HOTĂRÂRE nr. 802 din 30 septembrie 1999 (*actualizată*)privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare(actualizată până la data de 1 septembrie 2000*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 septembrie 2000 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA nr. 89 din 29 august 2000.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 103 alin. (2) din titlul VI - Regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare - din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe adopta Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:-----------------Ministru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu Stoicap. Ministrul finanţelor,Mihai Aristotel Ungureanu,secretar de stat  +  AnexăREGULAMENT 30/09/1999