HOTĂRÂRE nr. 120 din 17 februarie 2010 (*actualizată*)privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism(actualizată până la data de 15 martie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 24 februarie 2010. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ, până la data de 15 martie 2010, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 189 din 9 martie 2010.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Lista cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanţarea realizării documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, ai căror beneficiari sunt autorităţile administraţiei publice locale, se asigură de la bugetul de stat şi din bugetele locale, prin bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.  +  Articolul 3Sumele de la bugetul de stat pentru finanţarea proiectelor de investiţii în turism se alocă, în limita fondurilor prevăzute anual cu această destinaţie, prin transferuri de la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului către bugetele locale, pentru susţinerea financiară a autorităţilor administraţiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, şi se defalcă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului.  +  Articolul 4 (1) Transferul de fonduri de la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, capitolul 8701 "Alte acţiuni economice", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", către unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexă se va face pe baza solicitărilor acestora, însoţite de contractul de achiziţie publică încheiat între autoritatea administraţiei publice locale responsabilă de atribuirea contractului şi executant, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi de dovada efectuării plăţilor din surse proprii. (2) Autorităţile administraţiei publice locale răspund în condiţiile legii de utilizarea sumelor primite pentru realizarea proiectelor de investiţii şi au obligaţia de a înregistra în contabilitatea proprie operaţiunile legate de primirea şi utilizarea fondurilor alocate de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 17 februarie 2010.Nr. 120.  +  Anexa LISTAcuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism┌────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Autoritatea publică │ Proiect ││crt.│ locală │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Consiliul Judeţean Alba │ Construcţie baza salvamont Arieşeni │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Consiliul Local Arad, │ ││ │judeţul Arad │ Amenajare ştrand termal "Neptun" │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Consiliul Judeţean Argeş │1. Construcţii refugii de creastă în masivul ││ │ │Făgăraş ││ │ │2. Construcţii baze de salvare în masivul ││ │ │Făgăraş şi în masivul Piatra Craiului ││ │ │3. Reabilitare trasee turistice montane în ││ │ │masivul Făgăraş şi în masivul Piatra Craiului │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Consiliul Local Albeştii │Schi în România, Albeştii de Muscel ││ │de Muscel, judeţul Argeş │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 5. │Consiliul Judeţean Bihor │Centru pentru sistem de informare turistică şi ││ │ │bază salvamont la Băiţa-Vârtop şi Vadu Crişului│├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 6. │Consiliul Local Beiuş, │Complex balnear ││ │judeţul Bihor │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 7. │Consiliul Local Borş, │Complex balnear ││ │judeţul Bihor │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 8. │Consiliul Local Nucet, │Schi în România, Nucet ││ │judeţul Bihor │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 9. │Consiliul Local Săcueni, │Complex balnear ││ │judeţul Bihor │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 10.│Consiliul Local Sânmartin│Aquaparc în Băile Felix-Băile 1 Mai ││ │judeţul Bihor │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 11.│Consiliul Judeţean Braşov│1. Modernizări baze de salvare în munţii Bucegi││ │ │Făgăraş şi Piatra Craiului - valea Mălăeşti, ││ │ │vârful Omu, Zănoaga, valea Ciubotea, valea ││ │ │Sâmbetei, Curmătura ││ │ │2. Construcţii refugii montane în masivul ││ │ │Bucegi şi în masivul Făgăraş ││ │ │3. Reabilitare trasee turistice în masivul ││ │ │Bucegi şi în masivul Făgăraş │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 12.│Consiliul Local Braşov, │Schi în România, Braşov ││ │judeţul Braşov │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 13.│Consiliul Local Predeal, │Schi în România, Predeal ││ │judeţul Braşov │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 14.│Consiliul Local Râşnov, │Schi în România, Râşnov ││ │judeţul Braşov │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 15.│Municipiul Bucureşti, │Dezvoltarea infrastructurii de agrement Lacul ││ │sectorul 6 │Morii │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 16.│Consiliul Local Merei, │Dezvoltarea infrastructurii turistice în ││ │judeţul Buzău │staţiunea Sărată-Monteoru │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 17.│Consiliul Judeţean │Dezvoltarea zonei turistice braţul Borcea ││ │Călăraşi │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 18.│Consiliul Local Olteniţa,│Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona ││ │judeţul Călăraşi │Olteniţa şi amenajare port turistic │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 19.│Consiliul Judeţean │1. Construcţie cabana salvamont şi cabana ││ │Caraş-Severin │pentru centru de informare turistică ││ │ │2. Construcţie refugiu montan ││ │ │3. Dezvoltarea domeniului schiabil munţii ││ │ │Semenic │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 20.│Consiliul Judeţean Cluj │1. Construcţii centre de salvare în masivul ││ │ │Bihor-Vlădeasa - Serviciul public salvamont ││ │ │Mărgău - localitatea Beliş, Doda Pilii, Săcuieu││ │ │2. Schi în România, staţiunea Băişoara │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 21.│Consiliul Judeţean │1. Amenajarea unor centre de prevenţie, ││ │Constanţa │tratament medical primar şi a punctelor de ││ │ │salvamar din zona litorală a judeţului ││ │ │Constanţa ││ │ │2. Port turistic de agrement Tomis-Tuzla, ││ │ │Ostrov, Capidava şi Topalu │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 22.│Consiliul Local Constanţa│1. Pasarelă şi pontoane acostare ambarcaţiuni ││ │judeţul Constanţa │agrement în staţiunea Mamaia │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 23.│Consiliul Local 23 August│Dezvoltare infrastructură turistică zona sudică││ │ │a litoralului │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 24.│Consiliul Local │Dezvoltare infrastructură turistică zona sudică││ │Costineşti, judeţul │a litoralului ││ │Constanţa │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 25.│Consiliul Local Eforie, │Dezvoltare infrastructură turistică zona sudică││ │judeţul Constanţa │a litoralului │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 26.│Consiliul Local Limanu, │Dezvoltare infrastructură turistică zona sudică││ │judeţul Constanţa │a litoralului │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 27.│Consiliul Local Mangalia,│Dezvoltare infrastructură turistică zona sudică││ │judeţul Constanţa │a litoralului │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 28.│Consiliul Local │Dezvoltare infrastructură turistică zona sudică││ │Techirghiol, judeţul │a litoralului ││ │Constanţa │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 29.│Consiliul Local Tuzla, │Dezvoltare infrastructură turistică zona sudică││ │judeţul Constanţa │a litoralului │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 30.│Consiliul Judeţean │1. Bază de tratament Hătuica, Catalina ││ │Covasna │2. Amenajare cale ferată îngustă Comandău, ││ │ │Covasna ││ │ │3. Modernizarea şi reabilitarea băilor tradi- ││ │ │ţionale din comuna Moacşa, comuna Cernat, ││ │ │comuna Brăduţ, comuna Turia │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 31.│Consiliul Local Covasna, │1. Reabilitarea căilor de acces din parcul ││ │judeţul Covasna │central al staţiunii şi centru de informare ││ │ │turistică ││ │ │2. Centru balneoclimateric multifuncţional │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 32.│Consiliul Local Sfântu │Schi în România, Şugaş-Băi ││ │Gheorghe, judeţul │ ││ │Covasna │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 33.│Consiliul Judeţean │1. Construcţii şi reabilitare de cabane, refu- ││ │Dâmboviţa │gii montane şi baze salvamont ││ │ │2. Refacerea sistemului de semnalizare pe ││ │ │traseele montane │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 34.│Consiliul Local Galaţi, │Port ambarcaţiuni de agrement Galaţi ││ │judeţul Galaţi │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 35.│Consiliul Judeţean Gorj │Recuperarea valorilor de cult comuna Arcani, ││ │ │satul Stroieşti, comuna Dănciuleşti, satul ││ │ │Zăicoiu, comuna Jupâneşti, satul Boia, comuna ││ │ │Leleşti, satul Frăteşti, comuna Scoarţa, satele││ │ │Bobu şi Pişteştii din Deal, comuna Schela, ││ │ │satul Sâmbotin, comuna Roşia de Amaradia, satul││ │ │Seciurile │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 36.│Consiliul Judeţean │Modernizarea şi reabilitarea băilor tradiţio- ││ │Harghita │nale din Borsec, Tuşnad, Tomeşti, Ciumani, ││ │ │Lăzăreşti, comuna Cozmeni, comuna Racu, comuna ││ │ │Siculeni, comuna Frumoasa, comuna Sâncrăieni, ││ │ │comuna Sântimbru │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 37.│Consiliul Local Borsec, │1. Centru balneoclimateric multifuncţional ││ │judeţul Harghita │2. Schi în România, staţiunea Borsec │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 38.│Consiliul Local │Ecologizarea staţiunii turistice Lacu Roşu şi ││ │Gheorgheni, judeţul │dezvoltarea infrastructurii pentru turism ││ │Harghita │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 39.│Consiliul Local Praid, │1. Construcţie complex balnear ││ │judeţul Harghita │2. Reabilitare clădire dispensar pentru ││ │ │amenajarea unui centru de informare turistică │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 40.│Consiliul Local Remetea, │Centru balneoclimateric multifuncţional ││ │judeţul Harghita │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 41.│Consiliul Local Tuşnad, │1. Modernizarea, consolidarea şi extinderea ││ │judeţul Harghita │clădirii casei de cultură pentru amenajarea ││ │ │unui complex balnear ││ │ │2. Amenajarea unui traseu pentru cură de teren │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 42.│Consiliul Judeţean │1. Construcţii baze salvamont şi refugii ││ │Hunedoara │montane în masivul Retezat - Râuşor, Poiana ││ │ │Pelegii, Pietrele, Bucura, Paltina, Stâna de ││ │ │Râu, Baleia ││ │ │2. Recuperarea valorilor de cult comuna Balşa, ││ │ │satul Vălişoara, comuna Băiţa, satul Hărţăgani,││ │ │comuna Brănişca, satele Boz şi Târnăviţa, ││ │ │comuna Bunila, satul Alun, comuna Bulzeştii de ││ │ │Sus, satul Tomnatec, comuna Gurasada, satul ││ │ │Gothatea, comuna Ilia, satul Dumbrăviţa, comuna││ │ │Pestişu Mic, satul Almaşu Mic, comuna Topliţa, ││ │ │satul Vălari, comuna Vaţa de Jos, satul ││ │ │Căzăneşti, comuna Zam, satul Sălciva │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 43.│Consiliul Local Lupeni, │Schi în România, staţiunea Straja ││ │Straja, judeţul Hunedoara│ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 44.│Consiliul Local Petroşani│Schi în România, municipiul Petroşani ││ │judeţul Hunedoara │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 45.│Consiliul Local Vulcan, │Schi în România, oraşul Vulcan ││ │judeţul Hunedoara │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 46.│Consiliul Local Amara, │Dezvoltare infrastructură turistică Amara ││ │judeţul Ialomiţa │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 47.│Consiliul Judeţean Iaşi │Dezvoltare infrastructură agrement turistic │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 48.│Consiliul Local Snagov, │Construcţie complex balnear şi complex agrement││ │judeţul Ilfov │în staţiunea Snagov │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 49.│Consiliul Judeţean │Schi în România, Mogoşa ││ │Maramureş │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 50.│Consiliul Local Borşa, │Schi în România, Borşa ││ │judeţul Maramureş │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 51.│Consiliul Local Cavnic, │Schi în România, Cavnic ││ │judeţul Maramureş │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 52.│Consiliul Judeţean │Dezvoltarea infrastructurii turistice insula ││ │Mehedinţi │Şimian şi Drobeta-Turnu Severin │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 53.│Consiliul Local Sovata, │Amenajare infrastructură agrement în zona ││ │judeţul Mureş │lacurilor Tineretului şi Ursului │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 54.│Consiliul Judeţean Neamţ │1. Construcţii şi reabilitare de refugii ││ │ │montane şi baze salvamont în masivul Ceahlău ││ │ │2. Refacerea sistemului de semnalizare pe ││ │ │traseele montane în masivul Ceahlău │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 55.│Consiliul Local │Schi în România, dezvoltarea domeniului schi- ││ │Piatra-Neamţ, judeţul │abil, Cozla şi Pietricica ││ │Neamţ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 56.│Consiliul Local Ceahlău, │Schi în România, staţiunea Durău ││ │judeţul Neamţ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 57.│Consiliul Judeţean │1. Construcţii baze salvamont în masivul Bucegi││ │Prahova │la Buşteni - Babele şi Sinaia - Cota 1400 ││ │ │2. Construcţie centru de informare turistică al││ │ │Parcului Natural Bucegi ││ │ │3. Baza salvare montană în zona Muntele Roşu, ││ │ │comuna Măneciu │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 58.│Consiliul Local Azuga, │Schi în România, staţiunea Azuga ││ │judeţul Prahova │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 59.│Consiliul Local Buşteni, │1. Schi în România, staţiunea Buşteni ││ │judeţul Prahova │2. Dezvoltare infrastructura specifică, Buşteni│├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 60.│Consiliul Local Sinaia, │1. Schi în România, staţiunea Sinaia ││ │judeţul Prahova │2. Reabilitarea şi modernizarea Gării Regale ││ │ │Sinaia │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 61.│Consiliul Judeţean Sibiu │1. Construcţie bază salvamont Bâlea-Lac ││ │ │2. Schi în România, staţiunea Păltiniş ││ │ │3. Recuperare valori de cult comuna Jina, satul││ │ │Jina, comuna Marpod, satul Ilimbav, comuna ││ │ │Păuca, satele Broşteni şi Presaca │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 62.│Consiliul Local Ocna │1. Amenajarea parcului balnear ││ │Sibiului, judeţul Sibiu │2. Modernizarea şi amenajarea salinelor ││ │ │exterioare │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 63.│Consiliul Judeţean │1. Elaborare documentaţie tehnico-economică ││ │Suceava │pentru reabilitarea Cazinoului Băilor, Vatra ││ │ │Dornei ││ │ │2. Amenajarea turistică a salinei Cacica │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 64.│Consiliul Local Câmpulung│Schi în România, staţiunea Câmpulung ││ │Moldovenesc, judeţul │Moldovenesc ││ │Suceava │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 65.│Consiliul Local Mălini, │Schi în România, Mălini ││ │judeţul Suceava │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 66.│Consiliul Local Suceviţa,│Schi în România, Suceviţa ││ │judeţul Suceava │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 67.│Consiliul Local Vatra │Complex agrement Lunca Dornelor ││ │Dornei, judeţul Suceava │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 68.│Consiliul Judeţean Timiş │Recuperare valori de cult comuna Tomeşti, satul││ │ │Româneşti, oraşul Făget, satul Povârgina, ││ │ │comuna Curtea, satul Curtea, comuna Pietroasa, ││ │ │satul Crivina de Sus, comuna Margina, satul ││ │ │Coşeviţa │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 69.│Consiliul Judeţean Tulcea│1. Amenajare plajă Sulina ││ │ │2. Miniporturi în localităţile Sfântu Gheorghe,││ │ │Murighiol şi Sarichioi │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 70.│Consiliul Local Sulina, │Dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii ││ │judeţul Tulcea │turistice din oraşul Sulina │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 71.│Consiliul Judeţean Vâlcea│1. Recuperare valori de cult comuna Popeşti, ││ │ │satul Urşi, comuna Tomşani, satele Bălţăţeni şi││ │ │Dumbrăveşti ││ │ │2. Infrastructura turistică de agrement a ││ │ │staţiunii Călimăneşti-Căciulata │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 72.│Consiliul Local │1. Centre de informare turistică în localită- ││ │Călimăneşti, judeţul │ţile Călimăneşti şi Căciulata ││ │Vâlcea │2. Amenajare traseu pentru cură de teren │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 73.│Consiliul Local Govora, │1. Reabilitarea casei de cultură în vederea ││ │judeţul Vâlcea │amenajării muzeului balnear ││ │ │2. Construcţie centru de informare turistică şi││ │ │bază de kinetoterapie │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 74.│Consiliul Local Horezu, │Reabilitare şi dezvoltare infrastructură turis-││ │judeţul Vâlcea │tică în zona cultural-istorică a depresiunii ││ │ │Horezu │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 75.│Consiliul Local Olăneşti,│Dezvoltarea infrastructurii balneare şi de ││ │judeţul Vâlcea │agrement, centru informare turistică, bază ││ │ │tratament, trasee de cură, centru multifuncţio-││ │ │nal şi parcare │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 76.│Consiliul Local Voineasa,│Dezvoltarea infrastructurii de agrement în ││ │judeţul Vâlcea │staţiunea turistică Voineasa │└────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘-------------Anexa a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 189 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 15 martie 2010, conform articolului unic din acelaşi act normativ.-------