiv TVA)
  0 1 2 3 4 5 6
  1. Norma 12 C 1 925 Supliment pentru zile festive ce se acordă gratuit, numai sub formă de hrană preparată, persoanelor care, potrivit legii, sunt private de libertate. 2,00 1,0692 2,14
  2. Norma 15 3.820 Se acordă, gratuit, minorilor şi tinerilor internaţi în centrele de reeducare, precum şi minorilor din penitenciare. 5,00 1,0692 5,35
  3. Norma 16 3.645 Se acordă, gratuit, reţinuţilor, arestaţilor preventiv şi contravenienţilor minori şi majori. 4,34 1,0692 4,64
  4. Norma 17 2.855 Se acordă, gratuit, condamnaţilor. 3,52 1,0692 3,76
  5. Norma 17 A 790 Supliment pentru munca uşoară. Se acordă gratuit, numai în natură, condamnaţilor care prestează o muncă uşoară: - hrană rece; - hrană caldă. 0,53 1,18 1,0692 1,0692 0,57 1,26
  6. Norma 17 B 1.065 Supliment pentru munca grea. Se acordă gratuit, numai în natură, condamnaţilor care prestează o muncă grea: - hrană rece; - hrană caldă. 0,68 1,36 1,0692 1,0692 0,73 1,45
  7. Norma 17 C 410 Supliment antidot condamnaţi. Se acordă gratuit, numai în natură, condamnaţilor care muncesc în atmosferă toxică sau în condiţii de noxe profesionale. 0,50 1,0692 0,53
  8. Norma 18 3.175 Se acordă, gratuit, femeilor gravide, precum şi persoanelor bolnave private de libertate (minori şi majori) pe perioada internării în infirmerii, spitale. 4,06 1,0692 4,34
  9. Norma 18 A 860 Supliment pentru gravide. Se acordă gratuit, numai în natură, reţinutelor, arestatelor preventiv, contravenientelor (minore şi majore), precum şi condamnatelor gravide în lunile 5-9 inclusiv sau care au născut şi nu alăptează copilul (pe o perioadă de 12 luni de la naştere). 1,49 1,0692 1,59
  10. Norma 18 B 1.255 Supliment. Se acordă reţinutelor, arestatelor preventiv contravenientelor şi condamnatelor (minore şi majore) care au născut şi alăptează copilul până la un an. 2,09 1,0692 2,23
  11. Norma 18 C 1.195 Supliment. Se acordă reţinuţilor, arestaţilor preventiv contravenienţilor şi condamnaţilor bolnavi neuropsihic, cărora li se aplică insulino- terapie până în stare de comă. 0,76 1,0692 0,81
  12. Norma 18 D 1.400 Supliment. Se acordă reţinuţilor, arestaţilor preventiv contravenienţilor şi condamnaţilor (minori şi majori) bolnavi de TBC. 1,87 1,0692 2,00
  13. Norma 18 E 825 Supliment. Se acordă reţinuţilor, arestaţilor preventiv contravenienţilor şi condamnaţilor distrofici. 1,70 1,0692 1,82
  14. Norma 19 3.160 Se acordă gratuit, ca hrană rece, minorilor şi tinerilor internaţi în centrele de reeducare, precum şi minorilor din penitenciare. 4,05 1,0692 4,33
  15. Norma 20 2.725 Se acordă gratuit, ca hrană rece, reţinuţilor, arestaţilor preventiv, contravenienţilor şi condamnaţilor. 3,79 1,0692 4,05
  16. Norma 22 1.190 Se acordă, gratuit, copiilor arestatelor sau condamnatelor, în vârstă de la 0 la 5 luni, care se află împreună cu mamele lor în locurile de detenţie. 3,14 1,0692 3,36
  17. Norma 23 1.650 Se acordă, gratuit, copiilor în vârstă de 6-12 luni, care se află împreună cu mamele lor în locurile de detenţie. 4,15 1,0692 4,44
  _________