HOTĂRÎRE nr. 424 din 19 aprilie 1990privind reglementarea unor probleme în legătură cu aplicarea Decretului-lege nr. 30/1990
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 23 aprilie 1992    Notă *) Hotărîre cuprinsă în anexa la Hotărîrea Guvernului României nr. 102/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 16 aprilie 1992.Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Termenul de funcţionare a comisiilor de identificare şi preluare în proprietatea statului a patrimoniului care a aparţinut fostului partid comunist român şi fostei uniuni a tineretului comunist se prelungeşte după cum urmează:- 30 aprilie 1990 pentru comisiile judeţene;- 15 mai 1990 pentru comisiile municipiului Bucureşti şi cea constituită la nivelul fostului sector de reprezentare.  +  Articolul 2Personalul menţinut în activitate după 22 decembrie 1989 şi încadrat la comisiile de inventariere, gestionare, întocmire a bilanţurilor şi predare a bunurilor fostelor comitete şi instituţii de partid, potrivit statelor de funcţii avizate de Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale, se considera disponibil la încetarea activităţii în cadrul comisiilor respective. De la data la care personalul este trecut în cadru disponibil beneficiază, pe o perioadă de 3 luni, de drepturile prevăzute la art. 6 alin. 2 din Decretul-lege nr. 30/1990.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN-----------------