HOTĂRÂRE nr. 120 din 17 februarie 2010 (*actualizată*)privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în turism**)(actualizată până la data de 8 aprilie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 8 aprilie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 189 din 9 martie 2010; HOTĂRÂREA nr. 320 din 23 martie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 320 din 23 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 8 aprilie 2011.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Lista cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism, prevăzută în anexa nr. 1. (2) Se aprobă criteriile de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în turism, prevăzute în anexa nr. 2.---------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 320 din 23 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 8 aprilie 2011.  +  Articolul 2Finanţarea realizării documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, ai căror beneficiari sunt autorităţile administraţiei publice locale, se asigură de la bugetul de stat şi din bugetele locale, prin bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.  +  Articolul 3Sumele de la bugetul de stat pentru finanţarea proiectelor de investiţii în turism se alocă, în limita fondurilor prevăzute anual cu această destinaţie, prin transferuri de la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului către bugetele locale, pentru susţinerea financiară a autorităţilor administraţiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, şi se defalcă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului.  +  Articolul 4 (1) Transferul de fonduri de la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, capitolul 8701 "Alte acţiuni economice", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", către unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexă se va face pe baza solicitărilor acestora, însoţite de contractul de achiziţie publică încheiat între autoritatea administraţiei publice locale responsabilă de atribuirea contractului şi executant, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi de dovada efectuării plăţilor din surse proprii. (2) Autorităţile administraţiei publice locale răspund în condiţiile legii de utilizarea sumelor primite pentru realizarea proiectelor de investiţii şi au obligaţia de a înregistra în contabilitatea proprie operaţiunile legate de primirea şi utilizarea fondurilor alocate de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.---------Art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 320 din 23 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 8 aprilie 2011.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 17 februarie 2010.Nr. 120.  +  Anexa 1 A. LISTAcuprinzând programele şi proiectele de investiţiiîn turism aflate în derulare┌────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Autoritatea publică locală │ Proiectul │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Consiliul Local Arad, judeţul Arad │Amenajare ştrand termal "Neptun" │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Consiliul Judeţean Argeş │1. Construcţii refugii de creastă, munţii Făgăraş ││ │ │2. Construcţii baze de salvare, munţii Făgăraş şi ││ │ │ munţii Piatra Craiului ││ │ │3. Reabilitarea traseelor turistice montane, munţii ││ │ │ Făgăraş şi munţii Piatra Craiului │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Consiliul Judeţean Braşov │1. Modernizarea bazelor de salvare, munţii Bucegi, ││ │ │ Făgăraş şi Piatra Craiului - valea Mălăeşti, vârful ││ │ │ Omu, Zănoaga, valea Ciubotea, Valea Sâmbetei, Curmătura││ │ │2. Construcţii refugii montane, munţii Bucegi şi ││ │ │ munţii Făgăraş ││ │ │3. Reabilitarea traseelor turistice, munţii Bucegi şi ││ │ │ munţii Făgăraş │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.│Consiliul Local Braşov, judeţul Braşov │Schi în România, Braşov │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5.│Consiliul Local Predeal, judeţul Braşov │Schi în România, Predeal │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.│Consiliul Local Râşnov, judeţul Braşov │Schi în România, Râşnov │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7.│Consiliul Judeţean Caraş-Severin │1. Construcţie cabană salvamont şi centru de informare ││ │ │ turistică, munţii Semenic ││ │ │2. Construcţie refugiu montan, munţii Semenic │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8.│Consiliul Judeţean Cluj │1. Construcţii centre de salvare, Munţii Bihor- ││ │ │ Vlădeasa - Serviciul public salvamont Mărgău - ││ │ │ localităţile Beliş, Doda Pilii, Săcuieu ││ │ │2. Schi în România, staţiunea Băişoara │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9.│Consiliul Judeţean Constanţa │Amenajarea unor centre de prevenţie, tratament medical ││ │ │primar şi amenajarea punctelor de salvamar din zona ││ │ │litorală a judeţului Constanţa │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10.│Consiliul Local Constanţa, │Pasarelă şi pontoane acostare ambarcaţiuni agrement, ││ │judeţul Constanţa │staţiunea Mamaia │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11.│Consiliul Local Mangalia, │Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona sudică ││ │judeţul Constanţa │a litoralului │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12.│Consiliul Local Tuzla, judeţul Constanţa│Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona sudică ││ │ │a litoralului │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13.│Consiliul Judeţean Dâmboviţa │1. Construcţii şi reabilitare de cabane, refugii montane││ │ │ şi baze salvamont, munţii Bucegi ││ │ │2. Refacerea sistemului de semnalizare pe traseele ││ │ │ montane, munţii Bucegi │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14.│Consiliul Judeţean Harghita │Modernizarea şi reabilitarea băilor tradiţionale, ││ │ │Borsec, Tuşnad, Tomeşti, Ciumani, Lăzăreşti, comuna ││ │ │Cozmeni, comuna Racu, comuna Siculeni, comuna Frumoasa, ││ │ │comuna Sâncrăieni, comuna Sântimbru │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15.│Consiliul Local Praid, judeţul Harghita │Construcţie complex balnear, Praid │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 16.│Consiliul Local Tuşnad, judeţul Harghita│1. Modernizarea, consolidarea şi extinderea clădirii ││ │ │casei de cultură pentru amenajarea unui complex balnear ││ │ │2. Amenajarea unui traseu pentru cură de teren │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 17.│Consiliul Judeţean Hunedoara │1. Construcţii baze salvamont şi refugii montane, ││ │ │munţii Retezat - Râuşor, Poiana Pelegii, Pietrele, ││ │ │Bucura, Paltina, Stâna de Râu, Baleia ││ │ │2. Recuperarea valorilor de cult, comuna Balşa, satul ││ │ │Vălişoara, comuna Băiţa, satul Hărţăgani, comuna ││ │ │Brănişca, satele Boz şi Târnăviţa, comuna Bunila, satul ││ │ │Alun, comuna Bulzeştii de Sus, satul Tomnatec, comuna ││ │ │Gurasada, satul Gothatea, comuna Ilia, satul Dumbrăviţa,││ │ │comuna Pestişu Mic, satul Almaşu Mic, comuna Topliţa, ││ │ │satul Vălari, comuna Vaţa de Jos, satul Căzăneşti, ││ │ │comuna Zam, satul Sălciva │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 18.│Consiliul Local Petroşani, │ ││ │ judeţul Hunedoara │Schi în România, municipiul Petroşani │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 19.│Consiliul Local Vulcan, │ ││ │judeţul Hunedoara │Schi în România, oraşul Vulcan │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20.│Consiliul Local Borşa, judeţul Maramureş│Schi în România, staţiunea Borşa │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 21.│Consiliul Local Cavnic, judeţul │ ││ │Maramureş │Schi în România, oraşul Cavnic │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 22.│Consiliul Local Sovata, judeţul Mureş │Amenajarea infrastructurii de agrement, zona lacurilor ││ │ │Tineretului şi Ursului │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 23.│Consiliul Local Piatra-Neamţ │Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, ││ │ │masivele Cozla şi Pietricica │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 24.│Consiliul Local Azuga, judeţul Prahova │Schi în România, staţiunea Azuga │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 25.│Consiliul Local Buşteni, judeţul Prahova│Schi în România, staţiunea Buşteni │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 26.│Consiliul Local Sinaia, judeţul Prahova │Schi în România, staţiunea Sinaia │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 27.│Consiliul Local Ocna Sibiului, │1. Amenajarea parcului balnear ││ │judeţul Sibiu │2. Modernizarea şi amenajarea salinelor exterioare │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 28.│Consiliul Local Câmpulung Moldovenesc, │ ││ │ judeţul Suceava │Schi în România, staţiunea Câmpulung Moldovenesc │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 29.│Consiliul Local Mălini, judeţul Suceava │Schi în România, Mălini │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 30.│Consiliul Local Suceviţa, │ ││ │judeţul Suceava │Schi în România, Suceviţa │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 31.│Consiliul Judeţean Tulcea │Miniport turistic, Sfântu Gheorghe │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 32.│Consiliul Local Govora, judeţul Vâlcea │1. Reabilitarea casei de cultură în vederea amenajării ││ │ │ muzeului balnear ││ │ │2. Construcţie centru de informare turistică şi bază ││ │ │ de kinetoterapie │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 33.│Consiliul Local Voineasa, judeţul Vâlcea│Dezvoltarea infrastructurii de agrement, ││ │ │staţiunea Voineasa │└────┴────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘B. LISTAcuprinzând programele şi proiectele noi de investiţiiîn turism┌────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Autoritatea publică locală │ Proiectul │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Consiliul Judeţean Alba │Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona montană ││ │ │înaltă, munţii Sebeş │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Consiliul Local Alba Iulia, judeţul Alba│Amenajarea turistică a castrului român │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Consiliul Local Gârda de Sus, │ ││ │judeţul Alba │Amenajarea în scop turistic a peşterii Poarta lui Ionele│├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.│Consiliul Local Horea, judeţul Alba │Schi în România, comuna Horea │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5.│Consiliul Local Ocna Mureş, judeţul Alba│Dezvoltarea infrastructurii turistice, oraşul Ocna Mureş│├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.│Consiliul Local Zlatna, judeţul Alba │Dezvoltarea infrastructurii turistice, oraşul Zlatna │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7.│Consiliul Local Albeştii de Muscel, │ ││ │judeţul Argeş │Schi în România, Albeştii de Muscel │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8.│Consiliul Judeţean Bihor │Centru pentru sistemul de informare turistică şi bază ││ │ │salvamont, Vadu Crişului │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9.│Consiliul Local Beiuş, judeţul Bihor │Complex balnear │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10.│Consiliul Local Borş, judeţul Bihor │Complex balnear │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11.│Consiliul Local Cărpinet, judeţul Bihor │Amenajarea în scop turistic Peştera Câmpenească │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12.│Consiliul Local Săcueni, judeţul Bihor │Complex balnear │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13.│Consiliul Local Sânmartin, judeţul Bihor│Aquaparc, staţiunea Băile Felix - Băile 1 Mai │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14.│Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud │1. Turism montan în nordul Carpaţilor Orientali. ││ │ │Dezvoltarea infrastructurii turistice, zona montană ││ │ │înaltă a Parcului Naţional Munţii Călimani ││ │ │2. Dezvoltarea infrastructurii turistice, zona montană ││ │ │înaltă a Parcului Naţional Munţii Rodnei │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15.│Consiliul Judeţean Botoşani │1. Modernizarea drumului de acces către Lacul cu ││ │ │ Nuferi - Ipoteşti în vederea includerii în circuitul ││ │ │ turistic ││ │ │2. Reabilitarea şi valorificarea durabilă a obiectivului││ │ │de patrimoniu Complexul monahal Coşula │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 16.│Consiliul Local Săcele, judeţul Braşov │Amenajarea şi reabilitarea obiectivului turistic ││ │ │"Canionul 7 Scări" │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 17.│Municipiul Bucureşti, sectorul 6 │Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, ││ │ │Lacul Morii │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 18.│Consiliul Local Merei, judeţul Buzău │Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, ││ │ │staţiunea Sărată-Monteoru │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 19.│Consiliul Local Mânzăleşti, │ ││ │judeţul Buzău │Amenajarea în scop turistic a zonei carstice Meledic │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20.│Consiliul Judeţean Călăraşi │Dezvoltarea zonei turistice braţul Borcea │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 21.│Consiliul Local Olteniţa, │Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, ││ │ judeţul Călăraşi │amenajarea portului turistic, Olteniţa │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 22.│Consiliul Judeţean Caraş-Severin │Construcţie cabană salvamont şi centru de informare ││ │ │turistică, Muntele Mic │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 23.│Consiliul Local Băile Herculane, judeţul│Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, ││ │Caraş-Severin │staţiunea Băile Herculane │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 24.│Consiliul Local Reşiţa, judeţul │Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, ││ │Caraş-Severin │municipiul Reşiţa │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 25.│Consiliul Judeţean Constanţa │1. Dezvoltarea infrastructurii turistice, zona ││ │ │ litoralului Mării Negre ││ │ │2. Port turistic de agrement Tomis-Tuzla, Ostrov, ││ │ │ Capidava şi Topalu │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 26.│Consiliul Local 23 August, │Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona sudică a ││ │judeţul Constanţa │ litoralului │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 27.│Consiliul Local Costineşti, │Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona sudică a ││ │judeţul Constanţa │litoralului │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 28.│Consiliul Local Eforie, │Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona sudică a ││ │judeţul Constanţa │litoralului │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 29.│Consiliul Local Limanu, judeţul │Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona sudică a ││ │Constanţa │litoralului │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 30.│Consiliul Local Techirghiol, judeţul │Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona sudică a ││ │Constanţa │litoralului │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 31.│Consiliul Judeţean Covasna │1. Amenajarea căii ferate înguste Comandău-Covasna ││ │ │2. Modernizarea şi reabilitarea băilor tradiţionale din ││ │ │comunele Moacşa, Cernat, Brăduţ şi Turia │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 32.│Consiliul Local Comandău, │ ││ │judeţul Covasna │Schi în România, Comandău │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 33.│Consiliul Local Covasna, judeţul Covasna│Centru balneoclimateric multifuncţional │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 34.│Consiliul Local Malnaş, judeţul Covasna │1. Băi de agrement, Malnaş ││ │ │2. Parc de agrement, Malnaş │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 35.│Consiliul Judeţean Dolj │Port turistic pentru ambarcaţiuni de agrement - Cetate │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 36.│Consiliul Judeţean Gorj │1. Recuperarea valorilor de cult comuna Arcani, satul ││ │ │Stroieşti, comuna Dănciuleşti, satul Zăicoiu, comuna ││ │ │Jupâneşti, satul Boia, comuna Leleşti, satul Frăteşti, ││ │ │comuna Scoarţa, satele Bobu şi Pişteştii din Deal, ││ │ │comuna Schela, satul Sâmbotin, comuna Roşia de Amaradia,││ │ │satul Seciurile ││ │ │2. Modernizarea circuitului de vizitare, Peştera ││ │ │Muierilor ││ │ │3. Modernizarea circuitului de vizitare, peştera ││ │ │Polovragi ││ │ │4. Modernizarea căii de acces către baza de salvare ││ │ │montană Rânca şi amenajarea unui heliport ││ │ │5. Amenajarea, modernizarea şi extinderea domeniului ││ │ │schiabil Păpuşa, munţii Parâng ││ │ │6. Înfiinţarea centrului turistic muzeal "Castrul român ││ │ │Bumbeşti-Jiu" ││ │ │7. Restaurarea culelor tradiţionale ││ │ │8. Reabilitarea bazei de tratament balnear Săcelu ││ │ │9. Reamenajarea potecilor turistice şi refacerea ││ │ │marcajelor pe traseele turistice montane interjudeţene ││ │ │din munţii Parâng, Vâlcan şi Godeanu │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 37.│Consiliul Judeţean Harghita │Reabilitarea băii tradiţionale Nadas, comuna Tuşnad, ││ │ │amenajarea şi modernizarea băii tradiţionale Băile ││ │ │Chirui, modernizarea băii sărate, comuna Mărtiniş, ││ │ │modernizarea băii tradiţionale "Arcso", comuna Corund, ││ │ │reabilitarea băii tradiţionale, Mereşti, modernizarea ││ │ │băii comunale, Remetea, amenajarea şi modernizarea băii ││ │ │tradiţionale, Topliţa, reabilitarea izvorului de apă ││ │ │minerală, comuna Sânsimion, satul Cetăţuia, reamenajarea││ │ │şi modernizarea băii comunale Mădăraş, reabilitarea ││ │ │băilor tradiţionale "Osaros" şi "Ferencz Jozsef", oraşul││ │ │Borsec, reabilitarea băii tradiţionale "Dugas", comuna ││ │ │Dăneşti, reabilitarea băii comunale, Băile Madicsa, ││ │ │reabilitarea băii sărate "Soskut", oraşul Cristuru ││ │ │Secuiesc, reabilitarea şi modernizarea băii tradiţionale││ │ │Leliceni, amenajarea şi modernizarea băii tradiţionale, ││ │ │comuna Păuleni-Ciuc, amenajarea şi modernizarea băii ││ │ │tradiţionale, comuna Suseni │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 38.│Consiliul Local Borsec, judeţul Harghita│Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, ││ │ │staţiunea Borsec │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 39.│Consiliul Local Corbu, judeţul Harghita │Dezvoltarea infrastructurii turistice montane, Corbu │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 40.│Consiliul Local Gheorgheni, │Ecologizarea staţiunii turistice Lacu Roşu şi ││ │ judeţul Harghita │dezvoltarea infrastructurii pentru turism │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 41.│Consiliul Local Remetea, judeţul │ ││ │Harghita │Centru balneoclimateric multifuncţional, Remetea │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 42.│Consiliul Local Sărmaş, judeţul Harghita│Schi în România, comuna Sărmaş │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 43.│Consiliul Local Topliţa, judeţul │Valorificarea potenţialului geotermal existent, ││ │Harghita │municipiul Topliţa │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 44.│Consiliul Local Sâncrăieni, │Bază de tratament balneoclimaterică multifuncţională, ││ │judeţul Harghita │Băile Pucioasa │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 45.│Consiliul Local Săcel, judeţul Harghita │Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, ││ │ │comuna Săcel │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 46.│Consiliul Judeţean Hunedoara │Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, zona ││ │ │montană înaltă, Munţii Sebeşului, zona cetăţilor dacice │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 47.│Consiliul Local Ghelari, judeţul │Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, ││ │Hunedoara │comuna Ghelari │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 48.│Consiliul Local Lupeni, judeţul │ ││ │Hunedoara │Schi în România, staţiunea Straja │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 49.│Consiliul Local Petrila, judeţul │ ││ │Hunedoara │Schi în România, oraşul Petrila │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 50.│Consiliul Local Amara, judeţul Ialomiţa │Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, ││ │ │staţiunea Amara │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 51.│Consiliul Local Feteşti, judeţul │ ││ │Ialomiţa │Port turistic pentru ambarcaţiuni de agrement, Feteşti │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 52.│Consiliul Judeţean Iaşi │Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, ││ │ │zona râului Bahlui │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 53.│Consiliul Local Snagov, judeţul Ilfov │Construcţie complex balnear şi complex agrement, ││ │ │staţiunea Snagov │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 54.│Consiliul Judeţean Maramureş │Schi în România, staţiunea Mogoşa şi Izvoarele Borişte │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 55.│Consiliul Judeţean Mehedinţi │Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, ││ │ │insula Şimian şi Drobeta-Turnu Severin │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 56.│Consiliul Local Saschiz, judeţul Mureş │Restaurarea cetăţii de refugiu sec. XIV, modernizarea ││ │ │drumului de acces │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 57.│Consiliul Judeţean Neamţ │1. Schi în România, staţiunea Durău ││ │ │2. Amenajarea infrastructurii de agrement turistic, ││ │ │zona lacului Izvorul Muntelui │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 58.│Consiliul Local Tarcău, judeţul Neamţ │Schi în România, comuna Tarcău │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 59.│Consiliul Local Breaza, judeţul Prahova │Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, ││ │ │staţiunea Breaza │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 60.│Consiliul Local Buşteni, judeţul Prahova│Dezvoltarea infrastructurii turistice Platoul Munţilor ││ │ │Bucegi │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 61.│Consiliul Local Măneciu, judeţul Prahova│Schi în România, staţiunea Cheia │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 62.│Consiliul Local Slănic Prahova, judeţul │Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, ││ │Prahova │staţiunea Slănic Prahova │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 63.│Consiliul Judeţean Satu Mare │1. Schi în România, Negreşti-Oaş ││ │ │2. Parc balnear Beltiug ││ │ │3. Bază tratament balnear, staţiunea Tăşnad ││ │ │4. Zonă de agrement, staţiunea Tăşnad │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 64.│Consiliul Judeţean Sibiu │1. Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona ││ │ │montană înaltă, Masivul Făgăraş ││ │ │2. Schi în România, staţiunea Păltiniş ││ │ │3. Recuperarea valorilor de cult comuna Jina, satul ││ │ │Jina, comuna Marpod, satul Ilimbav, comuna Păuca, ││ │ │satele Broşteni şi Presaca │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 65.│Consiliul Judeţean Suceava │Amenajarea turistică a salinei Cacica │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 66.│Consiliul Local Solca, judeţul Suceava │Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, ││ │ │oraşul Solca │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 67.│Consiliul Local Şaru Dornei, judeţul │ ││ │ Suceava │Schi în România, munţii Călimani │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 68.│Consiliul Local Vatra Dornei, judeţul │ ││ │Suceava │Complex de agrement Lunca Dornelor │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 69.│Consiliul Judeţean Timiş │1. Dezvoltarea infrastructurii de agrement turistic, ││ │ │zona lacului Surduc ││ │ │2. Recuperarea valorilor de cult comuna Tomeşti, satul ││ │ │Româneşti, oraşul Făget, satul Povârgina, comuna Curtea,││ │ │satul Curtea, comuna Pietroasa, satul Crivina de Sus, ││ │ │comuna Margina, satul Coşeviţa │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 70.│Consiliul Judeţean Tulcea │Miniporturi turistice în localităţile Murighiol şi ││ │ │Sarichioi │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 71.│Consiliul Local Sulina, judeţul Tulcea │Dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii turistice, ││ │ │oraşul Sulina │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 72.│Consiliul Local Tulcea, judeţul Tulcea │Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement ││ │ │(Nava cu zbaturi) │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 73.│Consiliul Judeţean Vaslui │1. Dezvoltarea turismului în judeţul Vaslui prin ││ │ │restaurarea şi valorificarea obiectivului de patrimoniu ││ │ │- Mănăstirea Floreşti ││ │ │2. Dezvoltarea turismului în judeţul Vaslui prin ││ │ │restaurarea şi valorificarea obiectivului de patrimoniu ││ │ │- Mănăstirea Pârveşti ││ │ │3. Dezvoltarea turismului în judeţul Vaslui prin ││ │ │restaurarea şi valorificarea obiectivului de patrimoniu ││ │ │- Mănăstirea Fâstâci │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 74.│Consiliul Judeţean Vâlcea │1. Recuperarea valorilor de cult comuna Popeşti, satul ││ │ │Urşi, comuna Tomşani, satele Bălţăţeni şi Dumbrăveşti ││ │ │2. Infrastructura turistică de agrement a staţiunii ││ │ │Călimăneşti-Căciulata ││ │ │3. Amenajarea Muzeului Trovanţilor, Costeşti ││ │ │4. Amenajarea culelor, Măldărăşti │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 75.│Consiliul Local Horezu, judeţul Vâlcea │Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii turistice ││ │ │de agrement, staţiunea Horezu │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 76.│Consiliul Local Olăneşti, judeţul Vâlcea│Dezvoltarea infrastructurii balneare şi de agrement, ││ │ │bază de tratament, centru multifuncţional şi trasee de ││ │ │cură, Olăneşti │├────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ 77.│Consiliul Judeţean Vrancea │Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, ││ │ │Lepşa, Greşu, staţiunea Soveja, Tulnici │└────┴────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘-------------Anexa a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 320 din 23 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 8 aprilie 2011, conform pct. 4 al art. I din acelaşi act normativ, devenind anexa 1 la prezenta hotărâre, potrivit pct. 5 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2 CRITERII DE ELIGIBILITATEa programelor şi proiectelor de investiţii în turismA. Eligibilitatea proiectului:- unităţi administrativ-teritoriale incluse în Planul de amenajare a teritoriului naţional conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 190/2009, Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice;- terenul pe care se va derula proiectul trebuie să fie situat în proprietatea publică sau privată a autorităţii publice locale care propune proiectul, aceasta urmând să deţină toate documentele legale privind proprietatea asupra terenului;- autoritatea publică locală care propune proiectul va trebui să deţină toate documentele de urbanism, conform legislaţiei în vigoare, pentru terenul pe care se va derula proiectul;- în cazul programului de dezvoltare "Schi în România", cu componenta principală "Turism pentru practicarea schiului şi a altor sporturi de iarnă", autoritatea publică locală va prezenta documentele privind schimbul de teren pentru scoaterea din fondul forestier a terenurilor destinate realizării investiţiilor în turism;- în cazul finanţării obiectivelor de investiţii, documentaţia tehnico-economică aferentă proiectului de investiţie trebuie să fie întocmită în conformitate cu legislaţia în vigoare şi să aibă toate avizele şi autorizaţiile necesare;- respectarea standardelor de cost stabilite la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, acolo unde există;- toate proiectele care urmează să fie finanţate vor obţine avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pe studiile de fezabilitate executate. Orice modificare a proiectului din punctul de vedere al condiţiilor tehnico-economice trebuie să obţină avizul Consiliului tehnico-economic;- prezentarea unei analize de către beneficiar a capacităţii proprii de cazare în arealul de referinţă, respectiv a listei structurilor de primire turistică cu funcţii de cazare sau alimentaţie publică.B. Prezentarea documentaţiei economice1. Nivelul de cofinanţare al proiectelor derulate în comun de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi autorităţile publice locale este următorul:- unităţile administrativ-teritoriale asigură până la 50%, dar nu mai puţin de 5%, din valoarea totală a contractelor de lucrări, încheiate în conformitate cu legislaţia în vigoare, exceptând domeniul schiabil;- unităţile administrativ-teritoriale asigură până la 50%, dar nu mai puţin de 5%, din valoarea contractului aferent realizării documentaţiei tehnico-economice, încheiat în conformitate cu legislaţia în vigoare;- în cazul domeniului schiabil, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului finanţează procurarea instalaţiilor de transport pe cablu şi montajul acestora în limita fondurilor disponibile.2. Cofinanţarea documentaţiilor tehnico-economice şi a lucrărilor de execuţie aferente proiectelor de investiţii se realizează ulterior datei de aprobare a Programului anual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului.3. În cazul în care există un număr foarte mare de solicitări de la autorităţile publice locale de includere a unor proiecte noi de investiţii în turism, punctajul acordat va ţine cont de nivelul de dezvoltare a infrastructurii generale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii specifice, potenţialul natural şi potenţialul cultural.-------------Anexa 2 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 320 din 23 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 8 aprilie 2011, având conţinutul prevăzut în anexa 2 din acelaşi act normativ.-------