HOTĂRÂRE nr. 728 din 26 iulie 2001 (*actualizată*)privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările ulterioare(actualizată până la data de 25 octombrie 2001*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 25 octombrie 2001 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 1.028 din 18 octombrie 2001.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 525/1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 8 iulie 1999.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul dezvoltării şi prognozei,Gheorghe Romeo Leonard Cazanp. Ministrul industriei şi resurselor,Mihai Berinde,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescup. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Ion Şelaru,secretar de stat  +  AnexăNORMA 26/07/2001