HOTĂRÂRE nr. 802 din 30 septembrie 1999 (*actualizată*)privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare(actualizată până la data de 5 aprilie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 5 aprilie 2004 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA nr. 89 din 29 august 2000; HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 103 alin. (2) din titlul VI - Regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare - din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe adopta Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:-----------------Ministru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu Stoicap. Ministrul finanţelor,Mihai Aristotel Ungureanu,secretar de stat  +  AnexăREGULAMENT 30/09/1999