HOTĂRÂRE nr. 3 din 29 septembrie 2007 (**republicată**) (*actualizată*)privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România)(actualizată până la data de 4 august 2011*)
EMITENT
  • UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢA




  • -------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 august 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 4 din 28 mai 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor--------**) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 20 august 2010, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 şi 839 bis din 7 decembrie 2007, şi a mai fost modificată şi completată prin:- Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008;- Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 30 iulie 2009.  +  Articolul 1Se aprobă Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, prevăzut în anexa nr. I.  +  Articolul 2Se aprobă Codul de etică profesională şi disciplină al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, prevăzut în anexa nr. II.  +  Articolul 3Anexele nr. I şi II fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Anexa ISTATUT 29/09/2007  +  Anexa IICOD DE ETICA 29/09/2007