DECIZIE nr. 507 din 21 mai 2012 (*actualizată*)privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor penitenciare(actualizată până la data de 11 octombrie 2012*)
EMITENT
  • ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 11 octombrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către DECIZIA nr. 684 din 28 septembrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere dispoziţiile art. 77 alin. (3) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004, cu modificările ulterioare, şi al art. 4 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.003/C/2008, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor penitenciare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2Unităţile penitenciare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei decizii, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.  +  Articolul 4Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,Ioan BălaBucureşti, 21 mai 2012.Nr. 507.  +  AnexăREGULAMENT 21/05/2012