HOTĂRÂRE nr. 1.228 din 21 noiembrie 1990 (*actualizată*)pentru aprobarea Metodologiei concesionarii, închirierii şi locaţiei gestiunii(actualizată pînă la data de 9 martie 1992*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 12 decembrie 1990. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. pînă la data de 9 martie 1992, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 859 din 31 decembrie 1991.În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Metodologia concesionarii, închirierii şi locaţiei gestiunii, anexa la prezenta hotărîre.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  AnexăMETODOLOGIE 21/11/1990