GHID din 18 octombrie 2010de practică medicală pentru specialitatea urologie*) - "GHID DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN TRAUMATISMELE UROGENITALE" - Anexa 6
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 794 bis din 26 noiembrie 2010    -------------- Notă *) Aprobat de Ordinul nr. 1.323 din 18 octombrie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 26 noiembrie 2010.PROTOCOL DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN TRAUMATISMELE RENALEProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Anamneză şi examen clinic2. Protocolul de investigaţii bioumorale al pacientului chirurgical urologic3. EKG; Rx pulmonară4. Ecografie reno-vezicală5. CT abdomino-pelvin cu contrast6. UIV pe masă la pacienţii instabili hemodinamicProtocol de diagnostic opţional:1. Angiografie renală2. CT toraceProtocol terapeutic:1. Tratament conservator2. Nefrorafie3. Nefrectomie parţială4. Nefrectomie totală5. Embolizare selectivă6. Tratamentul chirurgical al leziunilor asociatePROTOCOL DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN TRAUMATISMELE URETERALEProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic2. Protocolul de investigaţii bioumorale al pacientului chirurgical urologic3. EKG; Rx pulmonară4. Ecografie reno-vezicală5. CT abdomino- pelvin cu contrast6. UPR şi/sau pielografie anterogradăProtocol de diagnostic opţional:1. Urografie intravenoasă2. Uro - IRMProtocol terapeutic:1. Endoprotezare ureterală2. Nefrostomie percutanată3. Uretero-ureterostomie termino-terminală4. Reimplantare ureterovezicală5. Psoas bladder hitch şi reimplantare ureterovezicală6. Boari flap şi reimplantare ureterovezicală7. Nefrectomie8. Autotransplant9. Derivaţii urinare supravezicalePROTOCOL DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN TRAUMATISMELE VEZICALEProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic2. Protocolul de investigaţii bioumorale al pacientului chirurgical urologic3. EKG; Rx pulmonară4. Ecografie abdominală şi reno-vezicală5. CT abdomino-pelvin cu contrastProtocol de diagnostic opţional:1. UIV2. Uro-IRM3. Cistografie retrogradăProtocol terapeutic:1. Drenaj uretrovezical2. Cistografie3. Cistostomie4. Tratamentul chirurgical al leziunilor asociatePROTOCOL DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN TRAUMATISMELE URETRALEProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic2. Protocolul de investigaţii bioumorale al pacientului chirurgical urologic3. EKG; Rx pulmonară4. RRVS5. Ecografie reno-vezicală6. Uretrografia retrogradăProtocol de diagnostic opţional:1. Tomografie abdomino-pelvină cu contrast sau IRMProtocol terapeutic:1. Cateterism uretral modelant pentru traumatismele uretrei anterioare2. Cistostomia suprapubiană ± pansament compresiv în perineu3. Uretroplastia termino-terminală4. Uretroplastie cu grefă5. Tratamentul chirurgical al leziunilor asociatePROTOCOL DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN TRAUMATISMELE SCROTALEProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Anamneză şi examen clinic2. Protocolul de investigaţii bioumorale al pacientului chirurgical urologic3. EKG; Rx pulmonară4. Ecografie scrotală5. Ecografie de aparat urinarProtocol terapeutic:1. Tratament nechirurgical2. Explorarea chirurgicală scrot ± sutura albugineei3. Orhiectomie4. Tratamentul chirurgical al leziunilor asociatePROTOCOL DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN TRAUMATISMELE PENIENEProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic2. Protocolul de investigaţii bioumorale al pacientului chirurgical urologic3. EKG; Rx pulmonarăProtocol de diagnostic opţional:1. Ecografie peniană2. Ecografie de aparat urinar3. IRM penianProtocol terapeutic:1. Tratament conservator2. Explorare chirurgicală + sutura albugineei3. Amputaţie parţială sau totală peniană4. Reconstrucţie peniană5. Tratamentul chirurgical al leziunilor asociate---------