ORDIN nr. 326 din 16 martie 2009 (*actualizat*)privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei naţionale de transparenţă(actualizat până la data de 31 mai 2010*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • ----------------*) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 31 mai 2010 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: ORDINUL nr. 762 din 15 iunie 2009; ORDINUL nr. 1.381 din 3 noiembrie 2009; ORDINUL nr. 1.521 din 3 noiembrie 2009; ORDINUL nr. 131 din 23 februarie 2010; ORDINUL nr. 536 din 21 mai 2010.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.Având în vedere Referatul de aprobare nr. I.B. 2.660 din 16 martie 2009 al Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe,în temeiul art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) şi al art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Pentru coordonarea activităţii specifice domeniului sanitar, la nivelul Ministerului Sănătăţii se înfiinţează şi funcţionează cu rol consultativ comisiile de specialitate. (2) Se înfiinţează Comisia naţională de transparenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii, în vederea întocmirii şi revizuirii listei cu denumiri comune internaţionale ale medicamentelor de uz uman de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi în vederea întocmirii listei cu denumiri comune internaţionale ale medicamentelor de uz uman de care beneficiază asiguraţii în tratamentul spitalicesc.  +  Articolul 2 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii este prevăzut în anexa nr. 1A, iar al Comisiei naţionale de transparenţă, în anexa nr. 1B. (2) Componenţa comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii este prevăzută în anexa nr. 2A, iar a Comisiei naţionale de transparenţă, în anexa nr. 2B.  +  Articolul 3 (1) Participarea persoanelor nominalizate în comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii constituie atribuţie de serviciu, se înscrie în fişa postului şi se apreciază în raportul anual de evaluare a performanţelor profesionale. (2) Membrii comisiilor de specialitate beneficiază de o indemnizaţie lunară de 10% din indemnizaţia secretarului de stat, care se acordă proporţional cu numărul de participări efective la şedinţe.  +  Articolul 4 (1) Membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi ai Comisiei naţionale de transparenţă se supun prevederilor referitoare la confidenţialitate şi conflictul de interese, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare. (2) Aceştia sunt obligaţi, în termen de 30 de zile de la numire, să întocmească şi să depună declaraţia de interese şi angajamentul de confidenţialitate. (3) Declaraţiile de interese se depun la Secretariatul general al Ministerului Sănătăţii şi se vor publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii. (4) Modelul declaraţiei de interese şi modelul angajamentului de confidenţialitate sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4. (5) Nerespectarea prevederilor alin. (2) atrage pierderea calităţii de membru al comisiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii, respectiv al Comisiei naţionale de transparenţă.  +  Articolul 5Anexele nr. 1A, 1B, 2A, 2B, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Membrii care fac parte din comisiile de specialitate şi din Comisia naţională de transparenţă, precum şi direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 169/2008 privind înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 27 februarie 2008, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ion BazacBucureşti, 16 martie 2009.Nr. 326.  +  Anexa 1AREGULAMENT 16/03/2009  +  Anexa 1BREGULAMENT 16/03/2009  +  Anexa 2A───────I. Comisiile de specialitate1. Comisia de anestezie şi terapie intensivă2. Comisia de boli infecţioase3. Comisia de cardiologie4. Comisia de dermato-venerologie5. Comisia de diabet6. Comisia de endocrinologie7. Comisia de farmacologie clinică, toxicologie şi toxicodependenţă8. Comisia de gastroenterologie şi hepatologie9. Comisia de genetică medicală10. Comisia de geriatrie şi gerontologie11. Comisia de hematologie şi transfuzii12. Comisia de medicină de familie13. Comisia de medicină de urgenţă şi dezastre14. Comisia de medicină internă15. Comisia de medicina muncii16. Comisia de nefrologie17. Comisia de neurologie, neurologie pediatrică18. Comisia de oncologie19. Comisia de pediatrie şi neonatologie20. Comisia de pneumologie, alergologie şi imunologie clinică21. Comisia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică22. Comisia de reabilitare, medicină fizică şi balneologie23. Comisia de reumatologie24. Comisia de chirurgie cardiacă25. Comisia de chirurgie vasculară26. Comisia de chirurgie generală27. Comisia de chirurgie microinvazivă28. Comisia de chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă29. Comisia de chirurgie toracică30. Comisia de neurochirurgie31. Comisia de obstetrică-ginecologie32. Comisia de oftalmologie33. Comisia de ortopedie şi traumatologie34. Comisia de otorinolaringologie35. Comisia de urologie36. Comisia de anatomie patologică37. Comisia de epidemiologie38. Comisia de medicină de laborator39. Comisia de medicină legală40. Comisia de radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară41. Comisia de sănătate publică42. Comisia de specialităţi medico-dentare43. Comisia de promovare a sănătăţii44. Comisia de bioetică45. Comisia de luptă anti-SIDA46. Comisia de psihologieII. Componenţa comisiilor de specialitate1. Comisia de anestezie şi terapie intensivăPreşedinte: prof. dr. Dorel Săndesc - Timişoara Vicepreşedinte: conf. dr. Şerban Ion Bubenek Turconi - BucureştiMembri:- prof. dr. Şerban Marinescu - Bucureşti- conf. dr. Natalia Hagău - Cluj-Napoca- prof. dr. Sanda Copotoiu - Târgu Mureş- conf. dr. Ioana Grinţescu - Bucureşti- conf. dr. Ioana Grigoraş - Iaşi- prof. dr. Petru Octavian Teodorescu - Oradea- prof. dr. Dan Tulbure - Bucureşti- prof. dr. Nicolae Dobrovici Bacalbaşa - GalaţiSecretar: conf. dr. Daniela Filipescu - Bucureşti.-----------Pct. 1 al cap. II din anexa 2A a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 536 din 21 mai 2010 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 31 mai 2010.2. Comisia de boli infecţioasePreşedinte: prof. dr. Adrian Streinu Cercel - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Victoria Aramă - BucureştiMembri:- prof. dr. Emanoil Ceauşu - Bucureşti- prof. dr. Virginia Zanc - Cluj-Napoca- dr. Dan Oţelea - Bucureşti- prof. dr. Sorin Rugină - Constanţa- prof. dr. Carmen Dorobăţ - IaşiSecretar: dr. Sorin Petrea - Bucureşti3. Comisia de cardiologiePreşedinte: prof. dr. Dragoş Vinereanu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Ştefan Iosif Drăgulescu - TimişoaraMembri:- prof. dr. Maria Dorobanţu - Bucureşti- prof. dr. Dan Dobreanu - Târgu Mureş- prof. dr. Cezar Macarie - Bucureşti- prof. dr. Eduard Apetrei - Bucureşti- prof. dr. Grigore Tinică - Iaşi- prof. dr. Mircea Cinteză - Bucureşti- prof. dr. Dan Dominic Ionescu - Craiova- prof. dr. Carmen Ginghină - Bucureşti- conf. dr. Adrian Iancu - Cluj-NapocaSecretar: prof. dr. Dan Gaiţă - Timişoara.-----------Pct. 3 al cap. II din anexa 2A a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 536 din 21 mai 2010 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 31 mai 2010.4. Comisia de dermato-venerologiePreşedinte: prof. dr. Călin Giurcăneanu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Ioan Nedelcu - BucureştiMembri:- prof. dr. Virgil Feier - Timişoara- prof. dr. Zenaida Petrescu - Iaşi- prof. dr. Alexandru Tătaru - Cluj-NapocaSecretar: prof. dr. George Sorin Ţiplică - Bucureşti5. Comisia de diabetPreşedinte: prof. dr. Amorin Popa - OradeaVicepreşedinte: prof. dr. Constantin Ionescu Târgovişte - BucureştiMembri:- dr. Alina Nicolau - Bucureşti- prof. dr. Ioana Micle - Timişoara- prof. dr. Radu Lichiardopol - Bucureşti- prof. dr. Mariana Graur - Iaşi- prof. dr. Maria Moţa - Craiova- conf. dr. Romulus Timar - Timişoara- şef lucrări dr. Gabriela Roman - Cluj-NapocaSecretar: dr. Rucsandra Dănciulescu - Bucureşti6. Comisia de endocrinologiePreşedinte: prof. dr. Mihail Coculescu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Ioana Zosin - TimişoaraMembri:- prof. dr. Imre Kun - Târgu Mureş- prof. dr. Voichiţa Mogoş - Iaşi- conf. dr. Daniel Grigorie - Bucureşti- prof. dr. Simona Fica - Bucureşti- conf. dr. Carmen Georgescu - Cluj-Napoca- conf. dr. Corin Badiu - BucureştiSecretar: dr. Adriana Toma - Piteşti7. Comisia de farmacologie clinică, toxicologie şi toxicodependenţăPreşedinte: acad. prof. dr. Victor Voicu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Anca Buzoianu - Cluj-NapocaMembri:- prof.dr. Gheorghe Mermeze - Oradea- conf. dr. Emese Sipos - Târgu Mureş- prof. dr. Mihai Nechifor - Iaşi- prof. dr. Gheorghe Ţarălungă - ConstanţaSecretar: asist. dr. Tudosie Mihai - Bucureşti8. Comisia de gastroenterologie şi hepatologiePreşedinte: prof. dr. Oliviu Pascu - Cluj-NapocaVicepreşedinte: prof. dr. Mircea Diculescu - BucureştiMembri:- prof. dr. Dan Olteanu - Bucureşti- prof. dr. Coman Tănăsescu - Bucureşti- prof. dr. Radu Voiosu - Bucureşti- prof. dr. Tudorel Ciurea - Craiova- prof. dr. Anca Trifan - Iaşi- conf. dr. Ciprian Brisc - Oradea- prof. dr. Ligia Bancu - Târgu Mureş- prof. dr. Ioan Sporea - Timişoara- conf. dr. Liana Gheorghe - Bucureşti- conf. dr. Simona Băţagă - Târgu MureşSecretar: conf. dr. Mircea Mănuc - Bucureşti.-----------Pct. 8 al cap. II din anexa 2A a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 536 din 21 mai 2010 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 31 mai 2010.9. Comisia de genetică medicalăPreşedinte: prof. dr. Ioan Victor Pop - Cluj-NapocaVicepreşedinte: prof. dr. Marius Bembea - OradeaMembri:- prof. dr. Valerica Belengeanu - Timişoara- prof. dr. Mircea Covic - Iaşi- conf.dr. Katalin Csep - Târgu MureşSecretar: şef lucrări dr. Anca Popescu10. Comisia de geriatrie şi gerontologiePreşedinte: conf. dr. Luiza Spiru - BucureştiVicepreşedinte: şef lucrări dr. Gabriel Prada - BucureştiMembri:- prof. dr. Olimpia Ghidrai - Cluj-Napoca- conf. dr. Ioana Alexa - Iaşi- dr. Rodica Nicolescu - Timişoara- dr. Carmen Ştiru - Bucureşti- dr. Oana Cuzino - Bucureşti- conf. dr. Maria Georgescu - BucureştiSecretar: dr. Cristina Vâlcea - Bucureşti11. Comisia de hematologie şi transfuziiPreşedinte: dr. Aurel Rosin - Sfântu GheorgheVicepreşedinte: prof. dr. Marghit Şerban - TimişoaraMembri:- conf. dr. Adriana Coliţă - Bucureşti- dr. Cristina Burcoveanu - Iaşi- dr. Emanoil Gheorghiţă - Braşov- dr. Stana Jenariu - Timişoara- dr. Valentina Uscătescu - BucureştiSubcomisia de transfuzii:- dr. Alina Dobrotă - Constanţa- dr. Doina Vuculescu - Bucureşti- conf. dr. Ligia Burtă - OradeaSecretar: dr. Florentina Vlădăreanu - Bucureşti12. Comisia de medicină de familiePreşedinte: conf. dr. Matei Dumitru - BucureştiVicepreşedinte: dr. Sabin Oprea - Cluj-NapocaMembri:- asist. univ. dr. Daniela Mihaela Baltă - Bucureşti- dr. Rodica Tănăsescu - Bucureşti- dr. Doina Ileana Mihăilă - Bucureşti- prof. dr. Viorela Enăchescu - Craiova- dr. Paul Şerban - Botoşani- dr. Ileana Brânză - Brăila- dr. Simona Şopov - Tulcea- dr. Loredana Piloff - Sibiu- prof. dr. Pal Kikeli - Târgu Mureş- prof. dr. Rodica Petrovan - IaşiSecretar: asist. dr. Adela Mihaela Iancu - Bucureşti13. Comisia de medicină de urgenţă şi dezastrePreşedinte: şef de lucrări dr. Raed Arafat - Târgu MureşVicepreşedinte: dr. Hadrian Borcea - OradeaMembri:- dr. Vasile Popescu - Constanţa- dr. Leonida Iancu - Timişoara- dr. Bogdan Opriţă - Bucureşti- şef lucrări dr. Luciana Rotaru - Craiova- dr. Nicolae George Moldovan - Cluj-Napoca- dr. Alis Grasu - Bucureşti- dr. Monica Puticiu - AradSecretar: dr. Ioana Dimitriu - Bucureşti14. Comisia de medicină internăPreşedinte: prof. dr. Minerva Muraru - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Coman Tănăsescu - BucureştiMembri:- prof. dr. Emilian Caraşca - Târgu Mureş- prof. dr. Sorin Rugină - Constanţa- prof. dr. Mircea Grigorescu - Cluj-Napoca- conf. dr. Ioana Dana Alexa - Iaşi- conf. dr. Florin Petrescu - CraiovaSecretar: conf. dr. Horia Bălan - Bucureşti15. Comisia de medicina munciiPreşedinte: prof. dr. Eugenia Naghi - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Elena Ana Păuncu - TimişoaraMembri:- dr. Doina Popa - Iaşi- dr. Mihaela Stoia - Sibiu- prof. dr. Marilena Oargă - Cluj-Napoca- conf. dr. Lorand Szasz - Târgu Mureş- dr. Adriana Todea - Bucureşti- prof. dr. Ion Toma - CraiovaSecretar: dr. Marina Oţelea - Bucureşti16. Comisia de nefrologiePreşedinte: prof. dr. Gabriel Mircescu - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Grigore Dogaru - Târgu MureşMembri:- prof. dr. Adrian Covic - Iaşi- prof. dr. Alexandru Ciocâlteu - Bucureşti- prof. dr. Mirela Gherman-Căprioară - Cluj-Napoca- conf.dr. Gabriel Bako - Oradea- conf. dr. Mircea Nicolae Penescu - Bucureşti- dr. Ovidiu Sorin Golea - Timişoara- conf. dr. Aurel Bizo - Cluj-NapocaSecretar: asist. dr. Liliana Gârneaţă - Bucureşti17. Comisia de neurologie, neurologie pediatricăPreşedinte: prof. dr. Ovidiu Alexandru Băjenaru - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Marina Ţicmeanu - BucureştiMembri:- prof. dr. Cristian Dinu Popescu - Iaşi- conf. dr. Dana Craiu - Bucureşti- prof. dr. Szabolcs Szatmari - Târgu Mureş- prof. dr. Dafin Mureşeanu - Cluj-Napoca- prof. dr. Lăcrămioara Perju Dumbravă - Cluj-Napoca- prof. dr. Ana Câmpeanu - Bucureşti- prof. dr. Mihaela Simu - Timişoara- dr. Axinia Corcheş - TimişoaraSecretar: asist. dr. Mihai Vasile - Bucureşti.-----------Pct. 17 al cap. II din anexa 2A a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 536 din 21 mai 2010 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 31 mai 2010.18. Comisia de oncologiePreşedinte: conf. dr. Alexandru Irimie - Cluj-NapocaVicepreşedinte: prof. dr. Rodica Anghel - BucureştiSubcomisia chirurgie oncologicăPreşedinte: prof. dr. Irinel Popescu - BucureştiMembri:- prof. dr. Eugen Brătucu - chirurgie oncologică - Bucureşti- conf. dr. Alin Rancea - chirurgie oncologică - Cluj- Napoca- prof. dr. Nicola Trăilă - chirurgie oncologică - TimişoaraSubcomisia oncologie medicalăPreşedinte: conf. dr. Tudor Ciuleanu - Cluj-NapocaMembri:- conf. dr. Ladislau Ritli - Oradea- conf. dr. Lucian Miron - oncologie medicală - Iaşi- dr. Ciprian Aldea - oncologie medicală - Bucureşti- conf. dr. Smaranda Arghirescu - oncologie medicală - TimişoaraSubcomisia radioterapiePreşedinte: prof. dr. Viorica Nagy - Cluj-NapocaMembri:- dr. Xenia Bacinschi - radioterapie - Bucureşti- dr. Gabriel Kacso - radioterapie - Cluj-Napoca- dr. Laura Rebegea - radioterapie - GalaţiSubcomisia oncohematologiePreşedinte: prof. dr. Anca Lupu - BucureştiMembri:- dr. Galafteon Oltean - oncohematologie - Târgu Mureş- prof. dr. Hortensia Ioniţă - oncohematologie - Timişoara- dr. Mioara Ionescu - anatomie patologică - citologie - Bucureşti- dr. Ileana Condrea - anatomie patologică - BucureştiSubcomisia paliaţiePreşedinte: dr. Daniela Moşoiu - BraşovMembri:- dr. Alexandru Grigorescu - paliaţie - Bucureşti- dr. Gabriela Miculschi - paliaţie - OradeaSecretar: dr. Mircea Dediu - Bucureşti19. Comisia de pediatrie şi neonatologiePreşedinte: prof. dr. Dumitru Orăşeanu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Constantin Arion - BucureştiMembri:- prof. dr. Nicolae Miu - Cluj-Napoca- prof. dr. Dan Moraru - Iaşi- prof. dr. Coriolan Ulmeanu - Bucureşti- prof. dr. Eva Kiss - Târgu Mureş- prof. dr. Liviu Pop - TimişoaraSecretar: conf. dr. Silvia Stoicescu - Bucureşti20. Comisia de pneumologie, alergologie şi imunologie clinicăPreşedinte - prof. dr. Miron Bogdan - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Voicu Tudorache - TimişoaraMembri:- prof. dr. Florin Mihălţan - Bucureşti- prof. dr. Victor Cristea - Cluj-Napoca- prof. dr. Traian Mihăiescu - Iaşi- prof. dr. Gabriela Jimborean - Târgu Mureş- prof. dr. Diana Deleanu - Cluj-Napoca- conf. dr. Florin Dan Popescu - Bucureşti- conf. dr. Oana Arghir - ConstanţaSecretar: şef lucrări dr. Dragoş Bumbăcea - Bucureşti21. Comisia de psihiatrie şi psihiatrie pediatricăPreşedinte: prof. dr. Dragoş Marinescu - CraiovaVicepreşedinte: prof. dr. Dan Prelipceanu - BucureştiMembri:- conf. dr. Radu Mihăilescu - Bucureşti- prof. dr. Aurel Nireştean - Târgu Mureş- prof. dr. Delia Podea - Arad- prof. dr. Ioana Micluţia - Bucureşti- prof. dr. Iuliana Dobrescu - Bucureşti- dr. Ioan Roman - Baia MareSecretar: conf. dr. Cristinel Ştefănescu - Iaşi.----------Pct. 21 al cap. II din anexa 2A a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 536 din 21 mai 2010 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 31 mai 2010.22. Comisia de reabilitare, medicină fizică şi balneologiePreşedinte: prof. dr. Mihai Berteanu - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Ioan Onac - Cluj-NapocaMembri:- prof. dr. Roxana Sanda Popescu - Craiova- prof. dr. Adriana Sarah Nica - Bucureşti- prof. dr. Dan Nemeş - Timişoara- conf. dr. Anca Ionescu - Bucureşti- dr. Daiana Popa - Băile Felix- dr. Zoe Irimie - SuceavaSecretar: conf. dr. Delia Cinteză - Bucureşti23. Comisia de reumatologiePreşedinte: prof. dr. Horaţiu Boloşiu - Cluj-NapocaVicepreşedinte: prof. dr. Ruxandra Ionescu - BucureştiMembri:- prof. dr. Rodica Chiriac - Iaşi- prof. dr. Simona Rednic - Cluj-Napoca- prof. dr. Lia Georgescu - Târgu Mureş- prof. dr. Paulina Ciurea - Craiova- prof. dr. Maria Şuta - Constanţa- conf. dr. Nicolae Iagăru - BucureştiSecretar: dr. Cătălin Codreanu - Bucureşti24. Comisia de chirurgie cardiacăPreşedinte: prof. dr. Radu Deac - Târgu MureşVicepreşedinte: prof. dr. Mircea Bârsan - Cluj-NapocaMembri:- prof. dr. Grigore Tinică - Iaşi- conf. dr. Horaţiu Suciu - Târgu Mureş- dr. Sorin Băilă - BucureştiSecretar: conf. dr. Horaţiu Moldovan - Bucureşti25. Comisia de chirurgie vascularăPreşedinte: prof. dr. Şerban Rădulescu - Cluj-NapocaVicepreşedinte: dr. Ionel Dorc - BucureştiMembri:- prof. dr. Vlad Iliescu - Bucureşti- prof. dr. Gaspar Marian - Timişoara- şef lucrări dr. Radu Popa - Iaşi- dr. Ovidiu Jimboreanu - Târgu MureşSecretar: dr. Horia Mureşan - Bucureşti26. Comisia de chirurgie generalăPreşedinte: prof. dr. Mircea Beuran - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Traian Pătraşcu - BucureştiMembri:- prof. dr. Eugen Brătucu - Bucureşti- prof. dr. Ştefan Georgescu - Iaşi- prof. dr. Silviu Constantinoiu - Bucureşti- prof. dr. Constantin Ciucea - Cluj-Napoca- prof. dr. Vasile Sârbu - Constanţa- prof. dr. Constantin Copotoiu - Târgu Mureş- dr. Traian Adrian Duşe - OradeaSecretar: dr. Silviu Ciurea - Bucureşti27. Comisia de chirurgie microinvazivăPreşedinte: prof. dr. Fulger Lazăr - TimişoaraVicepreşedinte: dr. Doru Filipescu - BucureştiMembri:- prof. dr. Constantin Copotoiu - Târgu Mureş- conf. dr. Cătălin Vasilescu - Bucureşti- dr. Cătălin Copăescu - Bucureşti- dr. Eugen Nicolau - Bucureşti- şef lucrări dr. Victor Tomulescu - Bucureşti- şef lucrări dr. Victor Strîmbu - Bucureşti- dr. Dan Ulmeanu - BucureştiSecretar: dr. Bogdan Şerbănescu - Bucureşti28. Comisia de chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivăPreşedinte: prof. dr. Ioan Lascăr - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Ion Bordeianu - ConstanţaMembri:- prof. dr. Dan Enescu - Bucureşti- prof. dr. Tiberiu Bratu - Timişoara- prof. dr. Ioan Petre Florescu - Bucureşti- prof. dr. Alexandru Georgescu - Cluj-Napoca- prof. dr. Toma Mugea - Oradea- prof. dr. Horia Parvenescu - Craiova- prof. dr. Teodor Stamate - Iaşi- dr. Dan Chelariu - Bacău- dr. Dorin Dorobanţu - Târgu MureşSecretar: şef lucrări dr. Dragoş Zamfirescu - Bucureşti29. Comisia de chirurgie toracicăPreşedinte: prof. dr. Teodor Horvat - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Ioan Cordoş - BucureştiMembri:- prof. dr. Alexandru Constantin Nicodin - Timişoara- dr. Dan Nicolau - Cluj-Napoca- prof. dr. Alexandru Mihail Boţianu - Târgu MureşSecretar: asist. dr. Cezar Motaş - Bucureşti30. Comisia de neurochirurgiePreşedinte: prof. dr. Alexandru Vlad Ciurea - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Nicolae Ianovici - IaşiMembri:- prof. dr. Ştefan Florian - Cluj-Napoca- prof. dr. Constantin Costea - Timişoara- şef lucrări dr. Alexandru Lupşa - Târgu Mureş- conf. dr. Bogdan Davidescu - Constanţa- şef lucrări dr. Cornel Mihalache - GalaţiSecretar: asist. dr. Corneliu Toader - Bucureşti31. Comisia de obstetrică-ginecologiePreşedinte: prof. dr. Bogdan Marinescu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Gheorghe Peltecu - BucureştiMembri:- prof. dr. Doru Anastasiu - Timişoara- prof. dr. Florin Stamatian - Cluj-Napoca- prof. dr. Vlad Tica - Constanţa- prof. dr. Mircea Onofriescu - Iaşi- prof. dr. Bela Szabo - Târgu Mureş- conf. dr. Liana Antal - Oradea- conf. dr. Daniel Mureşan - Cluj-Napoca- conf. dr. Nicolae Cernea - CraiovaSecretar: dr. Alexandru Filipescu - Bucureşti32. Comisia de oftalmologiePreşedinte: prof. dr. Monica Pop - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Mihai Pop - BucureştiMembri:- prof. dr. Benone Cârstocea - Bucureşti- prof. dr. Cristina Vlăduţiu - Cluj-Napoca- prof. dr. Dorin Chiseliţă - Iaşi- conf. dr. Doina Bărăscu - Craiova- conf. dr. Mihnea Munteanu - TimişoaraSecretar: conf. dr. Cristian Celea - Bucureşti33. Comisia de ortopedie şi traumatologiePreşedinte: conf. dr. Cristian Ioan Stoica - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Ors Nagy - Târgu MureşMembri:- prof. dr. Dinu Antonescu - Bucureşti- prof. dr. Gheorghe Burnei - Bucureşti- prof. dr. Horia Vermeşan - Timişoara- prof. dr. Dan Barbu - Bucureşti- prof. dr. Dan Lucaciu - Cluj-Napoca- prof. dr. Paul Botez - IaşiSecretar: dr. Alexandru Ulici - Bucureşti34. Comisia de otorinolaringologiePreşedinte: prof. dr. Vasile Costinescu - IaşiVicepreşedinte: prof. dr. Elena Ioniţă - CraiovaMembri:- prof. dr. Stan Cotulbea - Timişoara- prof. dr. Silviu Albu - Cluj-Napoca- prof. dr. Viorel Zainea - Bucureşti- prof. dr. Cristian Popescu - Bucureşti- conf. dr Gheorghe Muhlfay - Târgu Mureş- şef lucrări dr. Simona Şerban - Bucureşti- şef lucrări dr. Sorin Sabău - Târgu MureşSecretar: prof. dr. Codruţ Sarafoleanu - Bucureşti35. Comisia de urologiePreşedinte: prof dr. Ioanel Sinescu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Mihai Lucan - Cluj-NapocaMembri:- conf. dr. Orsolya Martha - Târgu Mureş- prof. dr. Gheorghe Bumbu - Oradea- prof. dr. Petrişor Geavlete - Bucureşti- prof. dr. Viorel Bucuraş - Timişoara- conf. dr. Costică Novac - Iaşi- conf. dr. Dan Mischianu - BucureştiSecretar: conf. dr. Gabriel Gluck - Bucureşti36. Comisia de anatomie patologicăPreşedinte: prof. dr. Maria Sajin - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Carmen Ardelean - BucureştiMembri:- prof. dr. Elena Lazăr - Timişoara- prof. dr. Doina Rădulescu - Iaşi- prof. dr. Cristiana Simionescu - Craiova- conf. dr. Doiniţa Crişan - Cluj-Napoca- prof. dr. Imre Egyed - Târgu Mureş- prof. dr. Elena Roşca - Oradea- dr. Teodora Vlădescu - BucureştiSecretar: conf. dr. Sabina Zarac - Bucureşti37. Comisia de epidemiologiePreşedinte: conf. dr. Geza Molnar - Cluj-NapocaVicepreşedinte: conf. dr. Alexandru Rafila - BucureştiMembri:- prof. dr. Doina Azoicăi - Iaşi- dr. Carmen Sima - Baia Mare- dr. Camelia Truică - Călăraşi- dr. Ella Marialaki - Târgu Mureş- dr. Adriana Pistol - Bucureşti- dr. Florin Popovici - BucureştiSecretar: şef lucrări Daniela Piţigoi - Bucureşti38. Comisia de medicină de laboratorPreşedinte: prof. dr. Marian Neguţ - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Olga Dorobăţ - BucureştiMembri:- prof. dr. Liuba Petrov - Cluj-Napoca- prof. dr. Simona Ruţă - Bucureşti- prof. dr. Roxana Moldovan - Timişoara- prof. dr. Luminiţa Iancu - Iaşi- conf. dr. Minodora Dobreanu - Târgu Mureş- conf. dr. Alexandru Rafila - Bucureşti- conf. dr. Elod Nagy - Târgu MureşSecretar: şef lucrări dr. Gabriel Ionescu - Bucureşti39. Comisia de medicină legalăPreşedinte: prof. dr. Dan Dermengiu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Vasile Astărăstoae - IaşiMembri:- prof. dr. Roxana Zăvoi - Craiova- prof. dr. Alexandra Enache - Timişoara- conf. dr. Gabriel Mihalache - Oradea- conf. dr. Ladislau Hecser - Târgu Mureş- conf. dr. Cristian Curcă - Bucureşti- conf. dr. Gabriela Beatrice Ioan - Iaşi- conf. dr. Silviu Morar - Sibiu- conf. dr. Dan Perju Dumbravă - Cluj-NapocaSecretar: asist. dr. Cătălin Dogăroiu - Bucureşti40. Comisia de radiologie-imagistică medicală şi medicină nuclearăPreşedinte: prof. dr. Gheorghe Iana - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Florin Bârsăşteanu - TimişoaraMembri:- prof. dr. Radu Badea - Cluj-Napoca- prof. dr. Zoia Stoica - Craiova- prof. dr. Constantin Zaharia - Bucureşti- prof. dr. Mircea Buruian - Târgu Mureş- prof. dr. Sorin Dudea - Cluj-Napoca- conf. dr. Dragoş Negru - IaşiSecretar: dr. Ruxandra Vlădescu - Bucureşti41. Comisia de sănătate publicăPreşedinte: prof. dr. Cristian Vlădescu - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Carmen Domnariu - SibiuMembri:- prof. dr. Petru Armean - Bucureşti- prof. dr. Corneliu Amariei - Constanţa- conf. dr. Cristina Borzan - Cluj-Napoca- conf. dr. Mugur Ghelase - Craiova- şef lucrări dr. Alexandra Cucu - Bucureşti- şef lucrări dr. Zoe Bitea - OradeaSecretar: dr. Adina Bucur - Timişoara42. Comisia de specialităţi medico-dentarePreşedinte: prof. dr. Dragoş Stanciu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Alexandru Bucur - BucureştiMembri:- prof. dr. Alin Şerbănescu - Cluj-Napoca- prof. dr. Teodor Trăistaru - Bucureşti- prof. dr. Norina Forna - Iaşi- prof. dr. Ioan Sîrbu - Bucureşti- prof. dr. Virgil Cârligeriu - Timişoara- prof. dr. Dezso Kovacs - Târgu Mureş- prof. dr. Ecaterina Ionescu - Bucureşti- dr. Alexandru Brezoiescu - BucureştiSecretar: dr. Delia Barbu - Timişoara43. Comisia de promovare a sănătăţiiPreşedinte: şef lucrări dr. Adriana Vasile - BucureştiVicepreşedinte: asist. dr. Eugenia Bratu - BucureştiMembri:- dr. Maria Căiescu - Piatra-Neamţ- dr. Mariana Popa - Râmnicu VâlceaSecretar: şef lucrări dr. Daniela Mănuc - Bucureşti44. Comisia de bioeticăPreşedinte: prof. dr. Radu Palade - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Vladimir Beliş - BucureştiMembri:- conf. dr. Ioan Zanc - Cluj-Napoca- conf. dr. Mugurel Ştefan Ghelase - Craiova- conf. dr. Dan Perju Dumbravă - Cluj-Napoca- dr. Cristina Gavrilovici - Iaşi- dr. Carmen Pantiş - OradeaSecretar: dr. Carmen Sălăvăstru - Bucureşti45. Comisia de luptă anti-SIDAPreşedinte: prof. dr. Adrian Streinu Cercel - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Augustin Cupşa - CraiovaMembri:- prof. dr. Doina Ţăţulescu - Cluj-Napoca- dr. Liviu Prisăcariu - Iaşi- dr. Mariana Mărdărescu - Bucureşti- conf. dr. Carmen Chiriac - Târgu Mureş- prof. dr. Lucian Negruţiu - Timişoara- conf. dr. Elisabeta Otilia Benea - Bucureşti- conf. dr. Dan Duiculescu - BucureştiSecretar: conf. dr. Alexandru Rafila - Bucureşti46. Comisia de psihologiePreşedinte: prof. dr. Ioan Bradu Iamandescu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Mihaela Minulescu - BucureştiMembri:- prof. dr. Daniel David - Cluj-Napoca- prof. dr. Ion Dafinoiu - Iaşi- conf. dr. Ion Duvac - Bucureşti- lector dr. Bogdan Ion - BucureştiSecretar: psiholog pr. Marinela Nicula - Bucureşti47. Comisia de chirurgie orală şi maxilo-facialăPreşedinte: prof. dr. Grigore Băciuţ - Cluj-NapocaVicepreşedinte: prof. dr. Alexandru Bucur - BucureştiMembri:- prof. dr. Adrian Creangă - Constanţa- prof. dr. Dezideriu Kovacs - Târgu MureşSecretar: prof. dr. Mircea Surpăţeanu - Craiova.-----------Pct. 47 al cap. II din anexa 2A a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 536 din 21 mai 2010 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 31 mai 2010.-----------Anexa 2A a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 131 din 23 februarie 2010 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 1 martie 2010, conform modificării aduse de pct. 8 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2B───────COMISIA NAŢIONALĂ DE TRANSPARENŢĂPreşedinte: prof. dr. Radu LichiardopolMembri:- prof. dr. Gheorghe Mermeze- prof. dr. Pal Kikeli- conf. dr. Emese Sipos- Farm. Gabriela BănciuSecretar: farm. Elena Minea-----------Anexa 2B a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 131 din 23 februarie 2010 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 1 martie 2010, conform modificării aduse de pct. 9 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3DECLARAŢIE DE INTERESEa membrilor comisiilor┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐│ Numele: │ Prenumele: │├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│Funcţia: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Adresa profesională: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Locul de muncă: │├──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤│Adresa: │ │├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│Strada nr. │ │├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│Cod poştal │Localitatea │├──────────────────────┴───────────────┬─────────────────────────────────────┤│Număr de telefon (serviciu) │Număr de telefon (acasă) │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Număr de telefon (mobil) │Număr de fax │├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│Adresa de e-mail │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Comisia: ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘A. Interese personaleIndicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus[] niciuna ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Denumirea societăţii │ Natura participării financiare │ │ │ (deţinere de acţiuni) │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)[] niciuna ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Denumirea societăţii │ Natura legăturii durabile sau │ │ │ permanente │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice[] niciuna ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Denumirea societăţii │ Natura studiilor sau lucrărilor │ │ │ ştiinţifice │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză[] niciuna┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Denumirea produsului pentru care s-a întocmit ││ │ raportul de expertiză │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere[] niciuna ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Denumirea societăţii │ Natura activităţii de consiliere │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alte acţiuni de formare[] niciuna┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare│├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘2.6. Altele[] niciuna┌──────────────────────────┬───────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Natura activităţii │├──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴───────────────────────┘3. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul unei instituţii[] niciuna┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Instituţia beneficiară a vărsământului │├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)[] niciuna┌──────────────────────────┬───────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Natura activităţii │├──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴───────────────────────┘B. Interese ale soţului/soţiei┌──────────────────────────┬───────────────────────┐│ Numele │ Prenumele │├──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴───────────────────────┘Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus[] niciuna ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Denumirea societăţii │ Natura participării financiare │ │ │ (deţinere de acţiuni) │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)[] niciuna ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Denumirea societăţii │ Natura legăturii durabile sau │ │ │ permanente │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice[] niciuna ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Denumirea societăţii │ Natura studiilor sau lucrărilor │ │ │ ştiinţifice │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză[] niciuna┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Denumirea produsului pentru care s-a întocmit ││ │ raportul de expertiză │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere[] niciuna ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Denumirea societăţii │ Natura activităţii de consiliere │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alte acţiuni de formare[] niciuna┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare│├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘2.6. Altele[] niciuna┌──────────────────────────┬───────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Natura activităţii │├──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴───────────────────────┘3. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul unei instituţii[] niciuna┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Instituţia beneficiară a vărsământului │├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)[] niciuna┌──────────────────────────┬───────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Natura activităţii │├──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴───────────────────────┘C. Interese ale rudelor de gradul I (părinţi, copii, fraţi)┌──────────────────────────┬───────────────────────┐│ Numele, prenumele │ Tipul de rudenie │├──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴───────────────────────┘Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus[] niciuna ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Denumirea societăţii │ Natura participării financiare │ │ │ (deţinere de acţiuni) │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)[] niciuna ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Denumirea societăţii │ Natura legăturii durabile sau │ │ │ permanente │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice[] niciuna ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Denumirea societăţii │ Natura studiilor sau lucrărilor │ │ │ ştiinţifice │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză[] niciuna┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Denumirea produsului pentru care s-a întocmit ││ │ raportul de expertiză │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere[] niciuna ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Denumirea societăţii │ Natura activităţii de consiliere │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alte acţiuni de formare[] niciuna┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare│├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘2.6. Altele[] niciuna┌──────────────────────────┬───────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Natura activităţii │├──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴───────────────────────┘3. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul unei instituţii[] niciuna┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Instituţia beneficiară a vărsământului │├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)[] niciuna┌──────────────────────────┬───────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Natura activităţii │├──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴───────────────────────┘D. Interese ale persoanelor aflate în întreţinere┌──────────────────────────┬───────────────────────┐│ Numele, prenumele │ Tipul de rudenie │├──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴───────────────────────┘Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus[] niciuna ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Denumirea societăţii │ Natura participării financiare │ │ │ (deţinere de acţiuni) │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘Subsemnatul/Subsemnata, .............., declar prin prezenta, pe propria răspundere, că toate interesele directe sau indirecte susceptibile de a aduce atingere obiectivităţii de care trebuie să fac dovadă în cadrul mandatului meu sunt enumerate mai sus.Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.Data ............ Semnătura ...................  +  Anexa 4ANGAJAMENT DE CONFIDENŢIALITATEal membrilor comisieiSubsemnatul/Subsemnata, .............................., având profesia de ............................... la .................., membru al Comisiei de specialitate ......................................., mă angajez prin prezentul angajament să păstrez confidenţialitatea tuturor documentelor discutate în cadrul comisiei, cu excepţia celor care devin publice prin publicare sau prin ordin al ministrului sănătăţii.Data ............ Semnătura ...............-------