ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 13 iunie 2002 (*actualizată*)privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor(actualizată până la data de 27 decembrie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL




  • ----------In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţa de urgenta.  +  Capitolul IAbrogat.--------------Cap. I a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 1Abrogat.--------------Art. 1 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 2Abrogat.--------------Art. 2 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 3Abrogat.--------------Art. 3 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.---------------Art. 3^1 a fost eliminat prin abrogarea pct. 4 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006 de către pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007.  +  Capitolul IIAbrogat.--------------Cap. II a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 4Abrogat.--------------Art. 4 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 5Abrogat.--------------Art. 5 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 6Abrogat.--------------Art. 6 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Capitolul IIIAbrogat.--------------Cap. III a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 7Abrogat.--------------Art. 7 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 8Abrogat.--------------Art. 8 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 9Abrogat.--------------Art. 9 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 10Abrogat.--------------Art. 10 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 11Abrogat.--------------Art. 11 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 12Abrogat.--------------Art. 12 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 13Abrogat.--------------Art. 13 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 13^1Abrogat.--------------Art. 13^1 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 13^2Abrogat.--------------Art. 13^2 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 13^3Abrogat.--------------Art. 13^3 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 14Abrogat.--------------Art. 14 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 15Abrogat.--------------Art. 15 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 16Abrogat.--------------Art. 16 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 17Abrogat.--------------Art. 17 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 18Abrogat.--------------Art. 18 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 19Abrogat.--------------Art. 19 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 20Abrogat.--------------Art. 20 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 21Abrogat.--------------Art. 21 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Capitolul IV Dreptul de acces pe proprietăţi  +  Articolul 22Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice autorizaţi potrivit art. 4 pot, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenta, sa instaleze, sa întreţină, sa înlocuiască sau sa mute orice elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv suporturile şi celelalte facilităţi necesare pentru susţinerea acestora, precum şi punctele terminale utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice, pe, deasupra, în sau sub imobile aflate în proprietate publica sau privată, după caz.---------------Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la art. 22 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.  +  Articolul 23 (1) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice autorizaţi potrivit art. 4 beneficiază de dreptul de a instala, de a întreţine, de a înlocui şi de a muta orice elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publica a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, numai în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:---------------Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" din partea introductivă a alin. (1) al art. 23 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008. a) exerciţiul acestui drept este compatibil cu uzul sau interesul public căruia ii sunt destinate imobilele în cauza; b) efectuarea lucrărilor în cauza nu este de natura sa contravina cerinţelor specifice de urbanism sau de amenajare a teritoriului ori celor privind protecţia mediului, a sănătăţii sau a ordinii publice, pe care trebuie sa le respecte activităţile ce se desfăşoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauza; c) condiţiile de exercitare a acestui drept s-au stabilit prin acordul părţilor sau, în lipsa acestuia, prin hotărâre judecătorească. (2) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice autorizaţi potrivit art. 4 beneficiază de dreptul de a efectua lucrările prevăzute la art. 22 pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate privată, numai în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:---------------Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" din partea introductivă a alin. (2) al art. 23 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008. a) imobilele în cauza nu ar fi afectate sau ar fi afectate într-o măsura nesemnificativa prin efectuarea acestor lucrări sau, dacă un alt furnizor de reţele de comunicaţii electronice autorizat potrivit art. 4 a efectuat deja lucrări de natura celor prevăzute la art. 22 pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauza, exerciţiul dreptului de folosinţa asupra imobilelor nu ar fi afectat în mod permanent de o restrangere suplimentară prin efectuarea unor noi asemenea lucrări;---------------Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la litera a) a alin. (2) al art. 23 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008. b) efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 22 nu este de natura sa contravina cerinţelor specifice de urbanism sau de amenajare a teritoriului ori celor privind protecţia mediului, a sănătăţii sau a ordinii publice, pe care trebuie sa le respecte activităţile ce se desfăşoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauza; c) condiţiile de exercitare a acestui drept s-au stabilit prin acordul părţilor sau, în lipsa acestuia, prin hotărâre judecătorească.  +  Articolul 24Lucrările prevăzute la art. 22 se pot efectua numai cu respectarea prevederilor legale referitoare la: a) amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor; b) proiectarea şi amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, precum şi în zonele de protecţie aeroportuara şi de protecţie a navigaţiei; c) condiţiile de amplasare a lucrărilor tehnico-edilitare şi a stalpilor pentru instalaţii în zona drumurilor; d) calitatea în construcţii; e) protecţia igienei şi a sănătăţii publice; f) protecţia mediului; g) protecţia muncii.  +  Articolul 25 (1) ANCOM poate impune unui furnizor de reţele de comunicaţii electronice, care efectuează lucrări din categoria celor prevăzute la art. 22 asupra unui imobil aflat în proprietate publica sau privată, obligaţia de a permite unui alt furnizor de reţele de comunicaţii electronice autorizat potrivit art. 4 sa utilizeze suporturile şi celelalte facilităţi destinate sustinerii elementelor reţelelor, instalate, construite sau amenajate de primul furnizor, în vederea efectuării lucrărilor prevăzute la art. 22, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:--------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 25 a fost modificată de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM". a) nu sunt întrunite cerinţele necesare pentru ca al doilea furnizor sa poată beneficia de dreptul prevăzut la art. 23 sau utilizarea unor facilităţi similare instalate, construite sau amenajate de al doilea furnizor în exercitarea în mod individual a dreptului prevăzut la art. 23 ar presupune cheltuieli disproporţionate fata de utilizarea partajata a facilităţilor în condiţiile prezentului articol; b) lucrările prevăzute la art. 22 pot fi efectuate de către cel de-al doilea furnizor prin utilizarea acestor facilităţi în condiţii cel puţin la fel de avantajoase ca şi cele care pot fi asigurate prin utilizarea altor facilităţi similare instalate, construite sau amenajate de acest al doilea furnizor; c) utilizarea partajata a facilităţilor nu afectează din punct de vedere tehnic şi nu face mai oneroasa efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 22 de către primul furnizor sau desfăşurarea activităţilor acestuia legate de furnizarea reţelelor de comunicaţii electronice;--------------Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la litera c) a alin. (1) al art. 25 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008. d) utilizarea partajata a facilităţilor nu necesita executarea unor lucrări suplimentare majore de instalare, construire sau amenajare. (2) In cazul în care impune unui furnizor de reţele de comunicaţii electronice obligaţia prevăzută la alin. (1), ANCOM stabileşte şi condiţiile în care se realizează utilizarea partajata a facilităţilor.--------------Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM".  +  Articolul 26 (1) Titularii dreptului instituit în condiţiile art. 23 îşi pot exercita dreptul numai după încheierea unui contract în forma autentică cu titularul dreptului de proprietate asupra imobilului respectiv, prin care se stabilesc condiţiile de exercitare a acestui drept. In cazul imobilelor proprietate publica aflate în administrare, contractul se încheie cu titularul dreptului de administrare. (2) Condiţiile stabilite prin contractul încheiat cu titularul dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilelor proprietate publica trebuie sa fie nediscriminatorii fata de toţi furnizorii de reţele publice de comunicaţii. Contractul astfel încheiat se publica prin grija titularului dreptului de proprietate sau de administrare. O copie de pe contract va fi remisă ANCOM, care are obligaţia de a o pune la dispoziţie oricărei persoane interesate.--------------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM". (3) Contractul încheiat în condiţiile prezentului articol trebuie sa prevadă cel puţin: a) zonele în care este permis accesul, metodele de lucru ce urmează sa fie folosite şi condiţiile efective, inclusiv termenul, în care titularul dreptului instituit în condiţiile art. 23 are acces la imobil, în vederea instalării sau întreţinerii facilităţilor respective;--------------Litera a) a alin. (3) al art. 26 a fost modificată de pct. 16 al art. 1 din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002. b) condiţiile în care proprietarul sau deţinătorul imobilului poate efectua lucrări ce ar afecta accesul la elementele reţelelor de comunicaţii electronice ori buna lor întreţinere sau care ar necesita mutarea acestora.--------------Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la litera b) a alin. (3) al art. 26 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008. (4) Contractul încheiat în condiţiile prezentului articol trebuie sa prevadă obligaţia titularului dreptului instituit în condiţiile art. 23 de a plati titularului dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilului respectiv un preţ reprezentând contravaloarea folosinţei şi despăgubirea pentru prejudiciile cauzate prin efectuarea lucrărilor. In cazul imobilelor proprietate publica, preţul se stabileşte cu respectarea următoarelor principii: a) sa fie nediscriminatoriu între furnizorii de reţele publice de comunicaţii, sa fie justificat şi proporţional cu afectarea imobilului respectiv; b) sa acopere doar prejudiciile directe şi certe cauzate prin efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 22, precum şi prin existenta şi funcţionarea elementelor reţelelor de comunicaţii electronice care fac obiectul acestor lucrări.--------------Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la litera b) a alin. (4) al art. 26 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008. (5) In cazul în care Guvernul stabileşte obligaţia de plata a unor sume, cu titlu de tarife sau de taxe de utilizare ori cu orice alt titlu, pentru ocuparea şi folosinţa anumitor imobile aflate în proprietate publica, precum drumurile, podurile, pasajele, viaductele, tunelurile, suporturile şi celelalte facilităţi destinate sustinerii elementelor reţelelor şi altele asemenea, titularul dreptului instituit în condiţiile art. 23 datorează numai aceste sume ca preţ al contractului.--------------Alin. (5) al art. 26 a fost modificat de pct. 17 al art. 1 din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002. (6) Orice clauza contrară prevederilor alin. (5) este nulă de drept. (7) Contractul încheiat în condiţiile prezentului articol este opozabil oricărui titular al unui drept real asupra imobilului respectiv, precum şi titularului dreptului de concesiune, de închiriere şi deţinătorului cu orice alt titlu.  +  Articolul 27 (1) In situaţia în care contractul prevăzut la art. 26 nu se poate încheia în termen de 4 luni de la data la care solicitantul a înaintat titularului dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilului cererea privind începerea negocierilor, solicitantul se poate adresa instanţei competente. (2) In cazul în care cererea este gasita intemeiata, instanta poate pronunţa o hotărâre care tine loc de contract între părţi. (3) In cazul în care dreptul instituit în condiţiile art. 23 se exercita asupra unui imobil proprietate publica, hotărârea se face publica prin grija titularului dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilului. O copie de pe hotărâre va fi remisă ANCOM, care are obligaţia de a o pune la dispoziţie oricărei persoane interesate.--------------Alin. (3) al art. 26 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM". (4) Hotărârii judecătoreşti care tine loc de contract între părţi, în conformitate cu prevederile alin. (2), ii sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 26 alin. (7).  +  Articolul 28 (1) Persoanele împuternicite de furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, autorizaţi potrivit art. 4, sa efectueze lucrările prevăzute la art. 22 sau sa desfăşoare activităţi de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor lucrări au dreptul de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publica sau privată, după caz, numai în măsura în care accesul este necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, pe baza unei împuterniciri scrise din partea furnizorilor în cauza, cu acordul titularului dreptului de folosinţa sau, în lipsa acordului acestuia, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau de administrare.--------------Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la alin. (1) al art. 28 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008. (2) Titularul dreptului de folosinţa şi titularul dreptului de proprietate sau de administrare nu au dreptul de a refuza accesul persoanelor prevăzute la alin. (1) în cazul în care acesta se realizează în condiţiile stabilite printr-un contract încheiat potrivit prevederilor art. 26 sau prin hotărârea judecătorească pronunţată în condiţiile art. 27. (3) In lipsa acordului accesul poate fi autorizat prin hotărâre judecătorească. In caz de urgenta instanta poate dispune accesul pe cale de ordonanţa preşedinţială. (4) In cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii cu caracter de urgenta pentru prevenirea sau înlăturarea consecinţelor generate de producerea unei calamitaţi naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii impuse de asigurarea siguranţei naţionale ori a ordinii publice, persoanele împuternicite potrivit alin. (1) au drept de acces fără acordul titularului dreptului de folosinţa sau al titularului dreptului de proprietate sau de administrare, pe baza de ordonanţa preşedinţială. Cererea de ordonanţa preşedinţială se judeca de urgenta în camera de consiliu, citarea părţilor nefiind obligatorie.  +  Articolul 29 (1) Dreptul instituit în condiţiile art. 23 nu afectează existenta dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale asupra imobilului respectiv ori asupra facilităţilor utilizate partajat sau asupra elementelor reţelelor de comunicaţii electronice.--------------Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la alin. (1) al art. 29 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008. (2) Exercitarea dreptului instituit în condiţiile art. 23 nu va cauza schimbarea destinaţiei imobilului respectiv, va afecta cat mai puţin utilizarea acestuia de către titularul dreptului de folosinţa, va schimba cat mai puţin posibil aspectul exterior al proprietăţii şi nu va periclita sănătatea sau integritatea fizica a persoanelor.  +  Articolul 30Titularul dreptului instituit în condiţiile art. 23 poate solicita proprietarului sau, după caz, titularului dreptului de administrare tăierea, în condiţiile legii, a arborilor sau arbuştilor, precum şi a ramurilor ori radacinilor care ingreuneaza sau ar ingreuna efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 22. Aceste operaţiuni se vor realiza pe cheltuiala solicitantului şi cu acordarea unei despăgubiri în condiţiile art. 26 alin. (4) lit. b).--------------Art. 30 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.  +  Articolul 31 (1) Titularul dreptului instituit în condiţiile art. 23 are obligaţia sa reaseze elementele reţelelor de comunicaţii electronice, în cadrul aceleiaşi proprietăţi, pe cheltuiala proprie, când aceasta reasezare este necesară pentru construcţia de clădiri sau pentru efectuarea de lucrări de către proprietar sau, după caz, de către titularul dreptului de administrare, în condiţiile convenite prin contractul încheiat potrivit prevederilor art. 26 sau prin hotărârea judecătorească pronunţată în condiţiile art. 27. (2) Când reasezarea elementelor reţelelor de comunicaţii electronice este necesară pentru efectuarea unor lucrări de către alte persoane decât proprietarul sau, după caz, titularul dreptului de administrare, cheltuielile vor fi suportate de acestea, dacă prin contractul prevăzut la art. 26 nu s-a convenit altfel.--------------Sintagma "comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei" de la art. 31 este înlocuită cu vechea sintagmă "comunicaţii electronice", prin abrogarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 de către art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008.  +  Capitolul VAbrogat.--------------Cap. V a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 32Abrogat.--------------Art. 32 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 33Abrogat.--------------Art. 33 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 34Abrogat.--------------Art. 34 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 34^1Abrogat.--------------Art. 34^1 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Capitolul VIAbrogat.--------------Cap. VI a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 35Abrogat.--------------Art. 35 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 36Abrogat.--------------Art. 36 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Capitolul VIIAbrogat.--------------Cap. VII a fost abrogat de alin. (1) al art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009.  +  Articolul 37Abrogat.---------------Art. 37 a fost abrogat de art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 a fost abrogata de art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008 şi respinsă de LEGEA nr. 2 din 17 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 20 februarie 2009.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008 a fost abrogată de alin. (1) al art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009.  +  Articolul 38Abrogat.---------------Art. 38 a fost abrogat de art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 a fost abrogata de art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008 şi respinsă de LEGEA nr. 2 din 17 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 20 februarie 2009.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008 a fost abrogată de alin. (1) al art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009.  +  Articolul 39Abrogat.--------------Art. 39 a fost abrogat de alin. (1) al art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009.  +  Articolul 40Abrogat.---------------Art. 40 a fost abrogat de art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 a fost abrogata de art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008 şi respinsă de LEGEA nr. 2 din 17 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 20 februarie 2009.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008 a fost abrogată de alin. (1) al art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009.  +  Articolul 41Abrogat.--------------Art. 41 a fost abrogat de alin. (1) al art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009.  +  Articolul 42Abrogat.--------------Art. 42 a fost abrogat de alin. (1) al art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009.  +  Articolul 43Abrogat.--------------Art. 43 a fost abrogat de alin. (1) al art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009.  +  Capitolul VIIIAbrogat.--------------Cap. VIII a fost abrogat de alin. (1) al art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009.  +  Articolul 44Abrogat.---------------Art. 44 a fost abrogat de art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 a fost abrogata de art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008 şi respinsă de LEGEA nr. 2 din 17 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 20 februarie 2009.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008 a fost abrogată de alin. (1) al art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009.  +  Articolul 45Abrogat.--------------Art. 45 a fost abrogat de alin. (1) al art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009.  +  Articolul 46Abrogat.---------------Art. 46 a fost abrogat de art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006 a fost abrogata de art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008 şi respinsă de LEGEA nr. 2 din 17 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 20 februarie 2009.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2008 a fost abrogată de alin. (1) al art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009.  +  Articolul 46^1Abrogat.--------------Art. 46^1 a fost abrogat de alin. (1) al art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009.  +  Articolul 46^2Abrogat.--------------Art. 46^2 a fost abrogat de alin. (1) al art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009.  +  Articolul 47Abrogat.--------------Art. 47 a fost abrogat de pct. 4 al art. II din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005. Potrivit art. III din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, abrogarea acestui articol intra în vigoare la data de 31 decembrie 2005.  +  Articolul 48Abrogat.--------------Art. 48 a fost abrogat de pct. 4 al art. II din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005. Potrivit art. III din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, abrogarea acestui articol intra în vigoare la data de 31 decembrie 2005.  +  Capitolul VIII^1Abrogat.--------------Cap. VIII^1 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 48^1Abrogat.--------------Art. 48^1 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 48^2Abrogat.--------------Art. 48^2 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 48^3Abrogat.--------------Art. 48^3 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 48^4Abrogat.--------------Art. 48^4 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 48^5Abrogat.--------------Art. 48^5 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 48^6Abrogat.--------------Art. 48^6 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 48^7Abrogat.--------------Art. 48^7 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 48^8Abrogat.--------------Art. 48^8 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Capitolul IXAbrogat.--------------Cap. IX a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 49Abrogat.--------------Art. 49 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 49^1Abrogat.--------------Art. 49^1 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 50Abrogat.--------------Art. 50 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Capitolul XAbrogat.--------------Cap. X a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 51Abrogat.--------------Art. 51 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 52Abrogat.--------------Art. 52 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 53Abrogat.--------------Art. 53 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 54Abrogat.--------------Art. 54 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Capitolul XI Regim sanctionator  +  Articolul 55 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii: a) abrogată;--------------Lit. a) a alin. (1) al art. 55 a fost abrogată de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. b) abrogată;--------------Lit. b) a alin. (1) al art. 55 a fost abrogată de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. c) abrogată;--------------Lit. c) a alin. (1) al art. 55 a fost abrogată de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. d) abrogată;--------------Lit. d) a alin. (1) al art. 55 a fost abrogată de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. e) abrogată;--------------Lit. e) a alin. (1) al art. 55 a fost abrogată de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.e^1) abrogată;--------------Lit. e^1) a alin. (1) al art. 55 a fost abrogată de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. f) abrogată;--------------Lit. f) a alin. (1) al art. 55 a fost abrogată de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.f^1) abrogată;--------------Lit. f^1) a alin. (1) al art. 55 a fost abrogată de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. g) nerespectarea obligaţiei impuse de ANCOM în temeiul art. 25 alin. (1) sau a condiţiilor stabilite de aceasta în temeiul art. 25 alin. (2);--------------Litera g) a alin. (1) al art. 55 a fost modificată de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin înlocuirea denumirii "ANC" cu denumirea "ANCOM". h) abrogată;--------------Lit. h) a alin. (1) al art. 55 a fost abrogată de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.h^1) abrogată;--------------Lit. h^1) a alin. (1) al art. 55 a fost abrogată de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. i) abrogată;--------------Lit. i) a alin. (1) al art. 55 a fost abrogată de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel: a) cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei;-----------Litera a) a alin. (2) al art. 55 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 7 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 16 mai 2008. b) prin derogare de la dispoziţiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri, iar în cazul unor încălcări repetate, cu amendă în cuantum de până la 5% din cifra de afaceri, pentru societăţile comerciale cu o cifră de afaceri de peste 5.000.000 lei.------------Alin. (2) al art. 55 a fost modificat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007, care completează art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, cu pct. 24^1. (3) Abrogat.--------------Alin. (3) al art. 55 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 56Abrogat.--------------Art. 56 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 57Abrogat.--------------Art. 57 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 58Abrogat.--------------Art. 58 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 59Abrogat.--------------Art. 59 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 59^1Abrogat.--------------Art. 59^1 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 59^2Abrogat.--------------Art. 59^2 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 60Abrogat.--------------Art. 60 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Capitolul XIIAbrogat.--------------Cap. XII a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 61Abrogat.--------------Art. 61 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 62Abrogat.--------------Art. 62 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 62^1Abrogat.--------------Art. 62^1 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 62^2Abrogat.--------------Art. 62^2 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 63Abrogat.--------------Art. 63 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 64Abrogat.--------------Art. 64 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 65Abrogat.--------------Art. 65 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 66Abrogat.--------------Art. 66 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 67Abrogat.--------------Art. 67 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.Abrogată.--------------Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost abrogată de lit. b) a alin. (2) al art. 160 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:──────────────p. Ministrul comunicaţiilor sitehnologiei informatiei,Ion Smeeianu,secretar de statMinistrul integrării europene,Hildegard Carola Puwakp. Ministrul apărării naţionale,George Cristian MaiorMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu------