GHID din 16 septembrie 2010de practică medicală pentru specialitatea gastroenterologie - "SHNA (Steatohepatita non-alcoolică)" - Anexa 9*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 723 bis din 29 octombrie 2010    ------------- Notă *) Aprobat prin Ordinul nr. 1.216/2010 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 29 octombrie 2010.Definiţie: spectru de entităţi caracterizate prin steatoză hepatică predominant macroveziculară, care apare la subiecţi chiar şi în lipsa consumului semnificativ de alcool (bărbaţi <30 g/zi, femei < 20 g/zi) , care sunt nocive ficatului- probabilitatea creşte direct proporţional cu IMC sau cu alte componente ale sindromului metabolic.Când suspectăm prezenţa SHNA?1. Obezitate2. Diabet zaharat3. Dislipidemie (în special hipertrigliceridemia)4. Scădere ponderală severă (mai ales la persoanele obeze iniţial, by pass jejunoileal şi gastric)5. Sindroame asociate cu insulino-rezistenţă (sdr. X metabolic, sdr. Mauriac diabet lipoatrofic)6. Nutriţie parenterală totală7. Iatrogen (amiodarona, diltiazem, tamoxifen, steroizi, terapie antivirală)8. Expuneri la toxice9. Valori ALT crescute fără identificarea unei cauzeEvaluarea clinico-biologică- stabilirea circumstanţelor clinice specifice- Etapa 1: dozarea AST, ALT, FA, Bb, Alb, timp de protrombină- Etapa 2: evaluarea comorbidităţilor/bolilor alternative utilizând teste de laborator specifice- Etapa 3: estimarea corectă a consumului de alcool (în absenţa cirozei: AST/ALT>2 pledează pt. hepatopatie alcoolică)Confirmarea diagnosticului- Etapa 4: imagistică hepatică (ecogenitate crescută, extindere posterioară) (US, la nevoie CT, RMN) după excluderea clinică şi biologică a altor hepatopatii difuze; acestea însă nu pot diferenţia între: steatoză, steatohepatită şi steatohepatită cu fibroză- Etapa 5: evaluarea bioptică (PBH)Evaluarea prognostică- Certitudinea stabilirii stadiului bolii: PBH- necesită evaluarea stadiului morbidităţii şi gradului disfuncţiei hepatice (Bb, Alb, TQ)- factori de risc pt. fibroză: vârsta înaintată, rezistenţa la insulină, diabetul, IMC crescutTratament a) Regim igieno-dietetic- scădere ponderala (IMC>25kg/mý); cu 0,5-0,75 kg/săptămână- regim hipocaloric, reducerea alimentelor cu grăsimi saturate; grăsimile <30% din totalul caloriilor- conţinut bogat în fibre alimentare- exerciţii fizice b) Medico-chirurgical- nu există tratament farmacologic specific- vitamina E (400-600 mg/zi), UDCA (13-15 mg/kg/zi), medicamente care scad insulinorezistenţa 3x500mg/zi (metformin)- tratamentul hipertrigliceridemiei şi/sau HDL-C inadecvat (lipantil 1 caps/zi) sub controlul eficienţei- menţinerea HbA1c<7% (diabetici)- chirurgie bariatricăEvaluarea SHNA                      Pacient suspect de SHNA                        (clinic, imagistic)                                 │                                 │                                 v                      Măsurarea transaminazelor                                 │                ┌────────────────┴──────────────┐                │ │                v v            Normale Persistent crescute                                                │                                                │                                                v                                   Există factori de risc?                                   ┌────────────┴──────────┐                                   │ │                                   v v                                  Da Nu                                   │ │                                   │ v                          Biopsie hepatică Repetarea măsurarii                                   │ transaminazelor după 6 luni                                   │                                 SHNA                        ┌──────────┴─────────┐                        │ │                        v v                        Nu Da                        │ │                        v v                  Monitorizare TratamentReferinţe:Kim and Younossi. Cleveland Clinic Journal of medicine 2008; 75:723-------------