ORDONANŢĂ nr. 64 din 30 august 2006 (*actualizată*)privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare(actualizată până la data de 1 ianuarie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. VI.6 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Dispozitiile prezentei ordonante se aplica functionarilor publici cu statut special prevazuti de Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor, cu modificarile si completarile ulterioare.  +  Capitolul II Salarizarea functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, drepturile banesti ale cursantilor din institutiile de invatamant pentru formarea functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare  +  Secţiunea 1 Abrogată-------------Sectiunea 1 din Cap. II a fost abrogată de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 2Abrogat-------------Art. 2 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 3Abrogat-------------Art. 3 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 4Abrogat.-------------Art. 4 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 5Abrogat.-------------Art. 5 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 6Abrogat.-------------Art. 6 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 7Abrogat.-------------Art. 7 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 8Abrogat.-------------Art. 8 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 9Abrogat.-------------Art. 9 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 10Abrogat.-------------Art. 10 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 11Abrogat.-------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 12Abrogat.-------------Art. 12 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 13Abrogat.-------------Art. 13 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Secţiunea a 2-a Indemnizatii, sporuri, premii, prime si alte drepturi banesti ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare  +  Articolul 14Abrogat.-------------Art. 14 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 15Abrogat.-------------Art. 15 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 16Abrogat.-------------Art. 16 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 17Abrogat.-------------Art. 17 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 18Abrogat.-------------Art. 18 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 19Abrogat.-------------Art. 19 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 20Abrogat.-------------Art. 20 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 21Abrogat.-------------Art. 21 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 22Abrogat.-------------Art. 22 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 23Abrogat.-------------Art. 23 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 24Abrogat.--------------Art. 24 a fost abrogat de pct. 8 al art. 49, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 25 (1) Pentru recompensarea functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care au contribuit la realizarea unui volum mare de venituri proprii, anual, se constituie distinct un fond de premiere de 1% calculat asupra totalului veniturilor proprii incasate in anul bugetar respectiv. (2) Modul de constituire si utilizare a fondului prevazut la alin. (1) se va stabili prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor. (3) Plata premiilor prevazute la alin. (1) se efectueaza din veniturile proprii realizate.  +  Articolul 26Abrogat.-------------Art. 26 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 27Abrogat.-------------Art. 27 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 28Abrogat.-------------Art. 28 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 29 (1) Abrogat.-------------Alin. (1) al art. 29 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. (2) In caz de deces al functionarului public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare se acorda un ajutor suplimentar, in aceleasi conditii stabilite pentru cadrele militare. (3) Despagubirile si ajutorul prevazute la alin. (1) si (2) se calculeaza in raport cu salariul de baza brut al functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si urmeaza acelasi regim fiscal aplicat despagubirilor acordate personalului militar.  +  Articolul 30Abrogat.-------------Art. 30 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 31Abrogat.-------------Art. 31 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 32Abrogat.-------------Art. 32 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 33Abrogat.-------------Art. 33 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 34Abrogat.-------------Art. 34 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Secţiunea a 3-a Drepturile banesti cuvenite functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare pe timpul studiilor si in alte situatii  +  Articolul 35Abrogat.-------------Art. 35 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 36Abrogat.-------------Art. 36 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 37Abrogat.-------------Art. 37 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 38 (1) Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, pe timpul cat se afla in delegare, detasare, incapacitate temporara de munca, concediu de odihna, concediu de maternitate, alte concedii platite, precum si invoiri platite care se acorda in baza dispozitiilor legale in vigoare, primesc salariile de baza si celelalte drepturi banesti avute, inclusiv sporurile de care beneficiaza, potrivit legii. (2) La plecarea in concediul de odihna functionarul public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare primeste o prima de concediu egala cu salariul de baza din luna anterioara plecarii in concediu. Functionarul public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare are dreptul sa solicite acordarea salariului de baza cuvenit pentru perioada de concediu, cu anticipatie. Salariul de baza si prima de concediu se platesc cumulat, cu cel mult 5 zile inaintea datei plecarii in concediu. In cazul in care concediul de odihna se efectueaza fractionat, prima de concediu si salariul de baza se acorda cu anticipatie, o singura data. (3) Functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat sau care au decedat inainte de a fi efectuat concediul de odihna li se compenseaza in bani concediul neefectuat, in raport cu salariul de baza avut in luna in care a intervenit schimbarea pozitiei de activitate, respectiv decesul. (4) Functionarul public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani pentru copilul cu handicap, beneficiaza de o indemnizatie stabilita potrivit reglementarilor in vigoare aplicabile persoanelor asigurate in sistemul public de pensii si asigurari sociale. Perioada concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani pentru copilul cu handicap constituie vechime in munca si in serviciu, care se are in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu aceasta. (5) Functionarul public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, pe timpul concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani, beneficiaza de o indemnizatie stabilita potrivit reglementarilor in vigoare aplicabile persoanelor asigurate in sistemul public de pensii si asigurari sociale.  +  Articolul 39Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care au efectuat concediul de odihna pe anul in curs, inainte de data incetarii raporturilor de serviciu, daca aceasta a avut loc in baza art. 54 lit a) si c) si art. 57 din Legea nr. 293/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, vor restitui cota-parte din salariul de baza pentru indemnizatia de concediu de odihna incasata necuvenit.  +  Articolul 40Abrogat.-------------Art. 40 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Secţiunea a 4-aAbrogată.-------------Sectiunea a 4-a din Cap. II a fost abrogată de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 41Abrogat.-------------Art. 41 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Secţiunea a 5-aAbrogată.-------------Sectiunea a 5-a din Cap. II a fost abrogată de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 42Abrogat.-------------Art. 42 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Capitolul III Dispozitii tranzitorii si finale  +  Articolul 43Abrogat.-------------Art. 43 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 44Abrogat.-------------Art. 44 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 45Abrogat.-------------Art. 45 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 46Abrogat.-------------Art. 46 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 47Abrogat.-------------Art. 47 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 48Abrogat.-------------Art. 48 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 49Abrogat.-------------Art. 49 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 50Abrogat.-------------Art. 50 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 51Abrogat.-------------Art. 51 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 52Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care, potrivit reglementarilor specifice, sunt obligati sa locuiasca in locuintele de interventie, de serviciu ori de protocol sunt scutiti de plata chiriei.  +  Articolul 53Abrogat.-------------Art. 53 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 54Abrogat.-------------Art. 54 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 55Abrogat.-------------Art. 55 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 56Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, trimisi in delegare pe o durata mai mare de 30 de zile neintrerupta in aceeasi localitate, pot primi, in cazuri exceptionale, cu aprobarea prealabila a conducatorului unitatii, indemnizatia de delegare pe toata durata delegarii.  +  Articolul 57Abrogat.-------------Art. 57 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 58Abrogat.-------------Art. 58 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 59Pe timp de mobilizare sau razboi se aplica prevederile prezentei ordonante, precum si unele reglementari specifice stabilite prin hotarare a Guvernului.  +  Articolul 60Abrogat.-------------Art. 60 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 61Abrogat.-------------Art. 61 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 62Prezenta ordonanta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.PRIM-MINISTRUCALIN POPESCU-TARICEANUContrasemneaza:---------------p. Ministrul justitiei,Katalin Barbara Kibedi,secretar de statMinistrul muncii,solidaritatii sociale si familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finantelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucuresti, 30 august 2006.Nr. 64.  +  Anexa 1Abrogată-------------Anexa 1 a fost abrogată de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Anexa 2Abrogată-------------Anexa 2 a fost abrogată de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Anexa 3Abrogată-------------Anexa 3 a fost abrogată de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Anexa 4REGLEMENTARIprivind salarizarea functionarilor publicicu statut special din sistemul administratiei penitenciare careindeplinesc functii in afara sistemului administratiei penitenciare1. Abrogat.-------------Pct. 1 din anexa 4 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.2. Abrogat.-------------Pct. 2 din anexa 4 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.3. Drepturile banesti cuvenite functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, prevazuti la art. 1 din ordonanta, pe timpul incapacitatii temporare de munca, al concediilor de odihna, invoirilor, precum si pe timpul deplasarilor in interesul serviciului sau in caz de mutare, se acorda potrivit reglementarilor care se aplica in unitatile sistemului administratiei penitenciare si se achita din fondurile unitatilor unde sunt detasati.4. Abrogat.-------------Pct. 4 din anexa 4 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.5. Abrogat.-------------Pct. 5 din anexa 4 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.6. Abrogat.-------------Pct. 6 din anexa 4 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.7. Abrogat.-------------Pct. 7 din anexa 4 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.8. Abrogat.-------------Pct. 8 din anexa 4 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Anexa 5ALTE DREPTURIspecifice personalului cu atributii de coordonare si control al activitatii penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei, precum si personalului din Administratia Nationala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate acesteia1. Abrogat.-------------Pct. 1 din anexa 5 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.2. Abrogat.-------------Pct. 2 din anexa 5 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.3. In cazuri cu totul exceptionale, cand nevoia justificata a muncii o cere, functionarii publici cu statut special si personalul civil din sistemul administratiei penitenciare pot calatori cu orice tren, la orice clasa, cu vagon de dormit si cu orice alt mijloc de transport in comun, numai cu aprobarea prealabila a conducatorilor (sefilor) de unitati, care raspund personal de aceasta.4. Abrogat.-------------Pct. 4 din anexa 5 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.5. Abrogat.-------------Pct. 5 din anexa 5 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.6. Abrogat.-------------Pct. 6 din anexa 5 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.7. Abrogat.-------------Pct. 7 din anexa 5 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.8. Abrogat.-------------Pct. 8 din anexa 5 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.9. Abrogat.-------------Pct. 9 din anexa 5 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.10. Abrogat.-------------Pct. 10 din anexa 5 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.11. Abrogat.-------------Pct. 11 din anexa 5 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.-----------