ORDIN nr. 1.323 din 18 octombrie 2010privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea urologie
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 26 noiembrie 2010    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei asistenţă medicală nr. Cs.A. 9.404 din 6 septembrie 2010,având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 lit. c) din anexa nr. 1A "Regulament de organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii" la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 326/2009 privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei naţionale de transparenţă, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă ghidurile de practică medicală pentru specialitatea urologie, prevăzute în anexele nr. 1-24, după cum urmează: a) Ghid minimal investigaţional al pacientului chirurgical urologic - anexa nr. 1; b) Ghid de diagnostic, tratament şi urmărire în tuberculoza urogenitală - anexa nr. 2; c) Ghid de diagnostic, tratament şi urmărire în litiaza urinară - anexa nr. 3; d) Ghid de diagnostic şi tratament pentru infecţiile urinare - anexa nr. 4; e) Ghid de diagnostic, tratament şi urmărire în malformaţiile aparatului urogenital - anexa nr. 5; f) Ghid de diagnostic, tratament şi urmărire în traumatismele urogenitale - anexa nr. 6; g) Ghid de diagnostic şi tratament pentru tumorile glandelor suprarenale - anexa nr. 7; h) Ghid de diagnostic, tratament şi urmărire pentru tumorile renale parenchimatoase - anexa nr. 8; i) Ghid de diagnostic, tratament şi urmărire în tumorile de uroteliu înalt - anexa nr. 9; j) Ghid pentru tumorile vezicale nonmusculoinvazive anexa nr. 10; k) Ghid de diagnostic, tratament şi urmărire în tumorile vezicale uroteliale infiltrative - anexa nr. 11; l) Ghid pentru tumorile uretrale la bărbat - anexa nr. 12; m) Ghid de diagnostic şi tratament în adenomul de prostată - anexa nr. 13; n) Ghid de diagnostic, tratament şi urmărire în cancerul de prostată - anexa nr. 14; o) Ghid de diagnostic, tratament şi urmărire pentru tumorile retroperitoneale primitive - anexa nr. 15; p) Ghid de diagnostic şi tratament în tumorile testiculare anexa nr. 16; q) Ghid de diagnostic, tratament şi urmărire în stricturile uretrale - anexa nr. 17; r) Ghid de diagnostic, tratament şi urmărire în tumorile peniene - anexa nr. 18; s) Ghid de diagnostic şi tratament pentru încurbarea peniană (boala Peyronie şi încurbarea peniană congenitală) - anexa nr. 19; t) Ghid de diagnostic şi tratament pentru disfuncţia erectilă - anexa nr. 20; u) Ghid de diagnostic şi tratament pentru infertilitatea masculină - anexa nr. 21; v) Ghid de diagnostic şi tratament pentru vezica neurogenă - anexa nr. 22; w) Ghid de diagnostic şi tratament pentru incontinenţa urinară de efort - anexa nr. 23; x) Ghid de diagnostic şi tratament al varicocelului - anexa nr. 24.  +  Articolul 2Anexele vor putea fi accesate pe site-ul Ministerului Sănătăţii, la adresa www.ms.ro, rubrica "Ghiduri clinice".  +  Articolul 3Anexele nr. 1-24*) fac parte integrantă din prezentul ordin._________ Notă *) Anexele nr. 1-24 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 4Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, unităţile sanitare publice şi private, precum şi personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialităţile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaBucureşti, 18 octombrie 2010.Nr. 1.323.  +  Anexa 1 GHID MINIMAL INVESTIGAŢIONAL AL PACIENTULUI CHIRURGICAL UROLOGIC1. Hemoleucogramă completă, hemoglobină, hematocrit2. Numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formula leucocitară, indici eritrocitari3. Timpul Quick, activitate de protrombină4. INR (International Normalised Ratio)5. APTT6. Fibrinogen7. Grupă sangvină, Rh8. Uree serică9. Creatinină serică10. Glicemie11. Examen complet de urină (sumar + sediment)12. Determinare proteine urinare13. Determinare glucoză urinară14. Urocultură + antibiogramă  +  Anexa 2 GHID DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN TUBERCULOZA UROGENITALĂProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen obiectiv + anamneză2. Protocol minimal de investigaţii bioumorale al pacientului chirurgical urologic3. Ecografie aparat uro-genital4. RRVS + UIV5. Proba Addis6. B. Koch în urină (coloraţie Ziehl-Nielsen + 3-5 determinări în culturi cu mediu special+ antibiogramă)7. Radiografie pulmonarăProtocol de diagnostic opţional:1. Anticorpi specifici antituberculoşi (în ser)2. UPR (în cazul rinichiului mut)3. Uretrocistoscopie (eventual cu biopsie)4. TC / RMN (diagnostic diferenţial în formele tumorale)5. Drenajul abcesului - aspiraţie + frotiu + culturi6. Însămânţare la cobaiProtocol de tratament:A. Medical (HIN, Rifampicină, Ethambutol, Pirazinamidă, etc.):- Schema de atac (2-3 luni) 3 sau 4 tuberculostatice (7/7)- Schema de întreţinere (6-9 luni) HIN + Rifampicină (2-3/7)B. Chirurgical:- Nefrectomie parţială- Stenting ureteral- Nefrostomie- Nefrectomie- Orhidectomie- EpididimectomieTratament chirurgical reconstructiv:- Uretero-calicostomie- Reimplantare uretero-vezicală- Cistoplastie de mărire pentru vezica mică- Derivaţii urinare cutanate: ureterostomie cutanată (USC), tip Bricker, U trans UProtocol de urmărire:(periodic la 3, 6 şi 12 luni de la începerea tratamentului)1. Examen obiectiv + anamneză2. Ecografie aparat uro-genital3. Baciloscopie (5 probe)4. Creatinină serică5. Proba Addis6. RRVS + UIV7. Facultativ: PCR-RT (din ser sau ţesut) pentru B. Koch  +  Anexa 3 GHID DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN LITIAZA URINARĂ1. Protocol de diagnostic:Obligatoriu:1.1. Anamneză + examen clinic1.2. Ecografia aparatului urinar1.3. RRVS + urografie intravenoasă1.4. Protocol investigational al pacientului chirurgical urologic (trunchi comun de analize, EKG, radiografie pulmonară)1.5. Analize sanguine: acid uric, calcemie, fosfatemie1.7. Analiza chimică a calcululuiOpţional:1.6. pH sangvin1.7. Biochimie urinară (urina în 24 ore): calciurie, fosfaturie, uricozurie, oxalurie, cistinurie1.8. Scintigramă renală1.9. Renogramă izotopică1.10. Ureteropielografie retrogradă1.11. Examen TC spiral nativ "low-dose" al abdomenului2. Protocol terapeutic:2.1. Protocol terapeutic în litiaza renală şi ureterală:2.1.1. Tratament conservator:- tratament multimodal, monoterapie sau combinat; spitalizare continuă (cu excepţia unor proceduri de litotriţie extracorporeală - ESWL); anestezie generală cu IOT sau rahianestezie (cu excepţia procedurilor ESWL care necesită sedanalgezie i.v.)2.1.1.1. Litotriţia extracorporeală cu unde de şoc sub sedanalgezie i.v. (spitalizare de zi sau continuă)2.1.1.2. Litotriţia/litolopaxia endoscopică sub rahianestezie (spitalizare continuă):2.1.1.2. 1. Nefrolitotomie/paxie percutanată2.1.1.2.2. Litotriţie/paxie prin ureterorenoscopie retrogradă2.1.1.2.3. Litotritie/paxie prin ureterorenoscopie anterogradă2.1.1.2.4. Rezecţia parţială a ureterocelului secundar şi fragmentare/extragerea calculului din ureterocel2.1.1.3. Chirurgie deschisă sub anestezie generală cu IOT sau radianestezie (spitalizare continuă):2.1.1.3.1. Pielolitotomie2.1.1.3.2. Calicopielolitotomie2.1.1.3.3. Calicopielocalicolitotomie2.1.1.3.4. Nefrolitotomie nereglată2.1.1.3.5. Nefrolitotomie reglată2.1.1.3.6. Nefrolitotomie anatrofică cu clampare pedicul renal şi refrigeraţie locală2.1.1.3.7. Pielo- şi nefrolitotomie2.1.1.3.8. Nefrectomie parţială2.1.1.3.9. Ureterolitotomie lombară2.1.1.3.10. Ureterolitotomie iliacă2.1.1.3.11. Ureterolitotomie pelvinăProceduri auxiliare:2.1.1 3.12. Drenaj ureteral intern (sondă autostatică dublu J)2.1.3.13. Drenaj renal extern (nefrostomie chirurgicală sau percutanată)2.1.1.3.14. Drenaj ureteral extern (ureterostomie în situ)2.1.1.3.15. Manipulări ureterale retrograde sub control fluoroscopic (push back sau bypassare de calcul)2.1.2. Tratament radical:2.1.2.1. Nefrectomie lombară2.1.2.2. Nefrectomie transperitoneală2.2. Protocol terapeutic în litiaza vezicală:Spitalizare continuă; Proceduri sub rahianestezie2.2.1. Cistolitotomie2.2.2. Cistolitotriţie transuretrală2.2.3. Cistolitotriţie percutanatăProceduri auxiliare:2.2.3. Cistostomie2.2.4. Drenajul vezicii urinare cu sondă uretrovezicală2.2.5. Chirurgie prostatică (adenomectomie, rezecţie transuretrală a prostatei)2.2.6. Chirurgie uretrală2.3. Protocol terapeutic în litiaza uretralăSpitalizare continuă; Proceduri sub rahianestezie2.3.1. Litotomie prin uretrotomie externă2.3.2. Litotomie transvezicală2.3.3. Extragerea calculului prin uretroscopie2.3.4. Uretroscopie cu dislocare retrogradă în vezică a calculului uretral şi litotriţie endoscopicăProceduri auxiliare:2.3.5. Cistostomie minimă prin trocardizare2.3.6. Drenaj cu sondă uretrovezicală2.3.7. Cistostomie chirurgicală2.3.8. Chirurgia leziunii uretrale asociate3. Protocol de urmărire:- La trei luni (în litiazele tratate operator sau intervenţional - primul control la o lună)Obligatoriu:3.1. Anamneză + examen clinic3.2. RRVS3.3. Ecografie aparat urinar3.4. Examen sumar de urină3.5. Urocultură cu antibiogramăOpţional:3.6. Urografie intravenoasă3.7. Uretrografie retrogradă3.8. Examen TC spiral "low-dose" al abdomenului  +  Anexa 4 GHID DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT PENTRU INFECŢIILE URINAREProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Anamneză + examen clinic general2. Protocol investigaţional al pacientului chirurgical urologic3. Examen sumar de urină4. Urocultură + antibiogramă5. Frotiu direct pentru bacteriurie6. Ecografie de aparat urinar şi genital7. RRVSProtocol de diagnostic opţional:1. Secreţie uretrală cu însămânţare pe medii de cultură şi antibiogramă (în context clinic)2. Secreţie prostatică cu însămânţare pe medii de cultură şi antibiogramă (în context clinic)3. Hemocultură4. Proteină C reactivă5. Probe de funcţie hepatică (ALT / AST),6. Procalcitonina A (în caz de suspiciune de urosepsis)7. Urografie intravenoasă8. Tomografie computerizată nativă şi cu substanţă de contrast intravenoasă9. IRM abdomino-pelvin10. Ureteropielografie retrogradă11. Uretrografie12. Uretrocistoscopie13. Puncţie exploratorie (ecoghidată sau tomoghidată)Protocol de tratament:Tratament profilactic al infecţiei urinare perioperator1. Antibiotice în funcţie de afecţiune (după antibiogramă)2. Dezobstrucţia căilor urinare:a. Drenaj intern cu sondă Cookb. Nefrostomie percutanăc. Cistostomie minimăd. Cistostomie chirurgicalăe. Sonda uretro-vezicală3. Drenajul colecţiilor purulente şi evacuarea lor:a. Prin puncţie şi drenaj percutanatb. Prin puncţie şi drenaj transrectalc. Nefrostomie chirurgicalăd. Drenajul chirurgical al abceselore. Nefrectomie4. Tratamentul patologiei primareProtocol de urmărire: - la 30 zile şi la 3 luni postoperatorObligatoriu:1. Examen clinic2. Sumar şi sediment urinar3. Urocultura cu antibiogramă4. Probe de funcţie renală5. Control ecograficOpţional:1. RRVS2. Urografie intravenoasă3. Proba Addis  +  Anexa 5 GHID DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN MALFORMAŢIILE APARATULUI UROGENITALHIDRONEFROZA CONGENITALĂProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic + anamneză2. Protocolul de investigaţii bioumorale al pacientului chirurgical urologic3. Ecografie reno-vezicală4. RRVS + UIVProtocol de diagnostic opţional:1. UIV cu Furosemid2. Renogramă izotopică cu Furosemid3. Cistoscopie + UPR4. Uro-IRMProtocol de tratament:1. Urmărire, tratament simptomatic2. Pieloplastie3. Endopielotomie anterogradă sau retrogradă4. Endoprotezare JJ5. Nefrostomie percutanată6. NefrectomieProtocol de urmărire (la 3 luni de la operaţie, ulterior anual):1. Examen clinic + anamneză2. Examen de sânge ( probe renale) + urină (urocultură)3. Ecografia aparatului urinarProtocol de urmărire opţional:1. RRVS + UIVRINICHIUL ECTOPIC (lombar inferior, iliac, pelvin), ECTOPIA ÎNCRUCIŞATĂ, FUZIONAT (în potcoavă, în plăcintă, inelar, etc.)Protocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic + anamneză2. Protocolul investigaţional al pacientului chirurgical urologic3. Ecografie aparat urinar + ecografie abdominală4. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi post-micţionalProtocol de diagnostic opţional:1. Tomografie computerizată abdomino-pelvină cu contrast2. IRM3. Scintigrafia renală + renograma izotopică4. Uretrocistoscopie + UPRProtocol de tratament:1. Urmărire clinică2. Chirurgie conservatoare, în funcţie de patologia asociată2. Drenaj intern JJ3. NefrectomieProtocol de urmărire: în funcţie de patologia asociatăBIFIDITATE, DUPLICITATE PIELOURETERALĂProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic2. Protocol investigaţional al pacientului chirurgical urologic3. Ecografie de aparat urinar4. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi postmicţionalProtocol de diagnostic opţional:1. Uretrocistoscopie2. UPR3. Ureteroscopie retrogradă4. Uro-IRM5. CT abdomino-pelvin cu contrast6. Scintigramă/nefrogramă izotopicăProtocol de tratament:1. Urmărire clinică2. Chirurgie conservatoare în funcţie de patologia diagnosticată3. Operaţii urologice de reconstrucţie: în funcţie de patologia asociată4. Operaţii urologice de exereză - nefrectomie parţială sau totalăProtocol de urmărire: (la 3 luni de la operaţie, ulterior anual)1. Examen clinic2. Examen de urină3. Urocultură cu antibiogramă4. Probe de funcţie renală (creatinină)5. Ecografie de aparat urinarOpţional:1. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi postmicţional2. CT abdomino-pelvină cu contrast3. IRM abdomino-pelvinURETEROCEL ± LITIAZĂ SECUNDARĂProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic + anamneză2. Protocol investigaţional pentru pacientul chirurgical urologic3. Ecografie de aparat urinar4. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi postmicţional5. CistoscopieProtocol de tratament:1. Urmărire clinică2. Rezecţie endoscopică- extragere calcul- cistolitotomie3. Rezecţie transvezicală - cistolitotomie4. Reimplantare uretero-vezicală5. Nefroureterectomie:- totală (2 incizii)- subtotalăProtocol de urmărire (la 3 luni după operaţie)1. Examen clinic2. Examen de urină3. Urocultura cu antibiogramă4. Ecografie de aparat urinar5. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi postmicţionalIMPLANTAREA ECTOPICĂ DE URETERProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic + anamneză2. Protocol investigaţional pentru pacientul chirurgical urologic3. Ecografie de aparat urinar4. RRVS + UIV5. Uretrocistoscopie + UPR6. Examen clinic cu valve vaginaleProtocol de diagnostic opţional:1. CT abdomino-pelvin cu contrast2. IRM abdomino-pelvinProtocol de tratament:1. Urmărire clinică2. Reimplantare uretero-vezicală3. Nefroureterectomie totalăProtocol de urmărire (la 3 luni de la operaţie)1. Examen clinic2. Examen de urină3. Urocultură cu antibiogramă4. Ecografie de aparat urinar5. RRVS + UIVOpţional:1. CT abdomino-pelvin cu contrast2. IRM abdomino-pelvinMEGAURETERUL OBSTRUCTIVProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic + anamneză2. Protocolul investigaţional al pacientului urologic3. Ecografie de aparat urinar4. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi postmicţional5. CistoscopieProtocol de diagnostic opţional:1. Scintigrafie renală + Renogramă izotopică2. Ureteropielografie retrogradă sau anterogradăProtocol de tratament:1. Urmărire clinică2. Reimplantare U-V:- unilaterală (± tailoring)- bilaterală (± tailoring)3. Nefrectomie parţială4. Nefroureterectomie totală5. Nefrostomie percutanată6. Derivaţie urinară temporară sau definitivă:- USC directă- U trans U- BrickerProtocol de urmărire: (la 3 luni de la operaţie, ulterior anual)1. Examen clinic2. Examen de urină3. Urocultură cu antibiogramă4. Ecografie de aparat urinar4. RRVS + UIV cu clişeu micţional6. Probe bioumorale de funcţie renalăOpţional:1. CT abdomino-pelvin cu contrast2. IRM abdomino-pelvinREFLUX VEZICO-URETERALProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic2. Protocol investigaţional al pacientului chirurgical urologic3. Ecografie de aparat urinar4. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi postmicţional5. Uretrocistografie de umplere6. UretrocistoscopieProtocol de diagnostic opţional:1. Scintigrafie renală + Renogramă izotopică2. Pielografie descendentă sau ascendentă3 .Teste urodinamice (de aparat urinar superior şi inferior)Protocol de tratament:1. Urmărire clinică2. Reimplantare U-V:- unilaterală- unilaterală tailoring- bilaterală- bilaterală cu tailoring bilateral3. Nefroureterectomie:- parţială- totală4. Injectare endoscopică de colagen5. Nefrostomie percutanată6. Derivaţie urinară temporară sau definitivă:- USC- U trans U- BrickerProtocol de urmărire: (la 3 luni de la operaţie, ulterior anual)1. Examen clinic2. Examen de urină3. Urocultură cu antibiogramă4. Ecografie de aparat urinar5. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi postmicţional6. Cistografie de umplere şi mictionalăDIVERTICULII VEZICALI CONGENITALIProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic2. Protocol investigational al pacientului chirurgical urologic3. Ecografie de aparat urinar4. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi post-micţional, expunere de profil5. UretrocistoscopieProtocol de diagnostic opţional:1. Uretrocistografie de umplere2. CT pelvin cu contrastProtocol de tratament:1. Urmărire clinică2. Cura chirurgicală a diverticululuiProtocol de urmărire (la 3 luni de la operaţie):1. Examen clinic2. Examen de urină3. Urocultură cu antibiogramă4. Ecografie de aparat urinarOpţional:1. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi postmicţionalVALVELE URETRALEProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic2. Protocol investigational al pacientului chirurgical urologic3. Ecografie de aparat urinar4. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi post-mictional (clişee de profil)5. UretrocistoscopieProtocol de diagnostic opţional:1. Evaluare urodinamicăProtocol de tratament:1. Ablaţia endoscopică a valvei2. Cistostomie minimă3. Tratamentul complicaţiilor (a se vedea capitolul distinct)Protocol de urmărire:1. Examen clinic2. Examen de urină3. Urocultură cu antibiogramă4. Probe de funcţie renală5. Ecografie de aparat urinar6. Debitmetrie7. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi post-mictionalOpţional:1. UretrocistoscopieEXTROFIA VEZICALĂProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic2. Protocol investigaţional al pacientului chirurgical urologic3. Ecografie de aparat urinar4. RRVS + UIV5. Biopsie mucoasă vezicală ţintită sau randomizatăProtocol de tratament:1. Rezecţia plăcii extrofice şi derivaţie urinară supravezicală2. Operaţii plastice ale uretrei şi ale peretelui abdominal3. Închiderea vezicii, eventual cu operaţii ortopedice, operaţie seriate pe uretra, sfincter artificialProtocol de urmărire: (la 3 luni postoperator):1. Examen clinic2. Examen de urină3. Urocultură cu antibiogramă4. Probe de funcţie renală + ionograma serică5. Ecografie de aparat urinar6. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi postmicţionalOpţional:1. Explorări urodinamiceHIPOSPADIAS, EPISPADIASProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic2. Protocol investigaţional al pacientului chirurgical urologic3. Ecografie aparat urinar4. RRVS + UIV cu clişeu micţional5. Uretrocistografia retrogradăProtocol de tratament:1. Cistostomie minimă2. Cistostomie chirurgicală3. Operaţii plastice şi reconstructive uretraleProtocol de urmărire:1. Examen clinic2. Examen de urină3. Urocultură cu antibiogramă4. Ecografie de aparat urinar5. Debitmetrie6. RRVS + UIV cu clişeu micţional şi postmicţionalOpţional:5. Uretrografie retrogradă6. UretrocistoscopieCRIPTORHIDIA, ECTOPIA TESTICULARĂProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic2. Protocol investigaţional al pacientului chirurgical urologic3. Ecografie abdominală4. TC abdomino-pelvin şi inghinalProtocol de diagnostic opţional:1. Diagnostic laparoscopic2. Dozări hormonale specifice3. IRM abdomino-pelvin şi scrotalProtocol de tratament:1. Urmărire clinică2. Orhidopexie (+ biopsie testiculară):- chirurgicală: - inghinală- abdominală- laparoscopică- microchirurgicală3. Orhidectomie: - inghinală- abdominală4. Proteză testicularăProtocol de urmărire: (la 3 luni de la operaţie, apoi anual):1. Examen clinic2. Ecografie testiculară3. Dozări hormonale4. Markeri tumorali testiculari5. SpermogramăURETERUL RETROCAVProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic + anamneză2. Protocol investigaţional al pacientului chirurgical urologic3. TC abdomino-pelvin cu contrastOpţional:1. Cateterism ureteral + RRVS de profil2. Uro-IRMProtocol de tratament:1. Urmărire2. Decrucişare ureterocavă + pieloplastie3. Decrucişare ureterocavă + ureterorafie T-T4. NefrectomieProtocol de urmărire: (la 3 luni de la operaţie):1. Examen clinic2. Examen de urină3. Urocultură4. Ecografia de aparat urinar5. RRVS + UIVCHISTUL RENAL ESENŢIALProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic2. Protocol investigaţional al pacientului chirurgical urologic3. RRVS + UIV4. EcografieProtocol de diagnostic opţional:1. TC abdominal cu contrast2. IRM abdominalProtocol de tratament:1. Urmărire clinică2. Rezecţie chirurgicală Lagrot3. Rezecţie laparoscopicăProtocol de urmărire (la 3 luni de la operaţie):1. Examen clinic2. Urocultură3. Ecografie de aparat urinarBOALA POLICHISTICĂ HEPATORENALĂ (ADPKD)Protocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic2. Protocol investigaţional al pacientului chirurgical urologic3. Ecografie4. RRVS + UIV5. CT abdominal cu contrastProtocol de diagnostic opţional:1. IRMProtocol de tratament:1. Urmărire clinică2. Rezecţie chirurgicală a chiştilor (deschis)3. Rezecţie laparoscopică4. Nefrectomie5. Metode de substituţie a funcţiei renale (dializă; transplant renal)Protocol de urmărire: (la 3 luni de la operaţie, ulterior la 6 luni permanent):1. Examen clinic2. Examen de urină - urocultură; probe de funcţie renală4. Ecografie abdominalăOpţional:1. TC / IRM abdominal  +  Anexa 6 GHID DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN TRAUMATISMELE UROGENITALEPROTOCOL DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN TRAUMATISMELE RENALEProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Anamneză şi examen clinic2. Protocolul de investigaţii bioumorale al pacientului chirurgical urologic3. EKG; Rx pulmonară4. Ecografie reno-vezicală5. CT abdomino-pelvin cu contrast6. UIV pe masă la pacienţii instabili hemodinamicProtocol de diagnostic opţional:1. Angiografie renală2. CT toraceProtocol terapeutic:1. Tratament conservator2. Nefrorafie3. Nefrectomie parţială4. Nefrectomie totală5. Embolizare selectivă6. Tratamentul chirurgical al leziunilor asociatePROTOCOL DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN TRAUMATISMELE URETERALEProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic2. Protocolul de investigaţii bioumorale al pacientului chirurgical urologic3. EKG; Rx pulmonară4. Ecografie reno-vezicală5. CT abdomino- pelvin cu contrast6. UPR şi/sau pielografie anterogradăProtocol de diagnostic opţional:1. Urografie intravenoasă2. Uro - IRMProtocol terapeutic:1. Endoprotezare ureterală2. Nefrostomie percutanată3. Uretero-ureterostomie termino-terminală4. Reimplantare ureterovezicală5. Psoas bladder hitch şi reimplantare ureterovezicală6. Boari flap şi reimplantare ureterovezicală7. Nefrectomie8. Autotransplant9. Derivaţii urinare supravezicalePROTOCOL DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN TRAUMATISMELE VEZICALEProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic2. Protocolul de investigaţii bioumorale al pacientului chirurgical urologic3. EKG; Rx pulmonară4. Ecografie abdominală şi reno-vezicală5. CT abdomino-pelvin cu contrastProtocol de diagnostic opţional:1. UIV2. Uro-IRM3. Cistografie retrogradăProtocol terapeutic:1. Drenaj uretrovezical2. Cistografie3. Cistostomie4. Tratamentul chirurgical al leziunilor asociatePROTOCOL DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN TRAUMATISMELE URETRALEProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic2. Protocolul de investigaţii bioumorale al pacientului chirurgical urologic3. EKG; Rx pulmonară4. RRVS5. Ecografie reno-vezicală6. Uretrografia retrogradăProtocol de diagnostic opţional:1. Tomografie abdomino-pelvină cu contrast sau IRMProtocol terapeutic:1. Cateterism uretral modelant pentru traumatismele uretrei anterioare2. Cistostomia suprapubiană ± pansament compresiv în perineu3. Uretroplastia termino-terminală4. Uretroplastie cu grefă5. Tratamentul chirurgical al leziunilor asociatePROTOCOL DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN TRAUMATISMELE SCROTALEProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Anamneză şi examen clinic2. Protocolul de investigaţii bioumorale al pacientului chirurgical urologic3. EKG; Rx pulmonară4. Ecografie scrotală5. Ecografie de aparat urinarProtocol terapeutic:1. Tratament nechirurgical2. Explorarea chirurgicală scrot ± sutura albugineei3. Orhiectomie4. Tratamentul chirurgical al leziunilor asociatePROTOCOL DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN TRAUMATISMELE PENIENEProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic2. Protocolul de investigaţii bioumorale al pacientului chirurgical urologic3. EKG; Rx pulmonarăProtocol de diagnostic opţional:1. Ecografie peniană2. Ecografie de aparat urinar3. IRM penianProtocol terapeutic:1. Tratament conservator2. Explorare chirurgicală + sutura albugineei3. Amputaţie parţială sau totală peniană4. Reconstrucţie peniană5. Tratamentul chirurgical al leziunilor asociate  +  Anexa 7 GHID DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT PENTRU TUMORILE GLANDELOR SUPRARENALEProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Anamneză2. Examen clinic + 3 determinări TA3. Protocol de investigaţii bioumorale al pacientului chirurgical urologic- Ionogramă serică4. EKG5. Radiografie pulmonară6. Consult endocrinologic7. Consult cardiologic8. Ecografie abdominală9. TC/IRM abdominalProtocol de diagnostic opţional:1. TC/IRM toracic2. Ecografie Doppler VCIFeocromocitom1. Teste de laborator:- dozări sangvine de: a. vanil-mandelic, metanefrine şi normetanefrine- dozări în urină pe 24 ore de: a. vanil-mandelic, metanefrine şi normetanefrineExplorări opţionale:1. Testul de supresie la clonidină2. Scintigrafia cu MIBG (meta-iodo-benzil-guanidină) pentru feocromocitomul ectopic, particular în feocromocitomul vezicii urinare - cistoscopia cu biopsieSindromul Cushing1. Teste de laborator:- cortizol liber în urină din 24 de ore- testul la dexametazonă- supresia cu doze mari de dexametazonă- testul la metapyron2. Explorări imagistice:- scintigrafia suprarenaliană cu colesterol marcat sau iod radioactiv- arteriografie (masa retroperitoneală incertă)- venografie de venă centrală a suprarenalei- evaluare hipofizarăSindromul Conn1. Teste de laborator:- ionogramă serică- ionogramă urinară- raport aldosteron/renină- testul de postură- testul de încărcare cu Na- dozare 17-hidroxi-cortizol plasmatic şi urinar- dozare de aldosteron în vena centrală a suprarenaleiCarcinoamele suprarenaliene1. Teste de laborator:- 17 cetosteroizi plasmatici- DHEA plasmatic- glucocorticoizi plasmatici2. Investigaţii imagistice:- scintigramă osoasăProtocol de tratament:Preoperator:Feocromocitom:1. Transfuzia a două unităţi de sânge total2. Blocada alfa-adrenergică3. Intervenţia chirurgicală (pentru toate tumorile suprarenalei)4. Laparotomie exploratorie şi biopsie5. Suprarenalectomie subtotală/totală pe cale:- lombară- anterioară transperitoneală6. Suprarenalectomie radicală cu viscerectomii asociate7. Suprarenalectomie prin toracofrenolaparotomie8. Suprarenalectomia laparoscopicăPostoperator:1. Terapia substitutivă cu cortizon acetat2. Terapie adjuvantă în carcinoamele suprarenalieneProtocol de urmărire:La 1 lună:1. Examen clinic2. Interpretare examen anatomopatologic3. Examen endocrinologic4. Examen cardiologicLa 3 luni:1. Examen clinic2. Examen endocrinologic3. Examen cardiologicLa 6 luni:1. Examen clinic2. Examen endocrinologic3. Examen cardiologic4. Radiografie pulmonară5. TC/RMN abdominal6. Scintigrafie osoasă în leziuni neoplaziceLa 1 an:1. Examen clinic2. Examen endocrinologic3. Examen cardiologic4. Radiografie pulmonară5. TC/RMN abdominal6. Scintigrafie osoasă în leziuni neoplazice  +  Anexa 8 GHID DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE PENTRU TUMORILE RENALE PARENCHIMATOASEProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Anamneza + Examenul clinic urologic2. Protocol investigational al pacientului chirurgical urologic3. Ecografie aparat urinar4. Ecografie Doppler de VCI5. Radiografie pulmonară6. TC abdominală cu substanţă de contrast7. Examen anatomo-patologic al piesei operatoriiProtocol de diagnostic opţional:1. Teste bioumorale hepatice2. RRVS+UIV3. Ecografie cardiacă4. Cavografie5. Arteriografie renală6. TC toracic7. RM abdominală cu/fără substanţă de contrast (şi variante: angio-RM, etc)8. Scintigrafia osoasăProtocol de tratament:1. Operaţii conservatoare (enucleere, enucleorezecţie, nefrectomie parţială, nefrectomie parţială extracorporeală urmată de autotransplant)2. Nefrectomie radicală3. Nefrectomie radicală + cavotomie cu extragerea trombusului4. Nefrectomie radicală + rezecţie laterală de VCI5. Nefrectomie radicală + rezecţie totală de VCI6. Nefrectomie radicală + trombectomie de cavă bipolară sub CEC7. Nefrectomie radicală cu limfadenectomie extinsă + viscerectomii asociate (hepatectomii reglate, rezecţie de diafragm, splenectomie, colectomie segmentară, rezecţie de duoden, hemicolectomie, etc.)8. Nefrectomie paleativă9. Laparotomie exploratorie + biopsie10. Excizia recidivei tumorale11. Terapia sistemică - studii clinice12. Tratamente chirurgicale alternative, minim invasive (crioterapie, ± radiofrecvenţă, ablaţie laser, HIFU)Protocol de urmărire postoperatorie:1. Pentru toate grupele de risc - la 1 lună- examen clinic, creatinină, hemoglobină, examen AP2. Pentru grupul de pacienţi cu risc scăzut - la fiecare 6 luni timp de 3 ani, anual între 3-5 ani- examen fizic, ecografie abdominală, radiografie pulmonară3. Pentru grupul de pacienţi cu risc intermediar sau crescut - la fiecare 6 luni timp de 3 ani, anual între 3-10 ani- examen fizic, CT/RMN abdominal, radiografie pulmonară  +  Anexa 9 GHID DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN TUMORILE DE UROTELIU ÎNALTProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic + anamneză2. Protocol de investigaţii bioumorale al pacientului chirurgical urologic3. RRVS + UIV sau/şi tomografie computerizată cu substanţa de contrast abdomen + pelvis4. Ecografie reno-vezico-prostatică, hepatică + retroperitoneo-pelvică5. Cistoscopie sub rahianestezie6. Radiografie pulmonară7. Ex. histopatologicProtocol de diagnostic opţional:1. Cistoscopie2. Ureteropielografie retrogradă3. Citologie urinară exfoliativă spontană şi/sau provocată4. Ureteropieloscopie retrogradă5. Biopsie endoscopică6. IRM abdomino-pelvin7. Ecografie Doppler vene renale şi venă cavă abdominală8. Scintigrafie osoasă9. Tomografie computerizată toracică10. Fosfatază alcalinăProtocol de tratament:1. Nefroureterectomia totală radicală cu cistectomie perimeatică2. Nefroureterectomia subtotală3. Rezecţia endoscopică a ureterului intramural4. Rezecţia parţială de bazinet5. Rezecţia segmentară de ureter6. Rezecţia segmentară de ureter cu UCNS7. Ureteropielonefroscopia cu electrorezecţia tumorii8. Tratament instilaţional topic cu citostatice/Vaccin (BCG)9. Excizia chirurgicală a bontului ureteral restantProtocol de urmărire obligatoriu:(La 3 luni postoperator în primul an, la 4 luni în al II-lea an, la 6 luni în al III-lea an, apoi anual)1. Examen clinic + anamneză2. Examen de urină3. Radiografie pulmonară4. Ecografie reno-vezicală5. Cistoscopie la 6 luni6. Citologie urinară la 3 luni7. Tomografie computerizată anualProtocol de urmărire opţional:1. UIV + Tomografie computerizată la 6 luni în primii 2 ani2. Bioumoral: hematocrit, leucocite3. Probe de funcţie renală4. Ureterografie de bont restant5. Ureteroscopie bont ureteral + citologie  +  Anexa 10 GHID PENTRU TUMORILE VEZICALE NONMUSCULOINVAZIVEProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Anamneză + examen clinic2. Protocol de investigaţii bioumorale al pacientului chirurgical urologic3. Ecografie de aparat urinar4. RRVS + UIV5. Radiografie toraco-pleuro-pulmonară6. Uretrocistoscopie sub rahianestezie7. Examen histopatologicProtocol de diagnostic opţional:1. Citologie urinară spontană/exfoliativă2. Cistoscopia flexibilă.3. Utilizarea derivaţilor de acid aminolevulinic şi examinarea cistoscopică în lumină ultravioletă4. CT/IRM abdomino-pelvinProtocol de tratament:1. Rezecţia transuretrala a tumorii cu biopsii de pat tumoral şi margini2. Tratament adjuvant instilaţional endovezical:- cu citostatic (grupa de risc mediu)- cu BCG (grupa de risc mare)Opţional:1. O instilaţie intravezicală cu citostatice în primele 6 ore postoperator2. Electrorezecţia transvezicală a tumorii3. LASER vaporizarea tumorii4. TURis5. Alte operaţii (cistectomie parţială, cistectomie radicală)Protocol de urmărire:La o lună, reevaluare oncologicăLa 3 luni postoperator:1. Anamneza + examen clinic2. Examen de laborator:- sumar de urină- urocultură + antibiogramă3. Ecografie de aparat urinar4. Examen uretrocistoscopic sub anestezieOpţional:5. Citologie urinară/spontană/exfoliativăPacienţii din grupa de risc mic vor fi revăzuţi peste 9 luni, apoi anual 5 ani.Pacienţii cu risc mare de recidivă şi progresie vor fi revăzuţi la 3 luni timp de 2 ani, la 4 luni în anul 3, la 6 luni până la 5 ani apoi anual. Anual o investigaţie pentru aparatul urinar superior.Pacienţii cu risc mediu de progresie: vor beneficia de o schemă intermediară de supraveghere.  +  Anexa 11 GHID DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN TUMORILE VEZICALE UROTELIALE INFILTRATIVEProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic general + local + anamneză2. Protocol investigaţional al pacientului chirurgical urologic3. Ecografie abdominală4. UIV + RRVS5. Radiografie toracică6. Uretrocistoscopie sub rahianestezie + palpare bimanuala7. Examen histopatologic (biopsie)Protocol de diagnostic opţional:1. Citologie urinară spontană/exfoliativă2. TC pentru adenopatie, metastaze, etc.3. IRM4. Scintigramă osoasă (dureri osoase sau fosfataze alcaline crescute)Protocol de tratament:1. TURV2. Cistectomie parţială3. Cistectomie radicală4. Exenteraţie pelvina anterioară5. Electrorezecţia transvezicală6. Cistectomie totală paleativă7. Invazia uretrei prostatice sau asocierea de tumoră uretrală: uretrectomie8. Exenteraţie pelvină totalăDerivaţii urinare:- ureterostomie cutanată- U trans U- Bricker- implantare colică- cistoplastie de substituţieProtocol de urmărire:la o lună: reevaluare oncologică, la 3 luni postoperator în primii 2 ani, la 6 luni al III-lea an, apoi anual1. Examen clinic + anamneză2. Protocolul investigaţional minim al bolnavului urologic3. Ecografie renală abdominală4. Radiografia toracicăOpţional:1. Citologie urinară la 3 luni2. UIV3. TCRMN abdomen, pelvis la 6 luni, la 12 luni şi apoi anual4. Hemoglobină, leucogramă, creatinina serică, urocultură5. Fosfatază alcalină6. Cistoscopie la 3 luni (la cazurile cu prezervarea vezicii)7. Ionogramă serică (Na, K, Cl, bicarbonat)  +  Anexa 12 GHID PENTRU TUMORILE URETRALE LA BĂRBATProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic + anamneză2. Protocolul investigaţional minimal al pacientului chirurgical urologic3. RRVS + UIV4. Citologie urinară5. Uretrografie retrogradă6. Radiografie pulmonară7. TC abdomino-pelvină8. Uretrocistoscopie + rezecţie + examen histologicProtocol de diagnostic opţional:1. Ecografie transuretrală2. Ecografie uretrală3. Scintigrafie osoasă4. IRM abdomino-pelvin-scrotalProtocol de tratament:1. Rezecţie endoscopică2. Electrodistrucţie LASER3. Uretrectomie + uretroplastie4. Amputaţie parţială de penis5. Amputaţie totală de penis6. Emasculaţie7. Limfodisecţie inghino-pelvină de stadiere8. Radioterapie, chimioterapie9. Derivaţii urinareProtocol de urmărire:- La 6 luni postoperator1. Examen clinic2. Radiografie pulmonară3. TC abdomino-pelvină4. Citologie urinară5. Uretrocistoscopie sub rahianestezie6. Ecografie uretrală  +  Anexa 13 GHID DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT ÎN ADENOMUL DE PROSTATĂProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic şi anamneză2. IPSS, QOL, VOIDING CHARTS - DIARIES3. Protocolul minim investigaţional al pacientului chirurgical urologic4. Tuşeul rectal5. Ecografia aparat urinar + rezidiu + volumetrie prostatică6. PSA ± free PSA7. Examen histopatologicProtocol de diagnostic opţional:1. Uroflowmetrie2. Urografie ± clişeu micţional (infecţii, strictură, hematurie, litiază, complicaţi, alte afecţiuni urologice)3. Cistoscopie în preambulul intervenţiei4. Cistomanometrie la Qmax >10 ml/sec şi/sau voiding volume < 150 ml; vârsta< 50 ani sau >80 ani, reziduu > 300 ml, suspiciune vezică neurogenă5. CT sau IRM - afecţiuni coexistente, tumori pelvine6. Consult interdisciplinar pentru patologii conexe - cardiologic, gastroenterologic, etc.Protocol de tratament:1. Observaţie - regim igieno-dietetic, stil de viaţă2. Sondă permanentă3. Cistostomie minimă4. Tratament medicamentos:- Fitoterapie- Alfa-blocante- Inhibitori de 5-alfa reductază- Terapie combinatăUrmărire la o lună - IPSS, reacţii adverseLa 3 şi 6 luni - clinic, debitmetrie, ecografie, reziduu, PSA5. Tratament chirurgical:Convenţional:- TUR-P- TUI-P- ADENOMECTOMIE deschisă (transvezicală, Millin)Neconvenţional:- TUNA (radio-frequency needle ablation)- TUVP (electro-vaporisation)- LASER - Nd-YAG, Holmium-YAG, KTP-YAG, Dioda Stenturi- Dilatare cu balon- HIFU (high intensity focus ultrasound)- TUMT - microwave - termoterapia, hipertermiaUrmărire la 6 săptămâni şi la 3 luni, apoi anual- Examen clinic- Histologie- IPSS, flow, ECHO - reziduu, urocultură- PSA anualPROTOCOL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT ÎN PROSTATITA ACUTĂProtocolul de diagnostic obligatoriu:1. Examenul clinic + tuşeu rectal2. Ecografie aparat urinar + reziduu3. Examenul de urină şi urocultură4. Teste sangvine minime pentru pacientul urologicProtocolul de diagnostic opţional:1. Urografie cu clişeu micţional2. Hemocultură în frison3. Uroflowmetrie4. CT, RMN pelvin + transrectal5. Cistoscopie6. Excluderea bolilor cu transmitere sexuală7. Examenul secreţiei uretrale şi prostatice + antibiogramăProtocolul de tratament:1. Antibioterapie2. Alfa-blocantele şi inhibitorii de 5-alfa reductază3. Antiinflamatoarele4. Tratamentul chirurgical- cistostomie minimă- drenaj prostatic - în caz de abcedare prostatică - rezecţie-evacuare abces prin endoscopie transuretralăPROTOCOL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT ÎN PROSTATITA CRONICĂ - SINDROMUL DUREROS PELVIN CRONICProtocolul de diagnostic obligatoriu:1. Examenul clinic (inclusiv tuşeu rectal)2. Teste sangvine minime pentru pacientul urologic3. Examenul sumar de urină4. Urocultura5. Examenul secreţiei prostatice6. Spermocultură + antibiogramă7. Ecografia aparatului urinar + reziduuProtocolul de diagnostic opţional:1. Urografie2. Uroflowmetrie3. Excluderea bolilor cu transmitere sexuală4. PSA5. Uretrocistoscopie6. CT RMN în patologie tumorală pelvină7. Recto-colonoscopie - colon iritabil, tumoriProtocolul de tratament:1. Antibioterapia2. Alfa-blocantele şi inhibitorii de 5-alfa reductază3. AntiinflamatoareOpţional:1. Tratamentul chirurgical (TUI-P, TUNA, laser, TUR-P)2. Corticoterapie?3. Biofeed-back, masaj, life style, acupunctură4. Allopurinol5. Fitoterapie6. Relaxante musculareControl:- anamneză şi examen clinic, urocultură, ecografie, secreţie prostatică, PSA la 1 lună şi 3 luni, apoi anualPROTOCOL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT ÎN LITIAZA PROSTATICĂProtocolul de diagnostic obligatoriu:1. Anamneză + Examen clinic (tuşeu rectal)2. Urocultură3. Radiografia renovezicală simplă + pelvină4. Ecografie aparat urinar + Teste bioumorale minime pentru pacientul urologic5. PSAProtocolul de diagnostic opţional:1. Ecografia transrectală2. Urografie + clişeu micţional3. Uretrocistografia retrogradă4. Uroflowmetrie5. Uretrocistoscopie6. CT, RMN pelvin/transrectalProtocol de tratament:1. medicamentos (tratamentul infecţiei urinare, al adenomului şi al complicaţiilor acesteia)2. chirurgical endoscopic TUR-P + extragerea calculilor3. cistostomie definitivă4. chirurgical deschis: adenomectomie transvezicală + extragerea calculilor, prostatectomie totalăControl:- anamneză şi examen clinic, urocultură, ecografie, PSA, IPSS, QOL la o lună, 3 luni, apoi anual.  +  Anexa 14 GHID DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN CANCERUL DE PROSTATĂProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic local + general + anamneză2. Tuşeu rectal3. Protocol investigaţional al pacientului chirurgical urologic4. PSA total5. Ecografie reno-vezico-prostatică + hepatică6. Ecografie transrectală prostatică (TRUS)7. Ex. bioptic (PBP, TURP, transvezical) - Gleason8. Radiografie toraco-pulmonarăProtocol de diagnostic opţional:1. Fosfataze alcaline2. PSA free3. TC / IRM pentru adenopatie ilio-pelvină4. Scintigramă osoasă în cazuri selecţionate cu PSA şi Rx. negativăProtocol de tratament:Tratamentul primar al cancerului de prostatăT1a Monitorizare activăProstatectomie radicalăRadioterapie (externă sau brahiterapie)OPŢIONALHormonalT1b-T2b Watchful waitingProstatectomie radicalăRadioterapia (externă sau brahiterapie)OPŢIONALHormonalTratament combinat (hormonal 2-3 ani şi radioterapie)T3-T4 HormonalOPŢIONALWatchful waitingProstatectomie radicală(T3a cu asocierea radioterapiei externe şi/sau hormonoterapiei)Radioterapie (externă)Tratament combinatDeblocare cervico-prostaticăCistostomie minimăCateter uretrovezical permanentDerivaţii urinare supravezicaleN+, M0 HormonalOPŢIONALWatchful waitingM+ HormonalTratament hormonal = orhiectomie bilaterală, analogi LH-RH, antiandrogeni,(± Ketoconazol)Urmărirea pacienţilor cu cancer de prostată:T1-T4 N0 M0 La fiecare 3 luni primul an, la 6 luni până la 3 ani şi apoi anualN+ La fiecare 6 luniM+ La fiecare 3-6 luniSe recomandă:1. Anamneză2. PSA3. Tuşeul rectalLa creşterea PSA:1. CT/MRI pelvin şi/sau2. Scintigrafie osoasăTratamentul recăderii locale după tratamentul curativDupă prostatectomia radicalăDupă radioterapieRadioterapie de salvareTratament hormonalOPŢIONAL:Monitorizare activăTratament hormonalOPŢIONAL:Prostatectomie radicală de salvareCrioterapie, HIFUMonitorizare activăTratamentul recăderii la distanţa ± locală după tratamentul curativTerapia hormonală precoceTratamente paleative: TURP, etc.Tratamentul cu agenţi citotoxici în cancerul de prostată hormono-refractar1. Docetaxelul sau mitoxantronă + prednison sau hidrocortizonTratamentul paleativ în cancerul de prostată hormono-refractar1. Bifosfonaţi2. Substanţe radioactive (radionuclizi)3. Radioterapie externă în focar4. Analgezice  +  Anexa 15 GHID DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE PENTRU TUMORILE RETROPERITONEALE PRIMITIVEProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Anamneză + Examen clinic2. Protocolul minim investigational al pacientului chirurgical urologic3. Ecografia abdominală4. Radiografie pulmonară5. Tomografia computerizată abdomino-pelvină cu contrast sau IRM6. Examen histopatologic (puncţie, biopsie chirurgicală, piesa de exereză)Protocol de diagnostic opţional:1. TC, IRM pulmonar2. Scintigramă osoasă3. Urografie4. Evaluare hematologică - limfoame5. Endoscopie digestivă/irigografie6. Eco-Doppler cavo-cardiac7. Biopsie eco-tomoghidată8. Arteriografie9. Markeri tumorali10. Profil endocrin - SR, pancreas11. Consulturi interclinice funcţie de patologia asociatăProtocol de tratament:Chirurgical:1. Tumorectomie radicală (lombară/transperitoneală)2. Tumorectomie + intervenţii asociate funcţie de extensia tumorii, cu viză de radicalitate3. Biopsie chirurgicalăChirurgical opţional:1. Tumorectomie paliativă - durere, hemoragie, compresie ± intervenţii asociate implicite2. Chirurgia metastazelor extirpabile ± viză radicală3. Chirurgia paliatică a complicaţiilorOpţional:1. Chimioterapie2. Radioterapie3. ImunoterapieControl - la 6 luni în primii doi ani apoi anual- TC (IRM) abdominal ± toracic, examen clinic, markeri tumorali  +  Anexa 16 GHID DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT ÎN TUMORILE TESTICULAREProtocol de diagnostic:1. Examenul clinic: anamneză + examen local (scrot) şi general2 .Investigaţii bioumorale:- Protocol investigational al pacientului chirurgical urologic- Markeri tumorali serici (AFP, â- HCG, LDH)3.Investigaţii imagistice:- Ecografie testiculară (scrotală/inghinală/abdominală)- Radiografie toracică standard- Tomografie computerizată abdominopelvină nativă şi cu contrast4. Examenul anatomopatologic al piesei de orhidectomie radicalăProtocol de diagnostic opţional:1. Spermogramă (determinare preterapeutică)2. Profil endocrin seric: testosteron, FSH, LH (determinare preterapeutică)3. Examene scintigrafice (hepatică, osoasă, cerebrală)4. Tomografie computerizată toracică nativă (în situaţia N+ la examenul CT abdominal)5. IRM abdominopelvină6. Recoltare preterapeutică de spermă (în vederea crioprezervării)7. Limfadenectomie retroperitoneală primară de stadiere (în cazul tumorilor în stadiul clinic I de boală neoplazică)8. Examen anatomopatologic extemporaneu pentru elementul stadial T9. Examen anatomopatologic al elementului stadial N/M (material patologic recoltat operator)10. Studiul markerilor tumorali imunohistochimici (în cadrul examenului anatomopatologic)11. Studiul markerilor tumorali citogenetici (în cadrul examenului anatomopatologic)Protocol terapeutic:1. Orhidectomie radicală sub anestezie rahidiană sau generală cu IOT (în toate cazurile)2. Chimioterapie primară de linia întâi (tratament adjuvant), în cazul tumorilor germinale non-seminomatoase (2-4 cicluri BEP)3. Limfadenectomie retroperitoneală primară (tratament adjuvant) sub anestezie generală cu IOT, în cazul tumorilor germinale non-seminomatoase cu boală adenopatică abdominală şi teratom prezent în histotipul tumorii primare4. Limfadenectomie retroperitoneală secundară (tratament adjuvant) sub anestezie generală cu IOT, în cazul tumorilor germinale non-seminomatoase cu boală abdominală reziduală după chimioterapieOpţional:1. Tratament antibiotic şi antiinflamator (probă terapeutică) în formele clinice pseudoorhiepidimitice acute2. Excizia tumorii primare testiculare3. Limfadenectomie retroperitoneală de stadiere (pentru stadiul II de boală neoplazică ocultă)  +  Anexa 17 GHID DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN STRICTURILE URETRALEProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic - anamneza; examen fizic local şi general2. Protocolul de investigaţii bioumorale al pacientului chirurgical urologic3. Ecografia aparatului urinar4. Rx. toracică standard5. EKG6. Uroflowmetrie7. Ecografie uretrală8. Uretrografie9. UretroscopieProtocol de diagnostic opţional:1. RRVS+UIV cu clişeu micţional2. IRM pelvinProtocol terapeutic:1. Cistostomie2. Dilataţii uretrale3. Uretrotomie optică internă4. Uretroplastii într-un timp - anastomotică/de substituţie5. Uretroplastii în doi timpi6. UretrostomieProtocol de urmărire obligatoriu:- la 3 luni în primul an; la 6 luni în al doilea şi al treilea an; ulterior anual1. Examen clinic - anamneza; examen fizic local şi general2. Urocultură3. Uroflowmetrie4. Ecografie de aparat urinar cu măsurarea rezidiului vezicalProtocol de urmărire opţional:1. Uretrocistoscopie2. Ecografie uretrală3. Uretrografie  +  Anexa 18 GHID DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI URMĂRIRE ÎN TUMORILE PENIENEProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic - anamneza; examen fizic local şi general2. Protocolul de investigaţii bioumorale al pacientului chirurgical urologic3. Ecografia aparatului urinar4. Rx. toracică standard5. EKG6. Biopsie excizională sub anestezie şi examen anatomopatologicProtocol de diagnostic opţional:1. Ecografie peniană/IRM - pentru evaluarea infiltraţiei locale2. Puncţie ecoghidata ganglionară cu ac fin3. CT / IRM abdomino- pelvin4. Scintigrafie osoasăProtocol terapeutic: TUMORĂ PRIMARĂ1. Biopsie excizională + Circumcizie2. Glandectomie cu grefă de piele pe capetele corpilor cavernoşi3. Amputaţie peniană parţială4. Amputaţie peniană totală cu uretrostomie perineală5. Excizii chirurgicale extinse + grefe/lambouri cutanateProtocol terapeutic: LANŢURILE GANGLIONARE1. Limfodisecţie inghinofemurala limitată/extinsă şi examen anatomopatologic al materialului patologic recoltat operator2. Limfodisecţie ilioobturatorie şi examen anatomopatologic al materialului patologic recoltat operatorCHIMIOTERAPIE ŞI RADIOTERAPIE ADJUVANTĂ şi/sau NEOADJUVANTĂProtocol de urmărire - la 1 lună; la 3 luni timp de 3 ani; la 6 luni în anii 4 şi 5; ulterior anual:Protocol de urmărire obligatoriu:1. Examen clinic - anamneză; examen fizic local şi general2. Ecografia aparatului urinarProtocol de urmărire opţional:1. CT/IRM abdomino-pelvin2. Scintigrafie osoasă3. Ecografie ganglionară inghinală  +  Anexa 19 GHID DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT PENTRU ÎNCURBAREA PENIANĂ(BOALA PEYRONIE ŞI ÎNCURBAREA PENIANĂ CONGENITALĂ)Protocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic2. Protocolul investigaţional obligatoriu al bolnavului urologic3. EKG4. Rx pulmonară5. Fotografiere penis în erecţie (autofotografiere/fotografierea erecţiei provocate prin injectare intracavernoasă de agenţi vasoactivi)Protocol de diagnostic opţional:1. Ecografie peniană2. Radiografia organe genitale externe3. Evaluarea tumescenţei şi rigidităţii peniene nocturneProtocol terapeutic:1. Plicatura albuginee2. Incizie placă albuginee şi cavernoplastie cu patch3. Excizie placă albuginee şi cavernoplastie cu patch4. Protezare penianăProtocol de urmărire:Anamneză şi examen clinic ± fotografie penis în erecţie (autofotografie/erecţie provocată prin injectare intracavernoasă de agenţi vasoactivi) la 6 luni, apoi controale la nevoie.  +  Anexa 20 GHID DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT PENTRU DISFUNCŢIA ERECTILĂProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen clinic2. Protocolul investigaţional obligatoriu al bolnavului urologic3. EKG4. Rx pulmonară5. Provocarea erecţiei prin injectare intracavernoasă de agenţi vasoactiviProtocol de diagnostic opţional:1. Ecografie peniană2. Arteriografie artera ruşinoasă internă3. Evaluarea tumescenţei şi rigidităţii peniene nocturneProtocol de tratament:1. Revascularizare peniană microchirurgicală2. Protezare peniană  +  Anexa 21 GHID DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT PENTRU INFERTILITATEA MASCULINĂProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Anamneză şi examen clinic2. Protocolul investigaţional obligatoriu al bolnavului urologic3. EKG4. Rx pulmonară5. Spermogramă6. Fructoza spermatică cantitativ7. FSH, Testosteron8. Ecografie scrotală9. Ecografie transrectalăProtocol de diagnostic opţional:1. Vesiculografie seminală sau/şi aspiraţia veziculei seminale sub ghidaj TRUS2. LH, Prolactină, Inhibină3. Teste geneticeProtocol de tratament:1. Vasovasostomia microchirurgicală2. Vasoepididimostomie microchirurgicală3. Aspiraţia de spermatozoizi de la nivelul epididimului (MESA)4. Biopsie testiculară multiplă/ Extracţia microchirurgicală a spermatozoizilor din testicul (microTESE)5. Rezecţie transuretrală a ductelor ejaculatoriiProtocol de urmărire:Din 3 în 3 luni timp de 1 an şi jumătate:1. Examen clinic2. Spermogramă ± ecografie testiculară ± dozare testosteron seric  +  Anexa 22 GHID DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT PENTRU VEZICA NEUROGENĂProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen obiectiv + Anamneză- Calendar micţional- Chestionar al simptomelor (ICI-Q) şi calităţii vieţii2. Protocol de investigaţie bioumoral de bază3. Urocultură4. Ecografie de aparat urinar cu RPM5. Debitmetrie6. Cistomanometrie7. Profil presional uretral8. Studiu presiune-debit9. Urografie intravenoasăProtocol de diagnostic opţional:- Studii electrofiziologice (potenţiale evocate, timp de latenţă etc.)- Electromiografia sfincterelor- Uretrocistoscopie- Evaluare neurologicăProtocol de tratament:A. Vezica neurogenă hiperactivă- Anticolinergice- Clam-cistoplastie- Miomectomie detrusoriană- Enterocistoplastie- Derivatie urinară supravezicalăOpţional:- Instilaţii intravezicale cu anticolinergice, vaniloizi- Injecţii intradetrusoriene cu Toxină Botulinică- Neuromodulare (leziuni incomplete)- Rizotomie dorsală cu neurostimulare de rădăcini anterioare (SARS- leziuni complete)B. Vezica neurogenă paralitică- Alfa-blocante- Drenaj vezical continuu (cistostomie, SUV)- Cateterism vezical intermitent- Rezolvarea obstacolului subvezical- Golirea vezicală reflexă sau sub presiune (Crede, Valsalva) numai în combinaţie cu absenţa obstacolului subvezical (injecţii intrasfincteriene cu Toxină Botulinică, sfincterotomie, TURP)- Tratamentul complicaţiilor: asistarea incontinenţei urinare (colectoare, absorbante), utilizare de agenţi injectabili periureterali sau reimplantare ureterală pentru reflux vezico-ureteral- Derivaţie Mitrofanoff- Derivaţii urinare supravezicale- Neuromodulare (leziuni incomplete)- Neurostimulare (SARS- leziuni complete)Protocol de urmărire:La fiecare 6 luni1. Examen obiectiv + anamneză2. Probe bioumorale (HLG+creatinină)3. Urocultură4. Examen ecografic de aparat urinar cu reziduu post-micţionalLa 1-2 ani funcţie de profilul patologiei5. Examen urodinamic6. Urografie intravenoasă7. Reevaluare neurologică  +  Anexa 23 GHID DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT PENTRU INCONTINENŢA URINARĂ DE EFORTProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Examen obiectiv + Anamneză- Calendar micţional- Chestionar al simptomelor (ICI-Q)- Determinarea pierderilor de urină (pad test)2. Protocolul de investigatii bioumorale al pacientului chirurgical urologic3. Urocultură cu antibiogramă4. Ecografie aparat urogenital cu reziduu post-micţional5. Cistomanometrie + presiune-debit6. Profil presional uretral7. DebitmetrieProtocol de diagnostic opţional:1. EMG sfincterian2. Urografie intravenoasă3. UretrocistoscopieProtocol de tratament:1. Tratament medicamentos farmacodinamic2. Reeducare perineală (Kegel, EMG biofeed-back)3. Operaţii anti-incontinenţă:- operaţie tip Burch (retropubian sau laparoscopic).- operaţie tip sling (fascie autologă)- operaţie tip sling suburetral (TVT, TOT)4. Operaţii perineale reconstructiveOpţional:5. Agenţi injectabili parauretral (pro-ACT, colagen, celule stem - mioblaşti, etc.)6. Sfincter artificial7. Paliative - colectoare, absorbante, pesareProtocol de urmărire:- anual1. Examen obiectiv + anamneză2. Debitmetrie3. Ecografie aparat urinar cu RPM4. Urocultură  +  Anexa 24 GHID DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT AL VARICOCELULUIProtocol de diagnostic obligatoriu:1. Anamneză, examen clinic2. Protocolul investigaţional obligatoriu al bolnavului urologic3. Spermogramă4. FSH, Testosteron5. Ecografie scrotalăProtocol de diagnostic opţional:1. LH2. Prolactină3. InhibinăProtocol de tratament:1. Varicocelectomia microscopică subinghinală2. Varicocelectomia înaltăProtocol de urmărire:Control din 3 în 3 luni timp de 1 an:1. Examen clinic2. Spermogramă ± ecografie testiculară-------------