HOTĂRÎRE nr. 29 din 21 februarie 1997privind revocarea Deciziei Consiliului de Miniştri nr. 797 din 22 mai 1948
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 25 februarie 1997    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe revoca Decizia Consiliului de Miniştri nr. 797 din 22 mai 1948, publicată în Monitorul Oficial (Partea I B) nr. 122 din 28 mai 1948.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Valeriu Stoica-------------