ORDIN nr. 522 din 16 aprilie 2003 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv(actualizat până la data de 15 decembrie 2009*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 13 mai 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 15 decembrie 2009, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 522 din 16 aprilie 2003; ORDINUL nr. 1.226 din 17 septembrie 2003; ORDINUL nr. 1.679 din 29 noiembrie 2003; ORDINUL nr. 912 din 15 iunie 2004; ORDINUL nr. 3.291 din 30 noiembrie 2009.În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 84/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Conducătorii entităţilor publice vor dispune măsurile necesare pentru încadrarea în prevederile normelor metodologice prevăzute la art. 1, în cel mult 90 de zile de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Normele metodologice vor fi cuprinse în pagina de Internet a Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 123/2001.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 16 aprilie 2003.Nr. 522.  +  AnexăNORMA 16/04/2003