ORDIN nr. 326 din 16 martie 2009 (*actualizat*)privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei naţionale de transparenţă(actualizat până la data de 8 decembrie 2009*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • ----------------*) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 8 decembrie 2009 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: ORDINUL nr. 762 din 15 iunie 2009; ORDINUL nr. 1.381 din 3 noiembrie 2009; ORDINUL nr. 1.521 din 3 noiembrie 2009.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.Având în vedere Referatul de aprobare nr. I.B. 2.660 din 16 martie 2009 al Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe,în temeiul art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) şi al art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Pentru coordonarea activităţii specifice domeniului sanitar, la nivelul Ministerului Sănătăţii se înfiinţează şi funcţionează cu rol consultativ comisiile de specialitate. (2) Se înfiinţează Comisia naţională de transparenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii, în vederea întocmirii şi revizuirii listei cu denumiri comune internaţionale ale medicamentelor de uz uman de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi în vederea întocmirii listei cu denumiri comune internaţionale ale medicamentelor de uz uman de care beneficiază asiguraţii în tratamentul spitalicesc.  +  Articolul 2 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii este prevăzut în anexa nr. 1A, iar al Comisiei naţionale de transparenţă, în anexa nr. 1B. (2) Componenţa comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii este prevăzută în anexa nr. 2A, iar a Comisiei naţionale de transparenţă, în anexa nr. 2B.  +  Articolul 3 (1) Participarea persoanelor nominalizate în comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii constituie atribuţie de serviciu, se înscrie în fişa postului şi se apreciază în raportul anual de evaluare a performanţelor profesionale. (2) Membrii comisiilor de specialitate beneficiază de o indemnizaţie lunară de 10% din indemnizaţia secretarului de stat, care se acordă proporţional cu numărul de participări efective la şedinţe.  +  Articolul 4 (1) Membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi ai Comisiei naţionale de transparenţă se supun prevederilor referitoare la confidenţialitate şi conflictul de interese, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare. (2) Aceştia sunt obligaţi, în termen de 30 de zile de la numire, să întocmească şi să depună declaraţia de interese şi angajamentul de confidenţialitate. (3) Declaraţiile de interese se depun la Secretariatul general al Ministerului Sănătăţii şi se vor publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii. (4) Modelul declaraţiei de interese şi modelul angajamentului de confidenţialitate sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4. (5) Nerespectarea prevederilor alin. (2) atrage pierderea calităţii de membru al comisiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii, respectiv al Comisiei naţionale de transparenţă.  +  Articolul 5Anexele nr. 1A, 1B, 2A, 2B, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Membrii care fac parte din comisiile de specialitate şi din Comisia naţională de transparenţă, precum şi direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 169/2008 privind înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 27 februarie 2008, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ion BazacBucureşti, 16 martie 2009.Nr. 326.  +  Anexa 1AREGULAMENT 16/03/2009  +  Anexa 1BREGULAMENT 16/03/2009  +  Anexa 2AI. Comisiile de specialitate1. Comisia de anestezie şi terapie intensivă2. Comisia de boli infecţioase3. Comisia de cardiologie4. Comisia de dermato-venerologie5. Comisia de diabet6. Comisia de endocrinologie7. Comisia de farmacologie clinică, toxicologie şi toxicodependenţă8. Comisia de gastroenterologie şi hepatologie9. Comisia de genetică medicală10. Comisia de geriatrie şi gerontologie11. Comisia de hematologie şi transfuzii12. Comisia de medicină de familie13. Comisia de medicină de urgenţă şi dezastre14. Comisia de medicină internă15. Comisia de medicina muncii16. Comisia de nefrologie17. Comisia de neurologie, neurologie pediatrică18. Comisia de oncologie19. Comisia de pediatrie şi neonatologie20. Comisia de pneumologie, alergologie şi imunologie clinică21. Comisia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică22. Comisia de recuperare, medicină fizică şi balneologie23. Comisia de reumatologie24. Comisia de chirurgie cardiovasculară25. Comisia de chirurgie generală26. Comisia de chirurgie microinvazivă27. Comisia de chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă28. Comisia de chirurgie toracică29. Comisia de neurochirurgie30. Comisia de obstetrică-ginecologie31. Comisia de oftalmologie32. Comisia de ortopedie şi traumatologie33. Comisia de otorinolaringologie34. Comisia de urologie35. Comisia de anatomie patologică36. Comisia de epidemiologie37. Comisia de medicină de laborator38. Comisia de medicină legală39. Comisia de radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară40. Comisia de sănătate publică41. Comisia de specialităţi medico-dentare42. Comisia de promovare a sănătăţii43. Comisia de bioetică44. Comisia de luptă anti-SIDA45. Comisia de psihologieII. Componenţa comisiilor de specialitate1. Comisia de anestezie şi terapie intensivăPreşedinte: prof. dr. Dorel Săndesc - TimişoaraVicepreşedinte: conf. dr. Şerban Turconi Bubenek -BucureştiMembri:- prof. dr. Şerban Marinescu - Bucureşti- conf. dr. Natalia Hagău - Cluj-Napoca- prof. dr. Sanda Copotoiu - Târgu Mureş- conf. dr. Ioana Grinţescu - Bucureşti- conf. dr. Ioana Grigoraş - Iaşi- prof. dr. Dan Tulbure - Bucureşti- prof. dr. Nicolae Dobrovici Bacalbaşa - GalaţiSecretar: conf. dr. Daniela Filipescu - Bucureşti2. Comisia de boli infecţioasePreşedinte: prof. dr. Adrian Streinu Cercel - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Victoria Aramă - BucureştiMembri:- prof. dr. Emanoil Ceauşu - Bucureşti- prof. dr. Virginia Zanc- Cluj-Napoca- dr. Dan Oţelea - Bucureşti- prof. dr. Sorin Rugină - Constanţa- prof. dr. Carmen Dorobăţ - IaşiSecretar: dr. Sorin Petrea - Bucureşti3. Comisia de cardiologiePreşedinte: prof. dr. Dragoş Vinereanu - BucureştiVicepreşedinte: prof.dr. Cezar Macarie - BucureştiMembri:- prof. dr. Ştefan Iosif Drăgulescu - Timişoara- prof. dr. Maria Dorobanţu - Bucureşti- prof. dr. Eduard Apetrei - Bucureşti- prof. dr. Grigore Tinică - Iaşi- prof. dr. Mircea Cinteză - Bucureşti- prof. dr. Dan Dominic Ionescu - Craiova- prof. dr. Carmen Ginghină - BucureştiSecretar: prof. dr. Dan Gaiţă - Timişoara4. Comisia de dermato-venerologiePreşedinte: prof. dr. Călin Giurcăneanu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Ioan Nedelcu - BucureştiMembri:- conf. dr. Silviu Morariu - Târgu Mureş- prof. dr. Virgil Feier - Timişoara- prof. dr. Zenaida Petrescu - Iaşi- prof. dr. Alexandru Tătaru - Cluj-NapocaSecretar: conf. dr. George Sorin Ţiplică - Bucureşti5. Comisia de diabetPreşedinte: prof. univ. dr. Viorel Şerban - TimişoaraMembri:- prof. univ. dr. Maria Mota - Craiova- conf. univ. dr. Romulus Timar -Timişoara- conf. univ. dr. Ioan Andrei Veresiu - Cluj-Napoca- dr. Alina Nicolau - Bucureşti- dr. Gabriela Creţeanu - SuceavaSecretar: dr. Rucsandra Dănciulescu - Bucureşti-----------Pct. 5 al cap. II din anexa 2A a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 1.381 din 3 noiembrie 2009 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 10 noiembrie 2009.6. Comisia de endocrinologiePreşedinte: prof. dr. Mihail Coculescu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Ioana Zosin - TimişoaraMembri:- prof. dr. Voichiţa Mogoş - Iaşi- conf. dr. Daniel Grigorie - Bucureşti- prof. dr. Simona Fica - Bucureşti- conf. dr. Carmen Georgescu - Cluj-Napoca- conf. dr. Corin Badiu - BucureştiSecretar: dr. Adriana Toma - Piteşti7. Comisia de farmacologie clinică, toxicologie şitoxicodependenţăPreşedinte: acad. prof. dr. Victor Voicu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Anca Buzoianu - Cluj-NapocaMembri:- prof. dr. Mihai Nechifor - Iaşi- prof. dr. Gheorghe Ţarălungă - Constanţa- conf. dr. Liviu Miclea - Bucureşti- prof. dr. Radu Macovei - BucureştiSecretar: asist. dr. Tudosie Mihai - Bucureşti8. Comisia de gastroenterologie şi hepatologiePreşedinte: prof. dr. Oliviu Pascu - Cluj-NapocaVicepreşedinte: prof. dr. Mircea Diculescu - BucureştiMembri:- prof. dr. Dan Olteanu - Bucureşti- prof. dr. Coman Tănăsescu - Bucureşti- prof. dr. Radu Voiosu - Bucureşti- prof. dr. Tudorel Ciurea - Craiova- prof. dr. Anca Trifan - Iaşi- prof. dr. Ligia Bancu - Târgu Mureş- prof. dr. Ioan Sporea - Timişoara- conf. dr. Liana Gheorghe - BucureştiSecretar: conf. dr. Mircea Mănuc - Bucureşti9. Comisia de genetică medicalăPreşedinte: prof. dr. Ioan Victor Pop - Cluj-NapocaVicepreşedinte: prof. dr. Marius Bembea - OradeaMembri:- prof. dr. Valerica Belengeanu - Timişoara- prof. dr. Mircea Covic - IaşiSecretar: şef lucrări dr. Anca Popescu10. Comisia de geriatrie şi gerontologiePreşedinte: conf. dr. Luiza Spiru - BucureştiVicepreşedinte: şef lucrări dr. Gabriel Prada - BucureştiMembri:- prof. dr. Olimpia Ghidrai - Cluj-Napoca- conf. dr. Ioana Alexa - Iaşi- dr. Rodica Nicolescu - Timişoara- dr. Carmen Ştiru - Bucureşti- dr. Oana Cuzino - Bucureşti- conf. dr. Maria Georgescu - BucureştiSecretar: dr. Cristina Vâlcea - Bucureşti11. Comisia de hematologie şi transfuziiPreşedinte: dr. Mihaela Hoinărescu - BucureştiVicepreşedinte: prof. Dr. Marghit Şerban - TimişoaraMembri:- conf. dr. Adriana Coliţă - Bucureşti- dr. Cristina Burcoveanu - Iaşi- dr. Emanoil Gheorghiţă - Braşov- dr. Stana Jenariu - Timişoara- dr. Valentina Uscătescu - BucureştiSubcomisia de transfuzii:- dr. Alina Dobrotă - Constanţa- dr. Aurel Rosin - Sfântu Gheorghe- dr. Doina Vuculescu - BucureştiSecretar: dr. Florentina Vlădăreanu - Bucureşti12. Comisia de medicină de familiePreşedinte: conf. dr. Matei Dumitru - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Rodica Petrovanu - IaşiMembri:- prof. dr. Viorela Enăchescu - Craiova- asist. univ. dr. Daniela Mihaela Baltă - Bucureşti- dr. Paul Şerban - Botoşani- dr. Doina Ileana Mihăilă - Bucureşti- dr. Victor Manea - Bucureşti- dr. Mirela Profir - Craiova- dr. Ileana Brânză - Brăila- dr. Simona Şopov - Tulcea- dr. Loredana Piloff - SibiuSecretar: asist. dr. Adela Mihaela Iancu - Bucureşti13. Comisia de medicină de urgenţă şi dezastrePreşedinte: şef de lucrări dr. Raed Arafat - Târgu MureşVicepreşedinte: dr. Hadrian Borcea - OradeaMembri:- dr. Vasile Popescu - Constanţa- dr. Leonida Iancu - Timişoara- şef lucrări dr. Luciana Rotaru - Craiova- dr. Bogdan Opriţă - Bucureşti- dr. Nicolae George Moldovan - Cluj-Napoca- dr. Alis Grasu - Bucureşti- dr. Monica Puticiu - AradSecretar: dr. Ioana Dimitriu - Bucureşti14. Comisia de medicină internăPreşedinte: prof. dr. Minerva Muraru - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Coman Tănăsescu - BucureştiMembri:- prof. dr. Emilian Caraşca - Târgu Mureş- prof. dr. Sorin Rugină - Constanţa- prof. dr. Mircea Grigorescu - Cluj-Napoca- conf. dr. Ioana Dana Alexa - Iaşi- conf. dr. Florin Petrescu - CraiovaSecretar: conf. dr. Horia Bălan - Bucureşti15. Comisia de medicina munciiPreşedinte: prof. dr. Eugenia Naghi - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Elena Ana Păuncu - TimişoaraMembri:- dr. Doina Popa - Iaşi- dr. Mihaela Stoia - Sibiu- prof. dr. Marilena Oargă - Cluj-Napoca- conf. dr. Lorand Szasz - Târgu Mureş- dr. Adriana Todea - Bucureşti- prof. dr. Ion Toma - CraiovaSecretar: dr. Marina Oţelea - Bucureşti16. Comisia de nefrologiePreşedinte: prof. dr. Gabriel Mircescu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Alexandru Ciocâlteu - BucureştiMembri:- prof. dr. Adrian Covic - Iaşi- prof. dr. Mirela Gherman-Căprioară - Cluj-Napoca- conf. dr. Aurel Bizo - Cluj-Napoca- conf. dr. Grigore Dogaru - Târgu Mureş- conf. dr. Mircea Nicolae Penescu - Bucureşti- dr. Ovidiu Sorin Golea - TimişoaraSecretar: asist. dr. Liliana Gârneaţă - Bucureşti17. Comisia de neurologie, neurologie pediatricăPreşedinte: prof. dr. Ovidiu Alexandru Băjenaru - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Marina Ţicmeanu - BucureştiMembri:- prof. dr. Cristian Dinu Popescu - Iaşi- prof. dr. Dafin Mureşeanu - Cluj-Napoca- prof. dr. Lăcrămioara Perju Dumbravă - Cluj-Napoca- prof. dr. Ana Câmpeanu - Bucureşti- prof. dr. Mihaela Simu - Timişoara- prof. dr. Ileana Benga - Cluj-Napoca- dr. Axinia Corcheş - TimişoaraSecretar: asist. dr. Mihai Vasile - Bucureşti------------Pct. 17 al cap. II din anexa 2A a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 1.521 din 3 noiembrie 2009 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 8 decembrie 2009.18. Comisia de oncologiePreşedinte: prof. dr. Rodica Anghel - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Alexandru Irimie - Cluj-NapocaSubcomisia chirurgie oncologicăPreşedinte: prof. dr. Irinel Popescu - BucureştiMembri:- prof. dr. Eugen Brătucu - chirurgie oncologică - Bucureşti- prof. dr. Nicola Trăilă - chirurgie oncologică - Timişoara- conf. dr. Alin Rancea - chirurgie oncologică - Cluj-NapocaSubcomisia oncologie medicalăPreşedinte: conf. dr. Tudor Ciuleanu - Cluj-NapocaMembri:- conf. dr. Lucian Miron - oncologie medicală - Iaşi- dr. Ciprian Aldea - oncologie medicală - Bucureşti- dr. Ştefan Curăscu - oncologie medicală - Timişoara- dr. Laurenţia Minea - oncologie medicală - BucureştiSubcomisia radioterapiePreşedinte: prof. dr. Viorica Nagy - Cluj-NapocaMembri:- dr. Xenia Bacinschi - radioterapie - Bucureşti- dr. Gabriel Kacso - radioterapie - Cluj-Napoca- dr. Laura Rebegea - radioterapie - GalaţiSubcomisia oncohematologiePreşedinte: prof. dr. Anca Lupu - BucureştiMembri:- dr. Galafteon Oltean - oncohematologie - Târgu Mureş- prof. dr. Hortensia Ioniţă - oncohematologie - Timişoara- dr. Mioara Ionescu - anatomie patologică - citologie - Bucureşti- dr. Ileana Condrea - anatomie patologică - BucureştiSubcomisia paliaţiePreşedinte: dr. Daniela Moşoiu - BraşovMembri:- dr. Alexandru Grigorescu - paliaţie - Bucureşti- dr. Gabriela Rahnea - paliaţie - BucureştiSecretar: dr. Mircea Dediu - Bucureşti19. Comisia de pediatrie şi neonatologiePreşedinte: prof. dr. Dumitru Orăşeanu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Coriolan Ulmeanu - BucureştiMembri:- prof. dr. Constantin Arion - Bucureşti- prof. dr. Nicolae Miu - Cluj-Napoca- prof. dr. Dan Moraru - Iaşi- conf. dr. Maria Stamatin - Iaşi- prof. dr. Ioan Muntean - Târgu MureşSecretar: conf. dr. Silvia Stoicescu - Bucureşti20. Comisia de pneumologie, alergologie şi imunologie clinicăPreşedinte - prof. dr. Miron Bogdan - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Voicu Tudorache - TimişoaraMembri:- prof. Florin Mihălţan - Bucureşti- prof. dr. Victor Cristea - Cluj-Napoca- prof. dr. Traian Mihăiescu - Iaşi- prof. dr. Gabriela Jimborean - Târgu Mureş- conf. dr. Florin Dan Popescu - Bucureşti- conf. dr. Oana Arghir - Constanţa- şef lucrări dr. Irina Strâmbu - BucureştiSecretar: şef lucrări dr. Dragoş Bumbăcea - Bucureşti21. Comisia de psihiatrie şi psihiatrie pediatricăPreşedinte: prof. dr. Dragoş Marinescu - CraiovaVicepreşedinte: prof. dr. Dan Prelipceanu - BucureştiMembri:- conf. dr. Radu Mihailescu - Bucureşti- prof. dr. Aurel Nireştean - Târgu Mureş- prof. dr. Delia Podea - Arad- prof. dr. Ioana Micluţia - Bucureşti- prof. dr. Iuliana Dobrescu - Bucureşti- dr. Roman Ioan - Baia MareSecretar: conf. dr. Cristinel Ştefănescu - Iaşi-----------Pct. 21 al cap. II din anexa 2A a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 1.521 din 3 noiembrie 2009 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 8 decembrie 2009.22. Comisia de recuperare, medicină fizică şi balneologiePreşedinte: prof. dr. Mihai Berteanu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Gelu Onose - BucureştiMembri:- prof. dr. Liviu Pop - Cluj-Napoca- prof. dr. Roxana Sanda Popescu - Craiova- prof. dr. Adriana Sarah Nica - Bucureşti- conf. dr. Anca Ionescu - Bucureşti- conf. dr. Dan Nemeş - Timişoara- conf. dr. Delia Cinteză - Bucureşti- conf. dr. Liliana Pădure - Bucureşti- conf. dr. Olga Surdu - TechirghiolSecretar: dr. Horaţiu Dinu - Bucureşti------------Pct. 22 al cap. II din anexa 2A a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 1.521 din 3 noiembrie 2009 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 8 decembrie 2009.23. Comisia de reumatologiePreşedinte: prof. dr. Ruxandra Ionescu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Rodica Chiriac - IaşiMembri:- prof. dr. Simona Rednic - Cluj-Napoca- prof. dr. Lia Georgescu - Târgu Mureş- prof. dr. Maria Şuta - Constanţa- dr. Magda Pârvu - BucureştiSecretar: dr. Cătălin Codreanu - Bucureşti24. Comisia de chirurgie cardiovascularăPreşedinte: prof. dr. Radu Deac - Târgu MureşVicepreşedinte: prof. dr. Mircea Bârsan - Cluj-NapocaMembri:- prof. dr. Vlad Iliescu - Bucureşti- prof. dr. Grigore Tinică - Iaşi- prof. dr. Gaspar Marian - Timişoara- dr. Sorin Băilă - BucureştiSecretar: conf. dr. Horaţiu Moldovan - Bucureşti25. Comisia de chirurgie generalăPreşedinte: prof. dr. Mircea Beuran - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Traian Pătraşcu - BucureştiMembri:- prof. dr. Eugen Brătucu - Bucureşti- prof. dr. Ştefan Georgescu - Iaşi- prof. dr. Silviu Constantinoiu - Bucureşti- prof. dr. Constantin Ciucea - Cluj-Napoca- prof. dr. Vasile Sârbu - Constanţa- prof. dr. Constantin Copotoiu - Târgu MureşSecretar: dr. Silviu Ciurea - Bucureşti26. Comisia de chirurgie microinvazivăPreşedinte: prof. dr. Fulger Lazăr - TimişoaraVicepreşedinte: dr. Doru Filipescu - BucureştiMembri:- prof. dr. Constantin Copotoiu -Târgu Mureş- conf. dr. Cătălin Vasilescu - Bucureşti- şef lucrări dr. Victor Tomulescu - Bucureşti- dr. Cătalin Copăescu - Bucureşti- dr. Eugen Nicolau - Bucureşti- şef lucrări dr. Victor Strîmbu - Bucureşti- dr. Dan Ulmeanu - BucureştiSecretar: dr. Bogdan Şerbănescu - Bucureşti27. Comisia de chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivăPreşedinte: prof. dr. Ioan Lascăr - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Dragoş Pieptu - IaşiMembri:- prof. dr. Dan Enescu - Bucureşti- dr. Adrian Reboşapcă - Bucureşti- prof. dr. Mihai Ionac - TimişoaraSecretar: dr. Bogdan Andreescu - Bucureşti28. Comisia de chirurgie toracicăPreşedinte: prof. dr. Teodor Horvat - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Ioan Cordoş - BucureştiMembri:- prof. dr. Alexandru Constantin Nicodin - Timişoara- dr. Dan Nicolau - Cluj-Napoca- prof. dr. Alexandru Mihail Boţianu -Târgu MureşSecretar: asist. dr. Cezar Motaş - Bucureşti29. Comisia de neurochirurgiePreşedinte: prof. dr. Alexandru Vlad Ciurea - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Nicolae Ianovici - IaşiMembri:- prof. dr. Ştefan Florian - Cluj-Napoca- prof. dr. Constantin Costea - Timişoara- şef lucrări dr. Alexandru Lupşa - Târgu Mureş- conf. dr. Bogdan Davidescu - Constanţa- şef lucrări dr. Cornel Mihalache - GalaţiSecretar: asist. dr. Corneliu Toader - Bucureşti30. Comisia de obstetrică-ginecologiePreşedinte: prof. dr. Bogdan Marinescu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Gheorghe Peltecu - BucureştiMembri:- prof. dr. Radu Vlădăreanu - Bucureşti- conf. dr. Daniel Mureşan - Cluj-Napoca- prof. dr. Florentina Pricop - Iaşi- conf. dr. Nicolae Cernea - Craiova- prof. dr. Vlad Tica - Constanţa- dr. Iulian Badea - BucureştiSecretar: dr. Alexandru Filipescu - Bucureşti31. Comisia de oftalmologiePreşedinte: prof. dr. Monica Pop - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Mihai Pop - BucureştiMembri:- prof. dr. Benone Cârstocea - Bucureşti- prof. dr. Cristina Vlăduţiu - Cluj-Napoca- prof. dr. Dorin Chiseliţă - Iaşi- conf. dr. Doina Bărăscu - Craiova- prof. dr. Liliana Voinea - BucureştiSecretar: conf.dr. Cristian Celea - Bucureşti32. Comisia de ortopedie şi traumatologiePreşedinte: conf. dr. Cristian Ioan Stoica - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Horia Vermeşan - TimişoaraMembri:- prof. dr. Dinu Antonescu - Bucureşti- prof. dr. Gheorghe Burnei - Bucureşti- prof. dr. Dan Barbu - Bucureşti- prof. dr. Dan Goţia - Iaşi- prof. dr. Dan Lucaciu - Cluj-Napoca- prof. dr. Ştefan Cristea - BucureştiSecretar: dr. Gheorghe Popescu - Bucureşti33. Comisia de otorinolaringologiePreşedinte: prof. dr. Vasile Costinescu - IaşiVicepreşedinte: prof. dr. Elena Ioniţă - CraiovaMembri:- prof. dr. Stan Cotulbea - Timişoara- şef lucrări dr. Simona Şerban - Bucureşti- prof. dr. Silviu Albu - Cluj-Napoca- prof. dr. Viorel Zainea - Bucureşti- şef lucrări dr. Sorin Sabău - Târgu Mureş- prof. dr. Cristian Popescu - BucureştiSecretar: prof. dr. Codruţ Sarafoleanu - Bucureşti34. Comisia de urologiePreşedinte: prof dr. Ioanel Sinescu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Mihai Lucan - Cluj-NapocaMembri:- prof. dr. Petrişor Geavlete - Bucureşti- conf. dr. Costică Novac - Iaşi- prof. dr. Viorel Bucuraş -Timişoara- conf. dr. Dan Mischianu - BucureştiSecretar: conf. dr. Gabriel Gluck - Bucureşti35. Comisia de anatomie patologicăPreşedinte: prof. dr. Maria Sajin - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Carmen Ardelean - BucureştiMembri:- prof. dr. Petre Florescu - Cluj-Napoca- prof. dr. Doina Rădulescu - Iaşi- conf. dr. Iancu Emil Pleşea - Craiova- prof. dr. Elena Lazăr - Timişoara- dr. Teodora Vlădescu - BucureştiSecretar: şef lucrări dr. Gabriel Becheanu - Bucureşti36. Comisia de epidemiologiePreşedinte: conf. dr. Geza Molnar - Cluj-NapocaVicepreşedinte: conf. dr. Alexandru Rafila - BucureştiMembri:- prof. dr. Doina Azoicăi - Iaşi- dr. Carmen Sima - Baia Mare- dr. Camelia Truică - Călăraşi- dr. Adriana Pistol - Bucureşti- dr. Florin Popovici - BucureştiSecretar: şef lucrări dr. Daniela Piţigoi - Bucureşti37. Comisia de medicină de laboratorPreşedinte: prof. dr. Marian Neguţ - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Olga Dorobăţ - BucureştiMembri:- prof. dr. Liuba Petrov - Cluj-Napoca- prof. dr. Simona Ruţă - Bucureşti- conf. dr. Minodora Dobreanu - Târgu Mureş- prof. dr. Roxana Moldovan - Timişoara- prof. dr. Luminiţa Iancu - Iaşi- conf. dr. Alexandru Rafila - BucureştiSecretar: şef lucrări dr. Gabriel Ionescu - Bucureşti38. Comisia de medicină legalăPreşedinte: prof. dr. Dan Dermengiu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Vasile Astărăstoae - IaşiMembri:- conf. dr. Cristian Curcă - Bucureşti- prof. dr. Alexandra Enache - Timişoara- conf. dr. Gabriela Beatrice Ioan - Iaşi- conf. dr. Silviu Morar - Sibiu- conf. dr. Dan Perju Dumbravă - Cluj-Napoca- prof. dr. Roxana Zăvoi - CraiovaSecretar: asist. dr. Cătălin Dogăroiu - Bucureşti39. Comisia de radiologie-imagistică medicală şi medicină nuclearăPreşedinte: prof. dr. Gheorghe Iana - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Florin Bârsăşteanu - TimişoaraMembri:- prof. dr. Radu Badea - Cluj-Napoca- prof. dr. Zoia Stoica - Craiova- prof. dr. Constantin Zaharia - Bucureşti- prof. dr. Mircea Buruian - Târgu Mureş- prof. dr. Sorin Dudea - Cluj-Napoca- conf. dr. Dragoş Negru - IaşiSecretar: dr. Ruxandra Vlădescu - Bucureşti40. Comisia de sănătate publicăPreşedinte: prof. dr. Cristian Vlădescu - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Carmen Domnariu - SibiuMembri:- prof. dr. Petru Armean - Bucureşti- prof. dr. Corneliu Amariei - Constanţa- conf. dr. Cristina Borzan - Cluj-Napoca- conf. dr. Mugur Ghelase - Craiova- şef lucrări dr. Alexandra Cucu - BucureştiSecretar: dr. Adina Bucur - Timişoara41. Comisia de specialităţi medico-dentarePreşedinte: prof. dr. Dragoş Stanciu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Alexandru Bucur - BucureştiMembri:- prof. dr. Alin Şerbănescu - Cluj-Napoca- prof. dr. Teodor Trăistaru - Bucureşti- prof. dr. Norina Forna - Iaşi- prof. dr. Ioan Sîrbu - Bucureşti- prof. dr. Virgil Cârligeriu - Timişoara- prof. dr. Mariana Păcurar - Târgu Mureş- dr. Alexandru Brezoiescu - Bucureşti- prof. dr. Ecaterina Ionescu - BucureştiSecretar: dr. Delia Barbu - Timişoara42. Comisia de promovare a sănătăţiiPreşedinte: şef lucrări dr. Adriana Vasile - BucureştiVicepreşedinte: asist. dr. Eugenia Bratu - BucureştiMembri:- dr. Maria Căiescu - Piatra-Neamţ- dr. Mariana Popa - Râmnicu VâlceaSecretar: şef lucrări dr. Daniela Mănuc - Bucureşti43. Comisia de bioeticăPreşedinte: prof. dr. Radu Palade - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Vladimir Beliş - BucureştiMembri:- conf. dr. Ioan Zanc - Cluj-Napoca- dr. Cristina Gavrilovici - Iaşi- conf. dr. Mugurel Ştefan Ghelase - Craiova- conf. dr. Dan Perju Dumbravă - Cluj-NapocaSecretar: dr. Carmen Sălăvăstru - Bucureşti44. Comisia de luptă anti-SIDAPreşedinte: prof. dr. Adrian Streinu Cercel - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Augustin Cupşa - CraiovaMembri:- prof. dr. Doina Ţăţulescu - Cluj-Napoca- dr. Liviu Prisăcariu - Iaşi- dr. Mariana Mărdărescu - Bucureşti- conf. dr. Carmen Chiriac - Târgu Mureş- prof. dr. Lucian Negruţiu - Timişoara- conf. dr. Elisabeta Otilia Benea - Bucureşti- conf. dr. Dan Duiculescu - BucureştiSecretar: conf. dr. Alexandru Rafila - Bucureşti45. Comisia de psihologiePreşedinte: prof. dr. Mihaela Minulescu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Ion Dafinoiu - IaşiMembri:- prof. dr. Daniel David - Cluj-Napoca- conf. dr. Ion Duvac - Bucureşti- lector dr. Bogdan Ion - BucureştiSecretar: psiholog pr. Marinela Nicula - Bucureşti  +  Anexa 2BCOMISIA NAŢIONALĂ DE TRANSPARENŢĂPreşedinte: acad. prof. dr. Victor VoicuMembri:- prof. dr. Teodor Ciuleanu- prof. dr. Rodica Anghel- prof. dr. Dan Cheţa- prof. dr. Dragoş Vinereanu- prof. dr. Dragoş Marinescu- conf. dr. Liviu Miclea- farm. pr. Rodica Bădescu- farm. Ancamaria NegruSecretar: dr. Bogdan Grigore  +  Anexa 3DECLARAŢIE DE INTERESEa membrilor comisiilor┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐│ Numele: │ Prenumele: │├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│Funcţia: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Adresa profesională: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Locul de muncă: │├──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤│Adresa: │ │├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│Strada nr. │ │├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│Cod poştal │Localitatea │├──────────────────────┴───────────────┬─────────────────────────────────────┤│Număr de telefon (serviciu) │Număr de telefon (acasă) │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Număr de telefon (mobil) │Număr de fax │├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│Adresa de e-mail │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Comisia: ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘A. Interese personaleIndicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus[] niciuna ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Denumirea societăţii │ Natura participării financiare │ │ │ (deţinere de acţiuni) │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)[] niciuna ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Denumirea societăţii │ Natura legăturii durabile sau │ │ │ permanente │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice[] niciuna ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Denumirea societăţii │ Natura studiilor sau lucrărilor │ │ │ ştiinţifice │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză[] niciuna┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Denumirea produsului pentru care s-a întocmit ││ │ raportul de expertiză │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere[] niciuna ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Denumirea societăţii │ Natura activităţii de consiliere │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alte acţiuni de formare[] niciuna┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare│├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘2.6. Altele[] niciuna┌──────────────────────────┬───────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Natura activităţii │├──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴───────────────────────┘3. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul unei instituţii[] niciuna┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Instituţia beneficiară a vărsământului │├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)[] niciuna┌──────────────────────────┬───────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Natura activităţii │├──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴───────────────────────┘B. Interese ale soţului/soţiei┌──────────────────────────┬───────────────────────┐│ Numele │ Prenumele │├──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴───────────────────────┘Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus[] niciuna ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Denumirea societăţii │ Natura participării financiare │ │ │ (deţinere de acţiuni) │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)[] niciuna ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Denumirea societăţii │ Natura legăturii durabile sau │ │ │ permanente │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice[] niciuna ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Denumirea societăţii │ Natura studiilor sau lucrărilor │ │ │ ştiinţifice │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză[] niciuna┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Denumirea produsului pentru care s-a întocmit ││ │ raportul de expertiză │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere[] niciuna ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Denumirea societăţii │ Natura activităţii de consiliere │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alte acţiuni de formare[] niciuna┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare│├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘2.6. Altele[] niciuna┌──────────────────────────┬───────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Natura activităţii │├──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴───────────────────────┘3. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul unei instituţii[] niciuna┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Instituţia beneficiară a vărsământului │├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)[] niciuna┌──────────────────────────┬───────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Natura activităţii │├──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴───────────────────────┘C. Interese ale rudelor de gradul I (părinţi, copii, fraţi)┌──────────────────────────┬───────────────────────┐│ Numele, prenumele │ Tipul de rudenie │├──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴───────────────────────┘Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus[] niciuna ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Denumirea societăţii │ Natura participării financiare │ │ │ (deţinere de acţiuni) │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)[] niciuna ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Denumirea societăţii │ Natura legăturii durabile sau │ │ │ permanente │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice[] niciuna ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Denumirea societăţii │ Natura studiilor sau lucrărilor │ │ │ ştiinţifice │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză[] niciuna┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Denumirea produsului pentru care s-a întocmit ││ │ raportul de expertiză │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere[] niciuna ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Denumirea societăţii │ Natura activităţii de consiliere │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alte acţiuni de formare[] niciuna┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare│├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘2.6. Altele[] niciuna┌──────────────────────────┬───────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Natura activităţii │├──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴───────────────────────┘3. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul unei instituţii[] niciuna┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Instituţia beneficiară a vărsământului │├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)[] niciuna┌──────────────────────────┬───────────────────────┐│ Denumirea societăţii │ Natura activităţii │├──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴───────────────────────┘D. Interese ale persoanelor aflate în întreţinere┌──────────────────────────┬───────────────────────┐│ Numele, prenumele │ Tipul de rudenie │├──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴───────────────────────┘Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus[] niciuna ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Denumirea societăţii │ Natura participării financiare │ │ │ (deţinere de acţiuni) │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘Subsemnatul/Subsemnata, .............., declar prin prezenta, pe propria răspundere, că toate interesele directe sau indirecte susceptibile de a aduce atingere obiectivităţii de care trebuie să fac dovadă în cadrul mandatului meu sunt enumerate mai sus.Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.Data ............ Semnătura ...................  +  Anexa 4ANGAJAMENT DE CONFIDENŢIALITATEal membrilor comisieiSubsemnatul/Subsemnata, .............................., având profesia de ............................... la .................., membru al Comisiei de specialitate ......................................., mă angajez prin prezentul angajament să păstrez confidenţialitatea tuturor documentelor discutate în cadrul comisiei, cu excepţia celor care devin publice prin publicare sau prin ordin al ministrului sănătăţii.Data ............ Semnătura ...............-------