HOTĂRÂRE nr. 1.228 din 21 noiembrie 1990 (*actualizată*)pentru aprobarea Metodologiei concesionarii, închirierii şi locaţiei gestiunii(actualizată pînă la data de 28 august 1997*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 12 decembrie 1990. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. pînă la data de 28 august 1997, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 859 din 31 decembrie 1991; HOTĂRÂREA nr. 457 din 15 august 1997.În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Metodologia concesionarii, închirierii şi locaţiei gestiunii, anexa la prezenta hotărîre.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  AnexăMETODOLOGIE 21/11/199