DECRET nr. 392 din 24 martie 2010privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Comandor
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010    În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,în semn de înaltă apreciere pentru întreaga sa activitate artistică, recunoscută la nivel internaţional, pentru dăruirea cu care s-a implicat în mai multe proiecte social-umanitare şi de valorificare a potenţialului turistic din satul Roadeş, comuna Buneşti, judeţul Braşov,Preşedintele României decretează:  +  Articolul UNICSe conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Comandor domnului Peter Alexander Makkay (Peter Maffay), cântăreţ, compozitor şi producător muzical (Republica Federală Germania).PREŞEDINTELE ROMÂNIEITRAIAN BĂSESCUÎn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.PRIM-MINISTRUEMIL BOCBucureşti, 24 martie 2010.Nr. 392.----