LEGE nr. 28 din 11 martie 2011privind comemorarea dezrobirii romilor din România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 15 martie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se comemorează dezrobirea romilor din România la data de 20 februarie a fiecărui an.  +  Articolul 2Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot sprijini material şi financiar organizarea de manifestări publice şi de acţiuni social-culturale dedicate comemorării acestei zile.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 11 martie 2011.Nr. 28.__________