HOTĂRÂRE nr. 151 din 13 martie 2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 23 martie 2012  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 7 mai 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamț prin includerea tuturor modificărilor și completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 914 din 5 septembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 38 din 6 februarie 2013; HOTĂRÂREA nr. 517 din 24 iulie 2013; HOTĂRÂREA nr. 344 din 30 aprilie 2014.Conținutul acestui act aparține exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamț și nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Statutul propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Prestații Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 22 octombrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 3În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, la propunerea directorului general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al acesteia.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii, familiei
  și protecției sociale,
  Claudia Boghicevici
  Ministrul administrației
  și internelor,
  Gabriel Berca
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 13 martie 2012.Nr. 151.  +  AnexaSTATUT PROPRIUde organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială