HOTĂRÂRE nr. 1.627 din 23 decembrie 2003 (*actualizată*)privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare(actualizată până la data de 4 decembrie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 27 ianuarie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 4 decembrie 2008, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 750 din 14 mai 2004; HOTĂRÂREA nr. 69 din 24 ianuarie 2007**); HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 25 noiembrie 2008.----------------**) Prin pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 69 din 24 ianuarie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 1 februarie 2007, s-a dispus inlocuirea, în tot cuprinsul Regulamentului, a sintagmei "Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare" cu sintagma "Legea nr. 111/1996, republicată."În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor institutii publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi functionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 287/1998 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 28 mai 1998, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Ministrul delegat pentrucoordonarea autorităţilor de control,Ionel BlanculescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Elena DumitruBucureşti, 23 decembrie 2003.Nr. 1.627.  +  AnexăREGULAMENT 23/12/2003