ORDIN nr. 188 din 18 august 2009pentru abrogarea unor prevederi privind tarifele pentru eliberarea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 24 august 2009    Având în vedere dispoziţiile art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal, prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.433/2006 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 26 septembrie 2006, se abrogă.  +  Articolul 2Articolul 7 din Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 80/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 15 mai 2009, se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaBucureşti, 18 august 2009.Nr. 188.-------