ORDIN nr. 688 din 19 august 2010pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 987/619/2010 pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile și modalitatea de stingere a obligațiilor de plată ale unităților sanitare cu paturi înregistrate peste termenul de scadență la 31 martie 2010
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Nr. 1.130 din 19 august 2010
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 688 din 19 august 2010
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2010    ORDIN 1.130 din 19 august 2010