LEGE nr. 191 din 13 mai 2003(*actualizată*)privind infracţiunile la regimul transportului naval(aplicabilă începând cu data de 1 februarie 2014*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege prevede infracţiunile la regimul transportului naval, astfel cum este reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 412/2002, precum şi unele dispoziţii speciale de procedura referitoare la aceste infracţiuni.  +  Capitolul II Infracţiuni contra siguranţei navigaţiei civile  +  Articolul 2 (1) Conducerea unei nave de către o persoană fără brevet sau fără certificat de capacitate corespunzător constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani. (2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează fapta comandantului ori a altei persoane care încredinţează cu ştiinţă conducerea navei unei persoane fără brevet sau certificat de capacitate corespunzător ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată. (3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi fapta persoanei care încredinţează cu ştiinţă conducerea navei unei persoane care suferă de o boală psihică ori se află sub influenţa unor substanţe psihoactive.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. 131 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 3Punerea în navigaţie a unei nave fără a avea echipaj minim de siguranţă constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. 131 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 4 (1) Exercitarea atribuţiilor de serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe interzise de autoritatea de reglementare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă. (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârşită de către personalul navigant care asigură direct siguranţa navigaţiei, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda. (3) Este considerată sub influenţa băuturilor alcoolice persoana care are o îmbibaţie alcoolică în sânge de până la 0,80 g/l alcool pur în sânge. (4) Dispoziţiile alin. (1)-(3) nu se aplică ambarcaţiunilor de agrement.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. 131 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 5 (1) Conducerea unei nave sau exercitarea atribuţiilor de serviciu de către o persoană care are în sânge o îmbibaţie alcoolică mai mare de 0,80 g/l alcool pur în sânge sau se află sub influenţa unor substanţe psihoactive constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârşită de personalul navigant care asigură direct siguranţa navigaţiei, pedeapsa este închisoarea de la un an la 5 ani.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. 131 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 6Refuzul de a se supune sau sustragerea persoanelor prevăzute la art. 4 şi 5 de la prelevarea de mostre biologice necesare stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei unei substanţe psihoactive constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. 131 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 7 (1) Părăsirea fără aprobare a postului sau a navei de către un membru al echipajului ori de către pilot, în timpul efectuării serviciului, dacă prin aceasta s-ar fi putut întrerupe navigaţia ori pune în pericol siguranţa navei, a încărcăturii sau a echipajului, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârşită de comandant sau de înlocuitorul acestuia, pedeapsa este închisoarea de la un an la 5 ani.------------Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. 131 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 8 (1) Fapta de a dormi în timpul serviciului de cart sau de gardă, dacă prin aceasta s-ar fi putut întrerupe navigaţia ori pune în pericol siguranţa navei, a încărcăturii sau a echipajului, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a avut ca urmare un accident de navigaţie ce a produs consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. 131 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 9Părăsirea navei de către comandant în caz de pericol, înainte de a-şi fi exercitat îndatoririle de serviciu pentru salvarea navei şi a echipajului, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.------------Art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. 131 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 10 (1) Fapta comandantului unei nave de a nu îşi îndeplini obligaţiile de asistenţă şi salvare a navelor şi a persoanelor aflate în pericol pe apă ori, în caz de abordaj, de a nu comunică celorlalte nave datele necesare identificării navei proprii se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. (2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au fost săvârşite din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la un an sau amenda.------------Art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. 131 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 11Schimbarea poziţiei, scoaterea din funcţiune, avarierea gravă sau distrugerea unui semnal de navigaţie costier ori plutitor, dacă prin aceasta s-ar fi putut pune în pericol siguranţa navigaţiei, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.------------Art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. 131 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 12Dacă faptele prevăzute la art. 2-5 şi 7-11 au avut ca urmare un accident de navigaţie ce a produs consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.------------Art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. 131 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 13Preluarea fără drept a comenzii sau a controlului unei nave se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.------------Art. 13 a fost modificat de pct. 12 al art. 131 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 14 (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani săvârşirea uneia dintre următoarele fapte: a) împiedicarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu ale personalului navigant ambarcat, de punte, de maşini şi de telecomunicaţii; b) comunicarea unor informaţii false, dacă a pus în pericol siguranţa navigaţiei; c) falsificarea sau distrugerea jurnalelor de bord ori de maşini; d) distrugerea ori avarierea echipamentelor de navigaţie sau perturbarea funcţionării lor. (2) Distrugerea sau avarierea unei nave ori a încărcăturii acesteia se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.------------Art. 14 a fost modificat de pct. 13 al art. 131 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 15Plasarea pe o navă a unui dispozitiv, obiect ori a unei substanţe apte să distrugă nava sau să cauzeze acesteia ori încărcăturii pagube de natură să pună în pericol siguranţa navigaţiei constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.------------Art. 15 a fost modificat de pct. 14 al art. 131 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 16 (1) Faptele prevăzute la art. 13, art. 14 alin. (1) şi art. 15, săvârşite în scopul devierii navei de la itinerarul său, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Avarierea unei nave în scopul prevăzut la alin. (1) se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.------------Art. 16 a fost modificat de pct. 15 al art. 131 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 17 (1) Luarea în stăpânire a unei platforme fixe sau exercitarea controlului asupra acesteia prin violenţă ori ameninţare cu violenţa constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi distrugerea unei platforme fixe sau cauzarea unor pagube de natură să pună în pericol securitatea acesteia.------------Art. 17 a fost modificat de pct. 16 al art. 131 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 18 (1) Plasarea pe o platformă fixă a unui dispozitiv sau a unei substanţe apte să distrugă platforma fixă ori de natură să pună în pericol siguranţa acesteia constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) În înţelesul prezentei legi, platforma fixă desemnează o insulă artificială, o instalaţie sau o lucrare ataşată permanent de fundul mării ori de cel al unei ape interioare, în vederea explorării sau exploatării resurselor ori pentru alte scopuri economice.------------Art. 18 a fost modificat de pct. 17 al art. 131 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 19Dacă faptele prevăzute la art. 13-17 au avut ca urmare consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.------------Art. 19 a fost modificat de pct. 18 al art. 131 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 20Tentativa la infracţiunile prevăzute la art. 13-18 se pedepseşte.------------Art. 20 a fost modificat de pct. 19 al art. 131 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 21 (1) Blocarea şenalului navigabil, a unei dane sau zone a bazinului portuar şi neexecutarea ordinului căpitanului portului privind măsurile de deblocare constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la un an la 5 ani. (2) Dacă fapta a avut ca urmare întreruperea navigaţiei ori a activităţii portuare sau punerea în pericol a siguranţei navigaţiei ori a portului, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.------------Art. 21 a fost modificat de pct. 20 al art. 131 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 22Transportul de mărfuri periculoase la bordul navelor în apele naţionale navigabile fără respectarea prevederilor legale cu privire la stivuire, ambalare, etichetare, măsuri de protecţie, dacă s-ar pune în pericol siguranţa navigaţiei, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani.------------Art. 22 a fost modificat de pct. 21 al art. 131 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Capitolul III Infracţiuni contra ordinii şi disciplinei la bordul navelor  +  Articolul 23 (1) Refuzul de a executa un ordin cu privire la îndatoririle de serviciu privind siguranţa navei şi a navigaţiei se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. (2) Când fapta este săvârşită de către comandantul navei, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.  +  Articolul 24Lovirea sau alte violenţe ori vătămarea corporală, săvârşită de către inferior asupra superiorului sau de către superior asupra inferiorului în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de Codul penal pentru această infracţiune, ale cărei limite se majorează cu o treime.------------Art. 24 a fost modificat de pct. 22 al art. 131 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 25Fapta pasagerului de a nu se supune în timpul călătoriei unui ordin dat de comandant sau secund ori de un alt ofiţer, pentru salvarea navei, se pedepseşte cu închisoare de la o luna la 6 luni sau cu amendă.  +  Articolul 26 (1) Acţiunea penală pentru infracţiunile prevăzute la art. 23 alin. (1) şi art. 25 se pune în mişcare la sesizarea comandantului sau a proprietarului ori a operatorului navei, după caz. (2) Acţiunea penală pentru infracţiunea prevăzută la art. 23 alin. (2) se pune în mişcare la sesizarea proprietarului sau a operatorului navei ori a organelor abilitate ale autorităţii navale, după caz. (3) Acţiunea penală pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe ori de vătămare corporală prevăzută la art. 24 se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.------------Art. 26 a fost modificat de pct. 23 al art. 131 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Capitolul IV Alte infracţiuni  +  Articolul 27Folosirea carnetului de marinar, a brevetului sau a certificatului de capacitate aparţinând altei persoane se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.------------Art. 27 a fost modificat de pct. 24 al art. 131 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 28 (1) Arborarea fără drept a pavilionului român ori punerea în exploatare sau navigaţie a unei nave neînregistrate constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. (2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi arborarea fără drept a pavilionului unei alte ţări decât cel înscris în actul de naţionalitate de către o navă străină sau română care trece prin apele naţionale navigabile ale României.------------Art. 28 a fost modificat de pct. 25 al art. 131 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 29Fapta comandantului ori a altui membru al echipajului care, în urma producerii unui accident de navigaţie, ordonă sau face ca nava să părăsească locul faptei, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani.------------Art. 29 a fost modificat de pct. 26 al art. 131 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 30 (1) Folosirea navei sau a încărcăturii navei ori dispunerea de acestea, fără drept, în tot sau în parte, pentru sine sau pentru altul, de către comandant sau un alt membru al echipajului, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. (2) Tentativa se pedepseşte.------------Alin. (2) al art. 30 a fost introdus de pct. 27 al art. 131 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 31Abrogat.------------Art. 31 a fost abrogat de pct. 28 al art. 131 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 32Abrogat.------------Art. 32 a fost abrogat de pct. 28 al art. 131 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Capitolul V Dispoziţii speciale de procedura  +  Articolul 33 (1) În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 27-30, cercetarea penală se efectuează de către persoane desemnate în condiţiile art. 55 alin. (5) şi (6) din Codul de procedură penală.----------Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de pct. 1 al art. 63 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. (2) Abrogat.------------Alin. (2) al art. 33 a fost abrogat de pct. 28 al art. 131 din Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 34Cercetarea la faţa locului şi reconstituirea efectuate pe nave sau în incinta porturilor se fac în prezenta căpitanului portului sau a reprezentantului acestuia.  +  Articolul 35Luarea de măsuri şi efectuarea de cercetări la bordul unei nave care arboreaza pavilionul unui alt stat cu care statul român a încheiat convenţii se fac în conformitate cu prevederile acestora.  +  Articolul 36Infracţiunile prevăzute de prezenta lege se judecă în primă instanţă de tribunal.----------Art. 36 a fost modificat de pct. 2 al art. 63 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.  +  Articolul 37 (1) Raza teritorială a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea este următoarea: a) Tribunalul Constanţa şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa: judeţele Constanţa şi Tulcea, marea teritorială, Dunărea până la mila marină 64 inclusiv; b) Tribunalul Galaţi şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi: celelalte judeţe, Dunărea de la mila marină 64, în amonte până la km 1.075. (2) Când infracţiunile prevăzute de prezenta lege sunt săvârşite pe o navă aflată în afara apelor româneşti, competenţa revine Tribunalului Constanţa şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, dacă nava este maritimă, şi, respectiv, Tribunalului Galaţi şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi, dacă nava este fluvială.---------Art. 37 a fost modificat de pct. 3 al art. 63 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 38Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 39La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga: Decretul nr. 443/1972 privind navigaţia civilă, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 132 din 23 noiembrie 1972; lit. a) de la lit. A a pct. 1 al art. 2 şi lit. a) de la pct. 1 al art. 3 din Decretul nr. 203/1974 pentru înfiinţarea şi organizarea de secţii maritime şi fluviale la unele instanţe judecătoreşti şi unităţi de procuratura, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 131 din 31 octombrie 1974.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 13 mai 2003.Nr. 191.────────────────