NORMATIVE DE PERSONAL din 28 decembrie 2006 (*actualizate*)pe tipuri de unităţi sanitare, categorii de personal şi tipuri de activităţi medicale(actualizate până la data de 10 decembrie 2007*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 24 ianuarie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 10 decembrie 2007, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 2.099 din 4 decembrie 2007.  +  Anexa 1NORMATIVE DE PERSONALpentru asistenţa medicală spitalicească din:- spitale regionale de urgenţă- spitale de urgenţă- institute şi centre medicale de specialitate;- spitale clinice;- spitale judeţene din centre universitare;A. Medici şi personal sanitar mediu ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Tipul de activitate medicală Criteriul Medici Personal crt. de normare sanitar mediu ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Asistenţă la paturi număr 12 10                                        paturi/1 post (pe tură)  2. Asistenţă la paturi pentru număr 10 8     specialităţile chirurgicale paturi/1 post (pe tură)  3. Posturi fixe generale *1):     - spitale până la 400 paturi număr 20 22                                        paturi/1 post (pe tură)     - spitale peste 400 paturi număr 30 14                                        paturi/1 post (pe tură)     - spitale de urgenţă şi număr 15 9     institute şi centre medicale paturi/1 post (pe tură)     clinice  4. Secţii sau compartimente pentru număr 5 2     transplant de organe paturi/1 post (pe tură)  5. Secţii şi compartimente de număr 6 3     neurochirurgie, chirurgie paturi/1 post (pe tură)     cardiacă şi a vaselor mari,     chirurgie vasculară,     cardiologie intervenţională  6. Secţii şi compartimente de număr 5 3     chirurgie plastică-microchirurgie paturi/1 post (pe tură)     reconstructivă, arşi,     neonatologie, toxicologie clinică  7. Secţii şi compartimente de număr 3 2     anestezie şi terapie intensivă, paturi/1 post (pe tură)     terapie intensivă compartimente     de urmărire postoperatorie  8. Secţii şi compartimente de număr 12 7     neurologie, de recuperare paturi/1 post (pe tură)     neurologică, neuropsihomotorie     şi neurovasculară  9. Activităţi medicale de înaltă     performanţă:     a) culturi de ţesuturi număr - 2                                        posturi/unitate     b) genetică medicală număr 1 3                                        posturi/unitate     c) imunologie şi alergologie număr 1 3                                        posturi/unitate     d) enzimologie număr - 3                                        posturi/unitate     e) endoscopie exploratorie număr 1 3                                        posturi/unitate     f) angiografie şi cateterism număr 1 4        cardiac posturi/unitate     g) explorări funcţionale în număr - 4        specialităţile: posturi/unitate        cofochirurgie, chirurgie        cardiovasculară,        toraco-pulmonară, urologie,        neurochirurgie     h) medicină nucleară număr posturi/ 1 2        (radioizotopi) aparat/tură     i) terapie prin hiperbarism număr - 4                                        posturi/unitate     j) operaţii endoscopice număr - 3                                        posturi/unitate     k) terapie cu energii înalte număr posturi/ 1 3                                        aparat/tură     l) medicină experimentală număr - 3                                        posturi/unitate 10. Serviciu de anatomie număr 200 100     patologică *2) paturi/1 post 11. Aparatură de laborator de înaltă număr 1/tură 1 /tură     performanţă: tomograf, angiograf, posturi/aparat     PET, RMN, etc. 12. Unităţi sanitare fără     personalitate juridică care     funcţionează în structura     spitalelor şi acordă servicii     medicale de specialitate     ambulatorie:     a) dispensare TBC număr 50.000 25.000                                        locuitori/post     b) cabinet de stomatologie număr 1/tură 1/tură        urgenţă posturi/cabinet ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Alt personal ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Tipul de activitate medicală Criteriul Alt Personal crt. de normare personal sanitar                                                          superior mediu ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Chimist, biolog, biochimist, număr 50 30     farmacist, paturi/1 post  2. Psiholog, logoped,     sociolog asistent social *6)     a) asistenţă la paturi număr 1 1                                          posturi/unitate     b) spitale de pediatrie număr 2 1                                          posturi/unitate     c) secţii şi compartimente număr 80 -        de bolnavi psihici, de        neurochirurgie, de paturi/1 post        neuropsihiatrie infantilă        şi de oncologie     d) chirurgie maxilo-facială şi număr 50        chirurgie funcţională ORL paturi/1 post     e) secţii sau compartimente de număr 1 -        nou-născuţi, pediatrie, posturi/secţie,        obstetrică, ginecologie compartiment  3. Asistent social din secţii sau număr posturi - 1     compartimente de nou-născuţi, secţie/compartiment     pediatrie, obstetrică     - ginecologie  4. Profesori de cultură număr posturi/ 1/tură -     fizică medicală; sala de     fiziokinetoterapeut; kinetoterapie *3)     kinetoterapeut  5. Fizician, fizician medical     a) medicină nucleară număr posturi/ 1 -        (radioizotopi) unitate de lucru     b) terapii cu energii înalte număr posturi/ 1 -                                          unitate de lucru     c) betatron număr posturi/ 1                                          unitate de lucru  6. Farmacist *4)     - farmacia cu circuit închis număr 170 50                                          paturi/1 post ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C. Personal auxiliar sanitar ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Tipul de activitate medicală Criteriul Personal crt. de normare auxiliar ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    I. Infirmiere  a) pentru asistenţa la paturi număr 23                                              paturi/1 post (pe tură)  b) secţii şi compartimente de număr 8     neurochirurgie, chirurgie paturi/1 post (pe tură)     cardiacă şi a vaselor mari,     chirurgie vasculară, chirurgie     plastică şi reparatorie,     toxicologie clinică  c) secţii şi compartimente de număr 3     anestezie şi terapie intensivă, paturi/1 post (pe tură)     transplant de organe,     arşi, cardiologie intervenţională  d) secţii şi compartimente de neurologie, număr 6     de recuperare pediatrică, neurologică, paturi/1 post (pe tură)     neuropsihomotorie şi neurovasculară  e) săli de operaţie număr 1     posturi/sală (pe tură)    ÎI. Spălătorese  Spălătorii pentru lenjeria bolnavilor :  - semimecanic număr 45                                              paturi/1 post  - mecanică număr 60                                              paturi/1 post    III. Îngrijitori  a) pentru curăţenie număr mp/1 post 225  b) farmacii număr 1 /tură                                              posturi/farmacie    IV. Brancardieri *5) număr 40                                              paturi/1 post (pe tură)    V. Garderobier număr                                              posturi/garderobă  'ad unităţi sanitare până la 400 paturi 1/tură  'ad unităţi sanitare peste 400 de paturi 2/tură    VI. Fotograf  - unităţi sanitare peste 400 de paturi număr                                              posturi/unitate ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────_____________*1) la posturi fixe generale se includ următoarele activităţi şi locuri de muncă: laboratorul de radiologie şi imagistică medicală, laboratorul clinic, explorări funcţionale, sălile de operaţie, sălile de naşteri, sterilizarea, dietetica, statistica medicală, structuri de primire urgenţe - unitate de primire urgenţe, compartiment de primire urgenţe, modul de urgenţă, camera de gardă - cabinete medicale interdisciplinare, activitatea de bioinginerie medicală, etc.*2) în unităţile sanitare cu mai puţin de 200 paturi se normează câte 1 post de medic şi câte 1 post de asistent medical pe unitate.*3) spaţiul aferent unei săli de kinetoterapie este de cel puţin 8 mp.*4) în unităţile sanitare cu mai puţin de 170 paturi, se normează 1 post de farmacist şi 1 post de asistent medical în profil farmacie pe unitate.*5) se normează pe unitate, iar utilizarea se face în raport de necesităţi.*6) funcţia de asistent social se normează pentru tipurile de spitale din prezenta anexa care au în structura secţii sau compartimente de nou-născuţi şi/sau pediatrie cu respectarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 660/2005 pentru eficientizarea activităţii de asistentă socială desfăşurată în cadrul unităţilor sanitare care au în structura secţii de nou - născuţi şi/sau de pediatrie.  +  Anexa 2NORMATIVE DE PERSONALpentru asistenţa medicalăspitalicească din spitalelejudeţene şi spitalelede specialitateA. Medici şi personal sanitar mediu ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Tipul de activitate medicală Criteriul Medici Personal crt. de normare sanitar                                                                   mediu ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Asistenţă la paturi număr 16 14                                        paturi/1 post (pe tură)  2. Asistenţă la paturi pentru număr 12 13     specialităţile chirurgicale paturi/1 post (pe tură)  3. Posturi fixe generale *1):     - spitale până la 400 de paturi număr 40 30                                        paturi/1 post (pe tură)     - spitale peste 400 de paturi număr 60 18                                        paturi/1 post (pe tură)  4. Secţii şi compartimente de număr 8 6     neurochirurgie, chirurgie paturi/1 post (pe tură)     cardiacă şi a vaselor mari,     chirurgie vasculară, chirurgie     plastică şi reparatorie, arşi,     cardiologie intervenţională,     toxicologie clinica  5. Secţii şi compartimente de număr 4 3     anestezie şi terapie intensivă, paturi/1 post (pe tură)     terapie intensivă, transplant de     organe şi neonatologie  6. Secţii şi compartimente de număr 14 10     neurologie, de recuperare paturi/1 post (pe tură)     neurologică, neuropsihomotorie     şi neurovasculară  7. Activităţi medicale de înaltă     performanţă:     a) culturi de ţesuturi număr - 1                                        posturi/unitate     b) genetică medicală număr 1 1                                        posturi/unitate     c) imunologie şi alergologie număr 1 2                                        posturi/unitate     d) enzimologie număr - 2                                        posturi/unitate     e) endoscopie exploratorie număr 1 2                                        posturi/unitate     f) angiografie şi cateterism număr 1 2        cardiac posturi/unitate     g) explorări funcţionale în număr - 2        specialităţile: posturi/unitate        cofochirurgie, chirurgie        cardiovasculară,        toraco-pulmonară, urologie,        neurochirurgie     h) medicină nucleară număr posturi/ 1 2        (radioizotopi) aparat/tură     i) terapie prin hiperbarism număr - 2                                        posturi/unitate     j) operaţii endoscopice număr - 2                                        posturi/unitate     k) terapie cu energii înalte număr posturi/ 1 2                                        aparat/tură     l) medicină experimentală număr - 2                                        posturi/unitate  8. Servicii de anatomie număr 200 175     patologică *2) paturi/1 post  9. Aparatură de laborator de înaltă număr 1/tură 1/tură     performanţă: tomograf, posturi/aparat     angiograf, PET,RMN 10. Unităţi sanitare fără     personalitate juridică care     funcţionează în structura     spitalelor şi acordă servicii     medicale de specialitate     ambulatorie:     a) dispensare TBC număr 50.000 25.000                                        locuitori/post     b) cabinet de stomatologie număr 1/tură 1/tură        urgenţă posturi/cabinet ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Alt personal ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Tipul de activitate medicală Criteriul Alt Personal crt. de normare personal sanitar                                                          superior mediu ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Chimist, biolog, biochimist, număr 80 40     farmacist *3) paturi/1 post  2. Psiholog, logoped, sociolog:     a) spitale, secţii şi compartimente număr 90 -        de bolnavi psihici, de paturi/1 post        neurochirurgie, de        neuropsihiatrie infantilă şi        de oncologie     b) spitale cu peste 400 de paturi număr 1 1                                            posturi/unitate     c) chirurgie maxilo-facială şi număr 70        chirurgie funcţională O.R.L. paturi/1 post  3. Profesori de cultură fizică medicală; număr 1/tură     fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut posturi/sala                                            de                                            kinetoterapie *4)  4. Fizician     a) medicină nucleară (radioizotopi) număr posturi/ 1                                            unitate de lucru     b) terapii cu energii înalte număr posturi/ 1                                            unitate de lucru     c) betatron număr posturi/ 1                                            unitate de lucru  5. Farmacist *5)     - farmacie cu circuit închis număr 170 50                                            paturi/1 post ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C. Personal auxiliar sanitar ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Tipul de activitate medicală Criteriul Personal crt. de normare auxiliar ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    I. Infirmiere  a) asistenţa la paturi număr 25                                              paturi/1 post (pe tură)  b) secţii şi compartimente de număr 10     neurochirurgie, chirurgie paturi/1 post (pe tură)     cardiacă şi a vaselor mari,     chirurgie vasculară, chirurgie     plastică şi reparatorie  c) secţii şi compartimente de număr 4     anestezie şi terapie intensivă, paturi/1 post (pe tură)     transplant de organe, arşi,     cardiologie intervenţională,  d) secţii şi compartimente de număr 8     neurologie, de recuperare paturi/1 post (pe tură)     pediatrică, neurologică,     neuropsihomotorie şi     neurovasculară  e) săli de operaţie număr 1                                              posturi/sală (pe tură)    ÎI. Spălătorese  Spălătorii pentru lenjeria bolnavilor:  - semimecanic număr 55                                              paturi/1 post  - mecanic număr 70                                              paturi/1 post    III. Îngrijitori  a) pentru curăţenie număr mp/1 post 225  b) farmacii număr                                              posturi/farmacie 1/tură    IV. Brancardieri *6) număr 50                                              paturi/1 post (pe tură)    V. Garderobier număr                                              posturi/garderobă  - spitale până la 400 de paturi 1/tură  - spitale peste 400 de paturi 2/tură    VI. Fotograf număr 1                                              posturi/unitate ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────_____________*1) La posturi fixe generale se includ următoarele activităţi şi locuri de muncă: laboratorul de radiologie şi imagistică medicală, laboratorul clinic, explorări funcţionale, sălile de operaţie, sălile de naşteri, sterilizarea, dietetica, statistica medicală, structuri de primire urgenţe - unitate de primire urgenţe, compartiment de primire urgenţe, modul de urgenţă, camera de gardă 'ad cabinete medicale interdisciplinare, activitatea de bioinginerie medicală, etc.*2) În unităţile sanitare cu mai puţin de 200 de paturi se normează câte un post de medic pe unitate şi câte un post de asistent medical pe unitate.*3) În unităţile sanitare cu mai puţin de 80 de paturi se normează un post de alt personal superior sanitar şi un post de asistent medical pe unitate.*4) Spaţiul aferent unei săli de kinetoterapie este de cel puţin 8 mp.*5) În spitalele cu mai puţin de 170 paturi se normează un post de farmacist şi un post de asistent medical în profil farmacie, pe unitate.*6) Se normează pe unitate, iar utilizarea se face în raport de necesităţi.  +  Anexa 3NORMATIVE DE PERSONALpentru spitalele municipaleşi orăşeneşti *6)A. Medici şi personal sanitar mediu ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Tipul de activitate medicală Criteriul Medici Personal crt. de normare sanitar mediu ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Asistenţă la paturi număr 20 15                                          paturi/1 post (pe tură) 2. Asistenţă la paturi pentru număr 16 13    specialităţile chirurgicale paturi/1 post (pe tură) 3. Posturi fixe generale *1):    - spitale până la 400 de paturi număr 50 35                                          paturi/1 post (pe tură)    - spitale peste 400 de paturi număr 70 18                                          paturi/1 post (pe tură) 4. Secţii şi compartimente de număr 10 8    neurochirurgie, chirurgie cardiacă paturi/l post (pe tură)    şi a vaselor mari, chirurgie    vasculară, chirurgie plastică şi    reparatorie, arşi, cardiologie    intervenţională 5. Secţii şi compartimente de număr 10 8    anestezie şi terapie intensivă, paturi /1 post    terapie intensiva, transplant de    organe, neonatologie 6. Secţii şi compartimente de număr 18 12    neurologie, de recuperare paturi/1 post (pe tură)    neurologică, neuropsihomotorie    şi neurovasculară 7. Servicii de anatomie număr 250 175    patologică *2) paturi/1 post 8. Aparatură de laborator de înaltă număr 1 /aparat 1 /aparat    performanţă: tomograf, angiograf. posturi/aparat    PET, RMN 9. Unităţi sanitare fără personalitate    juridică care funcţionează în    structura spitalelor şi acordă    servicii medicale de specialitate    ambulatorie:    a) dispensare TBC număr 50.000 25.000                                          locuitori/post    b) cabinet de stomatologie număr 1/tură 1/tură       urgenţă posturi/cabinet ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Alt personal ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Tipul de activitate medicală Criteriul Alt Personal crt. de normare personal sanitar                                                          superior mediu ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Chimist, biolog, biochimist, număr 100 40     farmacist paturi/1 post  2. Psihologa logoped, sociolog:     a) secţii şi compartimente de număr 100 -        bolnavi psihici, de paturi/1 post        neuropsihiatric infantilă        şi de oncologie     b) spitale cu peste 400 de număr 1 1        paturi posturi/unitate     c) chirurgie maxilo-facială şi număr 1 -        chirurgie funcţională 0.R.L. posturi/unitate  3. Profesori de cultură fizică număr 1/tură -     medicală fiziokinetoterapeut; posturi/sala de                                         kinetoterapie *3)  4. Fizician     a) medicină nucleară număr posturi/ 1 -        (radioizotopi) unitate de lucru     b) terapii cu energii înalte număr posturi/ 1 -                                         unitate de lucru     c) betatron număr posturi/ 1                                         unitate de lucru  5. Farmacist *4)     - farmacie cu circuit închis număr 170 50                                         paturi/1 post ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C. Personal auxiliar sanitar ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Tipul de activitate medicală Criteriul Personal crt. de normare auxiliar ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    I. Infirmiere  a) asistenţa la paturi număr 25                                            paturi/1 post (pe tură)  b) secţii şi compartimente număr 13     de neurochirurgie, chirurgie paturi/1 post (pe tură)     cardiacă şi a vaselor mari,     chirurgie vasculară,     chirurgie plastică şi     reparatorie, arşi şi cardiologie     intervenţională   c) Secţii şi compartimente de număr 8     anestezie şi terapie intensivă, paturi /1 post (pe tură)     terapie intensiva, transplant     de organe, neonatologie  d) secţii şi compartimente de număr 10     neurologie, de recuperare paturi/1 post (pe tură)     pediatrică, neurologică,     neuropsihomotorie şi     neurovasculară    ÎI. Spălătorese  Spălătorii pentru lenjeria bolnavilor :  - semimecanic număr 65                                            paturi/1 post  - mecanic număr 80                                            paturi/1 post    III. Îngrijitori  a) pentru curăţenie număr mp/1 post 250  b) farmacii număr 1/tură                                            posturi/farmacie    IV. Brancardieri *5) număr 100                                            paturi/1 post (pe tură)    V. Garderobier număr 1                                            posturi/unitate ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────_____________*1) La posturile fixe generale se includ următoarele activităţi şi locuri de muncă: laboratorul de radiologie şi imagistică medicală, laboratorul clinic, explorări funcţionale, sălile de operaţie, sălile de naşteri, sterilizarea, dietetica, statistica medicală, structurile de primire urgenţe - unitatea de primire urgenţe, compartimentul de primire urgenţe, modulul de urgenţă, camera de gardă - cabinetele medicale interdisciplinare, activitatea de bioinginerie medicală, etc.*2) Pentru spitalele care au mai puţin de 250 de paturi se normează 1 post de medic şi 1 post de asistent medical pe unitate.*3) Spaţiul aferent unei săli de kinetoterapie este de cel puţin 8 mp.*4) În unităţile sanitare cu mai puţin de 170 paturi se normează 1 post de farmacist pe unitate şi 1 post de asistent medical profil farmacie pe unitate.*5) Se normează pe unitate, iar utilizarea se face în raport de necesităţi.*6) Se utilizează şi pentru centrele de sănătate cu paturi.  +  Anexa 4NORMATIVE DE PERSONALpentru spitalele comunale *2)A. Medici şi personal sanitar mediu ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Tipul de activitate medicală Criteriul Medici Personal crt. de normare sanitar                                                                      mediu ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Asistenţă la paturi număr 20 18                                     paturi/1 post (pe tură)  2. Asistenţă la paturi pentru număr 18 16     specialităţile chirurgicale paturi/1 post (pe tură)  3. Posturi fixe generale *1) număr 2/unitate 8/unitate                                     posturi/unitate  4. Secţii şi compartimente de număr 8 6     anestezie şi terapie paturi/1 post (pe tură)     intensivă şi neonatologie ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Alt personal ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Tipul de activitate medicală Criteriul Alt Personal crt. de normare personal sanitar                                                        superior mediu ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Chimist, biolog, biochimist, număr 1 1     farmacist posturi/unitate  2. Farmacist:     - farmacie cu circuit închis număr 1 1                                        posturi/unitate ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C. Personal auxiliar sanitar ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Tipul de activitate medicală Criteriul Personal crt. de normare auxiliar ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    I. Infirmiere număr 26                                          paturi/1 post (pe tură)    ÎI. Spălătorese  Spălătorii pentru lenjeria bolnavilor:    - semimecanic număr 65                                          paturi/1 post    - mecanic număr 80                                          paturi/1 post    III. Îngrijitori număr mp/1 post 250 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:*1) La posturi fixe generale se includ următoarele activităţi şi locuri de muncă: laboratorul de radiologie şi imagistică medicală, laboratorul clinic, sălile de operaţie, sălile de naşteri, sterilizarea, dietetica, camera de gardă, activitatea de bioinginerie medicală, etc.*2) Se utilizează şi pentru centrele de sănătate cu paturi.  +  Anexa 5NORMATIVE DE PERSONALîn unităţile de epurareextrarenală ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. TIPUL UNITĂŢII Numărul de posturi de personal crt. Categoria de personal ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    I. Staţiile de dializă cu până la 8 aparate  1. Medic nefrolog *1) 1 post/tură  2. Psiholog 1 post/staţie  3. Asistent medical 1 post/aparat/tură  4. Infirmieră 2 posturi/tură  5. Îngrijitoare 1 post/4 - 8 aparate/tură  6. Subinginer sau tehnician 1 post/tură  7. Laborant sau tehnician pentru determinări 1 post/tură     fizico-chimice  8. Asistent de farmacie (sau laborant, 1 post/tură     operator/tehnician chimist)  9. Statistician medical (pentru staţiile 1 post/staţie     cu mai mult de 30 de bolnavi trataţi)    ÎI. Centrul de dializă cu peste 8 aparate  1. Medic nefrolog *1) 1 post/5 aparate *2)  2. Medic anestezie şi terapie intensivă 1 post/centru  3. Medic chirurgie vasculară 1 post/centru  4. Psiholog 1 post/centru  5. Asistent medical 1 post/2 aparate/tură  6. Asistent dietetician 1 post/centru  7. Infirmieră 1 post/9 aparate/tură  8. Îngrijitoare 1 post/9 aparate/tură  9. Inginer aparatură medicală sau subinginer 1 post/centru 10. Tehnician aparatură medicală 1 post/10 aparate/tură 11. Laborant sau tehnician pentru determinări 1 post/tură     fizico-chimice 12. Asistent de farmacie (sau laborant, 1 post/tură     operator/tehnician chimist) 13. Statistician medical 1 post/centru 14. Muncitor necalificat pentru transport, 1 post/tură     încărcare-descărcare substanţe    Pentru sala de chirurgie din centrele de dializă:  1. Asistent medical 1 post/tură  2. Îngrijitoare 1 post/tură    III. Compartimentul de dializă peritoneală  1. Medic nefrolog (competenţă în dializă) 1 post/compartiment  2. Asistent medical 1 post/10 pacienţi trataţi                                                    prin dializă peritoneală  3. Asistent medical 1 post/compartiment/tură  4. Infirmieră 1 post/tură  5. Îngrijitoare 1 post/tură ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────___________*1) Sau medic primar ori specialist medicină internă, pediatrie, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, anestezie şi terapie intensivă, cu competentă în dializă.*2) În cazul în care normarea posturilor de medici în raport de numărul de aparate nu asigură toate turele, se normează câte un post de medic pentru fiecare tură.  +  Anexa 6NORMATIVE DE PERSONALpentru unităţi, secţii şicompartimente de croniciA. Medici şi personal sanitar mediu ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Tipul de activitate medicală Criteriul Medici Personal crt. de normare sanitar                                                                    mediu ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Unităţi, secţii şi compartimente     de cronici:     a) asistenţă la paturi număr 20 18                                         paturi/1 post (pe tură)     b) posturi fixe generale *1) număr 2 -                                         posturi/unitate                                         număr - 22 *2)                                         paturi/1 post (pe tură) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Alt personal ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Tipul de activitate medicală Criteriul Alt Personal crt. de normare personal sanitar                                                         superior mediu ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Chimist, biolog, biochimist, număr 1 1    farmacist posturi/unitate 2. Psiholog, logoped, sociolog număr 1                                      posturi/unitate 3. Profesori de cultură fizică număr 1/unitate/    medicală; posturi/unitate tură    fiziokinetoterapeut;    kinetoterapeut 4. Farmacist    - farmacia cu circuit închis număr 1 2                                      posturi/unitate ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C. Personal auxiliar sanitar ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Tipul de activitate medicală Criteriul Personal crt. de normare auxiliar ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    I. Infirmiere număr 10                                             paturi/1 post (pe tură)    ÎI. Spălătorese  Spălătorii pentru lenjeria bolnavilor:  - semimecanic număr 40                                             paturi/1 post  - mecanic număr 50                                             paturi/1 post    III. Îngrijitori număr mp/1 post 250    IV. Brancardieri număr 1 /tură                                             posturi/unitate ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:*1) La posturi fixe generale se includ următoarele activităţi şi locuri de muncă: laboratorul de radiologie şi imagistică medicală, laboratorul clinic, sterilizarea, dietetica, statistica medicală, camera de gardă, activitatea de bioinginerie medicală, etc.*2) Un post se va încadra cu asistent social.  +  Anexa 7NORMATIVE DE PERSONALpentru sanatorii şi preventoriiA. Medici şi personal sanitar mediu ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Tipul de unitate sanitară Criteriul Medici Personal crt. de normare sanitar                                                                     mediu ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    1. Sanatorii       a) asistenţă la paturi număr 40 25                                       paturi/1 post (pe tură)       b) posturi fixe generale *1) număr 70 70                                       paturi/1 post (pe tură)    2. Preventorii număr 70 40                                       paturi/1 post (pe tură) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Alt personal ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Tipul de unitate sanitară Criteriul Alt Personal crt. de normare personal sanitar                                                      superior mediu ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Chimist, biolog, biochimist,     farmacist     - sanatorii număr 150 150                                      paturi/1 post  2. Psiholog, logoped, sociolog     a) sanatorii număr 1                                      posturi/unitate     b) preventorii număr 1                                      posturi/unitate  3. Profesori de cultură fizică număr 1/tură -     medicală; fiziokinetoterapeut; posturi/sala     de kinetoterapeut kinetoterapie *2)  4. Farmacist *3)     a) farmacia cu circuit închis număr 200 125                                      paturi/1 post ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C. Personal auxiliar sanitar ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Tipul de imitate sanitară Criteriul Număr posturi crt. de normare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    I. Infirmiere  1. Sanatorii:     - adulţi număr 50/(pe tură)                                          paturi/1 post     - copii număr 25/(pe tură)                                          paturi/1 post  2. Preventorii:     - adulţi număr 50/(pe tură)                                          paturi/1 post     - copii număr 30/(pe tură)                                          paturi/1 post    ÎI. Îngrijitoare număr mp/1 post 225    III. Spălătorese  Spălătorii pentru lenjerie bolnavi:  - semimecanic număr 45                                          paturi/1 post  - mecanic număr 60                                          paturi/1 post ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────_____________*1) la posturi fixe generale se includ următoarele activităţi şi locuri de muncă: laboratorul de radiologie şi imagistică medicală, laboratorul clinic, sterilizarea, dietetica, statistica medicală, etc.*2) spaţiul aferent unei săli de kinetoterapie este de cel puţin 8 mp.*3) pentru sanatoriile cu mai puţin de 200 de paturi se normează 1 post de farmacist şi 1 post de asistent medical profil farmacie pe unitate.  +  Anexa 8NORMATIVE DE PERSONALpentru personalul de specialitatemedico-sanitar şi auxiliar sanitardin Institutul Naţionalde Hematologie Transfuzională şiCentrele de Transfuzie Sanguină ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Unitatea Criteriul de normare Categoria de personal crt. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Institutul Naţional număr Medici      de Hematologie locuitori *1)/1 post 1.200.000     Transfuzională                           număr Alt personal                           locuitori *1)/1 post sanitar superior                                                                     1.500.000                           număr Personal sanitar                           locuitori *1)/1 post mediu                                                                       550.000                           număr mp/1 post Îngrijitor                                                                           200  2. Centre de număr litri Medici Personal sanitar mediu     Transfuzie sânge *2)/1 post 700 100     Sanguină                           număr litri Alt personal Personal sanitar                           sânge *2)/1 post sanitar superior mediu                                               800 801                           număr posturi/ Infirmiere                           1 post personal 0,2                           mediu sanitar                           număr mp/1 post Îngrijitor                                               200 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────_____________*1) Se ia în calcul populaţia la nivel naţional.*2) Se ia în calcul cantitatea de sânge pe un an.  +  Anexa 9NORMATIVE DE PERSONALpentru institute/serviciijudeţene/cabinete demedicină legală ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Categoria de personal Criteriul de normare Normativ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    I. Institute de medicină legală  1. Medici număr locuitori/1 post 1/100.000  2. Alt personal cu pregătire număr locuitori/1 post 1/200.000     superioară de specialitate  3. Personal sanitar mediu număr locuitori/1 post 1/75.000  4. Autopsieri număr locuitori/1 post 1/400.000  5. Brancardieri număr posturi/unitate 1 post/tură    ÎI. Serviciile judeţene de medicină legală  1. Medici număr locuitori/1 post 1/75.000  2. Alt personal cu pregătire număr locuitori/1 post 1/100.000     superioară de specialitate  3. Personal sanitar mediu număr locuitori/1 post 1/50.000  4. Autopsieri număr locuitori/l post 1/100.000  5. Brancardieri număr posturi/unitate 1 post/tură    III. Cabinete de medicină legală  1. Medici număr posturi/cabinet 1 post/cabinet  2. Personal sanitar mediu număr posturi/cabinet 1 post/cabinet ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. Normarea personalului auxiliar sanitar pentru activitatea de curăţenie: 1 post la 250 mp.2. Pentru institutele de medicină legală, normativul se calculează la populaţia din teritoriul arondat prevăzut în Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774/2000,cu modificările şi completările ulterioare.3. În categoria "Alt personal cu pregătire superioară de specialitate", se includ farmacişti, chimişti, biochimişti, biologi, psihologi etc.4. Pentru serviciile judeţene de medicină legală normativul se calculează la populaţia judeţului.  +  Anexa 10NORMATIVE DE PERSONALpentru institute/centre de sănătate publică────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Secţia/compartimentul Criteriul de normare Categoria de personal Normativ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Epidemiologie şi număr locuitori/ Medici 1/300.000   sănătate publică 1 post*1)                        număr locuitori/ Alt personal cu 1/600.000                        1 post*1) pregătire                                               superioară                                               de specialitate*2)                        număr locuitori/ Personal sanitar 1/350.000                        1 post*1) mediu2. Medicina muncii număr persoane Medici 1/150.000                        încadrate indiferent                        de forma de                        proprietate a                        unităţii/1 post                        număr persoane Alt personal cu 1/200.000                        încadrate indiferent pregătire superioară                        de forma de de specialitate*2)                        proprietate a                        unităţii/1 post                        număr persoane Personal sanitar 1/75.000                        încadrate indiferent mediu                        de forma de                        proprietate a                        unităţii/1 post3. Medicina număr locuitori/ Medici 1/250.000   mediului şi 1 post*1)   colectivităţilor număr locuitori/ Alt personal cu 1/350.000                        1 post*1) pregătire superioară                                               de specialitate*2)                        număr locuitori/ Personal sanitar 1/200.000                        1 post*) mediu4. Promovarea număr locuitori/ Medici 1/500.000   sănătăţii 1 post*1)                        număr locuitori/ Alt personal cu 1/600.000                        1 post*1) pregătire superioară                                               de specialitate*2)                        număr locuitori/ Personal sanitar 1/300.000                        1 post*1) mediu5. Igiena număr locuitori/ Medici 1/600.000   radiaţiilor 1 post*1)                        număr locuitori/ Alt personal cu 1/500.000                        1 post*1) pregătire superioară                                               de specialitate*2)                        număr locuitori/ Personal sanitar 1/550.000                        1 post*1) mediu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----*1) reprezintă populaţia judeţului de reşedinţă şi a teritoriului arondat.*2) se includ: farmacişti, chimişti, biologi, biochimişti, fizicieni, psihologi, sociologi, kinetoterapeuţi, ingineri sanitari etc.NOTĂ:1. Normarea personalului auxiliar sanitar pentru activitatea de curăţenie: 1 post la 250 mp.2. Statisticienii şi registratorii medicali se includ în normativul total calculat la categoria de personal sanitar mediu.  +  Anexa 11NORMATIVE DE PERSONALpentru serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Categoria de personal Criteriul de normare Normativ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - medic coordonator dispecerat - sediul central 1 post/tură - medici - în judeţe număr locuitori/1 post 1/30.000 - în municipiul Bucureşti 1/20.000 - medici microstaţii în judeţ 1 post/tură/2 ture - personal sanitar mediu număr posturi/ambulanţă 1/ambulanţă/tură - ambulanţier număr posturi/ambulanţă 1/ambulanţă/tură──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. Normarea posturilor de personal sanitar mediu şi de ambulanţier se face în raport de numărul autosanitarelor în funcţiune.2. Normarea personalul sanitar mediu şi auxiliar sanitar se face pe total judeţ. Repartizarea pe microstaţiile de ambulanţă se face în funcţie de numărul şi tipul ambulanţelor aflate în dotare.3. Pentru judeţe cu localităţi izolate, greu accesibile sau alte particularităţi geografice, normativul poate fi majorat cu până la 20% .4. Brancardierii încadraţi în serviciile de ambulanţă la data intrării în vigoare a prezentului normativ se menţin în activitate până la vacantarea postului, dar nu mai mult de 3 luni.  +  Anexa 12NORMATIVE DE PERSONALpentru asistenţa medicală de specialitate din ambulatorAmbulatorii de specialitateI. Medici şi personal sanitar mediu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Asistenţă medicală Criteriul de Medici Personalcrt. de specialitate în normare sanitar      ambulatoriu mediu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Cabinete medicale de număr 1 post/cabinet/2 ture 1 post/cabinet/2 ture    specialitate posturi/                          cabinet 2. Cabinete medicale de număr 1 post/cabinet/2 ture 1 post/cabinet/2 ture    medicina dentara posturi/                          cabinet 3. Laborator număr 1 post/laborator/tura 2 posturi/laborator/2                          posturi/ ture                          laborator/                          tură────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ÎI. Alt personal────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Asistenţă medicală Criteriul Alt Personalcrt. de specialitate în de normare personal sanitar      ambulatoriu superior mediu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Chimist, biolog, număr 2 posturi 4 posturi    biochimist, farmacist posturi/laborator 2. Pentru radiologie şi număr - 2 posturi/tură    imagistică medicală posturi/aparat 3. Profesori de cultură număr posturi/ 1/tură -    fizică medicală; sala de    fiziokinetoterapeut; kinetoterapie*)    kinetoterapeut────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----*) Spaţiul aferent unei săli de kinetoterapie este de cel puţin 8 mp.  +  Anexa 13NORMATIV DE PERSONALdispensare medicale unde nu sunt organizate cabinete medicaleconform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Tipul de asistenţă medicală Criteriul de normare Personalcrt. sanitar                                                               mediu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Asistenţă medicală primară a) în zone cu condiţii normale număr locuitori/1 post 1000 b) în zone izolate, cu condiţii număr locuitori/l post 300    grele sau foarte grele──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 14ALTE ACTIVITĂŢI MEDICALEA. Medici şi personal sanitar mediu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Tipul de activitate medicală Criteriul Medici Personalcrt. sau unitatea sanitară de normare sanitar                                                                     mediu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Asistenţă medicală de număr paturi 90 90 reabilitare a sănătăţii - tratament/1 post staţiuni balneoclimaterice 2. Proceduri fizio-electro-termo- număr - 40 balneo-terapie proceduri*1)/1 post──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    B. Alt personal──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Tipul de activitate medicală Criteriul de normare Normativcrt.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Profesor de cultură fizică număr 15 medicală; fiziokinetoterapeut; proceduri*1)/1 post kinetoterapeut──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    C. Personal auxiliar sanitar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Tipul de asistenţă medicală Criteriul de normare Numărcrt. posturi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Proceduri fizio-electro-termo- număr posturi/ 1 balneo-terapie 2 posturi personal                                           sanitar mediu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----*1) numărul de proceduri se calculează conform anexei nr. 14a.NOTĂ:Unitatea sanitară publică are obligaţia să ţină evidenţa procedurilor efectuate potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Anexa 14aAnexaprivind calculul numărului de proceduri pentru bazele de tratamentfizio'adelectro-termo-balneo-terapieCapitolul I - Electroterapia1. Galvanizări2. Ionizări3. Galvanostimulări4. Galvanizări decontracturante5. Băi hidroelectrice parţiale şi generale6. Faradizări7. Masa vibratorie8. Diadinamici9. Curenţi exponenţiali10. Curenţi stimulatori impulsuri (rectangulari, trapezoidali, triunghiulari etc.)11. Miodinaflux12. Nemectrodin13. Nemectron14. Neuroexponeflux15. M.D.F.16. Diatermie17. Ultrascurte18. Microunde19. UltrasunetCapitolul ÎI - Fototerapie20. Solux (infraroşii)21. Ultraviolete22. Băi lumină parţiale şi generale23. Fototerapie în fotarii (colective)Capitolul III - Pneumoterapie24. Aerosoli25. Inhalaţii26. Pulverizaţii individuale27. Pulverizaţii colective28. Cameră pneumatică29. Gimnastică respiratorie cu aparat pentru supra şi sub presiuneCapitolul IV - Hidro-termo-kinetoterapie30. Fricţiuni parţial complete şi complete reci şi alternante31. Impachetări umede complete sau parţiale32. Impachetări uscate33. Cataplasme cu diverse ingrediente chimice sau plante34. Impachetări cu parafină35. Băi de abur complete şi parţiale36. Băi medicinale cu ingrediente chimice37. Saună38. Baie kinetoterapeutică, băi cu peria, băi hallbad, băi hiperterme, băi cu masaj sub apă etc.39. Băi kineto la bazin individual (cadru mediu, lucrează în bazin cu bolnavul)40. Băi cu bule de aer, oxigen, CO241. Băi la bazin kineto colective42. Băi parţiale ascendente, descendente de umeri, picioare, şezut, calde, reci sau alternante etc.43. Proceduri prin mofeteCapitolul 'ad Balneoterapie44. Băi de nămol natural complete şi parţiale, băi cu ape sulfuroase, băi carbogazoase, băi alcaline etc.45. Impachetări cu nămol (sapropelic şi turbă)46. Cataplasme cu nămol47. Tampoane vaginale cu nămol48. Irigaţii cu ape minerale49. Duş - masaj50. Duş scoţian51. Duşuri alternante verticale52. Duş subacval53. Duş cu aer cald (se asociază cu masaj)54. Duş de abur (se asociază cu masaj)55. Afuziuni generale şi parţiale reci sau alternanteCapitolul VI - Masoterapie56. Masaj uscat57. Masaj cu nămol58. Masaj recuperatorCapitolul VII - Kinetoterapie59. Kinetoterapie individuală60. Kinetoterapie colectivă61. Kinetoterapie cu aparatură specială62. Manipulări vertebrale şi articulaţii perifericeNotă:La calculul numărului de proceduri se va proceda astfel:Fiecare din procedurile aplicate unui bolnav reprezintă o procedură, cu următoarele excepţii:1.1 (una) procedură aplicată unui bolnav se calculează la normare ca două proceduri:- Cap. I - punctele 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, Cap. III punctul 29.- Cap. IV - punctele 30, 42.- Cap. V - punctul 49, 53, 54.- Cap. VI - punctele 56, 57, 58.- Cap. VII - punctele 59, 60.2.1 (una) procedură aplicată unui bolnav se calculează la normare ca trei proceduri:- Cap. IV - punctul 38, Cap. I punctul 6.- Cap. V - punctul 50, 52, Cap. VI punctul 57.3.1 (una) procedură aplicată unui bolnav se calculează la normare ca patru proceduri:- Cap. IV - punctul 39, Cap. VI punctul 58.4. La Cap. IV punctul 41 şi 43-10 bolnavi care fac baie la bazinul de kinetoterapie colectivă şi 10 bolnavi care efectuează tratament prin mofetă, se calculează la normare ca o procedură.Normativul de un post personal sanitar mediu la 40 de proceduri se aplică la numărul mediu zilnic de proceduri.Numărul mediu zilnic de proceduri se determină prin împărţirea numărului anual de proceduri determinat conform prezentei anexe la numărul mediu de zile lucrătoare dintr-un an (255 zile).  +  Anexa 15NORMATIVE DE PERSONALpentru personalul tehnic, economic, informatică,administrativ şi de deservire──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Tipul de unitate Categoria de personal Criteriul Normativcrt. de normare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                     I. Personalul din aparatul                     funcţional (comitetul director, tehnic,                     economic, informatică şi administrativ) 1. Unităţi cu până la % din 10% 150 posturi prevăzute numărul în statul de funcţii de posturi 2. Unităţi între % din 8% 151'ad 400 posturi numărul prevăzute în statul de posturi de funcţii 3. Unităţi cu peste 400 % din 6% posturi prevăzute în numărul statul de funcţii de posturi                          ÎI. Personal de deservire*) 1. Pentru toate tipurile % din 1,5% de unităţi numărul                                                           de posturi──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----*) se utilizează numai pentru unităţile care asigura paza cu personal propriu.  +  Anexa 16NORMATIVE DE PERSONALpentru activităţile de întreţinere clădiri şi instalaţii de apă,lumină şi încălzire, deservireposturi fixe şi preparare a hranei în blocurile alimentareI. DISPOZIŢII GENERALE1. Prin prezentele normative se stabileşte numărul maxim de personal muncitor la următoarele activităţi: a) întreţinere clădiri şi instalaţii de apă, lumină şi încălzire; b) deservire posturi fixe la centrale termice, centrale de oxigen, lifturi, centrale telefonice, activitate de proiecţie, activitate radioficare şi telex etc.; c) preparare a hranei în blocurile alimentare; d) meserii specifice unor unităţi sanitare.Activitatea de întreţinere şi deservire a obiectivelor menţionate mai sus cât şi preparare a hranei pentru bolnavi constă în asigurarea condiţiilor optime necesare pentru buna desfăşurare a activităţii medicale în unităţile sanitare.2. La elaborarea normativelor de personal pentru aceste activităţi s-au avut în vedere următoarele:- volumul activităţii de întreţinere sau de deservire;- capacităţile unităţilor sanitare;- folosirea raţională şi integrală a timpului de lucru;- asigurarea serviciilor la nivelul cerut de normele de funcţionare a unităţilor sanitare;- încadrarea în alocaţiile bugetare repartizate potrivit surselor de finanţare aprobate.3. În vederea aplicării normativelor de personal conducerea unităţii sanitare va lua următoarele măsuri:- menţinerea instalaţiilor şi a utilajelor în stare permanentă de funcţionare;- organizarea raţională a procesului de întreţinere şi deservire a obiectivelor nominalizate la posturi fixe şi de preparare a hranei pentru bolnavi conform dietelor prescrise de personalul medical;- aprovizionarea cu materiile şi materialele necesare desfăşurării optime a activităţilor ce fac obiectul prezentelor normative;'ad organizarea şi efectuarea controlului asupra calităţii muncii şi a respectării normelor de protecţia muncii;- stabilirea atribuţiilor pentru fiecare muncitor şi nominalizarea lucrărilor ce îi revin în cadrul meseriei pe care o exercită;- organizarea evidenţei primare;- urmărirea folosirii raţionale a timpului de lucru şi analiza periodică a eficienţei activităţii;- organizarea schimbului ÎI şi III numai la activităţile la care se impune aceasta, în funcţie de condiţiile concrete ale fiecărei unităţi sanitare.4. Prezentele normative se aplică în următoarele tipuri de unităţi: spitale şi spitale clinice, institute şi centre medicale, sanatorii şi preventorii, etc. alte unităţi sanitare publice cu personalitate juridică decât cele cu paturi, atât din subordinea Ministerului Sănătăţii Publice, cât şi din subordinea autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.ÎI. MESERIILE CE POT FI UTILIZATE5.a. În activitatea de întreţinere clădiri, instalaţii de apă, lumină şi încălzire prevăzute la pct. 1 lit. a din normativ, vor putea fi folosite următoarele meserii:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Indicator tarifar Meseria de calificare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  05.11.05 lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale  20.05.01 instalator de apă şi canal  20.05.02 instalator de încălzire centrală şi gaze  05.04.08 electrician de întreţinere şi reparaţii  09.08.00 tâmplar universal  05.22.01 sudor electric  05.22.02 sudor cu gaze  20.12.01 zidar 'ad roşar tencuitor  20.13.00 zugrav 'ad vopsitor  05.21.01 strungar la strung paralel şi de detalonat  06.01.02 laborant determinări fizico-chimice numai în unităţile şi                                                         la locurile stabilite                                                         de I.S.C.I.R.  19.00.09 operator hidraulic în alimentările numai unităţile în            cu apă care au staţie proprie                                                         de alimentare cu apă  05.04.01 bobinator maşini electrice rotative  09.05.00 tapiţer  20.00.08 geamgiu  05.24.01 tinichigiu industrial  20.05.03 instalator frigorist  20.09.02 montator de placaje interioare şi exterioare  18.00.03 deratizator, dezinfectator, deparazitor  20.07.02 instalator termic şi fonic  20.05.04 instalator de ventilare şi condiţionare  24.00.01 preparator ser vaccin            - muncitor necalificat (numai cei care lucrează efectiv la            întreţinere clădiri şi instalaţii de apă, lumină şi            încălzire) ajutând pe muncitorii calificaţi──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5.b. În activitatea de deservire a posturilor fixe prevăzute la pct. 1 lit. b din normativ, vor putea fi utilizate următoarele meserii:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Indicator Meseria  de calificare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  25.51.03 fochist la căldări pentru încălzire centrală  25.51.02 fochist la căldări pentru abur industrial  25.00.10 liftier  25.51.11 telefonist  25.51.12 telegrafist  24.52.08 proiecţionist  22.51.10 operator radio-radioficare  20.05.02 instalator de încălzire centrală şi gaze  05.15 optician (confecţioner lentile şi prisme)  05.19.01 rectificator universal  17.07.00 confecţioner proteze ortopedice  05.04.08 electrician de întreţinere şi reparaţii  05.05.03 montator, reglor şi depanator de electronică şi curenţi purtători  12.04.00 croitor  12.16.00 lenjer  18.04.00 frizer  19.03.00 peisagist floricultor  05.11.03 lăcătuş montator, agregate energetice şi transport            cosmetician            coafor            şofer──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5.c. În activitatea de preparare a hranei în blocurile alimentare pot fi folosite următoarele meserii:- bucătar;- ospătar;- cofetar - patiser;- carmangier;- brutar;- muncitor necalificat.5.d. Meserii specifice unor unităţi sanitare1. Serviciile de Ambulanţă05.04.04 electrician montator de instalaţii electrice la mijloace de transport05.24.02 tinichigiu carosier05.29.00 vopsitor industrial25.00.09 ungător - gresor06.54.04 vulcanizatorconducător şalupă, motoristofiţer punteofiţer mecanic2. Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti03.04. sondor3.Autoritatea de sănătate publicăconducător şalupă, ofiţer mecanicmotoristofiţer punteIII. NORMATIVE DE PERSONAL6. Normativele de personal determină numărul minimal obligatoriu de posturi la activităţile de întreţinere clădiri şi instalaţii de apă, lumină şi încălzire, deservire posturi fixe şi preparare a hranei în blocurile alimentare, în unităţi sanitare.a. Pentru determinarea numărului de posturi pentru întreţinere clădiri şi instalaţii de apă, lumină şi încălzire se vor aplica următoarele normative:  Elemente de normare: Criterii de normare:  - Numar paturi convenţionale pe - 95 paturi convenţionale/1 post  întreaga unitate cu personalitate muncitor la unităţile cu personalitate  juridică. juridică.Calculul numărului de paturi convenţionale pe unitate se face prin echivalarea paturilor fizice şi a încăperilor fără paturi, astfel:-1 pat fizic, corespunde cu 1 pat convenţional la normare;-1 încăpere fără paturi, corespunde cu 1 pat convenţional la normare.Prin "pat fizic" se înţeleg paturile din secţiile şi compartimentele din spitale şi spitale clinice, institute şi centre medicale, sanatorii şi preventorii etc.Prin "încăpere fără paturi" se înţeleg toate încăperile din unitatea sanitară în care nu sunt amplasate paturi, ca de exemplu: laboratoare, săli de operaţie, săli de naştere, săli de pansamente, săli de ghips, sterilizare, cabinete de consultaţii, săli de aşteptare, amfiteatre, birouri, săli de şedinţe, magazii, bucătării, spălătorii, băi, grupuri sanitare, centrale telefonice, alte încăperi delimitate de uşi etc.Pentru subsolurile tehnice se va lua în calcul o suprafaţă de 20 mp ca încăpere fără paturi.Calculul numărului normat de posturi în baza criteriului de 95 paturi convenţionale/1 post muncitor (pct. 6 lit. a din normativ) se face pe unitatea sanitară publică cu personalitate juridică, iar nominalizarea meseriilor prevăzute la cap. ÎI pct. 5 lit. a se face de conducerea unităţii sanitare. În cadrul acestui normativ pot fi nominalizate şi alte meserii în afară celor prevăzute la cap. ÎI pct. 5 lit, a în funcţie de specificul unităţii.b. Pentru determinarea numărului de personal necesar deservirii posturilor fixe, se vor aplica următoarele normative:    Elemente de normare: Criterii de normare:    - Centrale termice: - 1 post de fochist pe fiecare tură şi                                centrală termică cu până la inclusiv                                4 cazane                                 - În centralele termice cu peste 4 cazane                                câte 2 posturi de fochişti pe fiecare tură                                şi centrală. Stabilirea numărului normat se                       I va face cu avizul Inspectoratului teritorial                                al judeţului sau municipiului Bucureşti -                                Inspecţia I.S.C.I.R. - Staţii centrale de oxigen: - 1 post de muncitor pe tură şi staţie.                                Stabilirea duratei de funcţionare a staţiei                                se face cu avizul Inspectoratului teritorial                                al judeţului sau municipiului Bucureşti -                                Inspecţia I.S.C.I.R. - Lifturi: - 1 post liftier/tură, conform                                programului de funcţionare a acestora stabilit                                de conducerea unităţii. Posturile de liftier                                se vor stabili numai pentru ascensoarele de                                persoane care au înscrisă în cartea tehnică                                sau în procesele-verbale I.S.C.I.R. condiţia                                expresă "cu însoţitor" - Centrale telefonice: - 1 post de telefonist pe fiecare poziţie                                la pupitru şi pe tură, în unităţi sanitare                                - 1 post de telefonist/operator                                registrator de urgenţă pe fiecare poziţie                                la pupitru şi pe tură, în serviciile de                                ambulanţă - Confecţionare, reparare şi - 1 post de muncitor la 125 paturi fizice  întreţinere inventar moale - Aprovizionare, manipulare, - 1 post de muncitor la 125 paturi  depozitare şi deservire fizice; unităţile sub 125 paturi fizice  mijloace de transport normează 1 post pe unitate - Îngrijire animale pentru - 1 post de muncitor la 300 animale mici experienţă - 1 post de muncitor la 70 alte animale - Confecţionare proteze - 1 post de muncitor la 30 de paturi ortopedice - Rectificator universal - 1 post de muncitor pe unitate - Montator, reglor şi - 1 post de muncitor pe unitate depanator de electronică şi curenţi purtători - Frizer**) - unităţi cu personalitate - 1 post de frizer pe unitate juridică între 100 - 250 paturi - unităţi cu personalitate - 2 posturi/unitate juridică peste 250 paturi - Intreţinere spaţii verzi, - 1 post de muncitor la 10.000 mp***) Parcuri - Intreţinere sere pentru - 1 post de muncitor pe seră***) flori şi răsaduri - Cosmetician - 1 post de cosmetician pe unitate/tură                                la Institutul Naţional de Geriatrie şi                                Gerontologie "Ana Aslan" Bucureşti - Coafor - 1 post de coafez pe unitate/tură la                                Institutul Naţional de Geriatrie şi                                Gerontologie "Ana Aslan" Bucureşti - Activitatea de întreţinere - 1 post de muncitor la 8 maşini şi reparaţii curente, mijloace de transport auto - Activitatea de conducere - 1 post de şofer pe mijloc de transport auto - Supraveghere bolnavi - 1 post de muncitor/pavilion*)/ tură psihici periculoşi sau                                - 1 post de muncitor la 60 paturi/tură*)                                - 1 post de muncitor pe cameră de gardă/tură*) - Deservire grup electrogen - 1 post de muncitor pe grap sau staţie şi statie acumulatori sau baterii - Deservire staţii de epurare - 1 post de muncitor/tură/staţie ape uzate şi reziduale - Deservire staţii de pompe - 1 post de muncitor/tură/staţie sau uzine pentru asigurarea cu apă potabilă - Crematoriu*) - 1 post de muncitor/unitate - Personal pentru servirea - 1 post ospătar/25 persoane servite/tură/ hranei****) 2 ture─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----*) Se utilizează muncitori necalificaţi.**) Nu se iau în calcul paturile de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi.***) Se utilizează muncitori calificaţi şi necalificati.****) Se utilizează numai în sanatorii şi preventorii.Calculul numărului normat de muncitori pentru posturile fixe menţionate mai sus se va face distinct pe fiecare obiectiv, iar nominalizarea meseriilor se va face în cadrul prevederilor de la cap. ÎI pct. 5 lit. b, de conducerea unităţii sanitare publice.c. Pentru determinarea numărului de posturi necesar preparării hranei în blocurile alimentare se vor aplica următoarele normative:Elemente de normare: Criterii de normare:- În blocuri alimentare care - 1 post de muncitor/25 paturideservesc până la 500 paturi convenţionaleconvenţionale- În blocuri alimentare care - 1 post de muncitor/50 paturideservesc peste 500 paturi convenţionaleconvenţionaleCalculul paturilor convenţionale deservite de blocul alimentar se face prin însumarea paturilor convenţionale rezultate din paturile fizice existente în unitatea sanitară publică şi a celor rezultate din numărul persoanelor fizice care servesc masa la cantina unităţii (personal din unitate, cursanţi la cursuri de specializare sau perfecţionare etc.), după cum urmează:- 1 pat fizic, corespunde cu 1 pat convenţional;- 1 persoană fizică, care serveşte zilnic 3 mese la cantina unităţii, corespunde cu 1 pat convenţional;- 1 persoană fizică care serveşte zilnic 1 - 2 mese la cantina unităţii, corespunde cu 1/2 pat convenţional.Prin "blocuri alimentare care deservesc până la 500 paturi" se înţeleg bucătăriile cu anexele respective, în care se prepară hrana pentru bolnavii din secţii şi compartimente din spitale şi spitale clinice, institute şi centre medicale, din sanatorii şi preventorii etc., care însumează un număr mai mic de 500 paturi convenţionale.Prin "blocuri alimentare care deservesc peste 500 paturi" se înţeleg bucătăriile cu anexele respective, în care se prepară hrana pentru bolnavii din secţiile şi compartimentele aceloraşi tipuri de unităţi sanitare publice menţionate mai sus, care însumează un număr mai mare de 500 paturi convenţionale.Numărul normat de posturi se determină la începutul fiecărui an, pe baza numărului de paturi fizice existent la 31 decembrie din anul precedent şi a numărului mediu de persoane ce au servit masa la cantina unităţii sanitare publice în anul precedent. Pentru unităţile sanitare nou-infiinţate se va lua în calcul numărul de paturi aprobat de Ministerul Sănătăţii Publice.Numărul mediu de persoane ce au servit masa la cantina unităţii ce se ia în calcul în vederea stabilirii numărului de paturi convenţionale pe baza căruia se normează posturile de muncitori, se determină ca medie zilnică a numărului absolut de persoane care în anul precedent au servit masa la cantina unităţii, evidenţa acestor persoane şi a numărului de mese servite ţinându-se zilnic.Calculul numărului normat de posturi pentru prepararea hranei se va face distinct pe fiecare bloc alimentar, iar nominalizarea meseriilor se va face pe baza prevederilor de la cap. ÎI pct, 5 lit. c.d. Meserii specifice unor unităţi sanitare publiceElemente de normare: Criterii de normare:1. Serviciile de ambulanţă- Activitatea de întreţinere şi - 1 post de muncitor lareparaţii curente mijloace de 8 autosanitare/pe 2 ture*)transport auto- Conducător şalupă (ofiţer punte); - câte un post pe fiecare şalupămotorist (ofiţer mecanic)2. Institutul Naţional de Recuperare,Medicină Fizică şi BalneoclimatologieBucureşti- Activitatea de forare - 1 post pe fiecarepoliclinică balneară3. Autorităţile de sănătate publică- Conducător şalupă (ofiţer punte); - câte un post pe fiecare şalupămotorist (ofiţer mecanic)----*) Nominalizarea pe meserii o face conducerea fiecărui serviciu de ambulanţă în funcţie de aspectele concrete în care se desfăşoară activitatea.IV. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR ŞI CONDUCEREA LUCRĂRILOR7. Numărul de muncitori din activitatea de întreţinere clădiri şi instalaţii de apă, lumină şi încălzire şi a celor de deservire a posturilor fixe şi de la blocurile alimentare, rezultat din aplicarea criteriilor de normare se repartizează de către conducerea unităţii sanitare publice, pe ture şi pe locuri de muncă în raport de necesităţile de funcţionare a unităţii sanitare publice respective şi de volumul de activitate.Se vor lua măsuri ca toţi muncitorii de întreţinere şi reparaţii care supraveghează funcţionarea unor instalaţii (normaţi la posturi fixe), sau cei care asigură întreţinerea şi repararea instalaţiilor de încălzire, apă, lumină sau a clădirilor, în perioada în care nu sunt solicitaţi la intervenţii în cadrul unităţii sanitare publice, să execute în cadrul compartimentului de lucru, ajustări de piese, recondiţionări de subansamble, dispozitive etc., cât şi îndeplinirea altor sarcini stabilite de conducerea unităţii sanitare, în folosirea integrală a timpului de muncă zilnic.Pentru fiecare meserie şi post se vor stabili în mod concret sarcinile şi atribuţiile precum şi răspunderile ce revin acestora prin fişa postului.8. Activitatea de întreţinere clădiri şi instalaţii de apă, lumină şi încălzire şi de deservire a posturilor fixe este organizată, condusă şi controlată de responsabilul compartimentului de întreţinere şi reparaţii, instalaţii şi aparatură stabilit de conducerea unităţii sanitare publice (inginer, subinginer tehnician etc.) care răspunde de buna funcţionare şi deservire a instalaţiilor şi utilajelor respective.Muncitorii de la activitatea de întreţinere vor consemna în caiete sau bonuri de lucru, lucrările ce le execută. Cei de la posturile fixe vor consemna în registrele de tură, data, ora predării - preluării schimbului - modul cum au funcţionat instalaţiile, defecţiunile constatate, urgenţa şi remedierea acestora etc.Caietele sau bonurile de lucru şi registrele de tură vor fi controlate şi vizate de responsabilul compartimentului de întreţinere din unitatea sanitară publică, care certifică la finele lunii îndeplinirea atribuţiunilor şi sarcinilor de serviciu a personalului din subordine în vederea acordării drepturilor de salarizare.V. DISPOZIŢII FINALE9. Atribuţiile şi sarcinile personalului muncitor se stabilesc de către conducerea unităţii sanitare publice în baza indicatoarelor tarifare de calificare, completate în funcţie de condiţiile concrete în care se desfăşoară munca fiecărui muncitor.10. Posturile de muncitori normate potrivit criteriilor de normare prevăzute la cap. III pct. 6 lit. a şi b din prezentele normative de personal se vor putea utiliza numai la următoarele formaţii de lucru:- formaţia de întreţinere şi reparare a instalaţiilor şi utilajelor (apă, lumină, încălzire);- formaţia de întreţinere şi reparaţii clădiri.  +  Anexa 17METODOLOGIEde aplicare a Normativului de personal1. Normarea posturilor de personal în unităţile sanitare publice se face pe baza criteriilor de normare aprobate pe locuri de muncă: secţii, compartimente, laboratoare, cabinete medicale etc.2. Normarea posturilor fixe generale se face pe total unitate, iar repartizarea posturilor pe categorii de personal, pentru locurile de muncă incluse la posturi fixe generale, se face în raport de necesităţile concrete ale fiecărei unităţi sanitare publice cu personalitate juridică.3. Numărul de posturi determinat conform criteriilor de normare stabilite în prezentul normativ se stabileşte în număr întreg şi două zecimale. Fracţiunile de la 0,01 la 0,50 se neglijează, iar cele de la 0,51 la 0,99 se întregesc la un post la nivelul fiecărei poziţii din normativ.4. Pentru locurile de muncă şi categoriile de personal unde nu se justifică utilizarea unui post cu normă întreagă, unităţile sanitare publice pot să normeze 0,5 post.5. La locurile de muncă unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere 24 ore din 24, iar criteriul de normare este număr posturi/tură în vederea asigurării continuării activităţii în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, precum şi pe perioada concediului de odihnă, în situaţia în care personalul determinat conform criteriilor de normare se dovedeşte a fi insuficient, se va putea determina un număr suplimentar de posturi, pentru fiecare loc de muncă astfel:    a) acoperirea repausului săptămânal    în cursul anului pentru 3 persoane 3 x 2 x 52 = 312 zile    b) acoperirea concediilor de odihnă 3 x 25 = 75 zile    c) acoperirea sărbătorilor legale 3 x 7= 21 zile──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL zile de efectuat 408 zileNumărul mediu de zile lucrătoare dintr-un an este de 21,25 x 12 = 255.Numărul suplimentar de posturi se determină împărţind fondul de timp determinat suplimentar (408 zile) la numărul mediu de zile lucrătoare dintr-un an (255 zile), 408 : 255 = 1,6 posturi, respectiv 2 posturi.6. Unităţile sanitare publice cu personalitate juridică care au încheiat contracte cu terţi pentru serviciile de curăţenie, pază, prepararea hranei etc. nu mai pot norma posturi de personal pentru aceste activităţi.7. Nivelul optim al gradului de utilizare a paturilor, pe tipuri de unităţi sanitare publice, este următorul: a) gradul optim de utilizare a paturilor = 300 de zile- institute şi centre medicale de specialitate;- spitale clinice şi spitale clinice de specialitate;- spitale judeţene din centre universitare;- spitale de urgenţă.a(1) gradul optim de utilizare a paturilor = 260 de zile- institute clinice de boli infecţioase;- spitale clinice de boli infecţioase;- secţii şi compartimente de boli infecţioase din tipurile de unităţi sanitare publice nominalizate la litera a. b) gradul optim de utilizare a paturilor = 290 de zile- spitale judeţene, altele decât cele din centrele universitare;- spitale de specialitate, altele decât cele clinice.b(1) gradul optim de utilizare a paturilor = 250 de zile- spitale de boli infecţioase din municipiile reşedinţă de judeţ, altele decât cele clinice;- secţii şi compartimente de boli infecţioase din spitalele judeţene, altele decât cele clinice. c) gradul optim de utilizare a paturilor = 290 de zile- spitalele municipale.c(1) gradul optim de utilizare a paturilor = 280 de zile- spitalele orăşeneşti.c(2) gradul optim de utilizare a paturilor = 245 de zile- spitale, secţii şi compartimente de boli infecţioase din municipii, altele decât cele reşedinţa de judeţ;c(3) gradul optim de utilizare a paturilor = 240 zile- spitale orăşeneşti de boli infecţioase, secţii şi compartimente de boli infecţioase din spitalele orăşeneşti d) gradul optim de utilizare a paturilor = 270 de zile- spitalele comunale.d(1) gradul optim de utilizare a paturilor = 230 de zile- spitale comunale de boli infecţioase, secţii şi compartimente de boli infecţioase din spitalele comunale. e) gradul optim de utilizare a paturilor = 270 de zile- spitale, secţii şi compartimente cu paturi de obstetrică ginecologie şi pediatrie, în care patologia infecţioasă reprezintă o pondere de cel puţin 50% . f) gradul optim de utilizare a paturilor = 250 de zile- secţii şi compartimente cu paturi de neonatologie;- sanatorii şi preventorii.------