ORDIN nr. 954/B/C din 26 aprilie 2000 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial(actualizat până la data de 4 iulie 2006*)
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 iulie 2006 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDIN nr. 1.417/C din 8 iunie 2006.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorMinistru de stat, ministrul justiţiei,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 79 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intră în vigoare la data publicării lui.p. Ministru de stat,ministrul justiţiei,Gheorghe Mocuta,secretar de stat  +  AnexăREGULAMENT 26/04/2000