ORDIN nr. 2.086 din 6 august 2010 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil(actualizat la data de 16 martie 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Nr. 2.086 din 6 august 2010
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Nr. 4.504 din 20 iulie 2010
  • ----------În baza referatului de aprobare, aprobat de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică,în temeiul prevederilor art. 19^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,ministrul finanţelor publice şi ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia legislaţie impozite directe din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru Funeriu  +  AnexăNORMA 06/08/2010