HOTĂRÂRE nr. 1.257 din 21 decembrie 2011pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 29 decembrie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 786/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, precum şi componenţa, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 24 februarie 1994.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul apărării naţionale,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 21 decembrie 2011.Nr. 1.257.  +  AnexăREGULAMENT 21/12/2011