GHID din 18 octombrie 2010de practică medicală pentru specialitatea reumatologie*) - "GHID TRATAMENT ÎN SCLERODERMIA SISTEMICĂ" - Anexa 7
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 784 bis din 24 noiembrie 2010    ---------- Notă *) Aprobat de Ordinul nr. 1.322 din 18 octombrie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 24 noiembrie 2010.1. INTRODUCERE2. EVALUAREA CLINICĂ INIŢIALĂ ŞI FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ DECIZIA TERAPEUTICĂ3. SCOPUL TRATAMENTULUI4. RECOMANDĂRI EULAR5. METODE DE TRATAMENT5.1. Principii generale5.2. Tratamentul afectării cutanate5.3. Tratamentul sindrom Raynaud5.4. Tratamentul afectării gastrointestinale5.5. Tratamentul afectării musculoscheletale5.6. Tratamentul fibrozei pulmonare5.7. Tratamentul crizei renale sclerodermice5.8. Tratamentul afectării cardiace5.9. Tratamentul hipertensiunii pulmonare6. MONITORIZAREA EFICACITAŢII ŞI A RĂSPUNSULUI TERAPEUTIC1. INTRODUCERESclerodermia este o boală de ţesut conjunctiv caracterizată prin fibroză şi leziuni degenerative ale pielii şi organelor interne. Fibroza extensivă este precedată de anomalii complexe vasculare funcţionale şi structurale şi inflamaţie perivasculară. Manifestările variate ale bolii sunt legate de afectarea organelor interne ca pulmon, inimă, rinichi, tract gastrointestinal, uneori cu evolutie severă.Afectează grupa de vârsta 30-50 ani, fiind de 3 ori mai frecventă la femei.Este o boală rară, incidenţa estimată a bolii fiind de 18-20 cazuri /milion/an.Etiologia bolii nu este cunoscută, o serie de factori fiind consideraţi de risc: terenul genetic, factori de mediu (pulberi de siliciu, solventi organici, rasini epoxy, medicamente de tipul bleomicinei, amfetaminei). Nici patogenia bolii nu este complet cunoscută.Alterarile vasculare, activarea imuna, inflamaţia şi producerea excesivă de colagen în tegument şi organele interne cu distrugerea arhitecturii normale şi disfuncţie tisulara organică reprezintă elementele definitorii ale bolii. Dacă celula efectorie este fibroblastul, responsabilă de producţia excesivă de colagen, celula endotelială, este implicată în etapele iniţiale ale bolii. În prezent tratamentul sclerodermiei este simptomatic sau patogenic adresat tintelor menţionate.Gravitatea bolii rezultă din afectarea organică şi funcţională a unui număr mare de aparate şi sisteme cu numeroase complicaţii (ulceraţii, gangrenă, hipertensiune pulmonară, fibroză pulmonară, fibroză miocardică, criza renală sclerodermică, sindroame de malabsorbţie etc). În plus, afectarea cutanată are un important impact funcţional, social şi asupra calităţii vieţii pacienţilor.2. EVALUARE CLINICĂ INIŢIALĂ ŞI FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ DECIZIA TERAPEUTICĂDiagnosticul pozitiv se bazează pe îndeplinirea unui criteriu major şi două criterii minore dintre cele propuse de ACR:- criteriul major: scleredem proximal de articulaţiile metacarpo sau metatarsofalangiene- criterii minore: sclerodactilie; cicatrici stelate pulpă degete; fibroza pulmonară bibazalăEvaluarea clinică iniţială are ca scop stabilirea subsetului de sclerodermie, a gradului de implicare şi severitatea afectării viscerale cu implicaţii terapeutice şi prognostice. Se recomandă evaluări periodice complexe pentru un diagnostic cât mai precoce.● evaluarea cutanată:- scor Rodnan (un scor mai mare de 20 se corelează cu criza renală sclerodermică, mortalitate crescută şi afectarea calităţii vieţii)- ulceraţii digitale● evaluarea vasculară: capilaroscopie● evaluarea musculoarticulară:- radiografii- echografie părţi moi- enzime musculare, EMG, biopsie musculară● Evaluarea pulmonară:- istoric, examen fizic- probe funcţionale respiratorii, factor de transfer alveolocapilar (reevaluate anual)- Tomografie computerizată cu rezolutie înaltă (cea mai sensibilă şi specifică metodă pentru diagnosticul fibrozei pulmonare)- lavaj bronhoalveolar (evaluarea citologiei inflamatorii)● Evaluare cardiovasculară:- istoric, examen fizic- electrocardiograma- echografie cardiacă (Reevaluare la 6 luni)- cateterism cardiac (standardul de aur pentru diagnosticarea hipertensiunii pulmonare)● Evaluarea afectării gastrointestinale:- istoric, examen fizic- manometrie, pHmetrie esofagiană- endoscopie digestivă superioară- teste de malabsorbţie (D-xiloza, steatoree)● Evaluarea renală:- monitorizare săptămânală a TA- funcţia renală- examen oftalmologic (fund de ochi)● Sindrom inflamator● Nivel seric al complementuluiÎn afară de stabilirea gradului de afectare viscerală în evaluarea iniţială a pacienţilor mai sunt recomandate:- determinarea autoanticorpilor asociaţi bolii (Ac antitopoizomeraza1 corelaţi cu dezvoltarea fibrozei pulmonare, Ac anti ARN3polimeraza corelaţi cu risc crescut de criză renală sclerodermică)- stabilirea subsetului bolii: formele difuze au prognostic mai prost, mortalitate mai mare (supravieţuire 70-80% la 5ani) şi apariţia fibrozei pulmonare şi crizei renale sclerodermice; formele limitate au prognostic ceva mai bun, mortalitate mai mică (supravieţuire 90% la 5ani), complicate frecvent cu hipertensiune pulmonară în a doua decadă de evoluţie a bolii.Sunt consideraţi factori de prognostic negativ:- vârsta avansată- sexul masculin- statutul socioeconomic precar- afectarea de organ (TLCO<40%, criza renală sclerodermică, sindromul de malabsorbţie, insuficienţa cardiacă, crepitaţiile tendinoase, aritmiile etc)- sindromul inflamator persistent- hipocomplementemia- anemia recent instalată3. SCOPUL TRATAMENTULUISclerodermia este una dintre afecţiunile reumatologice cu cea mai ridicată mortalitate având în vedere heterogenitatea clinică şi multiplele necunoscute ale patogeniei bolii, tratamentul este ţintit în principal în funcţie de afectarea de organ. În pofida numeroaselor progrese făcute totuşi în ultimii ani în rândul terapiilor vasodilatatoare, niciun tratament nu a fost dovedit în studii controlate să modifice mortalitatea globală şi să influenţeze semnificativ evoluţia şi extensia fibrozei.În alegerea metodelor terapeutice trebuie ţinut cont de- heterogenitatea clinică a bolii- screening periodic pentru decelarea precoce a complicaţiilor viscerale şi iniţiere tratament adecvat- subsetul bolii, stadializarea şi severitatea bolii4. RECOMANDĂRI EULARTerapia optimă a sclerodermiei sistemice (ScS) este o provocare deoarece patogeneza este neclară, iar pe de altă parte boala este rară şi heterogenă, afectând multiple organe şi sisteme.În epoca medicinei bazate pe dovezi recomandările de tratament ţin cont de nivelele de evidenţă rezultate din studii clinice şi /sau pe opinia experţilor, după cum urmează:● Ia - meta-analiza studiilor clinice control-randomizate,● Ib - studii clinice control randomizate,● IIa - studii clinice controlate,● Iib - terapie cvasiexperimentală● III - studii descriptive (comparative, de corelaţie,caz control)● IV - raportări, opinia/experienţa clinică ale experţilorPentru recomandările de tratament ele sunt similare, dar conform nivelelor de evidenţă● Nivel A: studiu clinic dublu orb randomizat (RCT Randomised Controlled Clinical Trial).● Nivel B: studiu cohortă retrospectiv, cohorta exploratorie, studiu caz control sau extrapolare de la studii A.● Nivel C: serie de cazuri sau extrapolare de la studii B● Nivel D: opinia experţilor,Tratamentul ScS trebuie ghidat în functie de organul afectatI. Tratamentul vasculopatiei digitale, sindromului Raynaud, ulcerelor digitale1a. Sindromul Raynaud● Inhibitorii canalelor de calciu (nifedipine, nicardipina, diltiazem) (nivel de indicaţie A - recomandarea 1)Revizuirea a zece studii clinice randomizate (7 cu nifedipina, 1 nicardipina, 2 diltiazem) arată că acestea reduc frecvenţa şi severitatea episoadelor ischemice.Aceştia sunt recomandaţi ca primă linie de terapie.● Prostanoizi (nivel de indicatie A - recomandarea 1)Metaanaliza a 5 studii RCT cu iloprost iv, unul cu iloprost oral şi unul cu cisoprost oral evidenţiază reducerea frecvenţei şi severiţăţii fenomenului Raynaud asociat sclerodermiei. Formele orale sunt în general mai puţin eficiente decăt cele iv.Dozele sunt:● Iloprost iv: 0.5-3 ng/kg per min 3-5 zile consecutiv● Iloprost oral: 50-150 æg de 2 ori pe ziAvând în vedere fezabilitatea şi costurile, experţii recomandă prostanoizii ca terapie de linia a doua, atunci când blocanţii de canale de calciu nu au fost eficienţi.Ambele grupuri de medicamente pot avea efecte adverse de tip vascular, iar experţii recomandă monitorizarea acestora şi prudenţă mai ales la asociere● Alte terapii: nitrati, sartani, antiagregante, anticoagulante, etc1b. Ulcere digitale● Prostanoizi (nivel de indicaţie A - recomandarea 2)Prostanoizii iv au demonstrat în 2 studii clinice RCT efectele favorabile asupra vindecării ulcerelor, reducând numărul ulcerelor şi timpul de vindecare, şi această terapie (mai ales iloprost iv) trebuie avută în vedere în tratamentul ulcerelor active.Dozele sunt:● Iloprost iv: 0.5-2 ng/kg per min 3-5 zile consecutiv● Epoprostenol iv, administrat continuu● Bosentan (antagonist dual al receptorului de endotelină) (nivel de indicaţie A - recomandarea 3)Bosentanul a demonstrat în 2 studii clinice RCT reducerea apariţiei ulcerelor noi. Efectul este mai semnificativ în ScS difuză decât în forma limitată şi la cei cu ulceraţii multiple decât la cei cu puţine ulcere.Dozele sunt:Bosentan oral 62,5 mg de 2 ori/zi 4 săpt., apoi 125mg de 2 ori/zi 12 săpt.Recomandarea este ca terapie de linia a doua după eşecul inhibitorilor de calciu la pacienţi cu ScS difuză şi ulcere multiple. Principalele semnale de alarmă sunt legate de hepatotoxicitate şi teratogenitate.● Inhibitorii canalelor de calciu (nifedipine, nicardipina, diltiazem)Inhibitorii canalelor de calciu au fost mai puţin sistematic studiaţi în tratamentul ulcerelor secundare sindromului Raynaud iar argumentele în favoarea utilizării lor în tratamentul ulcerelor active sunt mai puţin robuste, dar toxicitatea lor este redusă, iar utilizarea clinică largă sugerează un profil de siguranţă bun.II. Tratamentul hipertensiunii pulmonare (HTP) asociate ScS● Bosentan, sitaxentan (antagonisti dual al receptorului de endotelină ERA) (nivel de indicaţie A/B recomandarea 4 amp; 5)Mai multe studii RCT pentru bosentan, respectiv sitaxentan, studii de înaltă calitate, au evidenţiat ameliorarea parametrilor de activitate în HTP asociată ScS sub tratament cu ERA (toleranţa la efort, capacitatea de exerciţiu, clasa funcţională, unii parametri hemodinamici şi supravieţuirea)Dozele recomandate sunt:● Bosentan 62,5mg de 2 ori pe zi, 4 săptămâni, urmată de 125 - 250 de 2 ori pe zi● Sitaxentan 100 mg/zi,Pe baza rezultatelor ERA sunt recomandaţi în tratamentul HT pulmonare severe (clasa WHO - III/IV). Având în vedere eficacitatea şi toxicitatea similară, experţii recomandă sitaxentanul ca o alternativă la bosentan. Principalele semnale de alarmă sunt legate de hepatotoxicitate, teratogenitate şi reducerea eficacităţii terapiei contraceptive.● Sildenafil (nivel de indicaţie A/B - recomandarea 6)1. studiu RCT de înaltă calitate şi un RCT cu număr mai mic de pacienţi au determinat ameliorarea parametrilor de activitate în HTP asociată ScS (toleranţa la efort, capacitatea de exerciţiu, clasa funcţională, parametrii hemodinamici)Dozele recomandate sunt:● Sildenafil- 25-100 mg de 3 ori pe ziPe baza rezultatelor Sildenafil este recomandat în tratamentul HT pulmonare de clasa WHO - II, III, IV). Experţii recunosc că datele legate de sildenafil comparativ cu ERA cu sunt mai puţin concludente şi de aceea recomandă sildenafilul la pacienţii la care bosentanul a fost ineficient sau este contraindicat.● Prostanoizi (nivel de indicatie A/B - recomandarea 7)Un studiu RCT şi doua studii observationale cu epoprostenol iv continuu determină ameliorarea toleranţei la efort, capacitatea de exerciţiu, clasa funcţională, parametrii hemodinamici şi supravieţuireaDozele sunt:● Epoprostenol iv continuu: 2 ng/kg per min şi crescut conform nevoii şi tolerabilităţii individualePe baza rezultatelor prostanoizii sunt recomandaţi în clasa funcţională WHO III şi IV.Administrarea iv continuă pe cateter venos central determină risc crescut de infecţii, pneumotorax, hemoragii şi este contraindicat la pacienţii cu disfuncţie ventriculară stăngă. Intreruperea bruscă a terapiei poate determina recădere a HTP ameninţătoare de viaţă.Din acest motive, epoprostenolul iv continuu se recomandă la pacienţi cu HTP severă rezistentă la alte tratamente medicamentoase. Şi alţi analogi de prostaciclina au fost utilizaţi în tratamentul ScS.III. Tratamentul afectării cutanate în ScS● Methotrexat (nivel de indicaţie A recomandarea 8)Două studii RCT cu methotrexate (MTX) au demonstrat că acesta îmbunătăţeşte scorul cutanat în ScS difuză precoce. Efectul pozitiv al Methotrexatului pe alte organe nu a fost stabilit.Dozele recomandate sunt:● Methotrexate 10 - 20mg/săpt. per os sau parenteralPe baza rezultatelor MTX este recomandat în tratamentul afectării cutanate în ScS difuză precoce. Având în vedere eficacitatea demonstrată la grupul menţionat şi toxicitatea cunoscută (hepatică, pancitopenie, teratogenitatea, toxicitatea pulmonară, etc) MTX poate fi considerată în tratamentul afectării cutanate difuze precoce.● Alte medicamente (ciclofosfamida CF, micofenolat mofetil MMF, azathioprina AZA, ciclosporina A CyA) au fost utilizate pentru afectarea cutanată, dar eficacitatea lor nu a fost demonstrată pe studii extensive, ci doar în situaţii individuale.IV. Tratamentul afectării pulmonare interstiţiale în ScS● Ciclofosfamida (nivel de indicaţie A recomandarea 9)Datorită rezultatelor a două studii RCT de înaltă calitate şi în pofida toxicităţii sale cunoscute, ciclofosfamida (CF) este tratamentul pentru afectarea pulmonară interstiţială în ScS. CF a ameliorat probele funcţionale respiratorii, dispneea şi unii parametrii funcţionali de calitate a vieţii (HAQ, SF36).Dozele recomandate sunt:● Ciclofosfamidă: 1-2 mg/kgc/zi, 12 luni sau 600mg/ý/zi, 6 perfuzii la 4 săpt, urmate de azatioprina 2,5mg/kg/zi, 6 luni (dozele şi durata pot fi adaptate individual în funcţie de condiţia clinică şi de răspuns)Efectele secundare legate de supresia medulară, teratogenicitate, insuficienţă gonadală trebuie avute în vedere. Pe baza rezultatelor CF este considerată pentru tratamentul pneumopatiei interstiţiale.V. Tratamentul crizei renale sclerodermiforme● Inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei (IECA) (nivel de indicaţie C recomandarea 10)În ciuda absenţei studiilor RCT, experţii consideră că inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei (IECA), captopril sau enalapril, trebuie utilizaţi în tratamentul crizei renale sclerodermiforme. Numeroase cazuri şi studii necontrolate au demonstrat efectele favorabile ale utilizării IECA în criza renală, a căror utilizare a ameliorat semnificativ supravieţuirea şi au redus nevoia de dializă. Datele publicate se referă mai ales la captopril şi enalapril, dar preparate mai noi, nu au motive să nu acţioneze similar. Studii RCT în această complicaţie rară şi cu mortalitate înaltă este puţin probabil să se desfăşoare.● Steroizi (nivel de indicaţie C recomandarea 11)4 studii retrospective sugerează că steroizii sunt asociaţi cu un risc crescut de criză renală sclerodermiformă. Pacienţii cu ScS, mai ales difuză cu scor cutanat mare, contracturi articulare şi terapie cu steroizi (chiar cu doze mici < 10mg/zi) trebuie cu atenţie monitorizaţi în direcţia hipertensiunii arteriale şi a funcţiei renale, deoarece riscă criza renală sclerodermiformă mai mult decât alţi pacienţi.VI. Tratamentul afectării gastrointestinale din ScS● Inhibitorii de pompă protonică (IPP) (nivel de indicaţie B recomandarea 12)În pofida absenţei studiilor RCT, experţii consideră că inhibitorii de pompă protonică (IPP) pot fi utilizaţi în prevenţia bolii de reflux gastroesofagian (GERD) , a ulcerelor esofagiene şi stricturilor. Nu există studii RCT asupra GERD în ScS, dar există date din RCT şi metaanalize despre eficienţa acestora în GERD la populaţia fără sclerodermie.● Medicamente prokinetice (nivel de indicaţie C recomandarea 13)Deşi nu există RCT specifice, experţii consideră că medicamentele prokinetice pot fi utilizate în tratamentul tulburărilor funcţionale dikinetice esofagogastrice (GERD, disfagie, saţietate precoce, balonare, pseudoobstrucţie) în sclerodermie. Unele studii nonrandomizate sau studii necontrolate au demonstrat o ameliorare a simptomatologiei digestive la pacienţi trataţi cu prokinetice (metoclopramid, domperidonum, levosulpirid, trimebutinum)● Antibiotice (nivel de indicaţie C recomandarea 14)Deşi nu există studii RCT, experţii consideră că malabsorbţia este datorată suprapopulării bacteriene, iar rotarea antibioticelor poate fi utilă în ScS. Tratamentul curent al suprapopulării bacteriene se bazează pe rotaţia empirică a quinolonelor, amoxicilinei-ac clavulanic, etc.5. METODE DE TRATAMENT5.1. Principii generaleTratamentul sclerodermiei urmăreşte corectarea anomaliilor vasculare, a perturbărilor imune şi a fibrozei excesive. Deşi s-au făcut progrese remarcabile în domeniul terapiilor vasodilatatoare, terapiile antifibrozante rămân încă în stadiul de studiu.Obiectivele terapiei vasculare au ca scop restabilirea echilibrului între substanţele vasodilatatoare (NO, prostacicline) şi excesul de substanţe vasoconstrictoare (endotelina). Terapiile vasodilatatoare sunt reprezentate de- blocante de calciu (nifedipina, felodipina, amlodipina, diltiazem)- antagonişti ai receptorilor de serotonină (ketanserin, fluoxetin)- analogi de prostacicline- antagonişti de endotelină- inhibitori de fosfodiesterază- antioxidante (vitamine, ulei de peşte)- antiagregante- tratament chirurgical (simpatectomie pentru sindrom Raynaud membre inferioare, microarterioliză radicală pentru ischemie severă digitală, debridări, amputaţii)Corticoterapia trebuie folosită cu precauţie datorită riscului de a induce criza renală sclerodermică şi alte complicaţii vasculoocluzive. Practic singurele indicaţii sunt tratamentul alveolitei fibrozante şi al miozitelor asociate.Terapia imunosupresoare - multiplele modalităţi folosite pe parcursul timpului fie au fost lipsite de beneficii fie dovezile provin din studii cu un număr foarte mici de pacienţi, observaţionale sau încă în desfăşurare (ciclosporina, mycophenolat, globulina antitimocit, plasmafereaza, fotoforeza extracorporeală, imunoablaţie cu transplant de celule stem). La momentul actual sunt folosite în mod curent Metotrexatul (tratamentul afectării cutanate în formele precoce extensive) şi Ciclofosfamida (practic singurul imunosupresor cu beneficii în tratamentul alveolitei fibrozante).Terapia antifibrozantă - nici unul dintre medicamentele încercate până în prezent nu au adus beneficii semnificative sau au precipitat apariţia crizei renale sclerodermice (interferon, relaxina, ciclosporina, D penicilamina, minociclina etc); studiile cu antagonistii de TGF beta considerati terapia antifibrozantă ideală au avut putere statistică limitată. Deşi folosiţi în mod curent, acidul paraamnibenzoic şi piascledine nu şi-au dovedit eficienţa în studii clinice controlate.5.2. Tratamentul afectării cutanate- creme hidratante, loţiuni- antihistaminice (combaterea pruritului din stadii precoce)- MTX poate încetini progresia leziunilor cutanate în forme extensive dacă este iniţiat precoce- calcificările subcutanate: diltiazem, bisfosfonaţi în doze mari, colchicina, minociclina; studii recente au dovedit că warfarina nu aduce beneficii; după rezecţia chirurgicală de regulă se refac- telengiectazii - laser cosmetic5.3. Tratamentul sindromului Raynaud- măsuri generale (interzicerea fumatului, evitarea expunerii la temperaturi scăzute, purtarea de mănuşi)- unguente cu nitroglicerină- pentoxifilin doze mari 400-1200mg/zi- blocante de canal de calciu (doze mari tatonate individual în funcţie de toleranţă)- antagonişti de serotonină (beneficii suplimentare prin efectul antiagregant)- formele severe de ischemie pot beneficia şi de tratament cu analogi de prostaciclină, antagonisti de endotelină sau inhibitori de fosfodiesterază- ulceraţiile cutanate: igiena (de preferat tratare în mediu aseptic), antibioterapie, vasidilatatoare parenteral sau intraarterial, simpatectomie; unele centre specializate recomandă terapia cu oxigen hiperbar5.4. Tratamentul afectarii gastrointestinale- măsuri generale: mese mici şi dese, evitarea clinostatismului postprandial, evitarea alimentelor care pot agrava refluxul gastroesofagian (cafea, mentă, cola, tutun), evitare alimente fierbinţi, condimentate- orală: igiena, tratamente stomatologice regulate, substituenţi de salivă- gastroesofagiană: inhibitori de pompă protonică (doze de 2-3 ori normalul), prokinetice (metoclopramid, domperidon), dilataţii endoscopice ale stricturilor- intestin subţire: cure repetate cu rotirea antibioticelor împotriva proliferării florei colonice (eritromicina - efect suplimentar prokinetic, amoxicilina, ciprofloxacina, tetracicline ); în caz de pseudoobstrucţie: repaus alimentar, sondă nazogastrică, alimentare parenterală- intestin gros: constipaţie (aport alimentar echilibrat, aport suplimentar lichide, laxative), diaree (loperamid, colestiramina, antibioterapie)5.5. Tratamentul afectării musculoarticulare- terapie fizicală- AINS de elecţie cox2 selective (desi nu există studii controlate la pacienţii cu sclerodermie), analgezice, paracetamol- miozita inflamatorie: corticosteroizi + metotrexat sau azatioprina5.6. Tratamentul fibrozei pulmonareFibroza pulmonară reprezintă una dintre principalele cauze de mortalitate de aceea sunt importante evaluările periodice pentru diagnosticarea precoce a alveolitei fibrozante (lavaj bronhoalvelolar: neutrofilie, eozinofilie, TC cu rezoluţie înaltă: aspect de "ground glass"). Dintre toate schemele terapeutice încercate în tratamentul fibrozei pulmonare cea recomandată în prezent deşi beneficiile sunt modeste este cea cu pulsuri lunare de Ciclofosfamida 10-15mg/kg asociate cu corticosteroizi (Prednison 20mg în terapie alternă) timp de un an.Protocol de administrare a pulsterapiei cu Ciclofosfamidă┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Estimaţi clearance-ul la creatinină prin metodele standard │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Calculaţi suprafaţa corpului (mý): SC = √'76h (cm) x G (kg)/3600 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Mod de administrare Ciclofosfamidă (CY) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Doza iniţială CY 0.75g/m2 (0.5g/mý de CY dacă clearance-ul la creatinină este ││mai mic de o 1/3 din valoarea aşteptată) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Administraţi CY în 150 mL soluţie salină intravenos în 30-60 min (alternativ: ││doza echivalentă de CY poate fi administrată oral pacienţilor foarte motivaţi ││şi complianţi) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│HLG în zilele 10 şi 14 după fiecare tratament cu CY (pacientul trebuie să ││amâne prednisonul până la efectuarea testelor de sânge pentru a evita ││leucocitoza tranzitorie indusă de corticosteroizi) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Ajustaţi dozele următoare de CY până la doza maximă de 1 g/mý astfel încât să ││menţineţi valoarea cea mai mică a leucocitelor >1500/æL. Dacă valoarea cea ││mai mică a leucocitelor devine <3000/æL, descreşteţi următoarea doză cu ││25%. Scaderea sub 1500/mmc contraindica pulsul │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Repetaţi dozele de CY lunar (sau la fiecare 3 săptămâni în cazul pacienţilor ││cu boală extrem de agresivă) pentru 6 luni (7 pulsuri), apoi la fiecare 3 luni││pentru un an după ce remisia este obţinută (sediment urinar inactiv, ││proteinurie <1 g/zi, normalizarea complementului (şi ideal şi a anti-ADNdc), ││şi fără activitate sau cu activitate minimă lupică extrarenală). Terapia ││alternativă de întreţinere: azathioprină sau MMF pentru 1-2 ani │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Protejaţi vezica urinară împotriva cistitei hemoragice indusă de CY │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Menţineţi diureza cu dextroză 5% şi soluţie salină 0.45% (de ex., 2 L la 250 ││mL/h). În cazul micţiunilor frecvente, continuaţi administrarea lichidelor ││orale în doză mare pentru 24 ore. Pacienţii trebuie reinternaţi dacă nu pot ││ menţine un aport de lichide adecvat. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Luaţi în considerare Mesna (fiecare doză trebuie să reprezinte 20% din doza ││totală de CY) intravenos sau oral la 0, 2, 4, şi 6 ore după administrarea CY. ││Mesna este în special importantă atunci când este dificil de a obţine o ││diureză susţinută sau dacă pulsul de CY este administrat în ambulatoriu │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Dacă se anticipează o diureză dificil de menţinut (de ex., sindromul nefrotic ││sever) sau dificultăţi de micţionare (de ex., vezica neurogenă), inseraţi un ││cateter urinar cu trei căi, cu irigarea vezicii cu soluţie de antibiotice ││standard (de ex., 3 L) sau soluţie salină normală pentru 24 ore pentru a ││minimiza riscul de cistită hemoragică │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Antiemetice (uzual administrate oral) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Dexametazonă 10 mg doză unică plus │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Antagonişti ai receptorilor serotoninei: granisetron (Kytril) 1 mg împreună ││cu CY(în mod normal se va repeta doza după 12 ore); ondansetron (Zofran) 8 mg ││de 3 ori pe zi pentru 1-2 zile │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Monitorizaţi balanţa lichidelor în timpul hidratării. Creşteţi diureza dacă ││pacientul dezvoltă acumulare progresivă de fluide. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Complicaţiile puls-urilor cu CY │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Aşteptate: greaţă şi vărsături (efect central al CY) în general controlate ││prin Antagonişti ai receptorilor serotoninei; tranzitoriu subţierea firului ││de păr (rareori severă la doza de CY ≤1 g/mý) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Comune: predispoziţie semnificativă la infecţii doar dacă leucopenia nu este ││controlată; dezvoltarea moderată a herpes zoster (risc foarte mic de ││diseminare); infertilitate (bărbaţi şi femei); amenoree în funcţie de vârsta ││pacientului în timpul tratamentului şi de doza cumulată de CY. La femeile cu ││risc foarte mare de amenoree persistentă, luaţi în considerare leuprolide ││3.75 mg subcutan 2 săptămâni înainte de fiecare doză de CY.La bărbaţi, ││utilizaţi testosteron 100 mg intramuscular la fiecare 2 săptămâni │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Administrarea iv are avantajul unei acţiuni mai rapide şi al unor efecte secundare reduse pe vezica urinară.Efectele secundare de care trebuie ţinut cont sunt:- constituţionale (slăbiciune, iritabilitate, pierdere ponderală)- gastrointestinale (anorexie, greată, vărsături, diaree, dureri abdominale)- dermatologice (alopecie, modificari unghiale)- hematologice (leucopenie, anemie aplastică)- genito-urinare (cistita hemoragică, fibroza vezicii urinare, insuficienţa gonadală)- neoplazii (carcinom vezică, cervix, vulvar)- cardiopulmonare (fibroza pulmonară, necroza miocardică)- metabolice (secreţie inadecvată de ADH)5.7. Tratamentul crizei renale sclerodermice constă în doze mari de inhibitori ai enzimei de conversie sau antagonişti ai receptorilor de angiotensină. Scopul este scăderea cât mai rapidă a TA sub 130/80mmHg, de preferat în primele 24ore. La pacienţii nonresponsivi se pot asocia hidralazină sau blocante de calciu. În ciuda tratamentului până la 30% dintre pacienţi devin dependenţi de dializă.5.8. Tratamentul afectării cardiace- antiaritmice- pace maker în caz de tulburări de conducere- tratament specific insuficienţei cardiace- AINS, cure scurte de corticosteroizi în caz de pericardită5.9. Tratamentul hipertensiunii pulmonare a) măsuri generale (grad de recomandare IIa, nivel de evidenţă C)- limitarea efortului fizic- evitarea sejurului prelungit la altitudine şi zborul în avioane nepresurizate- intervenţiile chirurgicale care necesită anestezie generală trebuie minuţios analizate- sarcina este contraindicată- evitarea infecţiilor- menţinerea unui nivel cât mai constant al hematocritului b) anticoagularea (grad de recomandare IIb, nivel de evidenţă C) c) diuretice (grad de recomandare I, nivel de evidenta C) asociate cu regim hiposodat indicate în caz de insuficienţă cardiacă dreaptă d) oxigenoterapia (grad de recomandare IIa, nivel de evidenţă C) indicată în caz de hipoxemie semnificativă (PaO<60mmHg) sau la efort e) agenţi inotropi şi digitalice (grad de recomandare IIb, nivel de evidenţă C)- Dopamina administrată pe perioade scurte poate fi benefică în tratamentul insuficienţei cardiace drepte refractare- Digitalice sunt utilizate în tratamentul insuficienţei cardiace drepte şi al tulburărilor de ritm supraventriculare f) blocanţii de calciu (grad de recomandare Iib, nivel de evidenţă C)- se folosesc doze mari (diltiazem 180-360mg/zi, nifedipina 60-120mg/zi) în funcţie de toleranţa individuală- din nefericire doar 7-10% răspund la tratament de aceea înainte de iniţierea tratamentului se recomandă test de vasodilataţie în cursul cateterismului cardiac (definit ca responder dacă PAPm şi rezistenţa vasculara pulmonară scad cu >20% din valoarea iniţială) g) analogi de prostaglandine determină relaxarea musculaturii netede vasculare, inhibă proliferarea musculaturii netede şi au efect antiagregant; rezervaţi claselor III-IV NYHA de HTAPEpoprostenol (grad de recomandare I, nivel de evidenta A)- administrat intravenos continuu prin cateter venos tunelizat cu pompa portabilă datorită timpului de înjumătăţire foarte scurt- doze progresiv crescânde 2-4 pânâ la 20-40ng/kg /min- efecte secundare: hipotensiune, rash, cefalee, diaree, nelinişte, dureri osoase, disconfort abdominal, greaţă, infecţii locale, septicemii- determină ameliorare hemodinamică, îmbunătăţirea capacităţii de efort, ameliorarea calităţii vieţii şi supravieţuiriiTrepostinil (grad de recomandare IIa, nivel de evidenţă B)- administrare prin cateter subcutanat- doze progresiv crescânde 1,25 până la 22ng/kg/min- efecte secundare asemănătoare epoprostenolului- determină ameliorare hemodinamică, îmbunătăţirea capacităţii de efort, ameliorarea calităţii vietiiIloprost (grad de recomandare IIa, nivel de evidenţă B pentru administrarea inhalatorie, C pentru administrarea iv)- 30 microg/doza 6-12 administrări inhalatorii/zi- iv 0,5 până la 2-4ng/kg/min- efecte secundare: tuse, cefalee, dureri mandibulare- determină ameliorare hemodinamică, îmbunătăţirea capacităţii de efort, ameliorarea calităţii vieţiiBeraprost (grad de recomandare IIb, nivel de evidenţă B)- 4 prize/zi de 80 microg- determină ameliorare hemodinamică, îmbunătăţirea capacităţii de efort, ameliorarea calităţii vieţii h) anatagonişti ai receptorilor de endotelinăBosentan (grad de recomandare I, nivel de evidenţă A pentru clasa III NYHA, grad de recomandare IIa, nivel de evidenţă B pentru clasa IV)- doze între 62,5 şi 125mg de două ori/zi- monitorizare lunară a TGO, TGO- determină ameliorare hemodinamică, creşterea capacităţii de efort, imbunătaţirea clasei funcţionale NYHA- se poate asocia analogilor de prostaciclineSitaxentan (nivel de evidenţă B)- anatagonist selectiv al receptorilor de endotelină A i) Inhibitorii de 5fosfodiesterază - Sildenafil (grad de recomandare I, nivel de evidenţă A)- doze între 25-100mg de 3 ori/zi- efecte secundare: cefalee, flush, diaree, dispepsie, congestie nazalăLa pacienţii refractari la cele menţionate mai sus se recomandă septostomie atrială sau transplant pulmonar.Având în vedere studiile RCT relativ puţine şi dificultatea de a le desfăşura, efectul unor medicamente nu este demonstrat, acestea fiind pe lista problemelor ce necesită rezolvare în viitorul apropiat. De exemplu, sartanii pentru fenomenul Raynaud, steroizii, ciclosporina A, micofenolatul mofetil, azatioprina, transplantul autolog de celule stem pentru sclerodermie în general, sunt în agenda de lucru pentru demonstrarea eficacităţii. Acestea sunt pe lista problemelor care aşteaptă răspuns în viitorul apropiat.Ţinând cont de heterogenicitatea acestei boli, complexitatea evaluării diagnostice şi paleta largă de opţiuni terapeutice, experţii consideră că îndrumarea spre un serviciu cu experienţă în tratamentul sclerodermiei este cu tărie recomandată.┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────┐│. Terapie │Indicaţie │Nivel ││ │ │evidentă│├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────┤│Inhibitorii canalelor de calciu │Sdr Raynaud │A ││(nifedipine, nicardipine) │ │ │├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────┤│Prostanoizi - iloprost iv │Sdr Raynaud, ulcere digitale │ ││ │active │A │├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────┤│Bosentan │Ulcere digitale, prevenţie, │ ││ │linia a doua │A │├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────┤│Bosentan │Hipertensiune pulmonară │A/B │├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────┤│Sitaxentan │Hipertensiune pulmonară │A/B │├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────┤│Sildenafil │Hipertensiune pulmonară │A/B │├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────┤│Prostanoizi - epoprostenol iv │Hipertensiune pulmonară │A │├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────┤│Methotrexat │Afectare cutanată │A │├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────┤│Ciclofosfamida │Afectare pulmonară │ ││ │interstitială │A │├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────┤│Inhibitori enzima conversie │Criza renală sclerodermiformă│C │├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────┤│Inhibitorii pompa protonică │Reflux gastroesofagian, │ ││ │ulcere esofagiene, stricturi,│ ││ │etc │B │├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────┤│Prokinetice │Disfagie, reflux gastroeso- │ ││ │fagian, saţietate precoce, │ ││ │balonare, etc │C │├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────┤│Antibiotice │Suprapopulare bacteriană │ ││ │intestinală │D │└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴────────┘7. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII BOLII ŞI EFICACITĂŢII TRATAMENTULUIHeterogenitatea evolutivă şi de severitate a bolii face dificilă urmărirea eficacitaţii tratamentului. Evaluarea pacienţilor trebuie să cuprindă- evaluarea activităţii bolii- evaluarea afectării de organ- evaluare funcţională- evaluarea calităţii vieţiiPână în prezent nu există nici un instrument/indice compozit pentru monitorizare activităţii bolii. EsSG (Europena Scleroderma Study Group) a elaborat un chestionar ce cuprinde 10 item-uri (pentru forme cutanate difuze şi limitate):- afectare cardiopulmonară- scor Rodnan- afectarea vasculară- afectarea musculoarticulară- necroze digitale- TLCO- VSH>30mm/h- hipocomplementemia- sclerodactilie- artriteEvaluările sunt însă greoaie astfel incât chestionarul nu e folosit de rutinăEvaluare severităţii bolii se stabileşte în funcţie de afectarea organică (ulceraţii digitale, HTAP, fibroză pulmonară, malabsorbţia, sindroame de pseudoobstrucţie, scăderea ponderală, tulburări de ritm şi conducere, criza renală sclerodermică). Se recomandă examinări complete periodice mai ales în primii 3-5 ani când este riscul mai mare de apariţie a afectărilor organice (echografie cardiacă la 6 luni, probe funcţionale respiratorii anual, monitorizare săptămânală TA, la 1-3 luni a creatininei).Evaluarea funcţională foloseşte chestionarele HAQ disability index şi SHAQ (5 scale VAS: starea generală, sindrom Raynaud, ulceraţii digitale, afectare pulmonară, gastrointestinală).Evaluarea calităţii vieţii se face cu ajutorul chestionarului SF36.Bibliografie1. O Kowal- Bielecka, R Landewe, J Avouac et al - EULAR recommendations for the tratmen of szstemic sclerosis a report from the EULAR Scleroderma Trials amd Research Group (EUSTAR); Ann Rheum Dis 2009; 68,620-6282. M.Hochberg - Rheumatology, fourth edition, Mosby Elsevier, 2008, PG 136114233. R.Ionescu- Esentialul în Reumatologie, ed. Amaltea 2007, pg 382-3964. Guidelines on diagnosis and treatment of pulmonary arterial hypertension. The Task Force on Diagnosis and Treatment of Pulmonary Arterial Hypertension of the European Society of Cardiology.- Galie N, Torbicki A, Barst R, et al Eur Heart J 2004 Dec;25(24):2243-78-------