RECTIFICARE nr. 1.783/C din 1 iulie 2009referitoare la Ordinul nr. 1.783/C/2009
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIȚIEI ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 12 aprilie 2012    La Ordinul ministrului justiției și libertăților cetățenești nr. 1.783/C/2009 privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 15 iulie 2009, se face următoarea rectificare:– în anexa nr. 1, la poziția 287 Notă
    Din cauza conținutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depășește scopul prezentei aplicații legislative în contextul legislației aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. Pentru a accesa acest conținut vă puteți adresa Monitorului Oficial sau emitentului actului.
    -----