ORDIN nr. 52 din 27 februarie 2012 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale Antidrog(actualizat la data de 30 iunie 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • ----------Având în vedere prevederile art. 6 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale Antidrog, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul administraţiei şi internelor,Gabriel BercaBucureşti, 27 februarie 2012.Nr. 52.  +  AnexăREGULAMENT 27/02/2012