ORDIN nr. 1.318 din 16 august 2012pentru aprobarea Regulamentului privind modelul şi însemnele uniformei inspectorilor, dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor de control utilizate de către inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, precum şi a modelului legitimaţiei nominale de control a inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 5 septembrie 2012    În temeiul prevederilor art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012, ale art. 22 alin. (5) şi art. 24 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind modelul şi însemnele uniformei inspectorilor, dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor de control utilizate de către inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă modelul legitimaţiei nominale de control a inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 976/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind modelul şi însemnele uniformei inspectorilor, dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor de control utilizate de către inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, precum şi a modelului legitimaţiei nominale de control a inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 5 decembrie 2011, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Septimiu Buzaşusecretar de statBucureşti, 16 august 2012.Nr. 1.318.  +  Anexa 1REGULAMENT 16/08/2012  +  Anexa 2Modelul legitimaţiei nominale de control a inspectorilordin cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul înTransportul Rutier - I.S.C.T.R. ------