ORDONANŢĂ nr. 24 din 21 august 1992 (*actualizată*)privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora(actualizată pînă la data de 29 iunie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 28 august 1992. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ, pînă la data de 29 iunie 2009, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA nr. 10 din 4 august 1993; LEGEA nr. 89 din 23 decembrie 1993; ORDONANŢA nr. 43 din 12 august 1994; ORDONANŢA nr. 33 din 16 august 1996; LEGEA nr. 33 din 12 martie 1997; ORDONANŢA nr. 59 din 24 august 1999; ORDONANŢA nr. 128 din 31 august 2000; LEGEA nr. 570 din 23 octombrie 2002; LEGEA nr. 267 din 13 iunie 2003; ORDONANŢA nr. 28 din 14 iulie 2005; LEGEA nr. 370 din 13 decembrie 2005; ORDONANŢA nr. 61 din 30 august 2006; LEGEA nr. 198 din 21 octombrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 iunie 2009.Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Serviciile supuse taxelor consulare şi cuantumul acestor taxe sînt cele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă, cu excepţia cazurilor cînd, pe baza înţelegerilor internaţionale la care România este parte, se stabileşte astfel.  +  Articolul 2Taxele consulare se plătesc, anticipat, în ţara în lei, iar în străinătate în valută.  +  Articolul 3Sînt scutite de taxe consulare: a) eliberarea ori prelungirea valabilităţii pasaportului diplomatic: b) cererile privind redobindirea cetateniei române de către persoanele cărora li s-a ridicat cetăţenia română fără voia lor sau din alte motive neimputabile, precum şi descendenţii acestora;-----------Litera c) a art. 3 a fost abrogată de alin. (2) al art. 18 din LEGEA nr. 198 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.-----------Litera d) a art. 3 a fost abrogată de alin. (2) al art. 18 din LEGEA nr. 198 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.-----------Litera e) a art. 3 a fost abrogată de alin. (2) al art. 18 din LEGEA nr. 198 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.-----------Litera f) a art. 3 a fost abrogată de alin. (2) al art. 18 din LEGEA nr. 198 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.-----------Litera g) a art. 3 a fost abrogată de alin. (2) al art. 18 din LEGEA nr. 198 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.  +  Articolul 4Şefii instituţiilor autorizate sa presteze servicii consulare, pe bază de reciprocitate sau în situaţii deosebite, de la caz la caz, pot majoră, reduce sau scuti de plată taxelor consulare.  +  Articolul 5Taxele consulare se restituie solicitanţilor de servicii consulare în următoarele cazuri: a) cînd serviciul consular nu a fost sau nu poate fi prestat; b) cînd plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o gresita interpretare a legii.-----------Art. 6 a fost abrogat de alin. (2) al art. 18 din LEGEA nr. 198 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.-----------Art. 7 a fost abrogat de alin. (2) al art. 18 din LEGEA nr. 198 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.  +  Articolul 8Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor externe,Adrian Năstasep. Ministrul de interne,Gheorghe Carp,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilorstatului şi controlului financiar,Florian Bercea  +  Anexa 1------------Pct. 5 din Nota la anexa 1 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 570 din 23 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 30 octombrie 2002, care modifică art. II din ORDONANŢA nr. 128 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000.------------Pct. 3, 4 şi 5 din Nota la anexa 1 au fost introduse de art. II din ORDONANŢA nr. 128 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000.-----------Anexa 1 a fost modificată de art. II din ORDONANŢA nr. 59 din 24 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 26 august 1999.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 2 al art. II din ORDONANŢA nr. 28 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 21 iulie 2005, care modifică alin. (2) al art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997, în cazul îmbolnăvirii grave ori al decesului unei rude apropiate, al efectuării unui tratament medical de urgenţă sau al citării într-un proces în străinătate, eliberarea paşapoartelor simple în regim de urgenţă este scutită de plată taxei consulare pentru prestarea serviciului în regim de urgenţă, prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Anexa 2 a fost abrogată de alin. (2) al art. 18 din LEGEA nr. 198 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.------------------