HOTĂRÂRE nr. 624 din 2 august 1999 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective(actualizată până la data de 6 iulie 2001*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 6 iulie 2001 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 185 din 18 noiembrie 1999 respinsă de LEGEA nr. 311 din 18 iunie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 16 iunie 2000 respinsă de LEGEA nr. 310 din 18 iunie 2001; LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) şi ale art. 65 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se autorizează Agenţia Română de Dezvoltare sa evalueze şi sa certifice programele de restructurare ale societăţilor comerciale la care acţionarii sunt persoane fizice sau juridice, altele decât statul, şi care deţin drepturi de proprietate asupra unui pachet de acţiuni reprezentând mai mult de două treimi din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor.  +  Articolul 3După litera h) de la alineatul (1) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 977/1998 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 31 decembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce litera h^1) cu următorul cuprins:"h^1) evaluează şi certifica programele de restructurare ale societăţilor comerciale la care acţionarii sunt persoane fizice sau juridice, altele decât statul, şi care deţin drepturi de proprietate asupra unui pachet de acţiuni reprezentând mai mult de două treimi din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor."  +  Articolul 4Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Finanţelor, ministerele de resort, Agenţia Română de Dezvoltare şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională şi consiliile locale sau judeţene vor lua măsurile necesare în vederea aplicării prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:----------------Ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesPreşedintele Consiliului deadministraţie al FonduluiProprietăţii de Stat,Radu SarbuPreşedintele AgenţieiRomâne de Dezvoltare,Sorin Fodoreanu  +  AnexăNORMA 02/08/1999