HOTĂRÂRE nr. 201 din 28 februarie 2002 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluşte(actualizată până la data de 18 aprilie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 22 martie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 18 aprilie 2006, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 467 din 12 aprilie 2006.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele tehnice privind calitatea apelor pentru moluste, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul apelorşi protecţiei mediului,Petru LificiuMinistrul agriculturii,alimentaţiei şipădurilor,Ilie SarbuMinistrul industrieişi resurselor,Dan Ioan Popescu  +  AnexăNORMA 28/02/2002