ORDIN nr. 485 din 27 mai 2009 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic(actualizat până la data de 24 decembrie 2009*)
EMITENT
  • MINISTERUL TURISMULUI
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 10 iunie 2009. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 24 decembrie 2009, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 990 din 14 decembrie 2009.În temeiul art. 2 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, cu modificările ulterioare,ministrul turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Prezentul ordin abrogă Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 863/2006 privind aprobarea Procedurii de emitere şi retragere a autorizaţiei turistice pentru plajele de pe litoralul Mării Negre, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 20 iunie 2006. (2) Prevederile prezentului ordin se completează cu dispoziţiile-cadru ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.------------Alin. (2) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 990 din 14 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 24 decembrie 2009.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul turismului,Gheorghe Nastasia,secretar generalBucureşti, 27 mai 2009.Nr. 485.  +  AnexăNORMA 27/05/2009