ORDIN nr. 284 din 12 februarie 2007 (*actualizat*)privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice(actualizat până la data de 14 iulie 2008*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 16 februarie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 14 iulie 2008, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 558 din 27 martie 2007; ORDINUL nr. 1.278 din 7 iulie 2008.În conformitate cu prevederile art. 183 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr. E.N. 1.403/2007,ministrul sănătăţii publice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică şi managerii spitalelor publice vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 12 februarie 2007.Nr. 284.  +  AnexăMETODOLOGIE 12/02/2007