GHID din 18 octombrie 2010de practică medicală pentru specialitatea urologie*) - "GHID DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN MALFORMAŢIILE APARATULUI UROGENITAL" - Anexa 5
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 794 bis din 26 noiembrie 2010    -------------- Notă *) Aprobat de Ordinul nr. 1.323 din 18 octombrie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 26 noiembrie 2010.HIDRONEFROZA CONGENITALĂProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic + anamneză2. Protocolul de investigaţii bioumorale al pacientului chirurgical urologic3. Ecografie reno-vezicală4. RRVS + UIVProtocol de diagnostic opţional:1. UIV cu Furosemid2. Renogramă izotopică cu Furosemid3. Cistoscopie + UPR4. Uro-IRMProtocol de tratament:1. Urmărire, tratament simptomatic2. Pieloplastie3. Endopielotomie anterogradă sau retrogradă4. Endoprotezare JJ5. Nefrostomie percutanată6. NefrectomieProtocol de urmărire (la 3 luni de la operaţie, ulterior anual):1. Examen clinic + anamneză2. Examen de sânge ( probe renale) + urină (urocultură)3. Ecografia aparatului urinarProtocol de urmărire opţional:1. RRVS + UIVRINICHIUL ECTOPIC (lombar inferior, iliac, pelvin), ECTOPIA ÎNCRUCIŞATĂ, FUZIONAT (în potcoavă, în plăcintă, inelar, etc.)Protocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic + anamneză2. Protocolul investigaţional al pacientului chirurgical urologic3. Ecografie aparat urinar + ecografie abdominală4. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi post-micţionalProtocol de diagnostic opţional:1. Tomografie computerizată abdomino-pelvină cu contrast2. IRM3. Scintigrafia renală + renograma izotopică4. Uretrocistoscopie + UPRProtocol de tratament:1. Urmărire clinică2. Chirurgie conservatoare, în funcţie de patologia asociată2. Drenaj intern JJ3. NefrectomieProtocol de urmărire: în funcţie de patologia asociatăBIFIDITATE, DUPLICITATE PIELOURETERALĂProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic2. Protocol investigaţional al pacientului chirurgical urologic3. Ecografie de aparat urinar4. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi postmicţionalProtocol de diagnostic opţional:1. Uretrocistoscopie2. UPR3. Ureteroscopie retrogradă4. Uro-IRM5. CT abdomino-pelvin cu contrast6. Scintigramă/nefrogramă izotopicăProtocol de tratament:1. Urmărire clinică2. Chirurgie conservatoare în funcţie de patologia diagnosticată3. Operaţii urologice de reconstrucţie: în funcţie de patologia asociată4. Operaţii urologice de exereză - nefrectomie parţială sau totalăProtocol de urmărire: (la 3 luni de la operaţie, ulterior anual)1. Examen clinic2. Examen de urină3. Urocultură cu antibiogramă4. Probe de funcţie renală (creatinină)5. Ecografie de aparat urinarOpţional:1. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi postmicţional2. CT abdomino-pelvină cu contrast3. IRM abdomino-pelvinURETEROCEL ± LITIAZĂ SECUNDARĂProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic + anamneză2. Protocol investigaţional pentru pacientul chirurgical urologic3. Ecografie de aparat urinar4. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi postmicţional5. CistoscopieProtocol de tratament:1. Urmărire clinică2. Rezecţie endoscopică- extragere calcul- cistolitotomie3. Rezecţie transvezicală - cistolitotomie4. Reimplantare uretero-vezicală5. Nefroureterectomie:- totală (2 incizii)- subtotalăProtocol de urmărire (la 3 luni după operaţie)1. Examen clinic2. Examen de urină3. Urocultura cu antibiogramă4. Ecografie de aparat urinar5. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi postmicţionalIMPLANTAREA ECTOPICĂ DE URETERProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic + anamneză2. Protocol investigaţional pentru pacientul chirurgical urologic3. Ecografie de aparat urinar4. RRVS + UIV5. Uretrocistoscopie + UPR6. Examen clinic cu valve vaginaleProtocol de diagnostic opţional:1. CT abdomino-pelvin cu contrast2. IRM abdomino-pelvinProtocol de tratament:1. Urmărire clinică2. Reimplantare uretero-vezicală3. Nefroureterectomie totalăProtocol de urmărire (la 3 luni de la operaţie)1. Examen clinic2. Examen de urină3. Urocultură cu antibiogramă4. Ecografie de aparat urinar5. RRVS + UIVOpţional:1. CT abdomino-pelvin cu contrast2. IRM abdomino-pelvinMEGAURETERUL OBSTRUCTIVProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic + anamneză2. Protocolul investigaţional al pacientului urologic3. Ecografie de aparat urinar4. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi postmicţional5. CistoscopieProtocol de diagnostic opţional:1. Scintigrafie renală + Renogramă izotopică2. Ureteropielografie retrogradă sau anterogradăProtocol de tratament:1. Urmărire clinică2. Reimplantare U-V:- unilaterală (± tailoring)- bilaterală (± tailoring)3. Nefrectomie parţială4. Nefroureterectomie totală5. Nefrostomie percutanată6. Derivaţie urinară temporară sau definitivă:- USC directă- U trans U- BrickerProtocol de urmărire: (la 3 luni de la operaţie, ulterior anual)1. Examen clinic2. Examen de urină3. Urocultură cu antibiogramă4. Ecografie de aparat urinar4. RRVS + UIV cu clişeu micţional6. Probe bioumorale de funcţie renalăOpţional:1. CT abdomino-pelvin cu contrast2. IRM abdomino-pelvinREFLUX VEZICO-URETERALProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic2. Protocol investigaţional al pacientului chirurgical urologic3. Ecografie de aparat urinar4. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi postmicţional5. Uretrocistografie de umplere6. UretrocistoscopieProtocol de diagnostic opţional:1. Scintigrafie renală + Renogramă izotopică2. Pielografie descendentă sau ascendentă3 .Teste urodinamice (de aparat urinar superior şi inferior)Protocol de tratament:1. Urmărire clinică2. Reimplantare U-V:- unilaterală- unilaterală tailoring- bilaterală- bilaterală cu tailoring bilateral3. Nefroureterectomie:- parţială- totală4. Injectare endoscopică de colagen5. Nefrostomie percutanată6. Derivaţie urinară temporară sau definitivă:- USC- U trans U- BrickerProtocol de urmărire: (la 3 luni de la operaţie, ulterior anual)1. Examen clinic2. Examen de urină3. Urocultură cu antibiogramă4. Ecografie de aparat urinar5. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi postmicţional6. Cistografie de umplere şi mictionalăDIVERTICULII VEZICALI CONGENITALIProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic2. Protocol investigational al pacientului chirurgical urologic3. Ecografie de aparat urinar4. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi post-micţional, expunere de profil5. UretrocistoscopieProtocol de diagnostic opţional:1. Uretrocistografie de umplere2. CT pelvin cu contrastProtocol de tratament:1. Urmărire clinică2. Cura chirurgicală a diverticululuiProtocol de urmărire (la 3 luni de la operaţie):1. Examen clinic2. Examen de urină3. Urocultură cu antibiogramă4. Ecografie de aparat urinarOpţional:1. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi postmicţionalVALVELE URETRALEProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic2. Protocol investigational al pacientului chirurgical urologic3. Ecografie de aparat urinar4. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi post-mictional (clişee de profil)5. UretrocistoscopieProtocol de diagnostic opţional:1. Evaluare urodinamicăProtocol de tratament:1. Ablaţia endoscopică a valvei2. Cistostomie minimă3. Tratamentul complicaţiilor (a se vedea capitolul distinct)Protocol de urmărire:1. Examen clinic2. Examen de urină3. Urocultură cu antibiogramă4. Probe de funcţie renală5. Ecografie de aparat urinar6. Debitmetrie7. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi post-mictionalOpţional:1. UretrocistoscopieEXTROFIA VEZICALĂProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic2. Protocol investigaţional al pacientului chirurgical urologic3. Ecografie de aparat urinar4. RRVS + UIV5. Biopsie mucoasă vezicală ţintită sau randomizatăProtocol de tratament:1. Rezecţia plăcii extrofice şi derivaţie urinară supravezicală2. Operaţii plastice ale uretrei şi ale peretelui abdominal3. Închiderea vezicii, eventual cu operaţii ortopedice, operaţie seriate pe uretra, sfincter artificialProtocol de urmărire: (la 3 luni postoperator):1. Examen clinic2. Examen de urină3. Urocultură cu antibiogramă4. Probe de funcţie renală + ionograma serică5. Ecografie de aparat urinar6. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi postmicţionalOpţional:1. Explorări urodinamiceHIPOSPADIAS, EPISPADIASProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic2. Protocol investigaţional al pacientului chirurgical urologic3. Ecografie aparat urinar4. RRVS + UIV cu clişeu micţional5. Uretrocistografia retrogradăProtocol de tratament:1. Cistostomie minimă2. Cistostomie chirurgicală3. Operaţii plastice şi reconstructive uretraleProtocol de urmărire:1. Examen clinic2. Examen de urină3. Urocultură cu antibiogramă4. Ecografie de aparat urinar5. Debitmetrie6. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi postmicţionalOpţional:5. Uretrografie retrogradă6. UretrocistoscopieCRIPTORHIDIA, ECTOPIA TESTICULARĂProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic2. Protocol investigaţional al pacientului chirurgical urologic3. Ecografie abdominală4. TC abdomino-pelvin şi inghinalProtocol de diagnostic opţional:1. Diagnostic laparoscopic2. Dozări hormonale specifice3. IRM abdomino-pelvin şi scrotalProtocol de tratament:1. Urmărire clinică2. Orhidopexie (+ biopsie testiculară):- chirurgicală: - inghinală- abdominală- laparoscopică- microchirurgicală3. Orhidectomie: - inghinală- abdominală4. Proteză testicularăProtocol de urmărire: (la 3 luni de la operaţie, apoi anual):1. Examen clinic2. Ecografie testiculară3. Dozări hormonale4. Markeri tumorali testiculari5. SpermogramăURETERUL RETROCAVProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic + anamneză2. Protocol investigaţional al pacientului chirurgical urologic3. TC abdomino-pelvin cu contrastOpţional:1. Cateterism ureteral + RRVS de profil2. Uro-IRMProtocol de tratament:1. Urmărire2. Decrucişare ureterocavă + pieloplastie3. Decrucişare ureterocavă + ureterorafie T-T4. NefrectomieProtocol de urmărire: (la 3 luni de la operaţie):1. Examen clinic2. Examen de urină3. Urocultură4. Ecografia de aparat urinar5. RRVS + UIVCHISTUL RENAL ESENŢIALProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic2. Protocol investigaţional al pacientului chirurgical urologic3. RRVS + UIV4. EcografieProtocol de diagnostic opţional:1. TC abdominal cu contrast2. IRM abdominalProtocol de tratament:1. Urmărire clinică2. Rezecţie chirurgicală Lagrot3. Rezecţie laparoscopicăProtocol de urmărire (la 3 luni de la operaţie):1. Examen clinic2. Urocultură3. Ecografie de aparat urinarBOALA POLICHISTICĂ HEPATORENALĂ (ADPKD)Protocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic2. Protocol investigaţional al pacientului chirurgical urologic3. Ecografie4. RRVS + UIV5. CT abdominal cu contrastProtocol de diagnostic opţional:1. IRMProtocol de tratament:1. Urmărire clinică2. Rezecţie chirurgicală a chiştilor (deschis)3. Rezecţie laparoscopică4. Nefrectomie5. Metode de substituţie a funcţiei renale (dializă; transplant renal)Protocol de urmărire: (la 3 luni de la operaţie, ulterior la 6 luni permanent):1. Examen clinic2. Examen de urină - urocultură; probe de funcţie renală4. Ecografie abdominalăOpţional:1. TC / IRM abdominal-------------