ORDIN nr. 490 din 13 martie 2009privind abrogarea Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 16 aprilie 2009    În baza art. 8 alin. (1) lit. d) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei emite următorul ordin:  +  Articolul UNICPrevederile Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 şi 173 bis din 27 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.Ministrul economiei,Adriean VideanuBucureşti, 13 martie 2009.Nr. 490.----------