HOTĂRÂRE nr. 1.897 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*)pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal(actualizată până la data de 14 decembrie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 16 ianuarie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 14 decembrie 2010, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.113 din 3 noiembrie 2010.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 115 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.113 din 3 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 14 decembrie 2010, în tot cuprinsul regulamentului, sintagmele "intervenţie psihosocială" şi "Plan de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică" se înlocuiesc cu sintagmele "asistenţă psihosocială" şi "Plan individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică".În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 86 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Monica Luisa Macoveip. Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statp. Ministrul sănătăţii publice,Vlad Anton Iliescu,secretar de statMinistrul educatiei şi cercetării,Mihail Hardaup. Ministrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei,Catalin-Ionel Danila,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 1.897.  +  AnexăREGULAMENT 21/12/2006