HOTĂRÎRE nr. 1080 din 11 octombrie 1990pentru completarea prevederilor Hotărîrii Guvernului României nr. 935 din 10 august 1990 privind aplicarea de către România a Rezoluţiei nr. 661/1990 a Consiliului de Securitate al O.N.U.
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 22 octombrie 1990    Avînd în vedere prevederile Rezoluţiei nr. 670/1990 a Consiliului de Securitate al O.N.U., adoptată la 25 septembrie 1990,ţinînd seama de obligaţia care revine statelor membre ale O.N.U. de a îndeplini rezoluţiile adoptate de Consiliul de Securitate, în conformitate cu prevederile cap. VII al Cartei Naţiunilor Unite,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICPe data prezentei hotărîri se completează prevederile Hotărîrii Guvernului României nr. 935 din 10 august 1990 privind aplicarea de către România a Rezoluţiei nr. 661/1990 a Consiliului de Securitate al O.N.U. cu următoarele prevederi:1. Organele aeronautice române nu vor autoriza decolarea de pe teritoriul României a oricărei aeronave, indiferent în ce stat ar fi înmatriculată, care ar transporta incarcaturi spre sau din Irak ori Kuweit, altele decît alimente pentru situaţii umanitare, cu autorizarea Consiliului de Securitate, sau livrări în scopuri strict medicale ori destinate exclusiv Grupului de observatori militari ai O.N.U. pentru conflictul Iran-Irak.2. Organele române competente nu vor autoriza survolarea teritoriului României de către orice aeronave care ar urma sa aterizeze în Irak sau Kuweit, indiferent de statul în care sînt înmatriculate aeronavele, cu excepţia cazurilor în care aeronavele aterizeaza pe un aeroport românesc şi se supun inspecţiei pentru a se asigura că nu transporta incarcaturi cu încălcarea rezolutiilor Consiliului de Securitate nr. 661 şi 669/1990 sau a unor zboruri aprobate de Consiliul de Securitate ori certificate de O.N.U. ca fiind destinate exclusiv Grupului de observatori militari ai O.N.U. pentru conflictul Iran-Irak.În toate cazurile, zborurile aprobate de Consiliul de Securitate sau certificate de O.N.U. trebuie să respecte prevederile legislaţiei române, în vigoare, privind regimul de zbor în spaţiul aerian al României.3. Organele portuare competente vor retine orice nava înmatriculată în Irak care intră în porturile româneşti şi care este sau a fost folosită cu încălcarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate nr. 661/1990 sau vor interzice intrarea unei asemenea nave în porturi, cu excepţia cazurilor recunoscute potrivit dreptului internaţional ca fiind necesare în scopul salvării vieţii omeneşti.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN-------------------