ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 14 iunie 2001 (*actualizată*)privind înfiinţarea Oficiului Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie(actualizată până la data de 20 decembrie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 20 decembrie 2006 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 552 din 17 octombrie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 6 decembrie 2006.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.------------Art. 1 a fost abrogat de alin. (1) al art. 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 20 decembrie 2006.------------Art. 2 a fost abrogat de alin. (1) al art. 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 20 decembrie 2006.------------Art. 4 a fost abrogat de alin. (1) al art. 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 20 decembrie 2006.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan Popescup. Ministrul Autorităţii pentru Privatizareşi Administrarea Participatiilor Statului,Iacob Zelenco,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu-------