ORDIN nr. 89 din 10 februarie 2009 (*actualizat*)pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modalităţile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional(actualizat până la data de 13 iulie 2009*)
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 16 februarie 2009. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 13 iulie 2009, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 488 din 27 aprilie 2009; ORDINUL nr. 948 din 3 iulie 2009.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 948 din 3 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 13 iulie 2009, în tot cuprinsul prezentului ordin, termenul "autoturism" se înlocuieşte cu termenul "autovehicul", iar sintagmele "autoturism uzat" şi "autoturism nou" se înlocuiesc cu sintagmele "autovehicul uzat", respectiv "autovehicul nou".Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.500 din 6 februarie 2009 al Administraţiei Fondului pentru Mediu,în baza art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional,în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului,ministrul mediului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile privind modalităţile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Administraţia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului,Nicolae NemirschiBucureşti, 10 februarie 2009.Nr. 89.  +  AnexăINSTRUCTIUNI 10/02/2009