ORDIN nr. 148 din 15 mai 2012 (*actualizat*)pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. - 2012(actualizat până la data de 1 ianuarie 2014*)
EMITENT
  • BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 ianuarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 463 din 8 noiembrie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994 , cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. - 2012, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intră în vigoare la 6 luni de la data publicării.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 48/2010 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. - 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 22 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.Directorul general al BirouluiRomân de Metrologie Legală,Fănel IacobescuBucureşti, 15 mai 2012.Nr. 148.  +  Anexa LISTA OFICIALĂa mijloacelor de măsurare supusecontrolului metrologic legal L.O. - 2012  +  Articolul 1Prezentul document stabileşte, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare, categoriile şi sortimentele de mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal - tabelul, modalităţile de control metrologic legal aplicabile acestora, precum şi intervalele maxime admise între două verificări metrologice succesive.Tabel - Categorii şi sortimente de mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal*Font 8* ┌───┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────┐ │Nr.│ Categorii │ Sortimente │Modalităţi de control│Periodicitate│ │crt├────────┬────────────────────┼────────┬───────────────────────┤ │ (ani)*1) │ │ │Poziţia │ Denumirea │Poziţia │ Denumirea │ │ │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ 1 │L3 │Echipamente │L3-1 │Echipamente electronice│AM; VI; VP │ 2 │ │ │ │electronice pentru │ │pentru măsurarea │ │ │ │ │ │măsurarea lemnului │ │lemnului rotund*2) │ │ │ │ │ │rotund │ │ │ │ │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │L7 │Măsuri materializate│L7-1 │Rigle gradate pentru │VI-CEE*3) ; VP │ 2 │ │ │ │de lungime*3) │ │măsurarea lungimii │ │ │ │ │ │ │ │ţesăturilor │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │L7-2 │Rigle gradate pentru │VI-CEE*3) ; VP │ 2 │ │ │ │ │ │măsurarea nivelului în │ │ │ │ │ │ │ │rezervoare │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │L7-3 │Rulete şi panglici de │VI-CEE*3) ; VP │ 2 │ │ │ │ │ │măsurare │ │ │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │L14 │Aparate pentru │L14-1 │Aparate de măsurat │VI*4) ; VP │ 2 │ │ │ │măsurări │ │lungimi │ │ │ │ │ │dimensionale*3) │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │L14-2 │Aparate de măsurat arii│VI*4) ; VP │ 2 │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │L14-3 │Aparate de măsurat │VI*4) ; VP │ 2 │ │ │ │ │ │multidimensional │ │ │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │L15 │Aparate pentru │L15-1 │Aparate pentru │AM; VI; VP │ 2 │ │ │ │măsurarea nivelului │ │măsurarea nivelului de │ │ │ │ │ │lichidelor │ │lichid în rezervoare │ │ │ │ │ │ │ │fixe de stocare*19) │ │ │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │L21 │Măsuri de volum │L21-2 │Măsuri de volum │VI*4) ; VP*5) │ 1 │ │ │ │pentru lichide*3) │ │utilizate în vânzări │ │ │ │ │ │ │ │directe de lichide │ │ │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ 6 │L25 │Cisterne │L25-1 │Cisterne auto*19) │AM; VI*6) ; VP*6) │ 6 │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │L25-2 │Cisterne de cale ferată│AM; VI*6) ; VP*6) │ 6 │ │ │ │ │ │*19) │ │ │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ 7 │L28 │Rezervoare de │L28-1 │Rezervoare de stocare │VI*6) ; VP*6) │ 12 │ │ │ │stocare pentru │ │pentru lichide, altele │ │ │ │ │ │lichide │ │decât cele pentru gaze │ │ │ │ │ │ │ │lichefiate │ │ │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │L30 │Sisteme de măsurare │L30-1 │Sisteme de măsurare a │VI*4)/VI-CEE*4) ; VP │ 3 │ │ │ │continuă şi dinamică│ │cantităţilor de │ │ │ │ │ │a cantităţilor de │ │lichide, altele decât │ │ │ │ │ │lichide, altele │ │apa, până la DN 400 mm:│ │ │ │ │ │decât apa*3),*7) │ │- sisteme de măsurare │ │ │ │ │ │ │ │instalate pe conductă │ │ │ │ │ │ │ │- sisteme de măsurare │ │ │ │ │ │ │ │instalate pe cisterne │ │ │ │ │ │ │ │auto │ │ │ │ │ │ │ │- sisteme de măsurare │ │ │ │ │ │ │ │instalate pe locomotive│ │ │ │ │ │ │ │- sisteme de măsurare │ │ │ │ │ │ │ │utilizate la │ │ │ │ │ │ │ │încărcarea/descărcarea │ │ │ │ │ │ │ │navelor, cisternelor │ │ │ │ │ │ │ │auto şi/sau cisternelor│ │ │ │ │ │ │ │de cale ferată │ │ │ │ │ │ │ │- sisteme de măsurare │ │ │ │ │ │ │ │pentru lapte │ │ │ │ │ │ │ │- sisteme de măsurare │ │ │ │ │ │ │ │pentru realimentarea │ │ │ │ │ │ │ │avioanelor │ │ │ │ │ │ │ │- sisteme de măsurare │ │ │ │ │ │ │ │pentru gaze │ │ │ │ │ │ │ │combustibile lichefiate│ │ │ │ │ │ │ │(altele decât │ │ │ │ │ │ │ │distribuitoarele de │ │ │ │ │ │ │ │combustibil) │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │L30-2 │Contoare pentru │VI*4)/VI-CEE*4) ; VP │ 3 │ │ │ │ │ │lichide, altele decât │ │ │ │ │ │ │ │apa, până la DN 400 mm │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │L30-3 │Calculatoare (de debit)│VI*4) ; VP │ 3 │ │ │ │ │ │pentru sisteme de │ │ │ │ │ │ │ │măsurare a cantităţilor│ │ │ │ │ │ │ │de lichide, altele │ │ │ │ │ │ │ │decât apa │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │L30-4 │Distribuitoare de │VI*4)/VI-CEE*4) ; VP │ 1 │ │ │ │ │ │combustibil │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │L30-5 │Traductoare de presiune│VI*4) ; VP │ 3 │ │ │ │ │ │pentru sisteme de │ │ │ │ │ │ │ │măsurare a cantităţilor│ │ │ │ │ │ │ │de lichide, altele │ │ │ │ │ │ │ │decât apa │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │L30-6 │Traductoare de │VI*4) ; VP │ 3 │ │ │ │ │ │temperatură │ │ │ │ │ │ │ │(termorezistenţe)/ │ │ │ │ │ │ │ │adaptoare de │ │ │ │ │ │ │ │temperatură pentru │ │ │ │ │ │ │ │sisteme de măsurare a │ │ │ │ │ │ │ │cantităţilor de lichide│ │ │ │ │ │ │ │altele decât apa │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │L30-7 │Traductoare de debit │VI*4) ; VP │ 3 │ │ │ │ │ │pentru sisteme de │ │ │ │ │ │ │ │măsurare a cantităţilor│ │ │ │ │ │ │ │de lichide, altele │ │ │ │ │ │ │ │decât apa │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │L30-8 │Calculatoare │VI*4) │ - │ │ │ │ │ │electronice pentru │ │ │ │ │ │ │ │distribuitoare de │ │ │ │ │ │ │ │combustibil pentru │ │ │ │ │ │ │ │autovehicule │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │L30-9 │Traductoare de │VI*4) ; VP │ 3 │ │ │ │ │ │densitate pentru │ │ │ │ │ │ │ │sisteme de măsurare a │ │ │ │ │ │ │ │cantităţilor de │ │ │ │ │ │ │ │lichide, altele decât │ │ │ │ │ │ │ │apa │ │ │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ 9 │L32 │Contoare de apă*8) │L32-1 │Contoare de apă rece, │VI*4)/VI-CEE*4) ; VP │ 7 │ │ │ │ │ │curată, până la │ │ │ │ │ │ │ │DN 200 mm │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │L32-2 │Contoare de apă caldă, │VI*4)/VI-CEE*4) ; VP │ 4 │ │ │ │ │ │curată, până la │ │ │ │ │ │ │ │DN 200 mm │ │ │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │10 │L33 │Contoare de gaz*9) │L33-5 │Dispozitive de │AM*11) ; VI*12) ; VP │ 8 │ │ │ │ │ │conversie a volumului │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │L33-6 │Contoare de gaz cu │AM*11) ; VI*12)/ │ 8 │ │ │ │ │ │debitul maxim de până │VI-CEE*4) ; VP │ │ │ │ │ │ │la 2.500 mc/h*10) │ │ │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │11 │L37 │Sisteme de măsurare │L37-2 │Sisteme de măsurare cu │AM; VI; VP │ 2 │ │ │ │a cantităţilor de │ │diafragmă a │ │ │ │ │ │gaz combustibil*7) │ │cantităţilor de gaz │ │ │ │ │ │ │ │combustibil, inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │subansamblurile │ │ │ │ │ │ │ │acestora*13) │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │L37-11 │Sisteme de măsurare a │VP │ 2 │ │ │ │ │ │cantităţilor de gaz, cu│ │ │ │ │ │ │ │debitul maxim de până │ │ │ │ │ │ │ │la 2.500 mc/h, altele │ │ │ │ │ │ │ │decât cele de la │ │ │ │ │ │ │ │poziţia L37-2, inclusiv│ │ │ │ │ │ │ │subansamblurile │ │ │ │ │ │ │ │acestora*14) │ │ │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │12 │L44 │Aparate pentru │L44-1 │Aparate pentru │AM; VI; VP │ 1 │ │ │ │măsurarea vitezei de│ │măsurarea vitezei de │ │ │ │ │ │circulaţie a │ │circulaţie a │ │ │ │ │ │autovehiculelor │ │autovehiculelor │ │ │ │ │ │(cinemometre) │ │(cinemometre) │ │ │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │13 │L45 │Instalaţii de │L45-1 │Instalaţii de măsurare │AM; VI; VP │ 1 │ │ │ │măsurare a vitezei │ │a vitezei la locomotive│ │ │ │ │ │la locomotive şi │ │şi rame de metrou*20) │ │ │ │ │ │rame de metrou │ │ │ │ │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │14 │L48 │Taximetre*3) │L48-1 │Taximetre electronice │VI*4) ; VP │ 1 │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │15 │L49 │Greutăţi de lucru │L49-1 │Greutăţi clasă E2, F1, │VI/VI-CEE; VP │ 1 │ │ │ │ │ │F2, M1, M2, M3 │ │ │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │16 │L51 │Aparate pentru │L51-2 │Balanţe de cereale de │AM; VI; VP │ 1 │ │ │ │măsurarea masei │ │1 l*19) │ │ │ │ │ │hectolitrice a │ │ │ │ │ │ │ │cerealelor │ │ │ │ │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │17 │L52 │Aparate de cântărit │L52-1 │Aparate de cântărit cu │VP │ 1 │ │ │ │cu funcţionare │ │funcţionare neautomată │ │ │ │ │ │neautomată*15) │ │ │ │ │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │18 │L53 │Aparate de cântărit │L53-1 │Aparate pentru │VI*4)/VI-CEE*4) ; VP │ 1 │ │ │ │cu funcţionare │ │sortare-etichetare cu │ │ │ │ │ │automată*3) │ │funcţionare automată │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │L53-2 │Aparate totalizatoare │VI*4)/VI-CEE*4) ; VP │ 1 │ │ │ │ │ │continue │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │L53-3 │Aparate totalizatoare │VI*4) ; VP │ 1 │ │ │ │ │ │discontinue │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │L53-4 │Dozatoare gravimetrice │VI*4) ; VP │ 1 │ │ │ │ │ │cu funcţionare automată│ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │L53-5 │Bascule-pod feroviare │VI*4) ; VP │ 1 │ │ │ │ │ │cu funcţionare automată│ │ │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │19 │L55 │Instalaţii de │L55-1 │Instalaţii de cântărire│AM; VI; VP │ 1 │ │ │ │cântărire în mers │ │în mers pentru vehicule│ │ │ │ │ │pentru vehicule │ │rutiere │ │ │ │ │ │rutiere │ │ │ │ │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │20 │L59 │Standuri pentru │L59-1 │Standuri pentru │AM; VI; VP │ 1 │ │ │ │verificarea │ │verificarea sistemului │ │ │ │ │ │sistemului de │ │de frânare al │ │ │ │ │ │frânare al │ │vehiculelor rutiere │ │ │ │ │ │vehiculelor rutiere │ │ │ │ │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │21 │L62 │Manometre │L62-3 │Manometre pentru │AM/AM-CEE; │ 1 │ │ │ │ │ │măsurarea presiunii în │VI/VI-CEE; VP │ │ │ │ │ │ │pneurile │ │ │ │ │ │ │ │autovehiculelor │ │ │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │22 │L73 │Contoare de energie │L73-1 │Contoare de energie │VI*4) ; VP*16) │ 4 │ │ │ │termică*8) │ │termică, până la │ │ │ │ │ │ │ │DN 200 mm │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │L73-2 │Calculatoare pentru │VI*4) ; VP │ 4 │ │ │ │ │ │contoare de energie │ │ │ │ │ │ │ │termică │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │L73-3 │Perechi de │VI*4) ; VP │ 4 │ │ │ │ │ │termorezistenţe pentru │ │ │ │ │ │ │ │contoare de energie │ │ │ │ │ │ │ │termică │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │L73-4 │Traductoare de debit │VI*4) ; VP │ 4 │ │ │ │ │ │pentru contoare de │ │ │ │ │ │ │ │energie termică, până │ │ │ │ │ │ │ │la DN 200 mm │ │ │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │23 │L75 │Contoare de energie │L75-1 │Contoare de energie │AM; VI; VP │ 4 │ │ │ │termică în circuit │ │termică în circuit │ │ │ │ │ │deschis*7) │ │deschis, până la DN │ │ │ │ │ │ │ │200 mm, inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │subansamblurile │ │ │ │ │ │ │ │acestora*17), *21) │ │ │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │24 │L79 │Transformatoare │L79-1 │Transformatoare de │AM; VI │ - │ │ │ │pentru măsurare │ │curent pentru măsurare │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │L79-2 │Transformatoare de │AM; VI │ - │ │ │ │ │ │tensiune pentru │ │ │ │ │ │ │ │măsurare │ │ │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │25 │L81 │Contoare de energie │L81-1 │Contoare de energie │AM*11); │ 10 │ │ │ │electrică activă*9) │ │electrică activă │VI*12)/VI-CEE*4) ; VP│ │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │26 │L82 │Contoare de energie │L82-1 │Contoare de energie │AM; VI; VP │ 10 │ │ │ │electrică reactivă │ │electrică reactivă*21) │ │ │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │27 │L88 │Opacimetre │L88-1 │Opacimetre pentru │AM; VI; VP │ 1 │ │ │ │ │ │motoare Diesel │ │ │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │28 │L89 │Dioptrimetre │L89-1 │Dioptrimetre*22) │VP │ 2 │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │29 │L92 │Mijloace de măsurare│L92-2 │Sonometre │VI; VP │ 1 │ │ │ │a nivelului de ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │presiune acustică │L92-4 │Dozimetre de zgomot │VI; VP │ 1 │ │ │ │utilizate în ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │măsurări privind │L92-5 │Expozimetre sonore │VI; VP │ 1 │ │ │ │protecţia muncii şi │ │individuale │ │ │ │ │ │protecţia mediului │ │ │ │ │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │30 │L106 │Refractometre şi │L106-1 │Refractometre pentru │AM; VI; VP │ 1 │ │ │ │polarimetre pentru │ │determinarea │ │ │ │ │ │determinarea │ │concentraţiei de zahăr │ │ │ │ │ │concentraţiei de │ │*19) │ │ │ │ │ │zahăr ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │L106-2 │Polarimetre pentru │AM; VI; VP │ 1 │ │ │ │ │ │determinarea │ │ │ │ │ │ │ │concentraţiei de zahăr │ │ │ │ │ │ │ │*19) │ │ │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │31 │L108 │Alcoolmetre │L108-1 │Alcoolmetre AM/AM-CEE; │VI/VI-CEE; VP │ 2 │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │32 │L112 │Umidimetre │L112-1 │Umidimetre pentru │AM; VI; VP │ 1 │ │ │ │ │ │grăunţe de cereale şi │ │ │ │ │ │ │ │seminţe oleaginoase*19)│ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │L112-2 │Umidimetre pentru │AM; VI; VP │ 1 │ │ │ │ │ │eşantioane de lemn*19) │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │L112-3 │Umidimetre pentru tutun│AM; VI; VP │ 1 │ │ │ │ │ │*19) │ │ │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │33 │L117 │Analizoare de │L117-1 │Analizoare de gaze de │VI*4) ; VP │ 1 │ │ │ │gaze*3) │ │eşapament │ │ │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │34 │L119 │Gazcromatografe*18) │L119-1 │Gazcromatografe │AM; VI │ - │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │35 │L121 │Etilometre │L121-1 │Etilometre │AM; VI; VP │ 1 │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │36 │L124 │Contaminometre │L124-1 │Contaminometre │VI; VP │ 3 │ ├───┼────────┼────────────────────┼────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │37 │L125 │Dozimetre/Debitmetre│L125-1 │Dozimetre pentru │VI; VP │ 1 │ │ │ │pentru radiaţii │ │radiaţii │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │L125-2 │Debitmetre pentru │VI; VP │ 1 │ │ │ │ │ │radiaţii │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │L125-3 │Expozimetre pentru │VI; VP │ 1 │ │ │ │ │ │radiaţii │ │ │ └───┴────────┴────────────────────┴────────┴───────────────────────┴─────────────────────┴─────────────┘-----*1) Periodicitatea, exprimată în ani, se referă la intervalele maxime admise între două verificări metrologice succesive.*2) Se admite ca mijloacele de măsurare aflate în utilizare la data intrării în vigoare a prezentei liste oficiale să fie prezentate la verificarea metrologică periodică (fără a mai fi necesare AM şi VI) în termen de cel mult un an de la respectiva dată.*3) Introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a mijloacelor de măsurare din această categorie se realizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 264/2006privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare, cu modificările şi completările ulterioare (HG nr. 264/2006). Mijloacele de măsurare din această categorie aflate în utilizare se supun modalităţilor de control metrologic legal aplicabile în această etapă, dacă au fost introduse pe piaţă şi puse în funcţiune conform prevederilor HG nr. 264/2006sau conform prevederilor legislaţiei metrologice naţionale aplicabile anterior intrării în vigoare a hotărârii menţionate.*4) Modalitatea de control se aplică numai mijloacelor de măsurare la care introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune se fac conform prevederilor art. 24 din HG nr. 264/2006.*5) Măsurile de volum din sticlă nu se supun verificării metrologice periodice (VP).*6) Cu ocazia verificării metrologice iniţiale sau periodice se emite în mod obligatoriu şi certificat de calibrare.*7) Controlul metrologic legal se exercită şi asupra subansamblurilor componente numai dacă norma de metrologie legală specifică le evidenţiază explicit şi prevede pentru ele cerinţe metrologice şi tehnice distincte.*8) Introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a mijloacelor de măsurare din această categorie se realizează conform prevederilor HG nr. 264/2006. Mijloacele de măsurare din această categorie aflate în utilizare se supun modalităţilor de control metrologic legal aplicabile în această etapă dacă au fost introduse pe piaţă şi puse în funcţiune conform prevederilor HG nr. 264/2006sau conform prevederilor legislaţiei metrologice naţionale aplicabile anterior intrării în vigoare a acestei hotărâri şi dacă sunt utilizate în aplicaţiile prevăzute în anexa specifică la HG nr. 264/2006corespunzătoare acestei categorii.*9) Introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a mijloacelor de măsurare din această categorie, cu excepţia celor prevăzute în nota 12, se realizează conform prevederilor HG nr. 264/2006.*10) În acest sortiment sunt cuprinse contoarele de gaz cu pereţi deformabili, contoarele de gaz cu pistoane rotative şi contoarele de gaz cu turbină.*11) Modalitatea de control se aplică mijloacelor de măsurare din sortimentul respectiv care sunt destinate utilizării în alte aplicaţii decât cele prevăzute în anexa specifică la HG nr. 264/2006corespunzătoare acestei categorii. Modalitatea de control nu se aplică mijloacelor de măsurare care corespund prevederilor HG nr. 264/2006.*12) Modalitatea de control se aplică mijloacelor de măsurare introduse pe piaţă conform prevederilor art. 24 din HG nr. 264/2006sau mijloacelor de măsurare prevăzute la nota 11.*13) Diafragmele care intră în componenţa sistemelor de măsurare a cantităţilor de gaz combustibil nu se consideră subansambluri, fiind evaluate în cadrul ansamblului.Sistemele de măsurare cu diafragmă a cantităţilor de gaz combustibil care deţin certificate de aprobare de model aflate în termen de valabilitate la data de 1 ianuarie 2014 vor putea fi introduse pe piaţă şi puse în funcţiune, până la data expirării valabilităţii certificatelor aprobărilor de model, dacă sistemele şi subansamblurile acestora vor corespunde modalităţilor de control metrologic legal aplicabile acestei etape conform prevederilor prezentei liste, chiar dacă subansamblurile nu deţin aprobare de model.Subansamblurile acestor sisteme de măsurare, care au fost introduse pe piaţă şi puse în funcţiune în baza VI conform prevederilor legale, sunt acceptate în continuare la verificarea metrologică periodică fără să deţină AM.*14) Mijloacele de măsurare din acest sortiment se referă la sistemele de măsurare a cantităţilor de gaze, aflate în utilizare, care au în compunere contoare de gaz şi care au fost introduse pe piaţă şi puse în funcţiune conform prevederilor legislaţiei naţionale aplicabile anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, încadrate în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. - 2010, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 48/2010, cu modificările şi completările ulterioare, la sortimentul L 37-2.Contoarele de gaz cu ultrasunete, care intră în componenţa sistemelor de măsurare a cantităţilor de gaz combustibil, vor fi evaluate în cadrul ansamblului pe baza unui certificat de etalonare, emis de un institut naţional de metrologie sau de un laborator desemnat/acreditat, din care să rezulte conformitatea mijloacelor de măsurare cu cerinţele privind încadrarea erorilor de măsurare între limitele erorilor maxime tolerate prevăzute la pct. 5.3 din Recomandarea internaţională OIML R 137-1 2:2012 - Contoare de gaz sau la pct. 5.3 din EN 14236:2007 Contoare de gaz de uz casnic cu ultrasunete.*15) Introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a mijloacelor de măsurare din această categorie se realizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 617/2003pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată, republicată, cu modificările ulterioare (HG nr. 617/2003). Mijloacele de măsurare din această categorie aflate în utilizare se supun modalităţilor de control metrologic legal aplicabile în această etapă, dacă au fost introduse pe piaţă şi puse în funcţiune conform prevederilor HG nr. 617/2003sau conform prevederilor legislaţiei metrologice naţionale aplicabile anterior intrării în vigoare a hotărârii menţionate.*16) Modalitatea de control se aplică contoarelor de energie termică combinate introduse pe piaţă şi puse în funcţiune conform prevederilor legislaţiei metrologice naţionale aplicabile anterior intrării în vigoare a HG nr. 264/2006sau introduse pe piaţă şi puse în funcţiune conform art. 24 din HG nr. 264/2006şi contoarelor de energie termică complete.*17) Mijloacele de măsurare din cadrul acestui sortiment care corespund prevederilor HG nr. 264/2006pot fi utilizate în circuite deschise fără a mai fi necesare AM şi VI în situaţia în care caracteristicile tehnice şi metrologice permit utilizarea acestora în astfel de circuite.*18) În această categorie sunt incluse gazcromatografele de laborator şi de proces pentru determinarea compoziţiei gazului natural; categoria nu se referă la gazcromatografele care constituie parte a unui convertor de volum de gaz introdus pe piaţă şi pus în funcţiune conform HG nr. 264/2006.*19) Mijloacele de măsurare de la acest sortiment care au fost introduse pe piaţă şi puse în funcţiune în baza VI în perioada 22 martie 2010-29 noiembrie 2012 sunt acceptate în continuare la verificarea metrologică periodică fără să deţină AM.*20) Mijloacele de măsurare de la acest sortiment care au fost introduse pe piaţă şi puse în funcţiune în perioada 22 martie 2010-29 noiembrie 2012 sunt acceptate în continuare la verificarea metrologică periodică fără să deţină AM şi VI.*21) Mijloacele de măsurare de la acest sortiment puse în funcţiune în perioada 22 martie 2010-29 noiembrie 2012 fără a deţine aprobare de model şi/sau verificare metrologică iniţială vor fi prezentate direct la verificarea metrologică periodică până la data de 29 noiembrie 2015.Mijloacele de măsurare de la acest sortiment introduse pe piaţă în perioada 22 martie 2010-29 noiembrie 2012 fără a deţine aprobare de model vor fi prezentate, înainte de punerea în funcţiune, la verificarea metrologică iniţială.*22) Dioptrimetrele puse în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2014 vor fi prezentate la prima verificare metrologică periodică ce se efectuează în baza prezentei liste oficiale până la data de 29 noiembrie 2014.Dioptrimetrele care se pun în funcţiune după data de 1 ianuarie 2014 se prezintă la prima verificare metrologică periodică în termen de 30 de zile de la data punerii în funcţiune.-------Tabelul din art. 1 a fost modificat de pct. 1-13 ale art. I din ORDINUL nr. 463 din 8 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 29 noiembrie 2013.Notele *10), *13), *14), *18) au fost modificate de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 463 din 8 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 29 noiembrie 2013.Notele *19), *20), *21) şi *22) au fost introduse de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 463 din 8 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 29 noiembrie 2013.  +  Articolul 2În sensul prezentului document, următorii termeni sunt definiţi astfel: a) categorie de mijloace de măsurare - grup de mijloace de măsurare cărora li se impun, prin una sau mai multe reglementări de metrologie legală, aceleaşi cerinţe metrologice şi tehnice. În general, unei categorii de mijloace de măsurare îi corespunde o singură normă de metrologie legală specifică; b) sortiment de mijloace de măsurare - grup de mijloace de măsurare aparţinând aceleiaşi categorii de mijloace de măsurare, asociate pe baza similitudinii principiilor de funcţionare, soluţiilor constructive, domeniilor de utilizare, condiţiilor de funcţionare şi/sau domeniilor/intervalelor de măsurare. În general, mijloacele de măsurare din acelaşi sortiment sunt supuse controlului metrologic legal pe baza aceleiaşi proceduri de încercare/verificare sau pe baza unor proceduri de încercare/verificare similare.  +  Articolul 3Asupra mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal se exercită, în condiţiile stabilite prin instrucţiuni şi norme de metrologie legală, precum şi prin prezentul document, următoarele modalităţi de control: a) aplicabile tuturor sortimentelor de mijloace de măsurare:- verificarea metrologică după reparare sau modificare;- inspecţia şi testarea inopinată;- supravegherea metrologică a utilizării; b) aplicabile într-o manieră diferenţiată fiecărui sortiment, conform coloanei 5 a tabelului prezentat la art. 1:- aprobarea de model (AM);- aprobarea de model CEE (AM-CEE);- verificarea metrologică iniţială (VI);- verificarea iniţială CEE (VI-CEE);- verificarea metrologică periodică (VP).  +  Articolul 4Mijloacele de măsurare din categoriile şi sortimentele specificate în tabelul prezentat la art. 1 se supun controlului metrologic legal, dacă sunt utilizate în următoarele măsurări de interes public: a) măsurări efectuate în scopul asigurării eficacităţii supravegherii fiscale:- măsurări efectuate de personalul din cadrul instituţiilor publice şi organismelor abilitate, pentru stabilirea unor impozite, taxe, amenzi, penalizări sau altor tipuri similare de plăţi; b) măsurări efectuate în scopul asigurării corectitudinii tranzacţiilor comerciale şi a protecţiei consumatorilor:- măsurări efectuate în transferurile de utilităţi publice;- măsurări efectuate în cadrul activităţilor de comercializare directă a produselor şi mărfurilor către populaţie;- măsurări de masă în tranzacţii comerciale;- măsurări efectuate în scopul fabricării preambalatelor;- măsurări efectuate în scopul stabilirii sumelor de plată pentru transportul de persoane şi de mărfuri;- măsurări efectuate în scopul determinării concentraţiei de zahăr în sucuri şi siropuri;- măsurări efectuate în scopul determinării masei hectolitrice a cerealelor;- măsurări efectuate în scopul determinării umidităţii grăunţelor de cereale, seminţelor oleaginoase, eşantioanelor de lemn sau de tutun;- măsurări efectuate în scopul determinării concentraţiei alcoolice a băuturilor;- măsurări efectuate în scopul stabilirii sumelor de plată pentru trimiterile poştale; c) măsurări efectuate în scopul asigurării protecţiei mediului:- măsurări efectuate de personalul din cadrul instituţiilor publice şi organismelor abilitate, în activităţi de supraveghere a unor mărimi importante pentru protecţia mediului;- măsurări efectuate de personalul din cadrul instituţiilor publice competente, în activităţi de constatare a contravenţiilor şi infracţiunilor la legislaţia privind protecţia mediului; d) măsurări efectuate în scopul asigurării securităţii sociale:- măsurări efectuate de personalul din cadrul instituţiilor publice şi organismelor abilitate, în activităţi de supraveghere a unor mărimi importante pentru protecţia muncii;- măsurări efectuate cu prilejul inspecţiilor tehnice ale autovehiculelor, în scopul certificării stării tehnice a acestora;- măsurări efectuate de agenţii de circulaţie, în scopul aplicării reglementărilor privind circulaţia pe drumurile publice;- măsurări efectuate în scopul asigurării condiţiilor de siguranţă în transporturile auto, pe calea ferată sau cu metroul;- măsurări efectuate de personalul din cadrul organismelor abilitate pentru protecţia drumurilor publice; e) măsurări privind sănătatea populaţiei:- determinarea masei pentru prepararea medicamentelor în farmacii, conform prescripţiilor medicale, şi pentru efectuarea analizelor în laboratoare medicale şi farmaceutice.  +  Articolul 5Mijloacele de măsurare supuse controlului metrologic legal, precum şi măsurările de interes public concrete în care se utilizează acestea sunt definite în normele de metrologie legală sau, după caz, în normele de metrologie legală CEE.  +  Articolul 6Pentru verificările metrologice ale mijloacelor de măsurare pot fi utilizate şi alte documente de referinţă decât cele prevăzute la art. 5, dar numai în situaţii şi pentru perioade de timp stabilite explicit în ordinele de aprobare a normelor de metrologie legală.  +  Articolul 7În cazul mijloacelor de măsurare cu aprobare de model CEE, aflate în utilizare, solicitantul verificării metrologice periodice poate opta fie pentru verificarea îndeplinirii cerinţelor din norma de metrologie legală CEE, fie pentru verificarea îndeplinirii cerinţelor din norma de metrologie legală naţională similară.  +  Articolul 8Periodicitatea prevăzută în coloana 6 a tabelului prezentat la art. 1 reprezintă intervalul maxim admis între două verificări metrologice succesive, oricare ar fi acestea (verificarea metrologică iniţială, verificarea iniţială CEE, verificarea metrologică periodică sau verificarea metrologică după reparare ori modificare).  +  Articolul 9La mijloacele de măsurare introduse pe piaţă şi puse în funcţiune conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.055/2001 privind condiţiile de introducere pe piaţă a mijloacelor de măsurare, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr. 617/2003 şi ale HG nr. 264/2006 sau ale directivelor europene corespondente, prima verificare metrologică periodică trebuie să se efectueze în intervalul maxim de timp prevăzut în coloana 6 a tabelului prezentat la art. 1, calculat începând cu data punerii în funcţiune a mijlocului de măsurare respectiv.  +  Articolul 10În cazul unor echipamente care îndeplinesc funcţiile mai multor mijloace de măsurare prevăzute în tabelul prezentat la art. 1, controlul metrologic legal se exercită separat pentru fiecare funcţie de măsurare.-----